A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bolivya’daki mevcut siyasal duruma dair açıklama

Date Thu, 18 Sep 2008 23:17:57 +0300Özgürlükçü Komünist Örgüt (Şili)

Bolivya’daki halk hareketinin güncel politik durumu göz önüne alınarak
partimiz şu değerlendirmeyi yapmıştır ve haklı davalarını savunmak için
tüm enternasyonalist dayanışmasını sunmak istemektedir:

Latin Amerika bir yol kavşağında. Venezüella’da yaşananlar gibi
emperyalizm – Bolivya burjuvazisi ile gizli anlaşma içinde – Başkan Evo
Morales Ayma’nın liderliğindeki siyasal ve ekonomik reform sürecini
istikrarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu süreç, yakın zaman önceye kadar
askeri darbelerle “pasifleştirilen” bir kıtadaki siyaset sahnesini
parçalamaktadır. Bu süreç kuşkusuz ki zıtlıklarla doludur ve şu anda
kitleler şu gerçeğin farkına gittikçe daha fazla varmaktadırlar: Tüm
halkın ve işçilerin çıkarlarını suikastlar ve darbe girişimleriyle
kaybettiği gücünü yeniden elde etmeye çalışan oligarşiye feda etmeyen
bir uzlaşma olamaz. Bolivya’daki siyasal krizin açığa çıkartabileceği
sorunlardan endişeye kapılan Güney Amerika Birliği’ne üye ülkelerin
başkanları bir yandan istikrarı tehlikeye sokan olayları kınarken, diğer
yandan da Bolivya hükümetini Yarım Ay bölgesi oligarşisi ile anlaşmaya
çağırdı. Faşist ayaklanmanın boyutu, ABD emperyalizminin müdahalesi ve
bunların yanında hükümete olan halk desteğinin büyük artışı bu tür bir
anlaşma teklifinin ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor.

Şu sıralarda Sosyalizme Doğru Hareket’in (MAS) ve Başkan Morales’in
zaman kazanmasıyla halk kitleleri ve ordunun hükümete sadık kalan kesimi
arasındaki etkilerini arttırmaya çalışmaktan başka alternatifi
bulunmuyor. Bu yolla halkın yıllardan beri artan bir güç birikimi
dalgası üstüne inşa ettiği “Ekim Gündemi” diye adlandırılan devrimci
süreci genişletemeye çalışacaklar. Diğer yandan faşizm ile anlaşmaya
çalışan kararsız politikaların Şili’nin Halk Cephesi deneyiminden
bilinen açık sonuçları olacaktır. Bu deneyim sadece burjuva demokratik
çerçevenin sınırlarını göstermemekte aynı zamanda darbecilerle diyaloga
girme imkânının da olmadığını kanıtlamaktadır: Bu sadece burjuvazinin ve
emperyalizmin güçlerini birleştirerek Bolivya halk hareketine yönelik
dile gelmeyecek boyutlarda bir katliama yol açacak nihai darbeyi
indirmelerini sağlayacaktır. Bu yüzden şimdi Yarım Ay bölgesi
içersindeki paramiliter gruplara ve Bolivya ordusunun orta ve üst
kademelerindeki darbe girişimcilerine karşı sert önlemler almak zorunludur.

Fakat reformizmin önerebildiği olanakların ötesinde toplumun daha
devrimci kesimleri arasında bir birlik olmalıdır ki burjuva yasallığının
dar çerçevesinin dışına çıkabilecek bir plan yürütülebilsin. Bilge
Bolivya halk hareketi için tereddüt göstermeksizin devrimci süreci
ilerletmek, askerleri, işçileri, darbe karşıtı ve sosyalist er ve
subayları halkın saflarına kazanmak ve halk iktidarının embriyolarını
inşa etmek acil birer ihtiyaçtır. Hızla işçi sınıfının çıkarlarını
savunacak ve Latin Amerika’nın kalbine ebediyen sosyalizmi getirecek bir
devrimci program oluşturulmalıdır.

Bunun yanında Başkan Chavez’in – Pando’da 30 Bolivyalı köylünün
“camba”larca (ovalılar) katledilmesin kınamakta gösterdiği sertlikle –
bu ayın başında Bolivarcı Kurtuluş Güçleri’nin (FBL) dört üyesini haince
katledenleri kınamasını ve cezalandırmasını umuyoruz. Bu katliam
Kolombiya sınırında Bolivarcı Devlet’in güvenlik güçlerine ait
"pitiyanqui" birliklerince yapıldı. 300 köylünün arasındayken
Coordinadora Simón Bolívar üyesi iki yoldaş, bir Tupamaro meclis üyesi
ve Caracas’taki 23 Ocak Cemaatinden bir Colectivo Alexis Vive üyesi
hükümetin burnun dibinde cezadan muaf olarak ve emperyalistlerin,
“escualido”ların ve Boli-burjuvazinin bazı kesimleriyle tam suç
ortaklığı içinde iş yapan paramiliter çetelerce öldürüldü.

Son olarak devrimci görevleri genişletme zorunluluğu sadece halkımızın
mutluluğunun garantisi değildir, ayrıca milyonlarca insanın hayatlarını
savunabilmesinin ve özgür olabilmesinin de tek yoludur.

Arriba los y las que luchan!
Mücadele edenlere selam olsun!
Venceremos!
Kazanacağız!

Organización Comunista Libertaria de Chile

16 Eylül 2008

Kaynak:
http://www.anarkismo.net/article/9907
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center