A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) 7 DAF, Meydan #25 - Devlet Katili Aklar Tecavüzcüyü Korur (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 29 17:20:07 GMT 2015

Bu topraklarda kadınların yaşamları, babaları, abileri, sevgilileri, erkek kardeşleri ve hiç tanımadığı erkekler tarafından çalındı yıllar boyu. Tacizle, tecavüzle, cinayetle bastırıldı kadınların sesi; yok sayıldı kimlikleri; görünmez kılındı varoluşları. Erkek taciz etti, devlet akladı; erkek tecavüz etti, devlet izin verdi; erkek katletti, devlet meşrulaştırdı. ---- "Ailenin ve Nüfusun Korunması Paketi" adı altında devlet, kadını "korumaya" kalkışıyormuş gibi görünse de son zamanlarda, kadının ev içi köleliğine hapsedilmesinin, iradesinin yok edilmesinin yasal zemini sağlanıyor meclis salonlarında. Daha fazla çocuk doğuran kadına yapılacak olan daha fazla para yardımı; doğuran kadına, ücret kesintisi olmasın diye, devlet tarafından ödenecek maaş; doğurulacak çocuk sayısıyla doğru orantılı uzayan izin süreleri... Kadının özgürleşmesinin önünde, devletin inşa ...


(tr) 6 DAF, Meydan #25 - Ne İdam Ne Hadım (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 28 17:04:00 GMT 2015

Devlet ve erkek egemen sistem arasındaki ilişkinin birbiriyle ne kadar iç içe geçmiş olduğunu anlamak için, Özgecan'ın katiline ne yapalım tartışmalarına bakmak kafi olacaktır. Meselenin aslını anlamamıza izin vermeden yapılan algı manipülasyonu devletin savunma mekanizmasıdır. Erkek şiddetinin üreticisi devletin bürokratlarının, Özgecan'ın katli üzerinden geliştirdikleri refleksleri, içerisinde bulunulan erkek yapıyı anlamak adına önem taşıyor. ---- Tabi akıllara öncelikle, erkek devletin en başındakinin söyledikleri geliyor; kadınların erkeğe emanet oluşu... Meclis Başkanından Enerji Bakanına, Adalet Komisyonu Başkanından ana muhalefetine erkek egemen sistemin bürokratları "idam"ın bir çözüm olarak tartışılması gerektiğini vurguladı.
...(tr) 17 DAF, Meydan #25 - Bu Kadınlar Filan Var Ya... YILMAYACAK - Şeyma Çopur (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 27 16:16:16 GMT 2015

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan Başbakanlığa, Başbakanlık'tan Cumhurbaşkanlığı'na kadar olan serüveninde Tayyip Erdoğan kadınlarla uğraşıp durdu. Erdoğan yasayla, yargıyla, medyayla kadını hedef alırken; hemen hemen katıldığı her konferansta yaptığı konuşmalarda kadınlara da özel olarak yer verdi. ---- "Örgütlü kadın mücadelesini, kadınların küresel hak mücadelesini çok önemsiyorum. Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta, Filistin'de, Suriye'de insanlık dışı vahşete karşı bütün toplumu arkalarında sürükleyen kadınları, tüm küresel meselelerde en ön safta görmeyi arzu ediyoruz. Haklarınızı alacaksınız, bundan hiç endişe etmeyin. Bize düşen, sizinle dayanışma içinde olmaktır. Yol üzerindeki engelleri kaldırmak, mücadelenize yol açmaktır."
...(tr) 5 DAF, Meydan #25 - Kadınlar Çileden Çıkınca (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 26 13:00:05 GMT 2015

