A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #44 - Kadınlar Yaşam İçin Mücadelede
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 19 06:57:42 GMT 2018

2 Kasım 2017 İran Kirmanşah depremi ---- Kadın ile doğa arasındaki ilişki, insanların hem doğa hem de kadın üzerine düşünmeye başladığından beri tartışılan bir konu. Avcı toplayıcı evrede, kadına düşen sorumluluğun toplayıcılık olması, (Genel olarak böyle kabul edilse de, azımsanmayacak kadar aksi örnek bulmak da mümkündür.) onun toprak ve iklimle erkeğe göre daha içli dışlı olmasına neden olmuştu. Doğayla kurulan bu yakın ilişkiden hareketle birçok araştırmacı geçmişten edindikleri bilgiler ışığında kadının tohumu evcilleştirebildiğini, yani tarım yapmayı ilk öğrenenlerin kadın olduğunu iddia etmişlerdir. ---- İnsanlık macerası içindeki böylesine önemli bir gelişmenin kadın tarafından gerçekleştirilmesi şaşırtıcı değildir aslında. "Bereket ve verimin sembolü", "insanla doğa arasındaki köprü" ya da "insanda doğayı temsil eden şahsiyet" olarak kadın ...


(tr) DAF, Meydan #44 - Yapay Zeka LUNA - Merve Demir
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 18 07:18:18 GMT 2018

"Bu robot zihni okuyabiliyor. Zihinsel zararın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Bir soru sorunca, tam olarak duymak istediğimiz şeyi söylemeyecek de ne yapacak? Diğer bütün cevaplar kalbimizi kırmaz mı? Herbie bunun farkında değil mi?" ---- Isaac Asimov'un 1940 ila 1950'li yıllar arasında yayınlanan "Yalancı" adlı öyküsündeki robot Herbie, robot bilimcilerin yaptığı hatalar sonucunda ‘zihin okuyabilme becerisi' elde ediyor. Öyküde Herbie kim ne duymak istiyorsa onu söylediği için işler sarpa sarıyor ama robotun amacı aslında insanlara zarar vermemek, yani robot ilkelerine uyumlu davranmak. ---- Asimov'un 3 Robot İlkesi ---- İlke 1: Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. ---- İlke 2: Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. ---- İlke 3: Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği ...


(tr) DAF, Meydan #44 - Savaş Erkektir Erkek Savaştır - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 17 05:58:51 GMT 2018

Bir savaş coğrafyasında yaşıyoruz. Tarihsel anlatıları, yaşanmışlıkları, kültürü, dünü ve bugünü savaşla dolu bir coğrafyada... Ekonominin, politikanın ve hatta gündelik yaşayışların aynı savaş etrafında şekillendiği, şekillendirildiği bir coğrafyada... ---- Bir süreden beridir de yine savaş var gazete manşetlerinde, haber bültenlerinde, tüm politikacıların "dili"nde. Hal böyleyken, kadınlar da tabi ki yine bu savaşın tam içinde. Aynı gazetelerin manşetlerinde "otobüs şoförünün saygısızlığına maruz bırakılan asker annesi"nin "kutsallığı"nda, haber bültenlerinde "cephedeki askerlere atkı-bere ören kadınlar"ın "vefakarlığı"nda... Kimi zaman "o" kimi zaman "bu" tarafta; ama her zaman erkek iktidarların erk savaşının tam göbeğinde... ---- Örgütlenen Şiddet:Militarizm ---- İçinde yaşadığımız dünyada kapitalizmin cinsiyetçilikle ilişkisi nasıl aşikarsa; ...


(tr) yeryuzu postasi: 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi daha tutuklandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 16 06:09:49 GMT 2018

Gözaltındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü daha tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve akşam saatlerinde savcılığa sevk edilen 4 öğrencinin 3'ü tutuklanırken, 1 öğrenci adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. ---- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Afrin operasyonuna ilişkin lokum dağıtan öğrencileri ‘İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan bir pankartla protesto etmişti. Protesto sırasında ve daha sonra düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan öğrencilerden 9'u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okuma hakkı vermeyeceğiz" sözlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.
http://www.yeryuzupostasi.org/2018/04/14/3-bogazici-universitesi-ogrencisi-daha-tutuklandi/
...(tr) DAF, Meydan #44 - Meslek Hastalıkları (10): Karpal Tünel Sendromu - Aylin Sal
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 16 06:09:38 GMT 2018

Meslek hastalıklarına ayırdığımız yazı dizimizin bu bölümünde, ellerini bir işte çalışırken çok fazla kullanan bütün işçilerde karşılaşılan bir hastalığı, Karpal Tünel Sendromu'nu ele alacağız. ---- Karpal Tünel Sendromu çok sık rastlanan bir meslek hastalığıdır. Bu hastalığa maruz kalan bir işçinin eli işlevselliğini kaybeder; günlük işlerini yapamaz hale gelir, geceleri ağrıdan uyuyamaz. Erkeklere oranla kadınların bu hastalığa yakalanmasının 3 kat daha fazla olması dikkat çekicidir. ---- Karpal Tünel Sendromu Nedenleri ve Belirtileri ---- "Geceleri ağrıyla uyanıyorum. Sabah uyandığımda ellerim uyuşuk ve güçsüz oluyor. Bir bardağı bile tutamıyorum." Bu sözler tüm gün evin işleriyle uğraşan bir kadından duyma ihtimalimizin çok fazla olduğu sözlerdir. Çünkü sabahın erken saatlerinde uyanıp kahvaltı hazırlamakla başlayan gün -neredeyse gece ...


