A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunu Kazanımla Sonlandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 18 06:33:39 GMT 2018

Anarşist tutsak Şevket Aslan, anarşist kimliği ısrarla tanınmadığı için 2 Kasım tarihinde ölüm orucuna başlamıştı. Avukatından gelen bilgiye göre Şevket Aslan, ölüm orucunun 40'ncı gününde hapishane yönetiminin taleplerini kabul etmesiyle beraber eylemini sonlandırdı. ---- Anarşist kimliğinin tanınması ve kendisi gibi anarşist olan bir tutsakla ya da tekli odada kalmak isteyen Şevket Aslanın talepleri hapishane yönetimi tarafından kabul edildi. Aslan, başka bir hapishaneye nakledilene kadar geçici bir odada kalacak. ---- Anarşist tutsak Şevket Aslan daha önce de aynı taleple 2 kere açlık eylemi yapmıştı. ---- Şevket Aslan, Aliağa Şakran İzmir 3 Nolu T Tipi Hapishanesi'nde tutsak olduğu sırada, 19 Temmuz 2016'da yaşadığı baskılara karşı aynı taleplerle "süresiz-dönüşümsüz" açlık eylemine başlamış ve eylemini 53. günde kazanımla sonuçlandırmış, ardından talebi doğrultusunda ...


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - İlksel Toplumun İdealizasyonuna Karşı Şiddetin Arkeolojisi - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 17 09:05:30 GMT 2018

Sosyal antropoloji, etnoloji gibi alanlara dair yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Fransız antropolog Pierre Clastres'ın "Şiddetin Arkeolojisi: İlkel Toplumlarda Savaş" adlı kitabı, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ---- "Devlete Karşı Toplum" ve "Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu" isimleriyle dilimize çevrilen kitaplarıyla özellikle Güney Amerika'daki, uygarlıkla henüz tanışmamış yerliler arasında yaptığı çalışmalarda, ortaya koyduğu incelemelerle anarşist düşünceyi belki de en çok besleyen antropologlardan biri olan Clastres, sosyal bilimlerdeki "devlet önyargılı" düşünme şekline en sert darbeyi vuran düşünürlerden biri olmuştur. Bugünlerde "bestseller" olmuş bazı kitaplardaki popüler düşüncelerin aksine ne devleti ne de kapitalizmi ilksel insan yaşantısının "zorunlu" bir sonucu olarak görmüştür. Ona göre ilksel insanlar, iktidarların ortaya çıkmasına karşı ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İşte Kriz: 6.000.000 İşsiz - Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 16 06:02:28 GMT 2018

Kriz tamtamları çalıyor: "Kriz gelecek!", "Kriz Teğet Geçecek!", "Kriz geldi!", "Kriz var mı yok mu?", "Kriz varsa sonucu ne olacak?", "Krizin bize etkisi nedir?"... İki yıldan fazla bir süredir hep aynı şeyi duyuyoruz; konuşuyoruz; tartışıyoruz. Ancak şimdi hepimizin varlığını çok net bir şekilde hissettiği KRİZ'i yaşamaya başladık. Kriz bir iktisat tanımı olmak ile beraber ezilenler tarafından denklemleri anlaşılmaz kılınan, devletin diğer dönemlere göre farklı bir ekonomi politikası güttüğü veya gütmek zorunda kaldığı bir süreçtir. Bir devletin ekonomisinin dünya ekonomisi denen piyasada durgunlaşmasıyla veya şahit olduğumuz gibi çok ciddi bir şekilde gerilemesiyle oluşan -veya oluşturulan- ekonomik yaşayamama halidir. Devletler için kriz, siyasi sebeplere, devlet iktidarına sahip olanların kişisel hırslarına, yakın veya uzak coğrafyalardaki ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Üreticiden Tüketiciye Aracıların Sömürüsü - Nergis Şen
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 15 06:06:20 GMT 2018

