A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ: İKTİDARLARA DUVAR, YAŞAMA ÖZGÜRLÜK
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 30 15:54:09 GMT 2016

15 Temmuz gecesi yaşananlar için bir zaman daha türlü yorum ve analizler görmeye devam edeceğiz. Darbenin gerçek ya da kurgu olduğu; gerçek bir darbe ise hükümetin haberli ve hazırlıklı olup olmadığı; doğrudan veya dolaylı küresel bağlantılara sahip olup olmaması gibi türlü tartışmalar gündemimizi daha meşgul edecek belli ki. Gayet normal. Ancak bunların herhangi birisinin doğru olması, mülksüzler hanesine yazılacak sıfırlardan bir tane bile eksiltmemekte ve önemini iktidar ilişkileri ve çatışmaları zemininde sabit tutmaktadır. Kurgu veya gerçek olması ve diğer olasılıklardan hangilerinin gerçek olduğu, iktidar çatışmaları ve devlet himayesindeki yaşamın bizi sürüklediği yok oluşu değiştirmiyor. O sebeple, genel olarak yapılan ve ağırlıklı olarak internet mecralarında dönen analizleri tekrara ve tartışmaya açmaktansa, varoluşlarımızı özgürce ortaya koymanın ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”Anarşist Kadınlar Atina’da”
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 30 15:53:56 GMT 2016

Yunanistan’ın dört bir yanından anti-otoriterlerin ve anarşistlerin çıkardığı Babylonia Dergisi tarafından bu yıl 5’incisi organize edilen kültürel ve politik festival B-Fest, “Ütopyanın Temellerini Atmak” şiarıyla 27-28-29 Mayıs’ta Atina’da gerçekleştirildi. ---- Atina Üniversitesi kampüsünde yapılan ve Anarşist Kadınlar’ın “Savaş, Şiddet ve Ortadoğu’da Kadının Devrimci Rolü” başlıklı oturumda konuşmacı olduğu festivalde; göçmen sorunundan Avrupa’da sağın yükselişine ve büyüyen ekonomik krize, özyönetimden doğrudan demokrasiye, 21. yüzyılda “Otonomi Projesi”nden günümüzün toplumsal hareketlerine ve özgürlük mücadelelerine kadar birçok konuda paneller gerçekleştirildi. Dövüş sanatları, toplumsal cinsiyet ve özsavunma, bağımsız tiyatro ve devrimler tarihi atölyeleri yapıldı. 3 ayrı açık hava sahnesinde rock, hiphop ve etnik müzik türlerinde olmak üzere birçok ...


(tr) Nanarsi inisiyatifi: E GENÇLİKLERİNE NE CESARETLERİNE
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 29 16:03:57 GMT 2016

Bir yıl önce bugün Ankara’dan, Eskişehir’den, İstanbul’dan ve birçok şehirden kalkıp, bir insanlık yıkımından geriye kalanlara sahip çıkmak üzere yola çıktı onlarca genç insan. Özgürlüğü amaçlayan devrimci yüreklerin dayanışmasıydı tek sahip oldukları. Savaşlar bedenleri yok ederek ilerler ve benlikleri tutsak eder. Tutsaklığın sona erdirilebilmesi için göze alınanların tarihi bizim tarihimizdir. 20 Temmuz 2015 Suruç’undan bizlere anısı kalan insanlarla ilgili hiç aklımızdan çıkarmamamız ve insanlığın sonraki yüzyıllarına anlatmamız gereken şeyler yaşamın olumlanması, umudun ve onurun tutsak edilemezliği, insanlığın yenilmezliğidir. ---- Sahip olmanın, ilahlaşmanın, dünyanın bir parçasına Orta Doğu adını verebilmenin, iktidarda kalmanın gereğidir öldürmek. Korku ve dehşet taktikleriyle yönetme sanatı halkları kırıma uğratmayı, isyan edenleri katletmeyi, ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”DAYANlŞMA YAŞATIR”- Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 29 16:03:47 GMT 2016

“Dün Pınar’ı yıkarken göğüsleri hala süt doluydu. Bunun hesabını kim verecek?” ---- 15 Mayıs gecesi Sultangazi’de, evinin penceresinden giren polis kurşunuyla vurularak yaşamını yitiren Pınar Gemsiz’in bir yakınının sözleriydi bunlar. Pınar’ın üç aylık bebeği Avşin, annesinin ardından üç gün boyunca ağladı. Pınar’ın üç çocuğu, onun cenazesini yan yana izledi. Pınar vuruldu; polis boş kovanları alıp kaçtı; savcı ön otopsi raporunu bile görmeden “sizin kızınızı polis öldürmedi” dedi; rapor, ailenin avukatlarına günlerce verilmedi… ---- Pınar’ın ölmesinin ardından Avşin bebek için bir kampanya başlatıldı; yeni doğum yapan kadınlara çağrı yapıldı. Avşin bebeğe soğutucularla süt gönderildi. Bu kampanyanın devamında da bir kadın, Avşin’in süt anneliğini üstlendi. Süt annelik unutulmaya yüz tutmuş bir kavramken Avşin bebek bizlere dayanışmayı, dayanışmanın ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”Kullan-at Kılavuz : Göçmen ve Mültecilerin Sağlık Hakkı” – Av. Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 27 10:25:23 GMT 2016

