A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) sosyalsavas, ”15-16 Haziran Direnişi” – Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 27 11:42:49 GMT 2016

Haziran… Sıcak her yer, sokaklar başlayacak bir isyanın derin sessizliğinde. Fırtına öncesi sessizlik değil, isyan öncesi bir hazırlık. Takvimler 14 Haziran 1970’i gösterirken işçiler bir eylem örgütlüyor, boyutlarını kimseinin tahmin edemeyeceği bir eylem. Peki neden? Çünkü Adalet Partisi hükümeti ve parlamentodaki muhalefet CHP, yeni bir Sendikalar Kanunu Yasa Tasarısı hazırlamış, meclisten geçirmek istiyordu. Tasarıyla Sendikalar Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılacak sendikal mücadele Türk-İş hegamonyasıyla sınırlanacaktı. Ancak Türk-İş’e tepki olarak 1967’de devrimci bir perspektifle kurulan DİSK’e üye işçilerin mücadeleci anlayışını ve inisiyatifini kırmak o kadar da kolay değildi. Çünkü 1961’de gerçekleştirilen Saraçhane Mitingi ve sonrasında Maden İş’in 1963’te örgütlediği ---- Kavel Kablo Fabrikası’ndaki direniş, patronları ve devleti grevi ...


(tr) sosyalsavas: Anarşistlerden Trans Yürüyüşüne yönelik polis saldırılarına karşı eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jun 26 14:48:00 GMT 2016

Cihangir, Firuzağa’da anarşistler, ters kelepçe ile gözaltına alınan 5 anarşist yoldaşı için ve LGBTİ+ yürüyüşüne yapılan saldırıyı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Polis plastik mermilerle anarşistlere saldırdı, anarşistler şişelerle karşılık verdi.
24. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması üzerine Taksim bütün gün polis ve faşist çetelerin ablukası altındaydı. Biraraya gelen gruplar plastik mermi, tazyikli su ve gaz bombaları ile dağıtılmaya çalıştı. Yaralananlar ve gözaltılar oldu.
https://www.youtube.com/watch?v=CkH99CTS0A8
http://sosyalsavas.org/2016/06/anarsistlerden-trans-yuruyusune-yonelik-polis-saldirilarina-karsi-eylem/#more-30182
________________________________________
...(tr) sosyalsavas: Anarşistler Çekmeköy’deki doğa katliamına karşı eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 12:56:43 GMT 2016

ÇEKMEKÖY’DEKİ DOĞA KATLİAMINA KARŞI ANARŞİSTLER EYLEMDEYDİ ---- Çekmeköy Doğa Parkı’nda, Çekmeköy Daynışma Derneği (ÇDD) ve Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) çağrısıyla, 3. Köprü bağlantı yolu yapılması bahane edilerek yapılan doğa katliamına karşı basın açıklaması ve park forumu düzenlendi. ---- 17 Haziran Cuma (bugün) Çekmeköy Dayanışma Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması’nın yaptığı çağrı sonrası, yol yapımı bahane edilerek yapılan doğa katliamına karşı Çekmeköy Dayanışma Derneği’nde buluşan halk, Doğa Parkı’na yürüdü. Doğa Parkı’nda bulunan kitle, Dayanışma Derneği’nden yürüyüşe geçen kitleyi alkış ve sloganlarla karşıladı. Çekmeköy halkının yoğun ilgi gösterdiği eylemde, halk ‘’yola değil, ranta karşıyız.’’ diyerek yol bahanesiyle rant sağlanmasına karşı olduklarını vurguladı. Doğa Parkı’nda yapılan basın açıklamasından sonra, Doğa Parkı’na giren halk, ...


