A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) SÃyleÅi / Film gÃsterimi (Ankara)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 22 10:27:09 GMT 2014

âAnarÅizm: Åiddetin ÃzgÃrlÃÄÃ mÃ? ÃzgÃrlÃÄÃn Åiddeti mi?â â SÃyleÅi / Film gÃsterimi (Ankara)

24 Nisan PerÅembe saat: 17:00
YÄldÄz Amfi M-6

Ankara AnarÅi Änisiyatifi/Hacettepe Otonomu


________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Anti-Otoriter Blok Ankara 1 MayÄs ÃaÄrÄsÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 21 10:06:17 GMT 2014

TÃm Otoritelere KarÅÄ YÃrÃyoruz!
Bizler 14 yÄldÄr yer yer birlikte hareket eden, iÃinde ve dÄÅÄnda her tÃrlà Otoriteye karÅÄ mÃcadele eden grup ve kiÅiler olarak bir araya geliyoruz. âSeni yok eden beni var edemezâ diyenler olarak Anti Otoriter bir Blok oluÅturmak iÃin bir yola koyulduk. Bu zamana kadar birlikte deÄiÅtik, birlikte yol aldÄk. Kah bir vicdani red aÃÄklamasÄnda, kah bir nefrete karÅÄ direniÅte yan yana yer aldÄk. âve dedik ki Åimdi sÄra bu kelebeÄi bÄrakmakta; yeni fÄrtÄnalar iÃin kanat ÃÄrpsÄn, yeni kardeÅler, yeni yoldaÅlar, yeni yollar yaratmak iÃin uÃsun, salÄnsÄn.

Bizler birlikte yÃrÃyoruz!

Her Åeyi, ama her Åeyi alÄnÄr ve satÄlÄr kÄlan, bir kefesine sefahati, bir kefesine sefaleti koyarak kendini var eden KAPÄTALÄZME ve onun SÃMÃRÃSÃNE karÅÄ yÃrÃyoruz!

Bedenlerimizi ÃÃ kuruÅluk efendilerin silahlarÄna Ãevirmeye ÃalÄÅan. KulaÄÄmÄza durmadanâ Vatan iÃin, namus iÃin, ar iÃin ÃldÃr!â diye fÄsÄldayan MÄLÄTARÄZME ve onun SAVAÅINA karÅÄ yÃrÃyoruz!

ÄnsanÄ, insan tÃrà dÄÅÄndaki hayvanlarÄn ÃstÃne koyan; hayvanlarÄn maruz kaldÄÄÄ iÅkence ve katliamlarÄ insan merkeziyetÃi zihniyetle meÅrulaÅtÄran; doÄanÄn tecavÃzÃne ve talanÄna zemin hazÄrlayan TÃRCÃLÃÄE ve onun TAHAKKÃMÃNE karÅÄ yÃrÃyoruz!

ÄnsanÄ rengine, diline, memleketine gÃre ayÄran, birbirine kÄrdÄran. GÃn gelince don deÄiÅtirip ÃnÃmÃze konulan, gÃn gelince katillerin son sÄÄÄnaÄÄ MÄLLÄYETÃÄLÄÄE ve onun FAÅÄZMÄNE karÅÄ yÃrÃyoruz!
...(tr) Sosyal SavaÅ Dergi 3. sayÄ ÃÄktÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:33:41 GMT 2014

Sosyal SavaÅ Dergi 3. sayÄ ÃÄktÄ (âBir gece ansÄzÄn gelebilirimâ)
Kapitalizme, devlete ve topyekÃn uygarlÄÄa karÅÄ kurtuluÅ mÃcadelelerinden uluslar Ãtesi rapor ve haber yayÄnlayan SOSYAL SAVAÅ web sayfasÄnÄn hazÄrlamakta olduÄu, siteyle aynÄ adÄ taÅÄyan anarÅist yayÄn Sosyal SavaÅâÄn ÃÃÃncà sayÄsÄ ÃnÃmÃzdeki gÃnlerde ÃeÅitli kitabevlerinde,kafelerde ve talep edilen yerlerde olacaktÄr. Åimdilik net olan edinme noktalarÄ Ästanbulâun Asya yakasÄ iÃin 6.45 Kitabevi (Moda-KadÄkÃy) olup Avrupa yakasÄ iÃin ise Mephisto Kitabevi (Ästiklal cad.)dir.