(tr) Meydan Gazetesi -- Gazetemiz İzmir Kitap Fuarında
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 15 05:03:24 GMT 2018

14 - 22 Nisan tarihlerinde Kültürpark - Uluslararası İzmir Fuar Alanında düzenlenen kitap fuarında 2. Salon 109C'deyiz.

İzmir'de gazetemizin eski ve yeni sayılarına, İnadına ve Patika dergilerine ulaşmak isteyenleri stadımıza bekleriz.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) DAF, Meydan #44 - Hem Göçmen Hem Kadın Olmak - Nergis Şen
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 15 05:03:01 GMT 2018

Devletlerin yaşamlarımızı gasp ettiği savaşlar, devletlerin varlığından beri sürüyor. Her gün ayak basılan, her gün uyuyup uyanılan topraklarda bitmek tükenmek bilmeyen savaş... ---- Toprağa göz dikmişlerin, doymak bilmeyenlerin, kana susamışların savaşı! ---- Savaş sebebiyle göç edip topraklarını bırakanlar, bir botla umuda yolculuk yapanlar... Eğer şans yanlarındaysa batmayacak olan bir bota binen binlerce insan var. Kimisi hiç tanımadığı 20 kişiyle binmiş, kimisi ailesiyle, kimisi ise tek başına. ---- Göçmenlerin yolculuğunda neredeyse her gün karaya vuran cansız bedenlerin hikayesini dinler olduk. Yaşamını yitirmeyip başka topraklara göç etmeyi başarabilmiş olanlar ise hiç tanımadıkları bu yerlerde yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini düşünürler. İnsanları birbirinden sınırlarla ayıran, birbirinden farklı ilan eden ve o toprağın yöneticisi olduğunu iddia eden ...


(tr) DAF, Meydan #44 - Kullan-at Kılavuz: Boşanmalarda Nafaka Uygulaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 14 06:43:55 GMT 2018

Kapitalist işleyiş içerisinde zaman zaman kullanılabilecek ama paylaşma ve dayanışmayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yaramayacak bilgiler... ---- Erkek egemen toplumda, kadınların yaşamlarını idame ettirebilmelerini sağlayacak olanaklardan erkekler tarafından uzak tutuldukları göz önünde tutulduğunda, boşanma davalarında gündeme gelen nafaka konusunun önem taşıdığı açıktır. Bu yazımızın konusunu da aile hukuku bağlamında nafaka oluşturuyor. Kısaca ifade etmek gerekirse nafaka, boşanma davası sırasında ve sonrasında yoksulluğa düşecek eski eşe ve/veya çocuğa ödemekle yükümlü olunan paradır. ---- Yardım, tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka vardır. Nafaka temelde eşin geçimi içinse "yoksulluk" ve çocuğun ihtiyaçları için veriliyorsa "iştirak nafakası" olarak ayrılmaktadır. Gerek duyulması halinde nafaka almak için tarafların boşanmış olması ...


(tr) yeryuzu postasi: Fransa'da Bulunan ZAD Kampına Polis Baskını: Bölgede Çatışmalar Yaşanıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 13 05:48:05 GMT 2018

Fransa'nın Nantes kentinde yapılması planlanan havalimanı projesine karşı eylem gerçekleştiren direnişçilerin yaşadığı ZAD kampına 2500 polis ve jandarma tarafından baskın gerçekleştirildi. ---- Nantes kentinin Notre-Dame-des-Landes semtinde sabah erken saatlerinde polis ve jandarmanın yanı sıra çok sayıda iş makinesi ile ZAD kampına baskın yapıldı. Fransa devletinin havalimanı projesi adı altında gerçekleştirecek ekolojik talana karşı direnişçilerde barikat ateşlerini yakarak polis ve jandarma ile çatışmaya başladı. ---- Daha önceleri de çatışmaların yaşandığı bölgede direnişçiler kamp kurmuş ve orada yaşamaya başlamışlardı. (Kaynak: Medyan Haber)
http://www.yeryuzupostasi.org/2018/04/09/fransada-bulunan-zad-kampina-polis-baskini-bolgede-catismalar-yasaniyor/
...(tr) senin medyan: İrlanda'da Evsizlerle Dayanışma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 12 06:48:46 GMT 2018

Dün Dublin'de bir araya gelen eylemciler "Barınma bir insan hakkıdır" sloganıyla, evsizlerle dayanışmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Göçmenlerin ülkeye girişiyle beraber artan barınma krizine karşı 3000'i aşkın Dublin'li sokaklardaydı. ---- Ulusal Evsizler ve Barınma Birliği (National Homeless & Housing Coalition) tarafından örgütlenen eyleme anarşist Workers Solidarity Movement (WSM), Barnardos, Streets To Home, The Resistance Choir, Housing is Human Right, Irish Actors Group, Waterford Houising Action Campaign, Dublin Tenants Organization, Dublin Renters Union, Migrant Rights Centre Ireland, Comhlamh, CIL ve pek çok yerel örgütlenme katıldı. ---- Evsizlerin durumuna ilişkin aciliyetin vurgulandığı eylemde, kira fiyatlarından göçmen meselesine kadar bir çok konuda taleplerin sıralandığı 15 maddelik bir bildiri okundu. ...


@

Güncellenme zamanı: Thu Apr 19 08:57:44 2018