A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) Eskişehir Anarşi İnisiyatifi, 1 Mayıs çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 27 06:11:55 GMT 2015

1 mayıs, 1886 Haymarket'ten Eskişehir sokaklarına dek yükselen isyanın günüdür. Devletin ve sermayenin hala insanları yoksulluğa sürüklediği, ezmeye devam ettiği günümüzde, 1 mayısın bayram değil isyan günü olduğunu, mülksüzleri saran bu isyan ateşinin giderek büyüdüğünü haykırıyoruz. ---- Bizler emeğimizin ve yaşamlarımızın çalınmasını reddediyoruz. Fabrikalardan evlere, sokaklarlardan kampüslere, tarlalardan ofislere kadar her yerde iktidarı yok etme gayreti içerisindeyiz. ---- İktidarın yarattığı ilişki biçimlerini yaşamlarımızdan silerek; ırklar, türler ve cinsiyetler arasındaki ayrımcılığı; iktidar için ölmeyi ve öldürmeyi; sınırları, sermayeyi ve ev köleliğini yok edeceğiz. ---- İsyanımız Kobanê'de halkların yüreğinde; Soma'da işçilerin, Yırca'da köylülerin direnişinde; hayvan toplama kamplarındaki katliamın karşısında büyümektedir. Bu durum ...


(tr) DAF - Meydan #26 - "Yasaya, Yasağa Karşı 1 Mayıs Kavgadır" - Halil Çelik (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 26 07:37:32 GMT 2015

1 Mayıs 1886'dan bu yana işçilerin, ezilenlerin isyan günü olan 1 Mayıs yaklaşırken tüm coğrafyada işçiler, meydanlarda, alanlarda bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bir asırdan fazla bir süredir sömürüye karşı isyanın, patronlara ve devletlere karşı öfkenin sembolü haline gelmiş olan 1 Mayıs gününde, dünyanın her yerinde mitingler ve yürüyüşlerle meydanlar dolup taşıyor. Coğrafyamızda ise devlet ve kapitalizm her yıl farklı politikalar ile 1 Mayıs'ın içini boşaltarak, takvimsel bir güne "işçi bayramı"na sıkıştırarak yüz yıllardır süren işçi mücadelesini ve bu mücadele ile gelinen noktayı görünmez kılmak istiyor. Devletin ve kapitalizmin bu politikaları, İstanbul'da her yıl farklı gerekçeler gösterilerek yasaklanan Taksim Meydanı ile belirginleşmiş durumdadır. 2010 yılına kadar tartışmasız yasaklanan Taksim Meydanı, uzun yıllar boyunca verilen mücadelenin sonucunda ...


(tr) "İstanbul Anarşi İnisiyatifi: 24 Nisan 1915" dendiğinde ne gelir akla (rn)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 25 12:20:33 GMT 2015

Rakamlar, "belgen var mı?"lar, resmi tarih ideolojisi veya "sözde"lik mi? Öyle görünüyor ki 100. yıldönümü sebebiyle daha yoğun bir şekilde gündeme gelen Ermeni Soykırımı'nın şeması bir çırpıda kolayca çizilecek türden değil. 1896 ile başlayıp, 1909 Kilikya ile devam eden Ermeni katliamı sürecinin 24 Nisan 1915 ile zirveye ulaştığını ve günümüzdeki etkisini halen koruduğunu söylemek mümkün. Türk ulus-devlet kimliğinin oluşturulduğu sürece tekabül eden 1915 tarihi, kabaca söylemek gerekirse Ermeniler için en büyük felaketin adı olmuştur. Peki bu felaketi nasıl yorumlamak gerekir? Felaketin sebep olduğu acıların yanında iğne ucu kadar değeri olmayan vatandaşlık-ulus ilişkisine mi yönümüzü çevireceğiz? Yoksa bütün felaketi rakamlara, sonu gelmez istatistiki tartışmalara mı indirgeyeceğiz? Galiba önümüzde duran temel sorun, toplumun bu felakete olan katkısının ...


