A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) Taçanka: Qıyas İbrahimov
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 26 12:11:38 GMT 2016

Azerbaycan Devletinin kurucu başkanı Haydar Aliyev'in Bakü kent meydanındaki dev heykelinin altına, Azerbaycan Devleti'nin kuruluş yıldönümü öncesinde "Kölelik Bayramınız Kutlu Olsun" yazan anarşist Qıyas İbrahimov'a, bugün karar duruşması görülen mahkemede önce 9 yıl hapis cezası verildi. Mahkemenin kararı üzerine hakime "Sen bana 9 yıl verdiğine pişman olacaksın." dediği için hapis cezası 10 yıla çıkarıldı. Devletlerin adaleti yeryüzünün hiçbir yerinde şaşmıyor. Anarşist tutsaklar yeryüzünün hiçbir yerinde boyun eğmiyor: ---- "Hapishanede, bizim dipsiz bir kuyuya daldığımızı söylediler. Evet, dipsiz bir kuyuya daldık, o kuyunun içindeki suyu bulmaya çalışıyoruz. Sistemin kiri ancak bu suyla yıkanıp temizlenebilir. Biz bu amaçla bu yola girdik ve sizlerden özür dilemeyeceğiz." ...


(tr) sosyalsavas: Taksim’de Bombalara Karşı Sofralar’a polis saldırısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 20 12:07:24 GMT 2016

Bombalara Karşı Sofralar kolektifinin 12 Ekim Çarşamba günü Galatasaray Meydanında düzenlemiş olduğu ücretsiz yemek paylaşımına gerçekleştirilen polis müdahalesi hakkında yayınladığı basın bildirisi: ---- Basına ve kamuoyuna ---- Yaklaşık üç yıldır düzenli olarak “Savaşa, yoksulluğa, sömürüye ve israfa karşı” sofra kurmaya devam eden Bombalara Karşı Sofralar 12 Ekim Çarşamba günü 90. kez bir aradaydı.Son bir yıldır israftan kurtarılan sebze ve meyveler ile hazırlanan ve Galatasaray Meydanı’ndan kurulan sofra yine aynı noktada bu hafta polisin müdahalesi ile karşılaştı ve kolektifin gönüllülerine etkinliğin bitirilmesi yönünde baskıya ve tacize uğradı. ---- Sofra kurulup yemek dağıtımı başladıktan on dakika sonra polis tarafından “izni olmadıkları” gerekçesi ile meydandan kovulmak istenen ekip yemek dağıtımına devam etti. Ardından tacizlerini devam ettiren ...


(tr) anarsiinisiyatifi.org: 10 EKİM KATLİAMINDA YİTİRDİĞİMİZ CANLARIMIZI ANDIK
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 19 08:19:17 GMT 2016

8 Ekim günü, 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz anarşist yoldaşımız Ali Kitapçı için Karşıyaka mezarlığında anıt-mezarı(?) başında yoldaşları, dostları, kardeşleri ve sevenleri olarak bir anma gerçekleştirdik. Açık kürsü şeklinde gerçekleşen konuşmalarda eşi, dostları ve yoldaşları 10 Ekim’de yitirdiğimiz canlarımıza ve Ali’ye dair duygularını, düşüncelerini ve anılarını paylaştı. Konuşmaların ardından 9 Ekim günü gerçekleşecek olan anma programına çağrı yaparak anmayı sonlandırdık. Ali’nin yoldaşlarından birinin yaptığı konuşma şu şekilde: ---- “Öncelikle anıt mezarın yapımında emeği geçen Şiar Epözdemir’e, Ali Aralıoğlu’na, Halil Usta’ya ve Ali’nin sendikal mücadele yoldaşı BTS’ye (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. ...


