A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #31 - Sahi AGİ Neydi? – Rıfat Güven
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 12 07:46:51 GMT 2016

Tabldotlarla yemekler alınırken usulca sokuldu Azad, kendisi ve diğerleri için hayati değeri olan, güncelliğini hiç yitirmeyen o soruyu sorarken; ---- -AGİ dahil mi? ---- Önce anlam veremedim, sonra hatırladım. Ücretleri düzenli ödenmediği için, ücretsiz zorunlu izne çıkarıldıkları için ve ayrıca tuvalet-banyolarında sabunları dahi olmayan, o berbat çalışma şartlarından dolayı iş durdurma eylemine başlayan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin direnişine gittiğimizde, çoğaldı tereddütlü sorular. ---- -1300 liraya AGİ dahil mi değil mi? ---- -Ben evliyim benimki ne kadar? ---- -Benim iki çocuğum var benimki ne şimdi? ---- -Sigortam kaçtan yatacak peki? ---- Ardı arkası kesilmeyen sorular… İlk duyan için anlamsız 3 harfin yan yana gelmesinden başka bir şey ifade etmeyen bu isim; işçiler için bir nefes alma, belki de eve bir tane daha şekerli tatlılı bir şey götürmenin ...


(tr) DAF, Meydan #31 - Patron İşçiyi Öldürmeden de Tabuta Koyar – Merve Demir
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 11 13:06:40 GMT 2016

Ölümlerin, ölümün hikayesi değil bu; ölmek isteyenlerin, ölümü tek çare olarak görmek zorunda bırakılanların… ---- Güney Kore’de belki sabahın bir körü, belki akşamın bir vakti. Vakit hiç mühim değil. Mesai kavramı olmayan işçiler, gece-gündüz demeden çalıştırılıyorlar. Robotlaşan bu işçiler yaptıkları işe, yanıbaşındaki işçiye ve kendilerine bile yabancılaşıyorlar. Bununla da kalmıyor patronların sözde terapileriyle her gün ölüp ölüp diriliyorlar. ---- Sürekli olarak artan iş yükünden, bitmek bilmeyen kölelikten bıkarken; çarkı her defasında daha da güçlükle sırtlanırken soruyorlar: Neden? Kafasında bir kördüğüme dönen bu yumağı çözmeye çalışan her bir işçi, yalnızca tek sonuca sürükleniyor. Tesadüfi olmayan bir şekilde, işçilerin sistematik olarak köleleştirildiği, bu köleliğe razı kılınmak istendiği Güney Kore, intihar oranlarında ilk sırayı alıyor. ...


(tr) DAF, Meydan #31 - “Onlar” Şampiyon
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 10 20:19:46 GMT 2016

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, deplasmana gittiği her yerde “bir Kürdistan takımı olması” nedeniyle ırkçı-faşist saldırılara uğruyordu. Bunca baskıya rağmen, geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği kongrede adını “Amed Sportif Faaliyetler” olarak değiştirme kararı aldı. ---- Bursaspor’a 167.909.000 liraya mal olan 45 bin kişilik Timsah Arena Stadı’nda gerçekleşecek Bursaspor deplasmanında, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, zorunlu olan %5’lik deplasman kontenjanı verilmedi Amedspor’a. ---- Amed’deki 1540 kişilik Şilbe Stadı’ndan bahsi geçen karar yüzünden taraftarsız gelen Amedspor, Bursaspor taraftarının yoğun küfür ve tekbir sesleri arasında çıktı sahaya. ---- Timsah Arena Stadyumu’nun dört bir yanında Türk bayrakları ve 3 hilalli yeşil bayraklar asılıydı, ancak Bursaspor’un ilk 11’inde Türkiye’den sadece 3 futbolcu vardı; diğerlerinin hiçbiri Türkçe bilmiyordu, Türk ...