Bunlar harici bÄrakÄlacak noktalar peyderpey duyrulacaktÄr.

KISMÄ ÄÃERÄK:

-alfredo bonanno ile rÃportaj: âhiÃbir politik uzlaÅma pozisyonu kabul edilemezâ
-mÃcadele sÃrÃyor: el kaide ve esadâa karÅÄ Ãfke gÃnÃ
-ÃrgÃt ve Åiddet tartÄÅmalarÄnÄn ÃÃkÃÅÃ ve isyancÄ taktiÄin yÃkseliÅi
-ÃlÃlerin propagandasÄ: zombi kÄyametinden anarÅist dersler
-feminist saldÄrÄ! tunusâta anarÅist feminizm
-ÄrkÃÄ gandhi
-kendi bilalâliÄine gÃl tÃrkiye!
-aaa sen de mi illegalsin yoksa?
-gezi parkÄ ayaklanmasÄ: âeÄri oturalÄm doÄru konuÅalÄmâ
-doÄrudan eyleme dair 12 efsane
-kahrolsun cumhuriyet! kahrolsun saltanat! kahrolsun demokrasi!
-isyancÄ bir transfeminizme doÄru
-venezuellaâda neler oluyor?
-hatÄrlamak,intikam,baÅkaldÄrÄ
-anarÅist bir toplumda âsapkÄnlÄkâ ve ceza
-uluslararasÄ hayvan haklarÄ buluÅmasÄânda anti-faÅist dayanÄÅma!
-musluklarÄ aÃÄk unutun!
-ukraynaâdaki duruma dair aÃÄklama
-ukrayna anti-faÅist hareketinden mira,andresi ve sascha ile rÃportaj
-fai/irfâden coca-cola ve nestle ÃrÃnlerine sabotaj
-kahrolsun indymedia ve anarko-sol
-suriyeli bir anarÅist;emperyalist mÃdahale ve suriye devrimi Ãzerine
-annelere ve babalara
-isyankar anarÅizm Ãzerine bazÄ notlar
-mÄsÄr:âprotesto etmek iÃin izin almaya ihtiyacÄmÄz yokâ
-arnavut gÃÃmenler lokali:bunlar bizim de gÃnlerimiz
-tamam,Åimdi ortalÄÄÄ sikip atacaÄÄz
-neden umut? / john zerzan
-âfacebook hakkÄnda konuÅmalÄyÄzâ
-hayatlarÄmÄzdaki yabancÄlaÅmayÄ tasvir eden her Åeyi ortadan kaldÄrmak istiyorum
-dayanÄÅma saldÄrÄ demektir
-âlibcomâ ve âaufhebenâ siteleri polisle ÃalÄÅÄyor
-delilik ve anarÅi Ãzerine / feral faun
-bir vicdani red aÃÄklamasÄ:âtÃm makineleri yakmaya devam edicez!â
-bir birliktelik ve mÃcadele akÄÅÄ olarak rizom
-anarÅistleri kurÅuna dizen bolÅevikler /e. goldman & a. berkman
...(tr) AnarÅist TahayyÃl Fanzinâin 1. sayÄsÄ ÃÄktÄ !
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:32:53 GMT 2014

Ankara AnarÅi Änisiyatifinin ODTà otonomu olan AnarÅist TahayyÃlâÃn aynÄ isimli fanzininin ilk sayÄsÄ.

http://tr.scribd.com/doc/219158911/Tahayyul-bask%C4%B1-13-03-2013
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) ANKARA ANARÅÄ ÄNÄSÄYATÄFÄâNÄN ANKARAâDA DÄRENEN YATAÄAN ÄÅÃÄLERÄYLE YAPTIÄI RÃPORTAJ:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:31:57 GMT 2014

