A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #36 - "Suriye Savaşı'nda "Barış" Hali" - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 29 07:01:03 GMT 2017

Halep'in Rejim güçlerinin eline geçmesi sonrası, Moskova Deklarasyonu ile Suriye Savaşı'nın, 6 yılın ardından, "siyasi müzakereler" yolu ile sonlandırılması öngörülmüştü. Müzakereler sürecinin ilk adımı, Astana Görüşmeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görüşmelerin bitiminde garantör devletler (TC, Rusya - İran) tarafından sonuç metni yayınlandı. ---- Öte taraftan TC'nin Fırat Kalkanı Operasyonu adıyla başlattığı işgal harekatı 5 ayı bitirirken, TSK güçleri üç aydır El-Bab'da çakılı kaldı. Bölgede ağır kayıplar veren TC'nin harekatının geleceği, son günlerde ABD tarafından dillendirilen "güvenli bölge" söylemleriyle belirsizliğe büründü. ---- Trump'ın dillendirdiği güvenli bölgenin, TC'nin güvenli bölgesiyle aynı anlama geldiği şüpheli. Hatta bu güvenli bölgenin TC sınırında değil, ılımlı muhalif tanımına daha uygun Güney Cephesi'nin bulunduğu -yeni ...


(tr) DAF, Meydan #36 - "DİKKAT! Tohum Şirketleri Çalışıyor" - Vahap Güler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 28 07:43:46 GMT 2017

Dünya, Ortadoğu'daki savaşları, patlayan bombaları, "otoriter liderler"i, Davos Zirvesi'ni ve 4. Sanayi Dönemi'nin ilanını konuşurken; Dünya Bankası -belki beklenmedik bir şekilde değil ama- kaşla göz arasında "Tarım Sektörünün Etkinleştirilmesi" başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor her ne kadar, "Tarım İçin İyi Uygulamalar" başlığında toplansa da, geçmiş deneyimlerimize dayanarak, Dünya Bankası'nın raporla birlikte dünyamız hakkında "pek de iyi" önerilerde bulunmadığını tahmin edebiliriz. ---- Öncelikle raporun piyangodan çıkmadığını, G8 Zirvesi'nde ele alınan "Yeni Gıda Güvenliği ve Beslenme İttifakı" başlığı doğrultusunda hazırlandığını belirtmek gerekiyor. Özetlemek gerekirse rapor tohum yönetiminin neredeyse tamamını çiftçilerden alıp, zaten bu alanda tekel olan altı tohum firmasına devredilmesini öneriyor; hatta önermekle kalmıyor tüm çiftçilere bunu dayatıyor. ...


(tr) sosyalsavas: Vegan Anarşist tutsak Osman Evcan'dan 5 günlük açlık grevi ve hücre cezası
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 27 06:30:15 GMT 2017

Vegan anarşist tutsak Osman Evcan geçtiğimiz hafta, Bartın'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için başlattıkları açlık grevinin 12'nci gününde hastaneye kaldırılarak direnişlerini bitiren 3 hayvan hakları savunucusuna destek olmak için 5 günlük süreli açlık grevine girdi. Cezaevi idaresi Osman'ın başlattığı dayanışma eylemini 5 günlük hücre hapsi cezasıyla bastırmaya çalıştı. Hücresini basan gardiyanlar Osman'ı zorla hücre hapsine attı. Bu sırada direnç gösteren Osman diğer tutsaklarla birlikte dayanışma sloganları attı. ---- 5 günlük hücre hapsi cezası biten Osman'ın durumunun iyi olduğu belirtiliyor. ---- İçeride dışarıda yaşasın tutsak dayanışması...
http://sosyalsavas.org/2017/03/vegan-anarsist-tutsak-osman-evcandan-5-gunluk-aclik-grevi-ve-hucre-cezasi/#more-31003
...(tr) DAF, Meydan #36 - Krize Karşı Grev Yasakları -Rıfat Güven
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 27 06:29:55 GMT 2017

