A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #37 - Krizin Faturası Kadına - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 28 07:06:29 GMT 2017

Ekonomik krizin yaşandığı Venezüela'da günde yaklaşık 200 kadın, gıda, ilaç ve bebek bezi gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için saçlarını satmaktadır ---- Kapitalizm yarattığı krizden çıkmanın yollarını ararken, devletler ve şirketler krizin faturasını işçilere ve işsizlere kesmeye çalışırken; küresel çaptaki sosyal ve ekonomik krizlerin en ağır faturası yine biz kadınlara kesiliyor. Sadece kriz dönemlerinde değil erkek egemenler tarafından ucuz iş gücü olarak görülen, beden ve emek sömürüsüne her koşulda maruz kalan yine kadın oluyor. ---- Kadın tarihçi Joan Scott'un 1986 yılında ilk kez belirttiği, "kadın tarihinin, sadece bir eksiklikler tarihinin tamamlaması olamayacağı fikri", hem yeni bir tarih yazımında hem de kadın çalışmalarında önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Scott bahsettiği kadın tarih yazımında, kadınları temelde erkeklerin olan ...


(tr) sosyal savas org: Doğrudan Eylem Nedir? [subMedia]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 27 13:28:38 GMT 2017

Doğrudan Eylem anarşist taktikleri açıklarken çokça kullanılan bir tabirdir, çünkü anarşistler olarak otonomi, öz-örgütlenme ve karşılıklı yardımlaşma gibi değerleri pratiğe döktüğümüz başlıca ilkelerden birisidir. Peki...doğrudan eylem tam olarak ne anlama gelir?

Türkçe çeviri: Sosyal Savaş
Kaynak: Submedia.tv
http://sosyalsavas.org/2017/04/dogrudan-eylem-nedir-submedia/#more-31131
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
...(tr) DAF, Meydan #37 - Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz! Krize Karşı Kadın Dayanışması
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 27 08:28:20 GMT 2017

Ekonomik kriz, aslında sadece belli dönemlerde ortaya çıkan bir durum değildir. Çoğunlukla sömürünün yoğunlaştığı, büyük kırılmalarla zengin ve fakir arasındaki uçurumun açıldığı dönemleri ifade etse de; biz kadınlar biliriz kapitalist sistemin her gün yaşadığımız bir kriz olduğunu. Ve biliriz sömürülmeyeceğimiz bir şekilde, ihtiyaçlarımızı karşılamamızın yollarını. ---- Tarihteki deneyimlerimizden biliriz. Paris Komünü'nün kadınlarının sadece barikatların arkasından değil, Komün için yaşamı yeniden yaratmasından; ihtiyaçların üretimini ve tüketimini planlayıp hayata geçirmelerinden biliriz. Ya da Avrupa'nın ekonomik krizle boğuştuğu bir süreçte, hem de bir yandan da faşizme karşı savaşırken Mujeres Libres'in öz-örgütlülükleriyle organize ettiği kooperatiflerden, kolektiflerden; Katalonya'da yarattığı devrimden biliriz. ...


(tr) DAF, Meydan #37 - TARiHTEKi ANARŞiST KADlNLAR (3)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 26 07:59:05 GMT 2017

Kadınlar farklı coğrafyalarda örgütlenerek, dayanışmayla ve mücadeleyle kendi devrimlerini yaratmıştır. Bizim coğrafyamızda birçoğunun ismi bilinmiyor olsa da, kadınların yüzyıllardır mücadeleyle yarattıkları gelenek, günümüze kadar gelmiştir. Kimi zaman faşizme, devlete, kimi zaman kapitalizme, savaşa karşı yaşamı savunan "Tarihteki Anarşist Kadınlar"ın yaşamlarını incelemek, özellikle biz kadınlar açısından oldukça önemlidir. ---- Meydan Gazetesi'nin kadınlar tarafından çıkartılan bu sayısında, tarihte mücadeleleriyle andığımız anarşist kadınları sizlerle paylaşıyoruz. ---- Ethel MacDonald ---- 1909'da İskoçya'nın Motherwell şehrinde doğan Ethel MacDonald, 16 yaşında mücadeleyle tanıştı. 1931'de Guy Aldred ve Jany Patrick ile tanıştı ve üç yıl sonra Bağımsız İşçi Partisi'nden ayrıldı. Anti-parlementer Komünist Federasyon içerisinde aktif olarak yer ...


