A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #43 - İstismar Var Ama... - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 19 05:43:35 GMT 2018

14 Temmuz 2016'da Bafra'da bir yerel mahkemenin itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın, cinsel istismar sayılamayacağına" ilişkin hükmü iptal etti. ---- Bunun üzerine başlayan tartışmaların ardından, Kasım ayında yeni hazırlanan yasa tasarısında 12 yaş öncesi ve sonrası birbirinden ayrılarak 12-15 yaş arasında gerçekleşen istismarlarda "rıza" aranabilmesinin önü açıldı. ---- Aynı dönemde "cinsel istismar" suçlarında mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören önerge meclise sunuldu. Öneri hem mecliste, hem de kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu ve geri çekildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önergeyi savunurken yaptığı açıklamada; "...Mahkemeler rızanın varlığına bakmıyor. Bu uygulamadan kaynaklanan bir de ortaya çıkmış hem yaş küçüklüğüyle ailesi ...


(tr) DAF, Meydan #43 - BRUKSİZM
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 18 07:04:52 GMT 2018

" Bruksizm diye bir hastalık varmış; "CEO, müdür, şef hastalığı"ymış. Şimdi hepimize bulaştığını söylüyorlar. Hepimiz Bruksistmişiz. Bruksizme yakalanınca sinirden, stresten dolayı dişlerini sıkar; geceleri dişlerini gıcırtısına uyanır ve sabahında çene, boyun, baş ağrısıyla kalkarmışsın. Şimdi anlıyoruz ki biz ezilenler de Bruksistmişiz. Ama bizim diş sıkmamız, dişlerimizi gıcırdatmamız diğerlerininkine hiç benzemez. Bizim dişlerimiz ödeyemediğimiz faturaya, kiraya sıkılır; bu değişmeyen düzene yoksulluğa, ezilmişliğe, kapatılmaya, OHAL'lere, barış halleriyle savaş halleriyle bu sisteme, sinir stresle sarılmış yaşamlarımıza sıkılır. İyice sıktığımız dişlerimiz sıkmaktan kırılmadan yumruklarımızı sıkmalıyız. Yumruklarımızı sıktığımızda belki her şey değişecektir. Özlem duyduğumuz özgürlük ve inandığımız, aradığımız adalet ellerimizde, sıkılmayı bekleyen ...


(tr) yeryuzu postasi: Ölüm orucundaki trans anarşist tutsak Diren Coşkun için Kaos GL'den çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 17 08:52:22 GMT 2018

Kaos GL Derneği Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutulan, hapishanedeki hak ihlallerine, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı başlattığı ölüm orucu eylemi 21. gününe giren trans anarşist tutsak Diren Coşkun için "Acil Paylaşım" başlığıyla bir bildiri yayınlandı. Türkçe ve İngilizce yayınlanan bildiride Coşkun'un taleplerinin karşılanması çağrısı yapıldı. ---- Bildirinin tamamı şöyle: ---- "Tekirdağ 2 No'lu Cezaevinde kalan ve 20 gün önce ölüm orucuna başlayan trans kadın tutuklu Diren Coşkun'un insan hakları talepleri bir an önce yerine getirilmelidir. Cinsiyet kimliği, insan varoluşunun ayrılmaz bir bütünüdür. Bu açıdan, Diren Coşkun'un hapishane yönetiminden sağlık hakkına dair talepleri aynı zamanda kişisel bütünlüğünün korunması ve kişilik hakkına saygı gösterilmesi ile de ilgilidir. Hapishane yönetimi Diren Coşkun'un cinsiyet ...