Tahmin edebiliyoruz değil mi? 20 Ocak'ta grevin yasaklandığı haberini alan patronların ellerini ovuşturmasını. Ya da tahmin ediyoruzdur yaşanan ekonomik krizi kendi "fırsat"ına çevirmeye çalışanların varlığını. İşçiyi sömürmeye ve gerektiğinde ezilenlerin yaşamlarını çalmaya hazırlananları... ---- Pek çok şehirde, toplam 26 iş yerinde sayıları iki bini aşan metal işçisi, alacakları ücret zammına göz koyan patronlara karşı 20 Ocak'ta greve başlayacaktı. Krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı bu dönemde, direnerek alacakları zammın onlar için anlamı yüksekti, fakat "milli güvenliği tehdit" bahanesiyle grev yasaklandı. Tıpkı 2015 ve 2014 yıllarında aynı gerekçeyle yasaklanan metal ve Şişecam grevleri ya da coğrafyamızdaki işçi mücadeleleri tarihinde toplam 300'ü aşkın grev yasağı gibi. ...


(tr) sosyalsavas - Brest: Anarşistler diktatör Lukashenko'nun ‘Sosyal Parazit Yasasına' karşı yürüyüşe öncülük etti (Belarus)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 26 06:06:50 GMT 2017

Brest'te, son beş yılın en kalabalık eylemlerinden birisi gerçekleşti. Sonuç olarak, yaklaşık bin kişi 3 nolu Kararnameyi* protesto etmek için şehirde sokaklara çıktı. ---- Başlangıçta Birleşik Sivil Parti Vladimir Vuek aktivisti, protestonun "içini boşaltmak" için mümkün olan her yolu denedi. Toplantının başlamasından beş dakika sonra, herkesin toplanmamasına rağmen Şehir Yürütme Komitesine doğru yürüyüşe geçilmesine neden oldu. Ardından kimsenin kendisinden istememesine rağmen sözcü rolünü üstlendi.---Görüşmelerinin sonucu şaşırtıcı olmayacağı gibi oditoryumda oturup Beyaz Rusya'da yaşayan insanların şehir yönetim komitesi başkanının hikayesini dinlemeye davet edilmesi oldu. Çoğu kişi bu yaklaşımdan hoşlanmadı ve şehir yürütme komitesinin yanında bir toplantı gerçekletirmeye devam ettiler. Anlamsızca provokasyon diye bağıran UCP aktivistinin inisiyatifine son ...


(tr) DAF, Meydan #36 - "Arjantin'de Anarşizm" - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 26 06:06:39 GMT 2017

Dünyadaki endüstriyel gelişim 19. yüzyılın son çeyreğinde Arjantin'de hızla ilerliyordu. Fabrikaların ve sanayinin artmasıyla Arjantin'e büyük bir işçi göçü başlamıştı. Arjantin nüfusu 1869 yılında 2 milyon iken, 1895 yılına kadar 4 milyondan fazla olmuştu. Buenos Aires'in %50'sini göçmenler oluşturmaktaydı. İspanya'dan, İtalya'dan ve kısmen Almanya'dan gelen göçmen işçiler, ülkelerindeki anarşist hareketlerinin de etkisiyle Arjantin'de anarşist işçi örgütlenmeleri oluşturmaya başlamışlardı. 1. Enternasyonal'in Lahey Kongresi'yle muğlak sosyalizm döneminin ideolojilerle belirginleşmesinin ardından, anti-otoriter kanat tüm dünyada kendini belirginleştirmiş ve Arjantin'de de anarşizmin sesleri yankılanmaya başlamıştı.
...(tr) sosyalsavas: Paris'teki IMF ofislerinde bombalı mektup patladı, dağıtımda 8 ayrı aygıt şüphesi var (Fransa, Yunanistan)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 25 08:25:30 GMT 2017

Ateş Hücreleri Komplosu'nun Almanya Maliye Bakanlığı'nı bombalı paketle hedef almasından[1]yalnızca bir gün sonra Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin Paris'teki ofisine bombalı paket gönderildi. Paketi açan çalışanın yaralandığı, durumunun hayati tehlike taşımadığı belirtildi. ---- Olay sonrası Fransa devleti hemen güvenlik protokollerini devreye soktu, olay yerini güvenlik kordonuna aldı ve Yunanistan ile ortak soruşturma başlattı. Fransa Başkanı ana akım medyaya yaptığı açıklama ile gezegenin talan edilmesinden, milyarlarca insanın sömürülmesinden, yoksulluk ve sefaletten sorumlu olanlara yönelik devrimci şiddet fikrinin daha da yayılmasına sebep oldu. Fransa devleti halen sürmekte olan OHAL koşullarında, askeri birlikler sokaklarda kol gezerken, devam eden başkanlık seçimleri sürecinde yolsuzluklara ve polis şiddetine karşı yükselen halk ...