ANKARA ANARÅÄ ÄNÄSÄYATÄFÄâNÄN ANKARAâDA DÄRENEN YATAÄAN ÄÅÃÄLERÄYLE YAPTIÄI RÃPORTAJ:

yataÄan2-300x224YataÄan iÅÃileri ile rÃportaj

YaklaÅÄk 8 aydÄr ÃzelleÅtirmeye ve taÅeronlaÅmaya karÅÄ direniÅte olan YenikÃy, KemerkÃy ve YataÄan iÅÃileri 1 haftayÄ aÅkÄn bir sÃredir ÃzelleÅtirme idaresi karÅÄsÄndaki KurtuluÅ ParkÄnda direniÅteler. Geldikleri ilk gÃn biber gazÄyla mÃdahale edilen iÅÃiler geÃtiÄimiz gÃnlerde kendilerini ÃzelleÅtirme idaresi ÃnÃne zincirledikleri iÃin gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄ.

DÃn(18 Nisan) saat 14.00 te KurtuluÅ ParkÄnda basÄn aÃÄklamasÄ yaptÄktan sonra ÃzelleÅtirme Ädaresi ÃnÃne geÃmek isteyen iÅÃilere polis tekrar mÃdahale etti. Biber gazÄ ve plastik merminin kullanÄldÄÄÄ mÃdahalede Ãok sayÄda iÅÃi yaralanÄrken 8 iÅÃi gÃzaltÄna alÄndÄ. ArdÄndan TÃrk-iÅ binasÄna geÃen iÅÃiler binanÄn iÃinde sivil polislerle karÅÄlaÅÄnca ÃÄkan arbede de binanÄn camlarÄ kÄrÄldÄ.

Daha Ãncede ÃzelleÅtirilen fabrikaya firmayÄ almayan iÅÃiler, Åimdi tekrar bir ÃzelleÅtirme arifesinde. ÃzelleÅtirme ihalesi sonuÃlanana kadar Ankaraâda kalacaklarÄnÄ belirten iÅÃilerin kimi kadrolu, kimi taÅeron olarak ÃalÄÅÄyor ve ÃoÄu da yÄllÄk izinlerini kullanÄp ya da rapor alÄp gelerek direniÅi bÃyÃtÃyorlar.

Ankara AnarÅi Änisiyatifi olarak direniÅi onlarÄn aÄzÄndan dinlemek iÃin KurtuluÅ ParkÄnda iÅÃileri ziyaret edip direniÅ, dayanÄÅma ve grev Ãzerine konuÅtuk.

Änisiyatif : DireniÅ deyince aklÄnÄza ne geliyor?

Onur: Haziran direniÅi.

Devrim: Ezilen halklarÄn zulme baÅkaldÄrmasÄ.

Mehmet: YataÄan.

- : Gezi parkÄ,barikat, Berkin, Ethem,â

Änisiyatif: YakÄn geÃmiÅte Greif iÅÃilerine saldÄrÄ dÃzenlendi ve 100 e yakÄn iÅÃi gÃzaltÄna alÄndÄ sizler de direniÅte olan iÅÃiler olarak Greif ile ilgili ne dÃÅÃnÃyorsunuz?

Onur: Greif iÅÃilerini destekliyorum ve direnen iÅÃilere karÅÄ yapÄlan faÅist saldÄrÄyÄ kÄnÄyorum. Direnmeden kimse kazanamaz, direnmek lazÄm.

Devrim: Sendika iÅÃileri Ãok fazla yalnÄz bÄraktÄâ

Mehmet: Greifte direnen emekÃi kardeÅlerimize selam olsun. Her zaman yanlarÄndayÄz, mÃcadelelerini destekliyoruz.

-: HaklarÄ iÃin direnen tÃm iÅÃilere selam olsun.

Änisiyatif: Gref iÅÃileri, Novamed iÅÃileri, Kazova iÅÃileri ve son olarak YataÄan iÅÃileri hepsi farklÄ direniÅ pratikleri aslÄnda. BaÅlarken direniÅten bahsettik direniÅten devrime YataÄan iÅÃilerinin nasÄl bir devrim hayali var?

