A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF Açlık Eylemcilerini Selamlıyor - Aylardır yemek yemeyenler, şekerli su ile beslenenler AÇ DEĞİL! SİZ AÇSINIZ!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 06:08:39 GMT 2017

Siz "daha fazla daha fazla" diye ağlayarak hırçınca her şeye saldıranlarsınız! "Daha fazla ev, daha fazla araba, daha fazla param olsun" diye sınırsızca her şeyi sömürenlersiniz! İktidar için ezilirsiniz, ezik ezik yalakalanırsınız. İktidar için zevkle ezersiniz. Kazandıklarınızı kaybetmekten korkarsınız, bu korkuyla doludur dünyanız. Özel güvenlikleriniz, polisiniz, askeriniz, yasanız, hukukunuz, devletiniz vardır ama yine de korkarsınız. Zaten bu amansız açlığınız da korkunuzdandır. Kaybetme korkusuyla asla yetmez size çaldıklarınız. Özgürlük isteyenden, özgürce soran sorgulayanlardan korkarsınız, adalet isteyenden korkarsınız. Adalet, gerçek adalet için direnenlerin bir gün bu bolluk içindeki dünyanızı yıkacaklarını bilirsiniz. Polislerinizi salarsınız, saldırtırsınız, joplatır, gazlatır, dövdürür, işkence ettirir, hapse attırır ve öldürtürsünüz. Her şeyi ...


(tr) DAF, Meydan #38 - Su, Savaş Silahı Değil; YAŞAMDlR - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 25 06:08:26 GMT 2017

Bir insan, sıcak bir odada bir saat antrenman yaparsa vücudundaki suyun %2'sini kaybeder. Böbrekleri mesanesine daha az su göndermeye başlar; idrarının rengi koyulaşır. Daha az terler; vücut sıcaklığı artar. Kanının kıvamı koyulaşır, nabzı hızlanır. ---- Bir insan, iki gün su içmezse vücudundaki suyun %4'ünü kaybeder. Kanı o kadar yoğunlaşır ki kan dolaşımı azalır, bu da teninin buruşmasına sebep olur. Tansiyonu düşer. Çok az terlediği için aşırı sıcaklamaya başlar. ---- Bir insan, sıcak havada 8 saat antrenman yaparsa vücudundaki suyun %7'sini kaybeder. Hayatta kalmak için, hayati olmayan organlara (böbrek, karaciğer, bağırsaklar vs...) kan akışı yavaşlar, organ hasarları başlar. ---- Bir insan, beş gün hiç su içmezse vücudundaki suyun %10'unu kaybeder ve ÖLÜR. Hava sıcaksa hayati organlar aşırı ısınır; muhtemelen karaciğer yetmezliğinden ölür. Sıcak değilse, kanda ...


(tr) DAF, Meydan #38 - Mısır'da Anarşizm - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 24 04:55:29 GMT 2017

Göçmen İşçilerin Gelişi ---- 1805-1849 yılları arasında Mısır hükümdarı Muhammed Ali askeri yapılanmayı, ekonomiyi ve devlet yönetimini modernize etmeye çalışmıştı. Geniş kentsel yapı projeleri, Süveyş kanalı projesi, altyapı projeleri ve demiryolu ağı projelerinin yapılması; İtalya, Yunanistan, Suriye ve Dalmaçya kıyılarından işçilerin Mısır'a gelmesine neden olmuştu. Böylece Mısır iş olanaklarıyla göç eden işçilerin yanı sıra İtalya'dan politik olarak sürgün edilen anarşistlerin de uğrak yeri haline gelmişti. ---- 1860'lı yılların başlarında İskenderiye'de içerisinde anarşistlerin de bulunduğu işçiler İtalyan İşçi Birliğini (Societá Operaia İtaliana) kurdular. 1872'de Yunanistan'ın Korfu adasından gelen işçiler, İşçi Kardeşliği örgütünü kurarak politik hareketliliği sağladılar. Mısır'da anarşistlerin çıkardığı ilk yayın 1877'de İtalyanca olarak basıldı. ...