(tr) anarsiinisiyatifi: Trans Onur Yürüyüşüne Saldırı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jun 25 12:56:42 GMT 2016

Tutsaklık, esaret… nefret, kin… grilik, belirsizlik… Elinde ne varsa ve ne geliyorsa onu dayatan egemenler; tecavüzcü, istismarcı, katil… ahlak yapısını korumak adına Taksim TransPride yürüyüşüne engel olmak istedi. Her yerde olduğu gibi LGBTİ+ bireylerine de ikiyüzlüce davranırken tek derdi heteroseksist sistemini ayakta tutmaya çalışmak. ---- Heteroseksist sistemin kirli söylemleriyle yığılmış ‘meşruluk’ peşindeki nefrete sahibi paramiliter güç ve bunun kontrolünü elinde tutan polisin tüm gün TransPride’a defalarca saldırmış olması da bulunduğu tarafı ne kadar keskinleştirdiğini göstermiştir. Kendinden başka kimsenin nefes almasına dahi tahammülü bulunmayanların Taksim’e çıkan tüm yollarda LGBTİ+ bireyinin yoluna set çekmesi, faşistlerini kontrollü bir şekilde salması, mekânları ablukaya alması, onlarca gözaltı yapmış olması ve günler öncesinden başlayan tehditleri ...


(tr) sosyalsavas - infiAl: “Polis baskınına dair…”
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 24 07:40:25 GMT 2016

Dün akşam 23:30 sularında İstanbul’da bulunan anarşist mekan infiAl’e 24. Onur Haftası etkinliklerine yönelik LGBTİ+ avına çıkan kolluk güçleri tarafından, tamamı uydurma olan bir takım ihbar senaryolarıyla ikinci kez baskın yapıldı. ---- Onur Haftası etkinlikleri ve TransPride kapsamında linç kampanyası yürüten, faşistleri de yanlarına alarak sokakları ve hatta mekanları abluka altına alan kolluk güçleri 20.06.2016 tarihinde infiAl’de gerçekleştirilecek olan ‘Homo/Transfobik Saldırılara Karşı Özsavunma Atölyesi’ne katılmak isteyenleri önceden gözdağı, tehdit ve sindirme amaçlı 2 akrep tipi araç ve 20’ye yakın sivil polisle gelerek, mekanda önce arama yapmak istemiş ancak, gösterilen tepkiden sonra GBT kontrolüne yönelmişlerdir.
...(tr) sosyalsavas: Homo/Transfobik tehditlere ve saldırılara karşı özsavunmaya!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jun 23 07:16:26 GMT 2016

LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılacak olan yürüyüşleri hedef alan faşist grupların şiddet içerikli çağrılarına karşı özgürlüğümüzü ve bedenimizi savunmak için sokağa – dayanışmaya ve direnmeye! ---- Cinsiyetçi, homofobik, transfobik, milliyetçi ve faşist söylemlerin sokaklarda vicut bulmasına, yaşamını sahiplenmek için meydanlara çıkanlara zarar vermesine geçit veremeyiz! Devletin faşizmini yeterli bulmadığında “Ya devlet gereğini yapar ya da biz yaparız” diyerek, ne giydiğimiz ve kiminle seviştiğimiz üzerinden nerede yürüyüp yürüyemeyeceğimize karar verme gücünü kendinde bulan çetelerin sokaklarda diktatörlüğe soyunmasına geçit veremeyiz! Onur Hafatsı için sokağa, özsavunmaya!

...(tr) infiAl: “Polis baskınına dair…” (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 12:23:14 GMT 2016

Dün akşam 23:30 sularında İstanbul’da bulunan anarşist mekan infiAl’e 24. Onur Haftası etkinliklerine yönelik LGBTİ+ avına çıkan kolluk güçleri tarafından, tamamı uydurma olan bir takım ihbar senaryolarıyla ikinci kez baskın yapıldı. ---- Onur Haftası etkinlikleri ve TransPride kapsamında linç kampanyası yürüten, faşistleri de yanlarına alarak sokakları ve hatta mekanları abluka altına alan kolluk güçleri 20.06.2016 tarihinde infiAl’de gerçekleştirilecek olan ‘Homo/Transfobik Saldırılara Karşı Özsavunma Atölyesi’ne katılmak isteyenleri önceden gözdağı, tehdit ve sindirme amaçlı 2 akrep tipi araç ve 20’ye yakın sivil polisle gelerek, mekanda önce arama yapmak istemiş ancak, gösterilen tepkiden sonra GBT kontrolüne yönelmişlerdir.
...(tr) Anarşistler Çekmeköy’deki doğa katliamına karşı ANARŞİSTLER eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jun 22 08:09:12 GMT 2016

