A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #39 - OHAL'de REFERANDUM (DAF'ın Referanduma Dair 4. Bildirisi)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 22 04:39:04 GMT 2017

"Aslan kendini tuzaklardan koruyamaz ve tilki ise kendini kurtlara karşı savunamaz. Öyleyse, kişi kendini tuzaklardan koruyacak bir tilki ve kurtları korkutacak bir aslan olmalıdır." ---- Yeni dönem analiz edilirken, hemen yakın tarihte yapılan tespitler daha görünür ve konuşulur olur. "İyi öngörüye sahip siyaset bilimciler" sahaya çıkar hemen. Yazdıkları çizdikleri popüler olur, konuşulur, okunur. Nedeni bellidir; içinde bulunduğumuz süreci (ekonomik, siyasi ya da toplumsal) anlamaya ihtiyaç hissederiz. Özellikle bir önceki siyasal dönemin devamcısı olmayan zamanlarda bu ihtiyaç kaçınılmaz bir hal alır. Anlamak, içinde bulunulan koşullara, duruma göre tavır alma, tutum belirleme ve yakın geleceğin hazırlığını buna göre yapmak içindir.
...(tr) DAF, Meydan #39 - Röportaj: Bask'ta Bir İşgal Mahallesi- ERREKALEOR BiZiRiK
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 21 06:40:41 GMT 2017

1950'lerde diktatör Franco'nun emriyle gerçekleşen sanayileşme hamlesinden en fazla etkilenen coğrafyalardan biri de Bask'tı. Bask'ın Vitoria şehrinde, bu sanayileşme hamlesinin bir uzantısı olarak işçilerin konaklaması için kurulan ve ardından büyük işçi grevlerine sahne olmuş bir mahallenin, emlak krizinden sonra boşalması ve 2013 itibariyle bölgedeki gençlerin de girişimiyle işgal edilip eski ruhunu tekrar kazanmasını Errekaleor Bizirik kolektifiyle konuştuk. ---- Özyönetim, antikapitalizm, konsensusa dayalı karar alma süreçleri gibi işleyişleri kendisine ilke edinen Errekaleor Bizirik, Avrupa'nın en büyük "işgal yeri/mahallesi" olma özelliği taşıyor. Mayıs ayında gerçekleşen devlet saldırıları ve buna karşı mahallenin yaşlı-genç tüm yaşayanlarının direnişi, sadece İberya'da değil, tüm Avrupa'da büyük ilgi uyandırdı. Errekaleor Bizirik ile onbinlerce ...


(tr) DAF, Meydan #39 - Suruç'tan Kobanê'ye Gözyaşına Yer Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 20 05:52:26 GMT 2017

TC - Suriye sınırının sıfır noktası. Asırlardır akrabalık ilişkileriyle birbirine bağlı olan iki komşu yerleşim yeri: Mahser köyü ve Kobanê. Savaş. Mahser'de köy halkı ve direnişle dayanışmaya gelenler; Kobanê'de yaşamı yeniden inşa için yaşamlarını ortaya koyup IŞİD'e direnenler. Bombardıman, doçka, kalaşnikof sesleri... Hangi sesin kimin silahından geldiğini ayırt edebiliyor artık herkes... Sesler bazen umut, bazen hüzün getiriyor... Ama gözyaşına yer yok! "Ofsayt" ve "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" belgesellerinin yönetmeni Reyan Tuvi'nin yeni belgeseli "Gözyaşına Yer Yok", tüm dünyada yakından izlenen; devlet ve kapitalizmin ürettiği şiddetin, savaşın, bunun karşısında sergilenen destansı direnişin ve dayanışmanın filmi. Bizler de Meydan Gazetesi olarak Reyan Tuvi ile bir röportaj gerçekleştirdik. ...