Onur: Devrim hakkÄnÄ arayan herkesin iÅÃilerin, ÃÄrencilerin bir araya gelmesi, ortak mÃcadele etmesi ile olur ancak. BirleÅik mÃcadele Ãok Ãnemli ne demiÅler yumruk ne kadar gÃÃlà olursa o kadar ses ÃÄkarÄr.
...(tr) Ästanbul AnarÅi Änisiyatifiânden 1 MayÄsâa ÃaÄrÄsÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 18 11:04:53 GMT 2014

ÄLK TAÅI EN HAYALPERESTÄNÄZ ATSIN

Birlik beraberlik, dostluk kardeÅlik, yolluk yoldaÅlÄk. vs. vs. vs. âââââââââââ

Onu bunu bÄrakÄn da ââDÃz ayak Ãivit badanalÄ bir kent nasÄl kurulur abilerââ *

TarlabaÅÄnda merdiven altÄ bir atÃlyede zehir Ãekip kahÄr Ãfleyen soluklarda, zonguldakta yerin yetmiÅ kat dibinde kararmÄÅ yÃzlerde, ÄÅÄl ÄÅÄl vitrinlerin ardÄnda bir bankoya sÄkÄÅmÄÅ ayaklarÄn huzursuzluÄunda, babalarÄn tokadÄndan gÃl bahÃesine dÃnmÃÅ yÃzlerde, kocalarÄn sevgisini taÅÄyan morarmÄÅ sÄrtlarda, aÄabeylerin kanattÄÄÄ incecik erkek kaÅlarÄnda, hocalarÄn bilgiye koyduklarÄ ipotekte gizlidir mavi Ãivit badanalÄ birer kent. Kendine mÃnhasÄr, kendine yeter, kendine mavi her kent.

Oysa bÃyÃktÃr Ãfkeler. Kendisinden daha fazla, kendisinden daha mavi, kendisinden daha yÄkÄcÄ.

Elleri taÅ, yÃreÄi nasÄrlÄ, vicdanÄ kÃr, allahÄ belalÄ bir devdir her iktidar. Yerin altÄnda gizli isyanlardan korkar. KulaklarÄnÄ kapÄlara, gÃzlerini odalara dikmiÅ izler her daim. Bilir ÃÃnkà isyanÄn her vakit bir varolma hali taÅÄdÄÄÄnÄ. Bir volkan gibi dipten dibe kaynadÄÄÄnÄ. Onun iÃin saldÄrÄr iÅÃinin emeÄine, kÃylÃnÃn deresine, yoksulun mahallesine. Onun iÃin Alexisi on altÄsÄnda, Berkini on dÃrdÃnde alÄr bizden.

Ama biz biliriz, bisikletsiz bir ÃocuÄun hayata kÄrgÄnlÄÄÄnda gizlidir Ãivit badanalÄ o kent. SokaklarÄnda arabalarÄn gezinmediÄi ve bÃtÃn yollarÄn bisikletlere amade olduÄu koca bir kent.

Åimdi bÃtÃn bu yÃrÃyÃÅler, sokaklarÄ birbirine duvarlarla baÄlanmayan o kentlere doÄrudur. 1 MayÄsta da bunun iÃindir atÄlacak her adÄm. Rengi farklÄ olana karÅÄ birleÅilen beraberliÄe, dili farklÄ olana karÅÄ sarÄlÄnan kardeÅliÄe, yolu baÅka olana karÅÄ silah edinilen yoldaÅlÄÄa karÅÄdÄr attÄÄÄmÄz her adÄm.

Devletin korktuÄu her Ãfke bizimdir, yÄlÄn 364 gÃnà olduÄu gibi 1 MayÄstada. Evinden atÄlmÄÅ her mÃlksÃz kadar yÄkÄcÄdÄr Ãfkemiz. KÄrmÄzÄ bir aÄaà dÃÅleyen her Ãocuk kadar hayalperesttir isyanÄmÄz. EmeÄinin peÅi sÄra koÅturan her iÅÃi kadar iÅgalcidir adÄmlarÄmÄz. Gri duvarlarÄn iÃinde bir masa baÅÄna hapsolmuÅ her genà kadar apansÄzdÄr haykÄrÄÅlarÄmÄz.