(tr) anarsi inisiyatifi: Sonsuza dek Anarşiyle Alper...
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 26 07:58:26 GMT 2017

Birlikte söylenecek sözlerimiz bitmemişken hiçbir gün, hiçbir metin daha zor değil bundan. Şimdi eksik kalacak söylenecek her şey, eksik kalacak biz. ---- İnsanın ve yeryüzünün özgürlüğüne uzanan bir mücadelenin düşlerini taşıdın omuzlarında. Özgürlüğün, adaletin önünde ne engel varsa isyanın kara bayrağıyla çıktın karşısına. İyi bir toprağa düşmüş iyi bir tohum gibiyse anarşi, en güzel çiçeklerinden biri olarak kendini bıraktın bu coğrafyanın dört bir yanına. ---- Ölümlere ve ölümsüzlüklere aldırmadan yürünen bir yolun kavgasıydı verdiğin. Eskişehir'den İstanbul'a, Ankara'dan Mersin'e ve her yerden Suruç'a "ölümü kutsallaştıran, yapay sınırlar yaratan bütün iktidarlara karşı sınırsız, sınıfsız, sürgünsüz bir dünya için" yürünen bir yoldu bu. ---- Zalimin zulmüne, devletin hükmüne isyanında cesaretini ve inancını eksik bıraktığını görmedik. ...


(tr) DAF, Meydan #37 - Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 25 07:10:31 GMT 2017

Anarşist Kadınlar'ın Referanduma Dair Yayınlanan Bildirisi ---- Kadınların özgürlük mücadelesinde "oy hakkı" tartışmaları, "oy hakkı" kampanyalarının yoğunlaştığı 19. yüzyıla kadar dayanır. Bugün dünyanın birçok yerinde var olan Batı tarzı "liberal demokrasi"lerle uygulamaya geçtiğinden bu yana "evrensel oy hakkı", bir politik gerçeklik olarak dayatılsa da; liberal demokrasilerin hiçbir şekilde "özgürlük" getirmediğine tanık olan ve getirmeyeceğinden emin olan biz kadınlar için sonu gelmemiş bir tartışmanın konusudur. ---- "Oy hakkı" kadın-erkek eşitliği ilkesi üzerinden ele alındığında bu kadını büyük bir yanılgının içine hapsetmiş olur. Liberal demokrasinin hak ve özgürlükler kapsamına dâhil ettiği birçok meselede olduğu gibi, konunun teorik ve pratik yanları derinlemesine tartışılmadan, o "hak ve özgürlükler"den yararlanacak bireyler için uygulamaların iyi ya ...


(tr) DAF, Meydan #37 - MEYDAN KADINLARINDIR
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 24 09:11:43 GMT 2017

Meydan Gazetesi 37. sayısını, Mart sayısını yine biz Anarşist Kadınlar olarak hazırladık. Sadece gazetemizin sayfalarında değil, meydanlarda da bu ay yine biz varız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart gündemiyle buluşsak da, her gün bizim diyerek dolduracağız sokakları, meydanları. ---- Bu sayının yazılarında öfke, tasa, heyecan, umut, direniş var. Her birinde kadın, her birinde mücadele var. Kadını hedef alan gündemlerin kadının kalemiyle verdiği bir sınav var. Referanduma dair sözü olan, krize mücadelesi alternatif olan kadın var. Tarih var buram buram özgürlük kokan. Kolektif uyum var benleri biz yapan. Dünyanın dört bir yanından sesimize ses, isyanımıza ortak olan kadın yoldaşlar var. Hiç olmasa dediğimiz bir savaş, doğduğumuz andan itibaren etrafımızı kuşatan militarizmin bedenimize giydirdiği, yakıştırdığı bir modası bile var. Bizi böyle bilmeyin, biz ...


