A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Encamımız Kıyam - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 23 05:03:19 GMT 2018

*Encam: (Farsça) işin sonu, gelecek. Kıyam: (Arapça) başkaldırı, isyan. ---- Döviz aldı başını gidiyor, TC'de son bir yılda %100'e yakın kur artışı oldu. Bu durum yaşamın her alanına yansıdı elbette, ama en çok -basın yayın gibi- dövizle çalışan sektörleri etkiledi. Üstüne bir de kağıdın hammaddesi olan selülozun fiyatının tüm dünyada %50'ye varan artışı... Bir de yeni gümrük vergisi eklendi. Hal böyleyken, bütün basın kuruluşları kağıt sıkıntısıyla karşı karşıya. Devlet, büyük ve "sahibinin sesi" basın kuruluşlarına verdiği teşvikler ve sildiği vergi borçlarıyla artan maliyetleri ve vergi yükünü hafifletiyor. Herhangi bir sermaye grubuna dahil olmayan, reklam bile almayan, hele de "sahibi olmayan" basınsa ciddi maddi zorluklar çekiyor.
...(tr) senin medyan: 26A Atölye'de Yarın: Sosyal Darwinizm mi Karşılıklı Yardımlaşma mı? Etkinliği Gerçekleşecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 22 04:56:47 GMT 2018

26A Atölye'nin Ekim ayı aktarımları kapsamında, 20 Ekim Cumartesi günü Patika Ekoloji Kolektifi'nden Ahmet Özgür Erdoğan, anarşist coğrafyacı Pyotr Kropotkin'in, zoolog Karl Kessler'dan devraldığı,sosyal Darwinistçilere bir cevap niteliğinde olan Karşılıklı Yardımlaşma kavramı üzerine bir aktarım gerçekleştirecek. ---- Etkinlik sayfasına gitmek için tıklayın. ---- "Aynı yuvaya ya da aynı yuvalar kolonisine ait iki karınca birbirlerine yaklaşır, antenleriyle birkaç saniye birbirlerine selam verirler ve eğer bir tanesi aç ya da susuz ise, özellikle diğerinin kursağı doluysa hemen yiyecek ister." Kendisinden böyle bir ricada bulunulan birey bunu asla reddetmez; alt çenesini ayırır, uygun bir konum alır ve aç karıncanın yemesi için bir damla şeffaf sıvıyı midesinden ağzına getirir. Eğer kursağı dolu olan bir karınca bir yoldaşını beslemeyi reddedecek ...


(tr) yeryuzu postasi: Seyri Sokak aktivisti, anarşist Oktay İnce'nin evine polis baskını
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 21 06:15:45 GMT 2018

Seyri Sokak aktivisti, anarşist Oktay İnce'nin evine polis baskın yaparak İnce'yi gözaltına aldı.

İzmir'de bulunan evindeki arşivine polis tarafından el konulan Oktay İnce'nin İzmir Kemalpaşa Karakoluna götürüldü. İnce ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

http://www.yeryuzupostasi.org/2018/10/16/seyri-sokak-aktivisti-anarsist-oktay-incenin-evine-polis-baskini/
________________________________________
...(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları İçin Basın Toplantısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 20 04:51:04 GMT 2018

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi (TDİ), 25 yıldır hapishanede olan anarşist tutsak Umut Fırat Süvarioğulları için gerçekleştireceği basın açıklamasına çağırıyor. ---- Basına ve Kamuoyuna; ---- Devrimci Anarşist tutsak Umut Fırat Süvarioğulları, 2 Eylül 1994 tarihinden bu yana tutsak. Duvarlara slogan yazma ve bildiri dağıtma gibi "suç"lar sebebiyle, çeyrek yüzyıldır çeşitli hapishanelerde tutuluyor. ---- Umut Fırat Süvarioğulları, 24 yıldan fazla bir süre önce çeşitli bahanelerle gözaltına alınmış ve yaşadığı ilçede gerçekleşen çeşitli eylemlerden sorumlu tutulmuştur. Süvarioğulları'nın ifadesi işkence altında kendisine imzalattırılmış ve bu ifadelere de dayanılarak Süvarioğulları, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 12.08.1998 tarihinde "vatan topraklarından toprak bölmeye yönelik olarak eylem gerçekleştirmek" suçlaması ile müebbet ...


(tr) senin medyan: Ana Sayfa Ekoloji 26A Atölye'de Önümüzdeki Hafta: "Sosyal Darwinizm mi, Karşılıklı Yardımlaşma mı?" ----EKOLOJİ GÜNDEM GÜNÜN AKIŞI
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 19 05:34:50 GMT 2018

26A Atölye'nin Ekim ayı aktarımları devam ediyor. 20 Ekim Cumartesi günü Patika Ekoloji Kolektifi'nden Ahmet Özgür Erdoğan, anarşist coğrafyacı Pyotr Kropotkin'in, zoolog Karl Kessler'dan devraldığı,sosyal Darwinistçilere bir cevap niteliğinde olan Karşılıklı Yardımlaşma kavramı üzerine bir aktarım gerçekleştirecek. ---- "Aynı yuvaya ya da aynı yuvalar kolonisine ait iki karınca birbirlerine yaklaşır, antenleriyle birkaç saniye birbirlerine selam verirler ve eğer bir tanesi aç ya da susuz ise, özellikle diğerinin kursağı doluysa hemen yiyecek ister." Kendisinden böyle bir ricada bulunulan birey bunu asla reddetmez; alt çenesini ayırır, uygun bir konum alır ve aç karıncanın yemesi için bir damla şeffaf sıvıyı midesinden ağzına getirir. Eğer kursağı dolu olan bir karınca bir yoldaşını beslemeyi reddedecek kadar bencillik ederse ona bir düşman ya da daha kötü bir ...