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun zamandan beri çok tartışılan ve konuşulan aracılar ve komisyoncularla ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı. Albayrak "yeni hal yasası" adı altında aracılar ile komisyoncuların sayısının azaltılacağını, ürünlerin makul bir fiyata çekileceğini, ürünlerin kalitelerinin arttırılacağını açıkladı. ---- Bu açıklamanın iki nedeni olabilir. Birincisi yine bir seçim öncesinde tabi ekonomik krizin çok da uzak olmadığı bu dönemde böyle açıklamalarda bulunarak insanların içine su serpmektir. Bir diğeri de, üretici tüketici arasındaki komisyoncu zincirini kimi büyük şirketlere devrederek şeffaflık söylemi altında kapitalistlere peşkeş çekmektir.
Peki, üreticiden çıkıp tüketiciye ulaşana dek ürünlerdeki fiyatların dengesizliği bu kadar ...(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Röportaj: Reclus, Coğrafya ve Anarşizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 14 05:48:22 GMT 2018

Meydan Gazetesi'nin bu sayısında "Anarşi, Coğrafya ve Modernite" kitabının çevirmeni Murat Devres'le Reclus, coğrafya ve anarşizm üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Anarşist tarihte çok da bilinmeyen sembol isimlerden Reclus'yü, onun anarşizme etki eden düşüncelerini ve anarşizmin onun düşüncelerine, eylemlerine olan etkisini konuştuk. ---- Çevirdiğin kitap Can yayınları kataloğundaki ilk ve şimdilik tek anarşizm başlıklı yayın. Kitabın içeriğinden bize biraz bahseder misin? ---- Öncelikle bu kitabın tek çevirmeni ben değilim. İlk bölümü olan İngilizce kısmı, neredeyse 40 yıllık bir çevirmen olan Osman Yener çevirdi ve beni de o davet etti bu çeviriye. İngilizce olan bu kitapta benim çevirdiğim kısmı da İngilizce'ye Fransızca'dan çeviren Camille Martin vardı. Ben de bu kitabı çevirirken İngilizce'den Reclus'yü çevirmek yerine orijinal dilinden çevirmeyi ...


(tr) Daf, Meydan #47 -Geçmişten Günümüze Liberter Kavramı - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 13 05:58:38 GMT 2018

CNT'nin 1910'da Barcelona'da gerçekleştirdiği kongre. ---- Liberter Kavramı Doğuyor ---- Henüz 27 yaşındayken Fransa'daki 1848 ayaklanmalarına katılan Joseph Dejacque, ilk hapishane deneyimini bu olay sonrasında yaşamış, bu süreçte tanıştığı anarşist düşünürlerle beraber anarşist fikirleri geliştirmeye başlamıştı. ---- Anarşist komünist bir anlayışı savunan ve dünya anarşizmine önemli katkılar sağlayan Dejacque, toplumsallaşmak için hareket eden anarşistlerin yanında yer almıştı. ---- Joseph Dejacque, "liberter" kavramını da ilk kez Proudhon'a eleştiri mahiyetinde yazdığı bir açık mektupta dillendirmişti. 1857 yılında yayınladığı "İnsan, Erkek ve Kadın Üzerine" adlı mektupta ayrıca Proudhon'u, aile içinde erkeğin kadın üzerinde kurduğu iktidarlı ilişkiyi görmediğini söyleyerek eleştirmişti: "Eğer konuşmak istiyorsan bizimle konuş, bilinen ve ...


(tr) yeryuzu postasi: Güncel sarı yelekler hareketi üzerine küçük bir inceleme - Anarşist Gruplar Koordinasyonu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:30 GMT 2018

Fransa'da giderek büyüyen "Sarı Yelekliler" hareketi ile ilgili Fransız anarşist örgüt CGA (Anarşist Gruplar Koordinasyonu - Coordination des Groupes Anarchistes) tarafından yazılan değerlendirme metni. ---- Senelerden beri, Martinik, Guadeloupe ve Réunion'da olduğu gibi Metropol'de de hayat pahalılığına karşı ve zamlara karşı verilen mücadeleler, sık sık medyanın gözünden uzakta çoğalıyor. Ücretler için iş mücadeleleri, güvencesi olmadan taşeron çalışanların ve işsizlerin mücadeleleri gelişiyor, çünkü geçimini sağlamak gittikçe daha da zorlaşıyor. ---- Akaryakıt zammına karşı ortaya çıkan hareket, daha geniş bir hareketin ateşleyicisi oldu: Sarı Yelekler hareketi. Bu, özellikle kırsal bölgelerde, bilhassa o zamana kadar fabrikalardaki mücadelelerden uzak duran işçi kesimini harekete geçirdi. Akaryakıt zammı, gerçekten yaşam koşullarını daha da tahammül edilemez bir hale ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Kaşıkçı Vakasında Gelişemeyen Gelişmeler - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 12 04:05:09 GMT 2018