(tr) DAF, Meydan #39 - Röportaj: Bir KHK da Asker Kaçaklarına
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 19 05:40:11 GMT 2017

Geçtiğimiz günlerde ilan edilen bir KHK ile askerlik kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Bu düzenleme, bazı kişilerin fişlenerek askere alınması uygulamasını getirecek endişesi doğurdu. Biz de bu yeni düzenlemenin neler getirdiğini öğrenmek üzere Vicdani Ret Derneği'ne sorularımızı yönelttik. ---- Meydan: 691 sayılı KHK askerlik kanunu ile ilgili ne tür düzenleme içeriyor? ---- Vicdani Ret Derneği: OHAL kapsamında çıkarılan 691 sayılı KHK ile, Askerlik Kanunu'na şu madde eklendi: "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığı'nca ...


(tr) DAF, Meydan #39 - Küba'da Anarşizm (1) - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 18 05:19:15 GMT 2017

Sömürgecilik Döneminde Küba ---- Buharlı gemilerin hızla okyanusları aşıp dünyanın dört bir yanında yeni koloniler oluşturduğu dönemde, sömürge karşıtı hareketler dört bir yanda filizlenmeye başlamıştı. 19. yüzyılın ilk yarısı bittiğinde, Küba'da da bu filizler büyümeye başlayacaktı. ---- Pierre-Joseph Proudhon'un kendisi Küba'ya hiç ayak basmasa da fikirleri ulaşmıştı. 1857 yılında ilk Proudhoncu topluluk oluşmuş, bu topluluk 1865'te Saturnine Martinez editörlüğünde La Aurora (Şafak) adlı yayını çıkarmıştı. Bu dönemde Puro üreticileri, matbaacılar, zanaatkarlar arasında ilk anarşist birlikler oluşmaya başlamıştı. İş yerlerinin yanı sıra yaşamın diğer alanlarında örgütlenen anarşistler için sağlık ocaklarının, karşılıklı yardımlaşma kooperatiflerinin kurulmasında da Proudhon'un fikirleri referans olmuştur. ...


(tr) sosyalsavas - Buenos Aires: Kiliseye kundakçi saldiri (Arjantin),,,Approved: 1Manueltr11
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 17 06:17:17 GMT 2017

11 Temmuz 2017 Sali günü, Dorrego ve Corrientes caddelerinin kavsaginda bulunan bir kilisenin kapisinda kundakçi bir "bagis" yaptik. ---- Bu eylemi, 9 Temmuz anavatanin igrenç tarihine olan yakinligini ve Facundo Jones Huala'nin hapsedilmesini dikkate alarak gerçeklestirdik. ---- Bu eylem, artan baski ve Sili, Arjantin gibi devletlerin uygar ilerlemesine karsi mücadelenin küçük bir isaretinden baska bir sey degildir. ---- Facundo Jones Huala'ya Özgürlük! ---- Yeryüzünün savunmasi için! ---- Tüm Otoritelere Karsi Anarsistler ---- Kaynak: Insurrection News
Etiketler:Arjantin, Buenos Aires, Facundo Jones Huala, kundakçi saldiri, sili, Tüm Otoritelere Karsi Anarsistler, tutsak dayanismasi
...(tr) Charlottesville'e İlişkin Açıklama - Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül AF
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 16 05:43:21 GMT 2017

Ölülerin Yasını Tutun, Yaşayanlar İçin Ölesiye Mücadele Edin - Charlottesville'e İlişkin Açıklama ---- Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül Anarşist Federasyonu bugün Charlottesville'de gerçekleşen beyaz üstünlüğü yanlısı, faşist saldırıya ilişkin bilgi aldı. Sizlere ulusal konferansımızdan yazıyoruz ve hepimiz, hep birlikte sizinle olduğumuzu hissediyoruz. ---- Mücadele sırasında yoldaşımızı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kalplerimiz ve zihinlerimiz sevenleriyle birliktedir. ---- Şu an itibariyle Industrial Workers of the World - Dünya Sanayi İşçileri (IWW) ve Democratic Socialists of American - Amerikan Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyelerinin yaralandığını anlıyoruz; bu saldırıda daha fazla sayıda yaralanma ve en az bir ölü olduğuna ilişkin çelişkili haberlerle ayrıntılar gelmeye devam ediyor. ...