(tr) İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ: BOSTANCI CADDESİ NO:23, ŞIRNAK-CİZRE by Karakök
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Feb 07 08:55:01 GMT 2016

Cizre’de, Bostancı Caddesi’ndeki numara 23’le aramızda mesafenin hiçbir önemi mevzu bahis değil. Arası yok; tıpkı sessiz kalmak gibi kapının eşiğinde durmak da yönünü belli etmektir, kapın dışına yakın olmaktır. Taraf olma zorunluluğu var. Birilerimiz içeride; hasım dışarıda. Günler geçti, aylar da geçse de; çünkü yıllar geçti alışkanlıklar devam etmekte; biri ne kadar zulüm uygularsa, halk direnişini daha da büyütmekte. Yine resmi tarih düşmanın tanıklığını yapar, adını anmasa da kıstırmaya çalıştıkları üzerinde ‘yükselişini’ anlatır. Halkların tarihi ise direnişin ve mücadelenin tarihiyle doludur ve tabi ki işgalcilerin ellerinin nasıl boş döndüğünü anlatmaktadır. İşte, halkların tarihinde yeni bir direniş tarihinin sancılarını görüyoruz. Karşıda ise kendi tarihinde bir tutulma yaşayan aynı biçimde, aynı hal tavır ve simsarlıkta debelenerek yolunu bulmaya ...


(tr) anarsiinisiyatifi: Bostancı Caddesi No: 23, Şırnak- CİZRE
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Feb 05 08:03:55 GMT 2016

Cizre’de, Bostancı Caddesi’ndeki numara 23’le aramızda mesafenin hiçbir önemi mevzu bahis değil. Arası yok; tıpkı sessiz kalmak gibi kapının eşiğinde durmak da yönünü belli etmektir, kapın dışına yakın olmaktır. Taraf olma zorunluluğu var. Birilerimiz içeride; hasım dışarıda. Günler geçti, aylar da geçse de; çünkü yıllar geçti alışkanlıklar devam etmekte; biri ne kadar zulüm uygularsa, halk direnişini daha da büyütmekte. Yine resmi tarih düşmanın tanıklığını yapar, adını anmasa da kıstırmaya çalıştıkları üzerinde ‘yükselişini’ anlatır. Halkların tarihi ise direnişin ve mücadelenin tarihiyle doludur ve tabi ki işgalcilerin ellerinin nasıl boş döndüğünü anlatmaktadır. İşte, halkların tarihinde yeni bir direniş tarihinin sancılarını görüyoruz. Karşıda ise kendi tarihinde bir tutulma yaşayan aynı biçimde, aynı hal tavır ve simsarlıkta debelenerek yolunu bulmaya ...


(tr) DAF, Meydan #30 - Yaşamın Yeniden Yapılandırılması
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Feb 04 12:28:59 GMT 2016

Özerklik, konfederalizm, özyönetim gibi kavramları Rojava Devrimi sonrasında konuşuyor olmamız, Rojava'daki deneyimin yaşadığımız topraklardaki mücadelelere kattığı perspektifi ve beraberinde gelişen bir dizi toplumsal olayı anlamamız, ezilen halkların özgürlük mücadelesi açısından önem taşımaktadır. ---- Köy, mahalle ve şehirlerde oluşturulan halk meclislerinden demokratik özerk yönetime, günlük ihtiyaçların giderilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması, güvenlik ve savunmanın halkın özörgütlülükleri tarafından savaş sürecinde dahi uygulanıyor oluşu, buradaki toplumsal işleyişin özyönetim olduğunun en açık göstergesidir. ---- Bu devletsiz işleyiş, çevresindeki devletli siyasal biçimleri zorlamakta, kendi siyasal kültürünü ve yapısını örgütlemeye çalışmaktadır. Kürt Özgürlük Hareketi'nin Ortadoğu'da ortaya koyduğu bu ...


(tr) Herkes 70’leri hayranlikla seyrediyor by Karakök
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Feb 03 12:50:43 GMT 2016

Herkes 70 leri hayranlikla seyrediyor, imreniyor, oofffff. 70 ler gibi yasamaya gelince, iste orada durrrrrrrr.. ---- 70 lerde insanlar her turlu gelenekci degerleri, toplumsal ahlakciligi, sinifsal muzik anlayisini yikmis, komunal yasam , tembellik hakki, poliamori yasama gecmis. Bulunduklari mekanda kim olursa olsun, istedikleri gibi davraniyordu. mesela sevisirken yandaki arkadaslarinin olmasi hicde rahatsiz etmezdi. Toplu yasayan evde cok rahatlikla soyunup banyoya gidiyor, bahcede oturuyor ve ozel oda kapisini kapatmiyorlardi. Aldiklari yiyeceklerin hesabini yapmadan herkesle paylasiyorlar, issiz arkadaslarindan maddi birsey beklemiyorlardi. ---- Bazilari evlerinden hatta bulundugu ulkeden 2000- 4000 km uzaklara otostop veya eski minibusleriyle gidip, gittikleri yerde ne buldularsa onu yiyordu, para kalmayinca kisa araliklarla islerde calisip, yasamlarina ...