(tr) DAF - Meydan #26 - "IŞiD'i Yok Etmek Rojava'yı Savunmakla Başlar" - İbrahim İbrahim*
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 24 17:53:41 GMT 2015

Bu tarihi ve ahlaki gerçek birçok insan ve toplum tarafından bilinmiyor. Kürt halkı onlarca hatta yüzlerce yıldır, terörizmin her biçimine karşı ve yurtlarının değişik bölgelerini kontrol eden bütün sistemlere karşı savaşmıştır. ---- Kürdistan'ın egemen devletlerin çıkarları arasında kalma durumu, 1514'te iki İslam İmparatorluğu olan İran ve Osmanlı'da başlar, 1917'de İngiltere ve Fransa ile devam eder. Yakın dönemde ise T.C, Irak, İran ve Suriye'deki rejimler, hapisten işkenceye, katliamdan kasaba ve köy yakmalara kadar bütün terörizm biçimlerini uygulamışlardır. Bu terör 80'lerin sonunda Irak, Halepçe'de 5000, Enfal'da 180000 Kürdü katletmiş, Dersim'de 4000 köyü yok etmiş, binlerce Kürdü katletmiştir.
...(tr) DAF - Meydan #26 - "Devlet Korkuyor" - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 23 11:47:11 GMT 2015

Başbakan Davutoğlu, savcı Kiraz için Çağlayan'da düzenlenen anma törenindeki açıklamalarıyla, üzerimizde her geçen gün daha yoğun hissettiğimiz ve daha fazla hissedeceğimiz baskı politikalarını açığa kavuşturdu. Törene belli bir kısım medyanın alınmaması, açıklamanın dozunun sert olacağını hissettirmişti. Bir gün önce kameralar karşısına geçen İstanbul Emniyet Müdürü'nün şaşkınlığına benzer bir halet-i ruhiyesi yoktu. ---- Kendi ifadeleriyle, "kriz yönetimi"nin baş pozisyonunda olmanın verdiği bir cesaret de vardı. Bu meselenin seçim gündemiyle ilişkilendirileceği açıktı. Öyle de oldu. Ve tabi "Gezi Provokasyonu"yla. Bir önceki hafta kavga dövüş çıkan İç Güvenlik Yasası'nı meşrulaştırdığı konuşmasının son kısmı ise açık tehditti. Davutoğlu, sonrasında anayasaya aykırı olması nedeniyle tartışmalara yol açan bir tehdit savurdu: “Sokağa izinsiz ...


(tr) DAF - Meydan #26 - "Yaşamları Çalanların Yeni Kılıfı İç Güvenlik Paketi" - Aylin Sal
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 22 17:49:57 GMT 2015

Uzun zamandır planlanan, özellikle Kobanê Serhildanı sonrasında "kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterilerek gündem edilen İç Güvenlik Yasa Paketi meclisten geçti, cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen hayatımıza girdi. İlkin 132 madde olarak meclise gelen paketin, meclis tatile girmeden önce bitirilemeyeceği anlaşılınca, tasarının 63 maddesi geri çekildi ve polise, valiye, kaymakama geniş yetkiler veren maddeleriyle yasa tasarısı Genel Kurul'dan geçti. ---- Bu süreçte meclis, muhalefet vekillerinin mecliste puşiyle yüzlerini örtmesinden oturma eylemine varıncaya kadar birçok eyleme sahne oldu. İktidar vekillerinin, paketin çıkmasını engellemeye çalışan muhalefet vekillerine uyguladığı fiziki şiddet de, gündemde uzun süre yer işgal etti.
...(tr) Ankara Anarşi İnisiyatifi, 1 Mayıs çağrısı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 21 07:50:32 GMT 2015

Nis. 20 Anarşi, Dayanışma, Doğrudan Eylem, Kronik, Sosyal Patlama, Uzlaşma Yok no comments İsyan ateşi Haymarket'ten bugüne yaşamı inşa edenlerin, yaşamak için direnenlerin mücadelesinde büyüyor. ---- Yüzyıllardır emeğin ve doğanın sömürüsü üzerinden zenginliklerini var eden efendiler, bugün de yaşamın her alanında baskılarını sürdürerek özgürlüğü, yaşamı bize lütfetme cüretini gösteriyorlar. Ancak, öyledir ki patronlar ve devletler yaşam nedir bilmez, ölümü ilkeleri olarak bilirler. Yaşamak için köle olmayı insanlara tek koşul biçerek; ekonomik büyüme yalanlarıyla doğayı katlederek; kanla, baskıyla, sömürüyle egemenliklerini pekiştirirler. Onların egemenliği bizi yaşamdan koparan, lütfettikleri gibi “ölmemize” neden olandır. Egemenliklerini yıkacak olan ise: Yaşamak savaşı verenlerin isyan ateşidir. ...