(tr) Charlottesville'e İlişkin Açıklama - Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül Anarşist Federasyonu,Ölülerin Yasını Tutun, Yaşayanlar İçin Ölesiye Mücadele Edin
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 15 06:32:41 GMT 2017

Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül Anarşist Federasyonu bugün Charlottesville'de gerçekleşen beyaz üstünlüğü yanlısı, faşist saldırıya ilişkin bilgi aldı. Sizlere ulusal konferansımızdan yazıyoruz ve hepimiz, hep birlikte sizinle olduğumuzu hissediyoruz. ---- Mücadele sırasında yoldaşımızı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kalplerimiz ve zihinlerimiz sevenleriyle birliktedir. ---- Şu an itibariyle Industrial Workers of the World - Dünya Sanayi İşçileri (IWW) ve Democratic Socialists of American - Amerikan Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyelerinin yaralandığını anlıyoruz; bu saldırıda daha fazla sayıda yaralanma ve en az bir ölü olduğuna ilişkin çelişkili haberlerle ayrıntılar gelmeye devam ediyor. ---- Kenarda oturup bekleyerek, topluluklarımıza yönelik bu şiddetin sürdürülmesine izin veremeyiz. ...


(tr) seninmedyan: Benetton'a Karşı Mücadele Eden Arjantinli Anarşist Kaybedildi mi?
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 14 06:54:53 GMT 2017

Arjantin'de iki hafta önce kaybolan anarşist Santiago Maldonado için binlerce kişi sokağa çıktı. Maldonado'nun son olarak Şili tarafından iadesi istenen Mapuçe lideri Facundo Jones Huala'nın serbest bırakılması için 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen eylemde görüldüğü belirtiliyor. Cushamen şehrinde gerçekleşen eylem sonrasında jandarmanın eylemcilere plastik mermilerle saldırdığı, evleri ve iş yerlerini basarak, insanları darp ettiği öğrenildi. ---- Cushamen, Mapuçe yerlilerinin tarih boyunca yaşadıkları bölgede bulunuyor ama buradaki toprakların önemli bir bölümü İtalyan giyim şirketi Benetton'a ait Compania de Tierras Sud Argentino isimli şirketinin mülkiyetinde. Şirket burada yaşayan yerlileri yerlerinden etmek istiyor. Orta ve Güney Şili'de ve Güney Arjantin'de yaşayan Mapuçeler bu topraklardaki hakları için uzun süredir mücadele ediyorlar. Santiago Maldonado'nun da bu ...


(tr) Charlottesville'e İlişkin Açıklama - Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül AF
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 13 09:42:07 GMT 2017

Ölülerin Yasını Tutun, Yaşayanlar İçin Ölesiye Mücadele Edin - Charlottesville'e İlişkin Açıklama ---- Black Rose/Rosa Negra/Kara Gül Anarşist Federasyonu bugün Charlottesville'de gerçekleşen beyaz üstünlüğü yanlısı, faşist saldırıya ilişkin bilgi aldı. Sizlere ulusal konferansımızdan yazıyoruz ve hepimiz, hep birlikte sizinle olduğumuzu hissediyoruz. ---- Mücadele sırasında yoldaşımızı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kalplerimiz ve zihinlerimiz sevenleriyle birliktedir. ---- Şu an itibariyle Industrial Workers of the World - Dünya Sanayi İşçileri (IWW) ve Democratic Socialists of American - Amerikan Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyelerinin yaralandığını anlıyoruz; bu saldırıda daha fazla sayıda yaralanma ve en az bir ölü olduğuna ilişkin çelişkili haberlerle ayrıntılar gelmeye devam ediyor. ...


@

Güncellenme zamanı: Tue Aug 22 06:39:07 2017