(tr) DAF, Meydan - Kolombiya devleti ve FARC arasında gerçekleştirilen barış anlaşmasının ardından yaşanan referandum sürecine dair değerlendirme yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Antonio Gutiérrez D.
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 18 14:20:05 GMT 2016

Anarkismo.net: editörlerinden, Meydan Gazetesi’nin farklı sayılarında yazılarına ve yorumlarına yer verdiğimiz José Antonio Gutiérrez D.’nin Kolombiya devleti ve FARC arasında gerçekleştirilen barış anlaşmasının ardından yaşanan referandum sürecine dair değerlendirme yazısını sizlerle paylaşıyoruz. ---- Kolombiya'nın Barış Referandumunda HAYIR'ın Zaferinden Sonra: Sil Baştan ---- 2 Ekim Pazar günü, Kolombiya devleti ve FARC-EP gerillaları arasında yarım yüzyıldır süren savaş halini sona erdirecek olan barış anlaşması için yapılan referandumun seçmenler tarafından geri çevrildiği haberiyle dünya hayrete düştü. HAYIR kampanyası gerçekten az bir farkla kazandı: %49'e karşı %50. Zaten, HAYIR kampanyasının kazanması için EVET kampanyasından daha fazla oy almasına gerek yoktu: Anlaşmanın meşruluğuna şüphe düşürecek kadar oy almaları onlara yeterli olacaktı. Ancak, ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi - Dario Fo’nun İkinci Nobeli - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 17 11:10:50 GMT 2016

“Boğazımıza kadar bok içindeyiz, bu doğru ve işte bu nedenle başımız dimdik yürüyoruz.” ---- Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Deli karakteri. ---- Bazılarımız meçhul ölür. Bazen işten eve dönerken, bazen çalıştığımız gazetenin önünde sırtımıza saplanır kurşun; bazense yaşadığımız mahalleye saldıran kolluk kuvvetinin silahındandır ölümümüz. Gözaltına alınır kaybediliriz, evimiz basılır katlediliriz… Ya da bazen hikayemiz Pinelli’ninkine çok benzer. Zaman, mekan ve araçlar değişir belki ama katleden her zaman aynıdır. ---- Dönemin İtalya’sında yükselen devrimci muhalefet, devlet yöneticilerini ve ülke burjuvazisini tedirgin etmeye başlıyordu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde faşist diktatörlüğe karşı gösterilen kahramanca direnişin etkisiyle anarşizm, işçi ve öğrenci hareketlerinde hızla toplumsallaştı. Derken 70’li yıllara bir kala Milli Tarım Bankası’nda bir bomba ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi - 500 Yıl Sonra Yine Dabıq - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 16 19:31:25 GMT 2016

24 Ağustos, Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu-Arap coğrafyasını işgal etmeye başladığı savaşların ilki olan Merc-i Dabık seferinin 500. yıldönümüydü. 1516’daki Merc-i Dabık seferinden tam 500 yıl sonra ise, kendilerini aynı devletin torunları olarak addedenler aynı topraklara sefer eylediler yine. Merc-i Dabık göndermesiyle başlayan sefer, IŞİD’in “teolojik kalesi” olarak adlandırılan Dabıq’ın TC destekli ÖSO çetelerince işgal edilmesiyle başka bir boyuta evrildi. Aslen TC devletinin dış politikası ile ilgili bu işgal hamlesi, iç politikaya milliyetçiliğin pompalanması olarak yansıdı. Suriye savaşının başından bu yana takınılan “Suriye bizim iç meselemizdir” tavrıyla paralel olan bu yaklaşım, öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’nin örselenen prestijini düzeltmek için de bir fırsat sunuyordu. “Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumayı da” ...


(tr) Anarkismo.net: Kolombiya için ne barış? - José Antonio Gutiérrez D. & Uriel Gutiérrez tarafından
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 13 12:12:29 GMT 2016