Mavi Ãivit badanalÄ bir yeryÃzÃne ulaÅana dek tÃm mÃlksÃzlÃÄÃmÃzle sokaklardayÄz bu 1 MayÄsta da. Sokaklara vurulan her maviyle birlikte sendeleyen iktidarlara karÅÄ ÃzgÃr varoluÅlar ve bir tahakkÃm unsuru olmayan her rengin kendini var ettiÄi koca bir Åenlik alanÄna dÃnÃÅtÃrmek iÃin sokaklarÄ, isyanÄn binbir coÄrafyalÄ dilindeyiz.

Älk taÅÄ en hayalperestiniz atsÄn.

*Ece Ayhan, Mor KÃlhani.

ÄSTANBUL ANARÅÄ ÄNÄSÄYATÄFÄ


________________________________________
...(tr) Ege Anarşi İnisiyatifi'nden 1 Mayıs çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 14 09:29:18 GMT 2014

Anarşistler yaşamı örgütler ve insan – insan, insan – doğa arasındaki otoriteyi örgütleyen her şeyin karşınsa mücadelesini konumlandırır.

Anarşi örgütlü bir duruş, kokuşmuş sistemin karşısında bir başkaldırıdır !

Otorite bu kadar sert ve sistemli şiddetiyle ezileni daha çok ezmeye koşullanmışken zaman artık kısır tartışmaları bırakıp otoritenin yüzünde sert bir yumruk olma zamanıdır.

Kişisel egolar, insan yutup kan kusan bu sistemin karşısında sönümlenmeye ve bertaraf olmaya mahkumdur !

Haymarketten bu güne yanan bu isyan ateşini körüklemek ve kolektif bir yaşamı eyleyip ,örmek için, 1 Mayıs’ta sokakları inletmek için buluşalım !

Yeryüzünden tahakkümü tümüyle yok edene kadar savaşımız sürecektir !

Tüm Anarşist – Antiotoriterleri 1 Mayıs’ta birleşmeye, yıkmaya ve yaratmaya davet ediyoruz !

Anarşi örgütlenmektir !
Yaşasın Anarşi
Yaşasın Dayanışma !

Ege Anarşi İnisiyatifi
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
...(tr) 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü Hazırlık Toplantısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 14 09:28:05 GMT 2014

HATIRLATIYOR, HAZIRLANIYORUZ!
TOPLANTI: 16 NİSAN 18.OO
YER: VİCDANİ RET DERNEĞİ


________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
...(tr) IWW'nun, Greif-Sanjut Fabrikasındaki İşçilerle Dayanışma Mesajı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 13 16:54:58 GMT 2014


IWW’nun Greif-Sanjut Fabrikasındaki İşçilerle Dayanışma Mesajı, Istanbul, Türkiye

Dünya Endüstri İşçileri (IWW) Uluslararası Dayanışma Komisyonu (ISC) olarak Amerika menşeli Greif-Sanjut fabrikasını 10 Şubatta işgal eden işçilerle dayanışma içinde olduğumuzu ve 10 Nisan sabahının ilk ışıklarında gerçekleşen jandarma destekli polis baskınını kınadığımızı Türkiye kamuoyuna duyururuz. Yüzlerce polisin saldırısı sonucunda birçok işçi yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Kızıl Bayrak dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut da yaralanan ve gözaltına alınanlardan biridir.

Greif çuval fabrikası, aralarında DİSK üyesi de olan 500 işçi tarafından işgal edildi. Greif işçileri çeşitli sorunla mücadele etmekteler. Bu sorunlar arasında en yakıcı olanları, ücretlerin açlık sınırının altında olması, patrona çalışan 44 taşeron şirketi ve iş kazaları sayılabilir. Taşeron ve kadrolu işçiler, patron tarafının toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerini kabul etmemesi üzerine fabrikayı işgal etme kararı verdiler.
Greif işçileri işgal süreci boyunca doğrudan demokrasiyi inşa etti. Fabrikada 14 bölüm komitesi kurdular. Bütün kararlar bölüm komitelerde tartışılıyor ve işçiler sorunlarını, gündem maddelerini karara bağlıyorlardı. Bölüm komitelerinde alınan kararlar aynı zamanda genel mecliste de tartışılıyordu. Kadın ve erkek işçiler, çeşitli videolarda ve röportajlarda belirttikleri üzere kendilerine olan güvenlerini işgal sırasında kazandılar.
Direnişin bu olumlu niteliklerine rağmen, DİSK üyesi işgalci Greif işçilerinin DİSK’in bürokratik yapılarından hiçbir destek görememesi utanç vericidir. DİSK’in eylem anlayışı yasal çerçeveye ve patronlarla görüşme esasıyla sınırlıdır. DİSK, işçilerin militan doğrudan eylemine sırtını dönmüştür. DİSK bürokratlarının ve sözde uzmanların çok iyi bildiği üzere fabrikalarda işçi kontrolü ve işçi öz-yönetimi sendika ağalarına karşı gerçek bir tehlikedir. Bu sebeple DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Eren Korkmaz işgalci Greif işçilerini maceracı olmakla suçlayabilmiştir.