Kadın doğmak yeter, daha küçücükken pembeler içinde bizi korumayı vazife edinir; yanıbaşımızda ki erkekler, biraz büyünce de eve hapsederler... Okulda eteğimizin boyuna karışırlar, evlenmeden babaya tapulanmış namusumuza, evlenince kocaya ... Çocukluk, genç kadınlık, kart analık çare olmaz baskıdan kurtulmaya. Temizleriz, toplarız, doyururuz, büyütürüz ama nedense bu erkek dünyaya yettiremeyiz. Ne yaptığımız işi beğenirler, ne doğru düzgün emeğimizin karşılığını verirler... İçimiz öfke dolar dolar taşar, dişlerimizi sıkarız, daralırız, bazen ise dolu dolu bir YETTİ BE! çekeriz yaşama ve bizi çileden çıkaranlara.. ---- BULAŞIK MAKİNESİ / Halime (40) ---- Bir restoranda sabah 8'den akşam 8'e kadar bulaşık yıkıyorum. Yemek molam dışında, bulaşık tezgahından uzaklaşamıyorum. Çalıştığım yer işlek bir caddede olduğu için çok yoğun oluyor. Evde eşim ...


(tr) Yunanistan: Nikos Romanos'un Açlık Grevleri Üzerine Mesajı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 25 17:45:34 GMT 2015

10 Aralık 2014'te eğitim hakkı için 31 gün boyunca sürdürdüğü açlık grevini, taleplerinin kabûl edilmesiyle sonlandıran anarşist tutsak Nikos Romanos, 2 Mart'tan bu yana Yunanistan'da C Tipi hapishanelere karşı yürütülen açlık greviyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı: ---- 2 Mart günü, anarşist ve siyasi tutsaklar umut tacirlerinin sol yönetimine rağmen, pürüzsüz bir şekilde yürüyen terörle mücadele kampanyasının gizli içeriğini hedef alan bir açlık grevine başladılar. Savaşan Tutsaklar Ağı'nda (DAK) yer alan anarşist yoldaşlar ve Maziotis, Koufodinas ve Gournas geçtiğimiz yıllar içerisinde süregiden baskının gelişimini ifade eden genel bir çerçeve ortaya koydular. Bu sebeple, taleplerinin her biri olağanüstü hâl rejimini ve onun baskıdan başka bir şey olmayan temel dışavurumunu ortaya dökmektedir. ...


(tr) DAF, Meydan #25 - 21. YY. Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri: B M'ye Barış, Kadına Tecavüz (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 25 09:59:10 GMT 2015

BM'ye Barış, Kadına Tecavüz ---- Birleşmiş Milletler, kuruluş aşamasında eşitlik ve ayrımcılık karşıtlığı üzerine inşa edilen uluslararası bir kurum ve kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet meselesinde en duyarlı örgütlerden biri olarak anılır. Bununla beraber, kadın haklarına ilişkin dünya üzerinde onaylanan en büyük sözleşmelerden biri, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmıştır. 1946'da BM Genel toplantısında Eleanor Roosevelt: "Bütün devletleri, ulusal ve uluslararası düzeyde kadınları daha aktif olmaları noktasında teşvik edici olmaya davet ediyorum." diyerek BM'nin bu konuya da el attığını dinleyenlerin endişeli bakışları altında ilan etmiştir.---- 1976 Aralık ayında, BM Kadın Geliştirme Fonu ya da bilinen diğer adıyla UNIFEM kuruldu. Özellikle "Doğu Asya, Güney Afrika, Güneydoğu Asya, Doğu Afrika'da kadınların içinde bulundukları ekonomik ve ...


(tr) 3 DAF, Meydan #25 - "Kapıları Açan Kadınlar: Trio Mara" - Devrim Varol (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 24 09:32:15 GMT 2015

Trio Mara; bundan 4 yıl önce 2011 yılında Almanya'da sürgünde yaşayan 3 kadın tarafından yaratıldı. Kadınlar tarafından söylenen, kadını anlatan; geleneksel şarkıları keman ve piyano eşliğince Kürtçe, Ermenice, Arapça, Türkçe ve Azerice söyleyerek batı müziğine harmanlıyorlar. ---- Ermeni katliamı sırasında, Serhad bölgesinden Ermenistan'a sürülen, Ezidi Kürtlerinden, kemani Nurê Dilovanî ve piyanist Nazê Îsxan kuzenleri grubun kurucularından. Ermenistan'a sürüldükten sonra Rusya'da, sonrasındaysa Almanya'da yaşamlarını sürdürdüler. ---- Sakîna Tenya ise müzikle iç içe, Alevi bir ailede büyüdü. Yaşamının bir döneminde Kürt Özgürlük Mücadelesinde aktif rol aldı. 2006 yılında müziğe yoğunlaştı ve yine 2006 yılında çekilen, yaşadığımız topraklardaki kadın mücadelesinde önemli bir etkisi olan Bêrîtan'ın yaşam öyküsünün anlatıldığı Bêrîtan filminin müziklerini ...