Anarkismo.net: editörlerinden, Meydan Gazetesi’nin farklı sayılarında yazılarına ve yorumlarına yer verdiğimiz José Antonio Gutiérrez D.’nin Kolombiya devleti ile FARC arasında gerçekleştirilen barış anlaşmasına ilişkin yazdığı ve Anarkismo.net'te yayınlanan yazısını sizinle paylaşıyoruz. ---- Barışımız Var Mı? Havana'dan Kolombiya'ya Giden Yoldaki Zorluklar ---- Üç yıl süren müzakerelerden sonra Küba'nın Havana şehrinde, Juan Manuel Santos hükumetiyle FARC-EP arasında bir barış anlaşması imzalanırken, ELN ile olan süreç çıkmaza girmiş ve EPL ile olan ise siyasetin gündeminde bile değil. Müzakerelerin iflas etmesinden korkan öngörüler boşa çıkarıldı. Bu anlaşma, bir mücadele devrini kapatarak yeni senaryoları ve yeni olasılıkları açacak. Bu isyancı hareketin silah bırakma kararı, geri dönüşsüz gözüküyor ve hareket, ne olursa olsun, "tekrar sivil hayata ...


(tr) KARAKÖK AUTONOME TR/CH: Ankara Gari katliami
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 12 07:51:27 GMT 2016

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda Yaşamını Yitiren Ail Kitapçı Anılıyor

Kara Bayraklarla yapılan yürüyüşün ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda Toplanılmaya başlandı.
https://karakok.files.wordpress.com/2016/10/14610985_1144887498933400_7119158439806652804_n.jpg?w=450&h=253

https://karakok.wordpress.com/2016/10/09/ankara-gari-katliami/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) anarsistfaaliyet.org: Ali Kitapçı , Tayfun Benol Ölümsüzdür
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 11 07:50:18 GMT 2016

10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yılında anma etkinlikleri başladı. Yitirdiğimiz mücadele dostlarımızın aileleri ve dostları tarafından çağrısı yapılan anma etkinliklerine bizler de Devrimci Anarşist Faaliyet olarak katıldık. ---- Dün (8 Ekim 2016 Cumartesi) ilk olarak Ankara’da anarşist yoldaş Ali Kitapçı için biraraya gelen yoldaşları, dostları ve mücadele arkadaşları mezarı başında Ali Kitapçı’yı andı. Akşam saatlerinde de Mimarlar Odası’nda bir anma etkinliği gerçekleştirildi. ---- Aynı saatlerde İstanbul’da Paylaşma ve Dayanışma Derneği’nde mücadele dostumuz Tayfun Benol’un ailesi tarafından bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Anma etkinliğinde Tayfun Benol’un lise arkadaşı, yoldaşı Cihangir Köse tarafından hazırlanan Tayfun Benol’u anlatan “Annem Bana Peynir Al Gel Dedi” belgesel gösterimi yapıldı. Mücadele dostumuz Tayfun Benol’un yaşamını yitirdiği 10 Ekim ...


(tr) Unutmak Yok! Affetmek Yok!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 09 04:34:35 GMT 2016

10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yılında yitirdiklerimizi anıyoruz. ---- İstanbul ve Ankara’da yitirdiğimiz mücadele dostlarımızın aileleri tarafından yapılan çağrıya Devrimci Anarşist Faaliyet olarak bizler de katılıyoruz. ---- İstanbul: ---- 08 Ekim Cumartesi: “Annem Bana Peynir Al Gel Dedi” belgesel gösterimi ---- aat:19.00 ---- Yer: PAYDA (Paylasma ve Dayanısma Dernegi) – Tayfun Benol Kitaplığı: Serasker Cad. Mimar Çıkmazı Sk. No:9/3 Kadıköy ---- 10 Ekim Pazartesi: ---- 08.45 Otobüs kalkış – Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önü ---- 09:30 Başıbüyük Mezarlığı girişi toplanma ---- 10:04 Mezarlık başında anma ---- Tayfun Benol, Unutmak yok! Affetmek Yok! ---- Ankara: ---- 8 Ekim 2016 Cumartesi: Ali Kitapçı anma etkinliği ---- Saat: 18.30 ---- Yer: Mimarlar Odası Toplantı Salonu Konur Sokak. No 4/3 Kızılay ---- Ali Kitapçı, Unutmak Yok Affetmek Yok! ...


@

Güncellenme zamanı: Wed Oct 26 14:11:39 2016