(tr) Halil Savda : Cenevre 3 ve beklentiler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 02 11:21:54 GMT 2016

Suriye iç savaşının yeni bir kritik dönemin eşiğine geldiği kesin. ---- 25 Ocak 2016 Pazar günü Cenevre’de Suriye barış görüşmeleri yapılacak. Toplantıya DAİŞ terör örgütü dışındaki tüm tarafların katılımı bekleniyor. Ancak Türk tarafı Kürtleri veto ederek toplantıyı sabote etmeye çalışıyor. ---- Başbakan Ahmet Davutoğlu gittiği Londra’da bu yönde provokatif bir dil kullandı. ---- Türk tarafının bu çabalarının sonuç vermesi zor görünüyor. Çünkü Kürtlerin olmadığı bir Suriye barış toplantısının başarı şansı zayıf. ---- Kürtlerin Kobané’de DAİŞ’e karşı sağladığı başarı onları Suriye’de vazgeçilemeyecek bir güç haline getirdi. Kobané, Ortadoğu’da küçük bir çatışmanın büyük reaksiyonel etkiler yapabileceğinin önemli bir örneği. Kobané küçüktü lakin sonuçları yalnızca Suriye içlerindeki gelişmeleri etkilemedi aynı zamanda bu Türkiye’nin içlerine de yansıdı. ...


(tr) HRANT’IZ, KÜRT’ÜZ, ERMENİ’YİZ, TAHİR’İZ… “Biz yaşadığı cehennemi, Cennette çevirmeye talip insanlardık…” HRANT DİNK
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Feb 01 07:07:22 GMT 2016

Eğer ki bir muktedirin tarihi çerçevesinde düşünecek olsak bile; “Eski Türkiye”nin “Yeni Türkiye”ye bıraktığı büyük miras, eskinin çocuktan katil yaratan zihniyetinin oluk oluk akıttığı kandan, yeninin artık dökülen kandan banyo yapmasına varmış olduğunu görürüz. T.C kısacık tarihinden bir an olsun kopukluk yaşamamış olması, üzerinde temel aldığı görüşün getirisidir. İktidarlar değişse de, söylemlerini yenilese bile, getirdiği davranışın geleneği süreklilik arz eder. Yaptığı, yaşa(tama)dığı tarihiyle bir kültür devamı. Eski ile yeninin uzlaşı noktası her zaman olacaktır. Sonuç: öldürmenin verdiği keyfin başka fanteziye ulaşması… ---- … ---- Bizatihi devletin eskiye olan hıncı bir çıkar kavgasıdır. Söylemleri Eski olanla çok uzaklaşmadığı gibi, kapsama alanı kendi dar çıkar çerçevesinde devinip durur ve buna karşı çıkan her şeyin bir çomak olduğunu bağıra çağıra kitlesine ...


(tr) DAF, Meydan #30 - Kitap: " Komün'ün Hafızası Louise Michel " - Aylin Sal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 31 14:21:14 GMT 2016

18 Mart 1871 günü ilan edilen ve 71 gün boyunca süren, yalnızca Fransa'yı değil tüm dünyayı etkilemiş olan Paris Komünü, somut anlamda ilk özyönetim deneyimlerinden biriydi. ---- Versailles sarayının baskı ve zulmü altında bulunan Parisliler, Komün'ün ilanıyla birlikte, artık devleti ve merkezi iktidarı tanımayacaklardı; kendi kararlarını kendileri alacak, kendileri uygulayacaklardı. Halka dağıtılan bildirilerde, anarşizm düşüncesinden bir çok ifadeye yer veriliyordu. Buna göre Komün, tüm yerel inisiyatiflerin gönüllü birliğine dayanıyordu. Fabrikalarda üretim biçimi değişiyor, çalışanların eşit söz hakkının olduğu kooperatiflere dönüşüyordu. Kimsenin servet biriktirmesine izin verilmiyordu. Zorunlu askerlik ortadan kaldırılıyordu. Bu, bir devrimin nasıl gerçekleşeceği sorusuna yanıt gibiydi; kendi özerkliğini ilan eden, kendi kendisini ...


@

Güncellenme zamanı: Fri Feb 12 08:46:52 2016