(tr) sosyalsavas - Montreal: Polis gaddarlığına karşı yüzler yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 25 08:25:10 GMT 2017

Dün akşam Kanada'nın Montreal kentinde yüzlerce insan 21. geleneksel polis gaddarlığına karşı yürüyüşte birleşti. ---- Montreal'de protesto polisin yerlilere, siyahi insanlara, kadınlara ve evsizlere yönelik gaddarlığı kınandı. İnsanlar yürüyüşü bir çok okulun ve işyerinin tatil olmasına neden olan kar fırtınasının ardından gerçekleştirdi, buna rağmen yüzlerce insan yürüyüşe katıldı. ---- Akşam 19.00 sıralarında protestocular yürüyüşe Ontario caddesinden başlayarak, sisli sokaklardan geçerek ilerlediler. Kortej merkeze doğru yaklaşıldığında, maskeli eylemciler McGill Metrosunun dışında park halindeki bir araca taş ve havaifişek attarak zarar verdiler. ---- Yaklaşık bir saat sonra, çevik kuvvet ve bisikletli polisler eylemcileri St. Urbain ve Jeanne-Mance caddeleri arasındaki Place des Arts'ta sıkıştırarak etraflarını sardılar. ...


(tr) DAF, Meydan #36 - Krizi Fırsata Dönüştürenlerin Hikayesi: "BİG SHORT"
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 25 08:25:00 GMT 2017

Film burada bitiyor ama "kriz" burada bitmiyor. Yalanlarıyla halkı kandırıp ev sahibi yapma vaadinde bulunan tüm kurumlar, bankalar, finans çevreleri ve borsa, devlet eliyle kurtarılıyor. Üstelik, asıl mağdur olan ve ev sahibi olma hayaliyle varını yoğunu bankalara kaptıranlardan toplanan vergilerle. Bu size de tanıdık geldi, değil mi?
Her şey şu tür reklamlarla başladı: "Size uygun bir konut kredisi mi arıyorsunuz? Mortgage uzmanı XYZ Bankası, ev sahibi olmak isteyen herkese uygun konut kredisi imkanı sağlıyor! "Bu fiyata kiraya çıkmak mı kendi evine taşınmak mı? XYZ Bankası'na gelin, ayda sadece %0,9'dan* başlayan faiz oranlarıyla kendi evinize geçin." Ya da "Ev kredisi ile yüzbinlerce aile bugün kendi yuvasında! Siz de XYZ Bankası'nın kendinize uygun ev kredisi seçeneklerinden yararlanabilir, istediğiniz yuvaya esnek ödeme koşulları ile sahip ...(tr) sosyalsavas - Şili: ‘Uluslararası Kadınlar Günü'nde pasifizasyona ve isyana dair - Anarşist bir düşünce
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 24 07:28:18 GMT 2017

Günümüz toplumunun otoriter ve ataerkil yapısını göz önünde bulundurduğumuzda, dayatma cinsiyetlerin, tahakküm ağında bireylerin oynamaya zorlandığı roller olduğunu biliyoruz / anlıyoruz. ---- Belli ki, toplum ‘kadın' olarak doğanların ‘erkek' olarak doğanlardan aşağı konumda olduğunu dayatmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Uluslararası Kadınlar Günü'nün anılmasının; çoğu kadın, pek çok insanın sokaklara çıkıp eşitsizliğe tepki göstermesinin sebebi budur. ---- 8 Mart'ın en bilinen anılma sebebi, 1908 yılında New York'taki bir pamuk fabrikasında düşük ücretlerle ve ağır çalışma koşullarına karşı oturma eylemlerini sonlandırmayı reddeden 146 kadın işçinin patronlar tarafından çıkarılan yangında katledilmesidir. ---- İlk 8 Mart Uluslararası Kadınlar günü, 1910 yılında Sosyalist Enternasyonel Kadınlar Konferansında, kapitalist sömürüye karşı örgütlenerek eyleme geçen ...


@

Güncellenme zamanı: Wed Mar 29 09:01:05 2017