(tr) Anarşist Gazete Meydan #26 - Sayısından Bazı Başlıklar + Edito (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 20 13:47:49 GMT 2015

Sayısından Bazı Başlıklar: ---- - Yaşamları Çalanların Yeni Kılıfı İç Güvenlik Paketi/Aylin Sal - - Adore Oyuncak İşçileri Direnişle Kazandı - - Yasaya, Yasağa Karşı, 1 Mayıs Kavgadır/Halil Çelik - - Savaş Ekonomisi - - IŞID'i Yok Etmek Rojava'yı Savunmakla Başlar/İbrahim İbrahim - - Sarayda Ziyan Yok Halka Ziyan Çok/Mercan Doğan - - Erkeğin Mirası Erkeğe, Adaletsizliği Kadına/Zeynep Kocaman - - Erkek Şiddetine Karşı Bir İhtimal Daha Var/Merve Arkun - - Mesele Enerji mi, Rant mı?/Özgür Erdoğan - - Rusya'nın "Türk Akımı"/Sergei Arkadiev - - Devletin Yalanı Nükleerin Reklamı/Büşra Cengiz - - Enerjeopolitik/Emrah Tekin - - Anarşist Yayınlar Dizisi(1): Kuzey Amerika - - Seçim Provokasyonu/Hüseyin Civan - - Demokrasi Denetçiliği/İlyas Seyrek - - Archoscientia/Merve Demir - - Erdemin Simya Formulü Korsanlık/Mine Yılmazoğlu - - Çernobil'de İlk Önce Yalan ...


(tr) Tutsak Savaşçılar Ağı'ndan 8 açlık grevcisinin sözleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 18 13:16:38 GMT 2015

Selanik'te bir AVM'den sarkıtılan pankart (9 Nisan 2015): "2 Mart'tan bu yana açlık grevinde olanların mücadelelerine zafer. Tüm hapishane hücrelerine ateş ve kundaklama (A)" ---- 11 Nisan 2015'in ilk saatlerinde Tutsak Savaşçılar Ağı'ndan açlık grevinde olanların yayınladıkları açık bir mektuptan bir alıntı:. ---- [...] Açlık grevine başladığımızda, bunun limitlerimizi zorlayacak çetin bir mücadele olabileceğini biliyorduk. Ve 40 günlük bir bir mücadele sonunda bazılarımızın ciddi sağlık problemleri yaşama riskini taşıdığı doğrudur. Ama yine de, bizler hükümetin mücadelemizin etkisini yıpratma ve bozma stratejisinden faydalanmaya çalışanları hiçbir zeminde kabullenmeyecğeiz. Bu yüzden, gözle görünür sağlık problemlerine karşın taleplerimiz karşılanana kadar açlık grevimizi sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz. Bizler bir istisna durumuna karşın birleşik bir mücadele ...


(tr) Phoenix Projesi 2015: 'Kundakçı Anarşist Saldırı – Ateş ve Bilinç Hücresi – FAI/IRF''den hayvan sömüren şirkete saldırı (Şili)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 17 15:35:52 GMT 2015

Phoenix Projesi 2015: Hayvanları sömüren şirkete karşı saldırı. ---- İnsan, hayvan ve yeryüzünün kurtuluşu için (Sili) ---- Şili devletinin bütün çabalarına rağmen mücadele ara vermeden devam ettiriliyor. ---- 07 Nisan gecesi, hayvanları kafeslerde katleden, kitlesel insan tüketimine mal olarak sunan Rio Bueno Et Tesisinin merkezine saldırdık . Kundaklama aygıtı zaman ayarlı olarak ayarlandı ve binanın bir kısmını kullanialamz hale getirdi. ---- Nedenler açık ve çok. Kurtuluş için savaşmaya akrar verdiğimiz de, mücadelyi türler arası hiyerarşinin olmadığı bütünsel ve total olarak algılıyoruz. Bu nedenle milyonlarca hayvanın esir alınmasına, tecrit edilmesine, katledilmesine sessiz kalamayız. ---- Mücadelemiz anti-turcudur çünkü anti otoriter bir mücadelenin önceliği insan, yeryüzü ve hayvan kurtuluşu olmalıdır. ...


@

Güncellenme zamanı: Mon Apr 27 08:11:59 2015