Yeterince karmaşık olan ve dahli olan özneler nedeniyle daha da karmaşıklaşan birçok gelişme, ardındaki sırlar nedeniyle gerçeklik algımızın oldukça uzağına düşüyor. Olaylar karmaşıklaştırıldıkça gerçeği öğrenmemiz daha da güçleşiyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra, uzun süre sonra kendisinden haber alınamayan, daha sonra da Suudi Arabistan tarafından "kademeli olarak" öldü(rül)ğü kabul edilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı olayı da, tekil bir cinayet vakasından çok; önü, arkası, etki eden öznelerle birlikte ele alınmayı hak ediyor. Bu nedenle, gündemde haftalardır kah korku, kah casusluk filmi kıvamında konuşulan cinayeti incelerken, tarihi geriye sarmak, Kaşıkçı olayına dahli olan özne ve olguları, yalanla gerçeğin iç içe geçtiği tüm bu süreçte daha iyi görmemizi sağlayabilir. ...


(tr) yeryuzu postasi: Alexis'in katledilişinin 10. yılında Yunanistan'da gün boyu eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:45:04 GMT 2018

15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un (Alexis) polis tarafından katledilmesinin 10. yıl dönümünde Atina başta olmak üzere Yunanistan'ın pek çok yerinde gün boyu eylemler gerçekleşti. ---- Atina'daki eylemler dün (6 Aralık) öğle saatlerinde başladı. Saat 11.30 gibi Atina Ulusal Teknik Üniversitesi (Politeknik) önünde toplanan yüzlece öğrenciye polis saldırdı. Polis saldırsına karşı eylemciler direnişe geçerken gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. Eylemler ilerleyen saatlerde Exarchia bölgesinde yoğunlaşırken polis saldırısna karşı direniş uzun süre devam etti. ---- Eylemler saat 18.00'de yapılan çağrı ile akşam saatlerinde büyüyerek sürdü. Gece yürüyüşü için binlerce kişi Exarchia'da toplanırken bu eyleme de polis saldırdı. Polis saldırısının ardından çatışmalar gece boyunca sürerken gün boyunca devam eden eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. ...


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri: İmparatorluğun Pençeleri, Faşizmin Yükselişi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 11 04:44:53 GMT 2018

Brezilya'da yapılan seçimi ırkçı Jair Bolsonaro'nun kazanması üzerine Brezilya Anarşist Koordinasyonu'nun yayınladığı bildiriyi sizlerle paylaşıyoruz. ---- Bildiri, coğrafyamızdaki OHAL koşullarına benzer uygulamaların yaşandığı süreçlerden geçen ve buna karşı sosyalist muhalefetin parlamenter siyasete sıkışmasına neden olan Brezilya siyasetine odaklanıyor. Bolsonaro'nun kadınlara, yerli halklara, işçilere ve bütün ezilenlere yönelik düşmanca söylemlerine karşı mücadele çağrısı yapılan metinde kendisini belli "antilikler" üzerinden şekillendiren Brezilya ırkçılarının seçimleri kazanma durumu analiz ediliyor. ---- Mevcut Brezilya siyasi senaryosu, tüm halk savaşçıları ve onların gerçeklik analizleri için çok fazla sağduyu ve soğukkanlılık gerektirir. Brezilya Anarşist Koordinasyonu (Coordenação Anarquista Brasileira) olarak bizler, İşçi Partisi (PT) Başkanı ...


@

Güncellenme zamanı: Tue Dec 18 07:33:40 2018