(tr) 2 DAF, Meydan #25 - "Li Dijî Dehaqan Serhildana Jinan" - Didem Deniz Erbak (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 23 10:16:34 GMT 2015

Zalim Dehaklara karşı direnen Kawaların hikayesini çoğumuz biliriz. Bilenlerimiz bilmeyenlerimize anlatır. Direnen Kawaların hikayesi destan olur dilden dile. Yine de biz bir kez daha hatırlayalım Kawaların yaktığı Newroz ateşini.Bundan bin yıllar önce, Mezopotamya'da Dehak isimli zalim bir kral varmış. Dehak'ın bildiği tek şey kötülük etmekmiş. Halkına sürekli zulmeden zalim Dehak ölümcül bir hastalığın pençesine düşmüş. Dehak acılar içinde kıvranarak yataklara düştüğünde, ne yapılıp edildiyse de bu hastalığa bir çare bulunamamış. Dönemin doktorları ise acılarının dinmesi, yarasının kapanması ve hastalığının iyileşmesi için yaraya genç ve çocukların beyinlerinin sürülmesini önermişler. Böylece Mezopotamya coğrafyasında aylarca hatta yıllarca süren bir katliam başlamış; her gün zorla anne babalarından alınan iki gencin kafası kesilip beyinleri ...


(tr) İstanbul: Yunanistan’da açlık grevinde olan tutsaklarla anarşist dayanışma
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 22 06:53:23 GMT 2015

Yunanistan'da 2 Mart'tan bu yana açlık grevinde olan tutsaklarla ve açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştüren Ateş Hücreleri Komplosu'ndan tutsaklarla dayanışmak için bugün Kadıköy'de yürüyüş gerçekleştirdik. Ayvalıtaş Meydanı'ndan başladığımız yürüyüşümüz Bahariye caddesi boyunca sürdü, boğaya gelindiğinde rıhtıma doğru yol kısmen kapatılarak devam etti. Yürüyüş sırasında "Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük" "Paralı Kölelik Anarşiyle Bitecek" "Yunanistan'da düşene Dövüşene Bin Selam" "İsyan Devrim Anarşi" sloganları atıldı ve eylem bitirildi fakat! Ölüm orucundaki tutsaklara bişey olması durumunda İstanbul'u cehenneme çevireceğimizi burdan belirtiyoruz!

...(tr) DAF, Meydan #25 - "Taşeron İşçisine Önce Şirket Sonra Devlet Vuruyor"- Yağmur D.
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 21 15:52:02 GMT 2015

2011 yılında Güner İnşaat Mühendislik Şirketi'nde taşeron inşaat işçisi olarak çalışan Nejdet Tetik, yaşadığı "iş kazası" sonucu şans eseri yaşamını yitirmemiş, ancak "ömür boyu iş göremez" hale gelmişti. ---- Ankara'nın Polatlı ilçesinde kirasını ödeyemediği bir bodrum katında yaşayan Nejdet Tetik, 2011'den bu yana hem şirket hem devlet tarafından mağdur edilmiş ve mağduriyeti hala sürüyor. Tetik, Antalya'da Cevdet Güner adlı patronun inşaat şirketinde taşeron işçi olarak çalışırken 28 Ekim 2011 tarihinde aynı şirketin taşeron patronu olan Oktay Ayvalı ve soyadını hatırlayamadığı Ali adlı taşeron patronlarının "hataları" yüzünden bir "iş kazası" geçirdiğini belirtiyor. Üzerine inşaat iskelesi düşen Tetik, olay anında müteahhit İsmail Kılıçarslan ve oğlu Volkan Kılıçarslan tarafından öldü sanılarak bir hastanenin acil servisinin önüne atıldığını vurguluyor. ...


@

Güncellenme zamanı: Sun Mar 29 19:20:11 2015