(tr) DAF, Meydan #38 - "Tedavi" Cinsel Şiddete Cinsel Şiddet "Tedavi"ye Dönüşürse - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 23 05:12:24 GMT 2017

Kadınlar tarih boyunca erkek egemenler tarafından çeşitli sıfatlarla anıldı; vahşi, tehlikeli, ölümcül ya da pis olmakla yaftalandı. Kadının bedeni de benliği de sürekli olarak erkeğin birkaç adım gerisine hapsedildi. Erkek egemenler kadının bedenini, kendi hakimiyetleri doğrultusunda şekillendirdi, kullandı. Kadının bedeni tehlikeli ya da uysallaştırılamaz olarak görüldükçe; türlü yollara başvuruldu. Bu, her alanda olduğu gibi, tıp tarihi boyunca da kendini gösterdi. ---- Duygusal tepkilerde aşırılık, geçici kişilik değişiklikleri, kısa süreli hafıza kayıpları gibi bulgularla kendini belli eden ve bugünün en bilinen psikolojik rahatsızlıklarından olan histeri hastalığı da kadının tarihinde böyle bir geçmişle yer aldı; ayrımcılık, baskı, şiddet...
...(tr) DAF, Meydan #38 - ALTERNATİF MEDYA" MÜMKÜN MÜDÜR?"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 22 05:43:20 GMT 2017

Bugünün küresel iletişim sistemleri içerisinde "alternatif medya"nın varlığı, gerçeğe ve bilgiye erişim konusunda birçok farklı olanağı beraberinde getiriyor. İktidarların tekelinde bulunan ana akımın karşısında alternatif medya, saklanmak istenen bilgiye, manipüle edilmek istenen gerçeğe erişimi mümkün kılıyor. Ancak söz konusu bu "alternatif"lik, kimi zaman şirketlerle ya da şirketleşmiş STK'larla olan bağlar da açığa çıktığında sorgulanabilir hale geliyor. ---- Dünyanın farklı coğrafyalarında dağıtımı yapılan, farklı coğrafyalardan yazarları olan ve farklı coğrafyalardaki toplumsal hareketlenmeleri yazan, anlatan, tartışmaya açan ROAR da, sıkıştırılmak istendiğimiz bu "ana akım" medya çağında bir alternatifi açığa çıkartıyor. ROAR Dergisi'nin editörü Joris Leverink ile gazetecilik, alternatif medya ve ROAR deneyimi üzerine gerçekleştirdiğimiz ...


(tr) DAF, Meydan #38 - Anarşist Yayınlar Dizisi (13): "Küba'da Anarşist Yayınlar" - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 21 05:38:58 GMT 2017

Anarşizmin, bir düşünce ve hareket olarak kendini var ettiği dünyanın bütün topraklarındaki yayıncılık faaliyetlerini bölge bölge incelediğimiz ve söz konusu topraklardaki mücadelenin tarihi paralelinde bir anarşist yayınlar külliyatı çıkardığımız yazı dizimizin bu bölümünde hem Batista hem de Fidel Castro diktatörlüğüne karşı mücadele etmiş Küba'lı anarşistlerin yayınlarını inceliyoruz. ---- 1800'lü yılların sonu; dünyanın dört bir yanında işçiler kendilerini sömüren patronlara karşı örgütleniyor, topraklarındaki mücadelenin temellerini atıyordu. Özellikle Birinci Enternasyonal'in etkisiyle sendikalar kuran, denizaşırı bir dayanışma ağı yaratan işçi sınıfının gücü Latin Amerika'nın tiranlarına korku salıyordu. Küba anarşist hareketinde İspanyol anarşistlerinin etkisi büyüktü, bundan dolayı sendikaların yapısı anarko-sendikalist ...


(tr) anarsi inisiyatifi: Gelenekselleşmiş ODTÜ Devrim Yürüyüşünde bu yıl "Devrim Ya Ruhumuzda Ya Hiçbir Yerde" pankartıyla yerimizi aldık.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 06:41:10 GMT 2017