Çekmeköy Doğa Parkı’nda, Çekmeköy Daynışma Derneği (ÇDD) ve Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) çağrısıyla, 3. Köprü bağlantı yolu yapılması bahane edilerek yapılan doğa katliamına karşı basın açıklaması ve park forumu düzenlendi. ---- 17 Haziran Cuma (bugün) Çekmeköy Dayanışma Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması’nın yaptığı çağrı sonrası, yol yapımı bahane edilerek yapılan doğa katliamına karşı Çekmeköy Dayanışma Derneği’nde buluşan halk, Doğa Parkı’na yürüdü. Doğa Parkı’nda bulunan kitle, Dayanışma Derneği’nden yürüyüşe geçen kitleyi alkış ve sloganlarla karşıladı. Çekmeköy halkının yoğun ilgi gösterdiği eylemde, halk ‘’yola değil, ranta karşıyız.’’ diyerek yol bahanesiyle rant sağlanmasına karşı olduklarını vurguladı. Doğa Parkı’nda yapılan basın açıklamasından sonra, Doğa Parkı’na giren halk, burada bir forum gerçekleştirdi, forumda Cerattepe ve Gezi direnişleri ...


(tr) DAF, Meydan #33 - Eylemde Anarşi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 21 09:59:06 GMT 2016

Anarşistlerin Brest-Litovsk Protestoları http://meydangazetesi.org/wp-content/uploads/2016/04/Meydan-Gazetesi-Eylemde-Anar%C5%9Fizm-1.jpg Bolşevik hükümetin 1918 yılında Alman devletiyle imzaladığı Brest-Litovsk Anlaşması’na, dönemin birçok devrimci örgütlenmesi tepki gösteriyordu. Anarşistler de anlaşmayı protesto eden taraftaydı. Kurdukları yeraltı örgütleriyle özellikle Ukrayna ve çevresinde Beyaz Orduya, Kızıl Orduya ve Almanlara karşı savaşıyor; köylerde ayaklanmalar örgütlüyorlardı. Moskova’da ise işçiler arasında anarşizm propagandası yaparak devrimi büyütüyorlardı. Ancak özyönetimle işleyen özgür komünleri kendi merkeziyetçi iktidarına bir tehdit olarak gören Bolşevik hükümet, Rusya’da çalışma yürüten 40 anarşist devrimciyi katletti. 500 yoldaş ise eli kanlı Çeka örgütü tarafından gerçekleşen dernek/büro baskınları ve ...


(tr) İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ: Coğrafyalararası Anarşist Kısa Film Festivali (9,10,11 Eylül 2016) (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 20 10:02:55 GMT 2016

Bu festivalde anarşist/antiotoriter birey ve gruplar fikirlerini beyan ettikleri; yayılma veya motivasyon amaçlı yaptıkları kısa filmlerin, video kolajların gösterimini ve sunumunu yaparlar. Filmlerin ve video montajlarının konuları beklendiği üzere anarşizm ve yan hassasiyetler olacaktır (bekleneceği üzere anarko kapitalizmi yok sayıyoruz.). ---- Film gösterimlerinin ardından coğrafyalar arası bağları güçlendirmek, dayanışmayı ve mücadeleyi artırmak için ‘tartışma atölyeleri’ gerçekleştirilecektir. Atölyelerde ayrıca yeni film, kısa film ve video kolajları için yeni yoldaşlık bağları kurulmasını da hedefliyoruz. ---- Gösterimler, sunumlar, atölyeleri takiben eğlenceler düzenlenecektir. Meziyeti olan arkadaşların müzik yapması için sahne mevcuttur. İletişime geçilirse dileyen herkesin müzik yapabilmesi için program oluşturulacaktır. ...


@

Güncellenme zamanı: Mon Jun 27 13:42:50 2016