1905 yılında kurulduğundan beri Dünya Endüstri İşçileri Sendikası, çalışan insanlarla işverenler arasındaki mücadelenin, işçi sınıfı üretim araçlarına sahip olana, ücretli emek ortadan kalkana kadar sürmesi gerektiğini savunur.. Dünya Sanayi İşçileri Sendikası olarak direnen Greif işçilerinin mücadelesini selamlıyoruz!

Dünya Endüstri İşçileri
Uluslararası Dayanışma Komisyonu

PO Box: 180195 Şikago, IL 60618 USA
...(tr) Antimilitarizme Göz Kırpan Şarkılar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 09 08:46:56 GMT 2014

13 Nisan Pazar günü Cezayir’de (Galatasaray Lisesi arkası) yapılacak tam günlük etkinlik “Vicdani Red, Mecburi Askerlik, Askeri Yargı, TCK 318 ve Militarizm/Antimilitarizm üzerine Bilmek/sormak İstediğiniz Her Şey” (programı en altta) dahilinde bir de parantezimiz var.

Naim Dilmener’in konsepti “ANTİMİLTARİZMe GÖZ KIRPAN ŞARKILAR”
13 NİSAN PAZAR – CEZAYİR/GALATASARAY

KONSEPT
Naim Dilmener

1945 – Sezen Aksu
Açıl Susam açıl – Şenay Yüzbaşıoğlu
Ağladım Anne – Selda Bağcan
Aşk Var – Bülent Ortaçgil
Beni Bul Anne – Ahmet Kaya
Benim Sana Verecek Oğlum Yok Paşa – Aygül Erce
Bu Çocuk Ölecek – Melike Demirağ
Cumartesi Anneleri – Bandista
Darbe – Mor ve Ötesi
Dikim Herim Eskeriya – Koma Denge Azadi
Gerçek Nerde – Şenay Yüzbaşıoğlu
Harp ve Sulh – Nükhet Duru
Hiç Bir Yerin Şarkısı – Bandista
Hiroşima – Melike Demirağ
İnsanız Biz – Grup Sextet
Kent Yaşamı – Şenay Yüzbaşıoğlu
Memet – Timur Selçuk
Savaşa Hayır – Alpay
Savaşa Hiç Gerek Yok – Mor ve Ötesi
Sessiz Bir Yer – Şenay Yüzbaşıoğlu
Zeyneb’in Barış Dersi – Melike Demirağ

metin: Ersin Salman – grafik: Bülent Erkmen

VİCDANİ RED
MECBURİ ASKERLİK
ASKERİ YARGI
TCK 318

ve

MİLİTARİZM/ANTİMİLİTARİZM
BİLMEK SORMAK İSTEDİĞİNİZ
HER ŞEY

ADRES
CEZAYİR
Firuzağa Mh., Hayriye Cd No:16, Beyoğlu (Galatasaray Lisesi arkası)

İLETİŞİM
Gülsüm Ekinci – 0535 938 96 39 / gulsumekinci@gmail.com
Mehmet Ali Başaran – 0542 785 20 02 / m.ali.b@hotmail.com
Mehmet Atak – 0212 225 54 41 / atak1mehmet@gmail.com

...


@

Güncellenme zamanı: Tue Apr 22 12:27:11 2014