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan'ın Açlık Eylemi 81. Günde Kazanımla Sonuçlandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 16 06:15:17 GMT 2018

Aliağa Şakran'da bulunan İzmir 3 Nolu T Tipi Hapishanesi'nde yaşanan baskılar ve hapishane tarafından anarşist kimliğinin tanınmamasına Şevket Aslan açlık eylemiyle karşılık veriyordu. Açlık eyleminin 80. gününde kendisini ziyaret eden avukatı, Şevket Aslan'ın, hapishane yönetiminin taleplerini kabul etmemesi durumunda pazartesi günü açlık eylemini, ölüm orucuna çevireceğini belirtmiş, bu durumu hapishane yönetimine de iletmişti. ---- Haftalık telefon görüş günü olan bugün ailesini arayarak telefonla bilgi veren Şevket Aslan, hapishane yönetiminin 81. günde kendisinin bir başka anarşist tutsakla kalmasının sağlanacağını, bu sebeple Balıkesir Bandırma'ya sevkinin gerçekleştireceğini belirtmesi üzerine açlık eylemini kazanımla sonlandırdı.
...(tr) DAF, Meydan #43 - İhya Kahraman ile Röportaj: Bir İsyancının Sözleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 16 06:15:05 GMT 2018

Yaşamı boyunca pek çok kez yazdıkları, eyledikleri gerekçe gösterilerek tutsak edilen Pyotr Kropotkin'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabı "Bir İsyancının Sözleri" üzerine, kitabın çevirmeni İhya Kahraman ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kropotkin'in iki yıllık tutsaklık sürecinde, daha öncesinde Le Révolté gazetesinde yayınladığı yazıların derlenerek kitaplaştırıldığı eser ilk olarak 1885 yılında Fransızca olarak yayınlandı. Yoldaşı Elisee Reclus yazdığı önsözde "Eğer adalet arıyorsanız, büyük haksızlıklara maruz kalmaya hazır olun!" diyor. Tıpkı yaşadığımız topraklarda da yüzyıllardan beri olduğu gibi... ---- Meydan Gazetesi: Çevirdiğiniz kitap Ayrıntı Yayınları kataloğundaki ilk klasik anarşist metin, Çevirinin oluşumundaki rolünüz ne oldu, bizlere biraz bu süreçten bahsedebilir misin? ...


(tr) DAF, Meydan #43 - Devletin Barış Hali de Savaş Hali de Kapitalizm İçin Aynı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 15 05:59:28 GMT 2018

Uluslararası ilişkiler, devletlerarası arenadaki egemen aktörlerin diğer egemen aktörler karşısındaki hareket tarzlarını açıklamaya ve tahmin etmeye yönelik geliştirilen teorik yaklaşımların olduğu bir disiplindir. Bu disiplinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan gelişmeler çoğunlukla savaşlardır. ---- Savaşlar, uluslararası sistemin aktörlerini dönüştürme ve devletlerarası düzeni değiştirme işlevine sahiptir. Bu nedenle, barış kavramı bu disiplinde, bu devletlerarası düzenin dolayımı olarak kalmıştır. Ancak özellikle son dönemde, bu noktada farklı girişimler vardır. Bunda devletlerin içerisine girdiği söylemsel değişiklikler etkilidir. ---- Çıkar odaklı reelpolitik, "komşularla sıfır sorun politikası" gibi değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliğin söylemsel olmaktan ileri gidemediği, gidemeyeceği bir zamanın içindeyiz. Reelpolitikte odak noktasının ne ...


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Açlık Eyleminin 82.Gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 14 09:37:41 GMT 2018

Anarşist tutsak Şevket Aslan hapishanede yaşanan baskı ve adaletsizliklere karşı 21 Kasım'dan beri açlık eyleminde. ---- Hapishanede yaşanan baskılar ve hapishane tarafından anarşist kimliğinin tanınmamasına Şevket Aslan 82 gündür açlık eylemiyle karşılık veriyor. Hapishane yönetimi tarafından Şevket ile ilgili hiçbir çözüm yoluna gidilmediğinin bilgisini aldık. ---- Açlık eyleminin 80. gününde kendisini ziyaret eden avukatı, Şevket'in yakın zamanda yazılı olarak da bildirip aynı gün tekrarladığı talebine rağmen tekerlikli sandalye getirilmediği için görüşe yürüyerek gelmek zorunda kaldığını belirtti. Avukatının bildirdiğine göre göğüs kafesinin sıkıştığını belirten Şevket Aslan, bazen nefes almakta zorlandığını belirtiyor. Vücudu ağrımaya başladığı için yatarken de ağrı çekmeye başladığını kaydeden Aslan, günde bir kere de acımsı bir su kusmaya başladığını ...