"İsyan Devrim Anarşi!", "Devrim Yapılmaz, Satın Alınmaz, Ya Ruhumuzda Ya Hiçbir Yerde!", "Ne Efendi Ne Köle, Yürüyoruz Devrime!", "İnsana, Hayvana, Yeryüzüne Özgürlük!" gibi sloganlarımızla sürdürdüğümüz yürüyüşte, dövizlerimizle ve taktığımız maskelerle Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in açlık grevi mücadelesinin sesini yükseltmeye çalıştık. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde İzmir'de tutuklanan arkadaşımız Kazım Kızıl'a özgürlük vurgusu dövizlerimizden ve sloganlarımızdan eksik olmadı. Yürüyüşümüzü devrim stadına pankartımızı asarak sonlandırdık.
Anarşist Tahayyül Otonomu
https://www.facebook.com/anarsist.tahayyul
...(tr) DAF, Meydan #38 - 21. YY. Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: ULUSLARARASl GÖÇ ÖRGÜTÜ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 20 06:40:53 GMT 2017

Göç Örgütü'nün herhangi bir uluslararası hukuk anlaşmasına uyma zorunluluğu yok. Örgütün bu özelliği, yardım çalışmaları yapıyor izlenimi vermek isteyen devletler için, kendi göçmen politikalarını uygulamakta oldukça kullanışlı. ---- "Akdeniz'deki duvar, bürokratik ve görünmez. Ancak bu duvarlar sonunda yıkılacak." Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Joel Millman, Ocak 2017'de yayınlanan bir röportajında göçmenler ve devletler arasındaki ilişkiyi duvar metaforuyla anlatıyor. Bu metafor dünyanın birçok yerinde, devletler tarafından "göçmen sorununa" karşı somut bir çözüm olarak görülmeye başlandı bile. ---- Dünyada 1 milyar nüfuslu yeni bir insan grubu var; göçmenler. Yani dünyada her yedi kişiden birisi göçmen. Bu küresel "soruna" karşı, uzun yıllardır yardım ve destek kampanyaları yapan binlerce yerel dernek ve uluslararası kuruluş var. İçerisinde ...


(tr) anarsi inisiyatifi: Bu açlık hepimiz için, bu direniş hepimizin!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 06:16:52 GMT 2017

Devlet tarafından yaşamlara yönelik gerçekleştirilen sürekli gaspın OHAL adı altında alabildiğine dizginsizleşmesiyle yaşamsal olarak sonsuz bir sıkışmaya itilen binlerce insandan ikisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Altı ayı aşkın direniş nöbetinin yaklaşık son 70 gününde açlık grevindeler. Tıpkı Dersim'de devlet tarafından katledilen oğlunun cansız bedenini toprakla buluşturmak isteyen Kemal Gün gibi. Bir eylem biçimi olarak çeşitli gerekçelerle tartışıldı bu açlık grevi. Destekleyenler ve desteklemeyenler olarak -en azından tartışma düzeyinde- belli çaplarda karşıtlıklar da oluşturdu. ‘Yaşamın kutsallığı', ‘ölümün anlamı', ‘iradenin tanımı' ve ‘direnişin kazanımları' gibi türlü başlıklar açıldı bu tartışmalarda. Ne kadar tartışılırsa tartışılsın, bu açlık grevi; 180 günü aşan ve onlarca kez darp edilerek gözaltına alınmaya karşı dimdik durarak ...


(tr) DAF, Meydan #38 - Otoriter Kapitalizm - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 19 06:16:25 GMT 2017

Terörokrasinin ekonomik işleyişini anlamak, kapitalizmin bugün içerisine girdiği sıkıntıyı anlamak için önemlidir. Kapitalist işleyiş, farklı dönemlerde dayanak noktalarını değiştirirken; yeni süreçte otoriter bir temelin üzerinde kendini belirginleştiriyor. ---- Devlet Müdahalesine Karşı Kapitalizm ---- 1929 Ekonomik Krizi nasıl ki John Maynard Keynes'i dönemin en önemli ekonomisti yaptıysa, 1970'li yıllarda başlayan ekonomik kriz de Friedrich Hayek'i ön plana çıkarttı. Devlet müdahalesi ve merkezi planlamanın popüler olduğu bir dönemde, bu tarz müdahalelerin ve planlamanın, piyasanın "kendiliğinden doğan düzeni"ne karşı geldiği için başarısızlığa mahkum olacağını savundu. Hükümetlerin ekonomi planlarının dayatma ve baskı getireceğini düşünen Hayek, hükümetlerin mümkün olduğu durumlarda yalnızca piyasanın kendiliğinden olan düzenini muhafaza etmek için harekete ...


@

Güncellenme zamanı: Thu May 25 08:08:41 2017