(tr) DAF, Meydan #37 - Kendi Kimliğimizle, Kendi İrademizle MÜCADELEYE
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 23 06:56:13 GMT 2017

(5 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingini düzenleyen 8 Mart Kadın Platformu'nda yaşanan ana söylem tartışmasına dair ana söylemin ‘Referanduma Hayır'a sıkıştırılmasına karşı koyan tek kadın örgütü olan Anarşist Kadınlar'ın eleştirisinin özetidir.) ---- Kadınların özgürlük mücadelesi, tarih boyunca, dünyanın dört bir yanında, öznesini "kadın", söylemini "kadının özgürlüğü, dayanışması ve kadının isyanı" çerçevesinde belirlemiştir. Politikalarını özörgütlü mücadeleleri içinde düşünen ve eyleyen kadınlar, bu mücadelede erkek egemenliğini yıkmak ve kendi özgürlüklerini yaratmak için direnen aktif birer özne olmuştur. ---- İktidarlar eliyle yaratılan ekonomik-siyasal-sosyal krizlere, yoksulluklara, yoksunluklara ve adaletsizliklere zaten direnen kadınlar, bütün bunların dışında, "kadın mücadelesi"nin asıl öznesinin "kadın" asıl söyleminin de "kadın özgürlüğü" ...


(tr) sosyalsavas: İstanbul'un semtlerinde anarşistlerden koordineli eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 23 06:56:03 GMT 2017

İstanbul'un çeşitli semtlerinde anarşist gruplar, Pazar gün gerçekleşecek olan referandum bağlamında demokrasiye ve diktatörlüğe karşı anarşist/ anti-otoriter mücadele söylemini yükseltmek ve geçtiğimiz hafta deklare edilen ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu‘nu selamlamak için eş zamanlı olarak pankart asma ve stikırlama eylemleri gerçekleştirdiler. ---- Ümraniye, Kasımpaşa, Küçükçekmekmece, Topkapı, Sefaköy, Yeni Bosna ve Kadıköy'de anarşistler yaklaşan referandum kapsamında bir dizi pankart asma ve stikırlama eylemleri gerçekleştirirken, ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu‘nu selamladılar. Pankartlarda ‘Birbirinizi Bulun, Örgütlenin, Savaşın! İsyana Evet Devlete Hayır!' (Kadıköy), ‘İsyan Sandığınız Gibi Olmayacak!' (Sefaköy ve Ümraniye), ‘Devlet Savaş İmal Eder. Seçim Değil Devrim, Devlet Değil Komün!' (Küçükçekmece), ‘Kula Kulluk Etme, Sana Senden Başka Vekil ...


(tr) sosyalsavas: ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu Nedir?' oluşturuldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 22 06:52:51 GMT 2017

Yaşadığımız coğrafyanın içinde bulunduğumuz zaman diliminde, devletin toplumu topyekün teslim almaya yönelik saldırıları yaklaşan ‘başkanlık sistemi' referandumu süreciyle katlanarak devam ediyor. İktidar kendisine tehdit olarak gördüğü sosyal mücadeleleri toptan ezmek için taarruza geçmiş durumdayken, ana akım toplumsal muhalefet, tüm sosyal mücadeleleri referanduma endeksleyerek iktidar karşısında moral kazanmaya odaklanmış durumda. Küresel ölçekli neoliberal bir muhalefet anlayışının parçası olarak ‘demokrasi'nin yörüngesine oturtulmaya çalışılan sosyal mücadeleler, parlamentarizmin çoğulculuk skalasında birer renge indirgenmek isteniyor. Bugün mevcut faşizm ve diktatörlük altında ezilenler için parlamentarizm ve demokrasi seçeneğinin ön açıcı olduğu düşünülse de, demokrasinin bir bataklık olduğunu ve bir çok radikali ilkelerinden ve ...


@

Güncellenme zamanı: Fri Apr 28 09:06:31 2017