(tr) DAF, Anarşist Meydan Gazetesi'nin #43 - içerik
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 12 07:36:30 GMT 2018

"Bruksistmişiz! Sıkma Dişini Sık Yumruğunu" manşetiyle çıkan Meydan Gazetesi'nin yeni sayısındaki yazılardan bazıları şu şekilde: ---- Genç İşçi Derneği Üniversiteli Gençlere Sordu ---- AVM Patron Alır, İşçi Verir Sömürünün Merkezidir ---- Taşerona Kadro Geldi Mi? - Halil Çelik ---- Bruksizm - Özgür Erdoğan ---- Ekonomi Balonu Zamlarla Patladı ---- Ekonomik Krize Afrin Tamponu - İlyas Seyrek ---- Seçim Mutabakatı - Emrah Tekin ---- İstismar Var Ama... - Özlem Arkun ---- Yalan Gerçeğin Yerini Aldı - Gürşat Özdamar ---- Yunanistan'daki Libertatia İşgal Evine Faşist Saldırı ---- Mahnovist Hareket İçerisindeki Priazov'ye Rumları - Furkan Çelik ---- Anarşist Yayınlar Dizisi (17): Britanya'da Anarşist Yayınlar 1 - Zeynel Çuhadar ---- Röportaj: Bir İsyancının Sözleri - İhya Kahraman ---- Devletin Barış Hali de Savaş Hali de Kapitalizm için Aynı ---- Başdeliler - Gökhan Soysal ...


(tr) sosyal savas: Kıvılcım Arat Ölüm Orucuna Başladı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 11 05:51:34 GMT 2018

Tekirdağ 2 No'lu Cezaevi'ndeki trans tutsak Diren Coşkun cezaevinde yaşadığı hak ihlallerine karşı başlattığı ölüm orucunun 13. günündeyken, Kıvılcım Arat da Diren'in sesini duyurabilmek için ölüm orucuna başladığını duyurdu. ---- Diren'in ölüm orucuna başladığını duyuran da İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Demokratik Kadın Hareketi Sözcüsü Kıvılcım Arat'tı. Diren ölüm orucu sebebini şu sözlerle açıklamıştı; ---- "Burada insan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kalıyorum. Üzerimizdeki ağır tecridin kaldırılması, gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum. 25 Ocak'tan beri ölüm orucu eylemine başladığımı demokratik kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ---- Kıvılcım, onca emeğe rağmen Diren'in taleplerini gündeme getiremediklerini, trans kimliğinin eylemi görünmez kıldığını ve ...


(tr) DAF, meydan gazetesi: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Yalnız Değildir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Feb 10 07:52:25 GMT 2018

"Şevket Aslan'ın sağlığından tamamen siz sorumlusunuz. Aylar önce de kabul etmiş olduğunuz talepler derhal yerine getirilmelidir. Açlık grevi eylemi tekrar kazanımla sonuçlanana kadar ne Şevket Aslan eylemini sürdürmekten vazgeçecektir ne de biz bu durumu her gün gündeme getirmekten vazgeçeceğiz" ---- Hapishanede yaşanan baskı ve uygulanan yasaklara karşı 78 gündür açlık eyleminde olan Anarşist Tutsak Şevket Aslan için İstanbul İHD Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdik. Basın toplantısında 21 Kasım'da başladığı açlık eylemine başlayan Şevket'in sağlık durumu ve hapishane koşullarıyla ilgili bilgilendirilme yapıldı. ---- TDİ adına konuşma yapan Dönem Sözcüsü Ümran Yurdayol, "Devrimci tutuklularla bağımsız tutuklular yan yana konularak, devrimci tutuklular bağımsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bunu başaramadıklarında da onların günlük yaşamlarını ...


@

Güncellenme zamanı: Mon Feb 19 06:43:37 2018