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Eğitim Paravanı Rüşvet Karavanı - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 18 05:22:07 GMT 2018

Alternatif eğitim modelleri, içinde bulunulan sistemin eğitim modeline karşı bilgiyle kurulabilecek başka bir yol arayışı. Sadece ne öğrenildiğinin değil, aynı zamanda bunun nasıl öğrenildiğinin de önemli olduğunu anlamamıza olanak verir. ---- Eğitimin devletli sistem içerisinde "düzene uygun kafalar yetiştirmek" amacıyla kurulduğu, içinde bulunduğumuz zamanda, her zamankinden daha açık bir şekilde kendini belirginleştiriyor. Devletin "kendi ideolojisine uygun değerlerle şekillendirmek istediği nesiller" projesinden dertli olan herkesin şimdilerdeki arayışlarında karşılarına çıkan alternatif çabalardan birisi, Montessori yöntemiyle eğitim. ---- Aslında, özel okullarda çocuklarının "normal" okullardan daha iyi bir şekilde eğitim alması ya da özel yetişmesini karşılamak için oluşturulmuş bir metod değil Montessori. Ama yaşadığımız coğrafyada ekonomik olarak ...


(tr) yeryuzu postasi: Cumartesi Anneleri'nin eylemi 707. haftada yine engellendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 17 05:21:38 GMT 2018

Cumartesi Anneleri 707. hafta eyleminde, kayıplarının akıbetini sormak için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde bir araya geldi. Açıklama polisler tarafından yine engellendi. Açıklamanın İHD Şubesi içerisinde yapılması için anons yapan polisler, saldırı tehdidinde bulundu. Polis engellemesi nedeniyle İHD'nin bulunduğu sokakta açıklama yapıldı. ---- Cumartesi Anneleri bu hafta, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1995 yılında gözaltında kaybedilen 73 yaşındaki Abdülkerim Yurtseven, 18 yaşındaki Mikdat Özeken ve 13 yaşındaki Münür Sarıtaş'ın akıbetini sordu. ---- Gözaltında kayıp yakını Hanife Yıldız, polislere seslenerek, "Baskıyla bu iş çözülmez. Bu nasıl bir insanlık? Burası İnsan Hakları Derneği. Haktan hukuktan bahsediyorsanız ama burası insan hakları derneği. Burayı basıyorsunuz" dedi. ...


(tr) yeryuzu postasi: Ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri 16 gündür direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 16 04:37:36 GMT 2018

İstanbul Bostancı'da Köroğlu İnşaat tarafından yapılan bir apartmanın inşaatında çalışan 15 işçi, ücretlerini alamamaları üzerine iş durdurma eylemi başlattı. Eylem 16 günü geride bıraktı. ---- MA'nın haberine göre; 20 yıldır inşaat işçisi olarak çalışan Raif Yılmaz, 11 ay önce Köroğlu İnşaat'ta çalışmaya başladıklarını ve apartmanın temelini attıklarını söyledi. Patronun kendilerine senet verdiğini ancak senetlerin karşılıksız çıktığını aktaran Yılmaz, 10 bin lira alacakları olduğunu, 15 gündür faturalarını ödeyemediklerini ifade etti. Yılmaz şöyle devam etti: "Ekonomik kriz sadece bize var. Zenginlere bir şey olmuyor. 16 gündür direnişteyiz. Çalıştık, emeğimiz var. Emeğimizi almadan buradan ayrılmayacağız. Bu haklı direnişimiz hakkımızı alana kadar devam edecek."
...(tr) yeryuzu postasi: 10 Ekim Katliamı'nın yıldönümünde eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 15 04:17:42 GMT 2018

10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar Katliamı'nın yıldönümünde pek çok yerde eylemler gerçekleştirildi. ---- Ankara ---- Ankara'da gerçekleştirilmek istenen anma öncesinde kontrol noktasından yalnızca aile üyelerinin geçebileceği dayatması yapıldı. Ancak ailelerin ve anma için gelenlerin kararlılığıyla polis, alanı herkese açmaya başladı. ---- Yavaş yavaş geçişlerin sağlandığı sırada, tekrar herkesin alınmayacağı söylenerek provokasyon girişimi yaşandı. Bir süre sonra polisin bütün yavaşlatma çabalarına rağmen alana girişler sağlandı. ---- Bombanın patladığı saat olan 10:04'de, katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun basın açıklamasını okudu. ...


(tr) anarsist faaliyet DAF: Tutuklu İnşaat İşçilerine Özgürlük
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 14 04:56:54 GMT 2018

3. Havalimanı Direnişi'ne yönelik saldırılar sonucu gözaltına alınan yüzlerce direnişçiden 24 ü tutuklanmıştı. Bu tutuklamanın ardından saldırılarını sürdüren İGA patronları son olarak Dev Yapı İş'ten Özgür Karabulut'u da sendikal faaliyet yürüttüğü için gözaltına aldırdı ve tutuklattı. Özgür Karabulut ile beraber tutsak edilen direnişçi sayısı 35' e yükselirken bugün DİSK' in çağrısıyla tutuklamalara karşı bir eylem yapıldı. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde yürüyüş ile yapılan eyleme Devrimci Anarşist Faaliyet olarak katılarak biz de inşaat işçilerine ve sendikacılara yönelik saldırılara karşı dayanışma gösterdik. Eylemde sık sık " İnşaat İşçisi Köle Değildir", "Çalışarak Ölmek İstemiyoruz" slognları atılarak 3. Havalimanı'ndaki iş cinayetlerine dikkat çekildi. Eylem yapılan açıklamaların ardından direnişteki tüm işçilerin direnişi selamlanarak ...


@

Güncellenme zamanı: Tue Oct 23 07:03:21 2018