Kapitalist işleyiş içerisinde zaman zaman kullanılabilecek ama paylaşma ve dayanışmayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yaramayacak bilgiler… ---- Suriye’deki savaştan kaçan milyonlarca mülteci, sağlık koşullarına uygun olmayan yerlerde hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Çadır kentlerde ve konteynırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan mültecilerin kaldıkları mekanlar bir dizi hastalık ve kötü etkenlere karşı korunaksız olduğunan; mültecilerin önemli bir bölümü sabit yerde kalma sorunları yaşadığından; ya da kalablık aileler şekilde küçük ve izbe evlerde yaşamaya çalıştığından dolayı ciddi sağlık sıkıntıları yaşamaktadır. Bu mekanlar, özellikle kanalizasyon altyapılarının yetersizliğinden kaynaklı, sağlık açısından kötü yaşam koşullarını ve sağlık sorunlarını da getirmektedir. Savaş koşullarından kaçan milyonlarca insan, bu ve benzeri koşullarda ...


(tr) Gazi’de Suruç katliamı yürüyüşü
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 27 10:25:09 GMT 2016

20 Temmuz 2015’te Suruçta hayatını kaybeden yoldaşlar Suruç Mezarlığı’nda anıldı. ---- Suruç Katliamı’nın 1. yıldönümünde Gazi Cemevi önünde toplanan devrimciler, anarşistler sloganlar eşliğinde ve ellerinde flamaları ile Suruç Mezarlığı’na doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. ---- 33 düş yolcusunun isimlerinin okunduğu yürüyüşte kitle ‘yaşıyor’ diye haykırdı. Yürüyüş boyunca, ‘Yaşasın devrimci dayanışma’, ‘Suruç’un hesabı sorulacak’, ‘Katil devlet hesap verecek’ gibi birçok slogan atıldı. ---- Suruç Mezarlığı’nda, Suruç’ta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Anmada Suruç’ta hayatını kaybedenlerin aileleri söz aldı. ---- Suruç anmasına anarşist grup olarak Toprak ve Özgürlük Kolektifi katıldı onun dışında, Suruç Aileleri İnisiyatifi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Liseliler ...


(tr) sosyalsavas: Suruç’ta Katledilen anarşistler Vatan Budak ve Alper Sapan Mezarları Başında Anıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 26 12:56:11 GMT 2016

Bundan tam 1 yıl önce Pirsûs’ta (Suruç) katledilen Anarşist Vatan Budak ve Alper Sapan mezarları başında anıldı. Alperin anmasını İstanbul Anarşi İnisiyatifi düzenledi, Vatan Budak’ın anmasınada, Toprak ve Özgürlük, İstanbul Anarşi İnisiyatifi, Devrimci Anarşist Faaliyet yanı sıra birçok devrimci kurum da katıldı. ---- İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Karlıtepe Mezarlığı’nda bulunan Vatan Budak’ın mezarı başında, katliamın 1. yıldönümünde anma gerçekleştirildi. Vatan Budak’ın anmasında yoldaşı Caner Delisu konuşma yaptı, “Tam bir yıl önce Kobaneye Vatan ve Medali ile anarşizmin içinde var olan “yeniden yaratma” fikri ile yola çiktik, çantalarimizda kitaplarimiz kalemlerimiz oyuncaklarimiz vardı savaşin ortasinda kalmiş minik eller için.. Ama düşmanlar kitaplarimizdan, oyuncaklarimizdan korktular”. ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”Refah Şovenizmi”- Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 26 12:56:02 GMT 2016

Geçtiğimiz günlerde, Reuters haber ajansı kaynaklı bir haber, farklı haber sitelerine eşzamanda düştü. Habere göre; Libya Kızılayı, Zuwara şehrinin kıyılarında 85 göçmenin cansız bedenini buldu. Haberin farklılık arz eden bir tarafı yok tabi! Buna benzer onlarca haber, her ay sayısız kanalda ve haber sitesinde veriliyor. ---- Bir detay, göçmenlere ilişkin kaygısızlık yaratan haberler havuzunda eriyip gitti. Bu 85 göçmenin ne zaman öldüğü bilinmiyor. Bu kayıp detay, göçmenlere ilişkin bildiklerimizin bilmediklerimizden az olduğunun ispatı. Peki bu 85 insanın durumuna benzer başka vakalar yaşanmış olabilir mi? 2016 yılında aynı rotayı kullanan 49 bin kişiden 2500’ü aynı şekilde yaşamını yitirdi. ---- Göçmenlere ilişkin verilerimizin büyük bir çoğunluğu, uluslararası göçmen organizasyonları tarafından sağlanıyor. Bu organizasyonların bir kısmı doğrudan AB’nin ...


(tr) Söyleşi: Güney Afrika’da Anarşizm ve Zabalaza Anarşist Komünist Cephesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 25 14:47:31 GMT 2016

Zabalaza Anarşist Komünist Cephe veya ZACF – Zabalaza isiZulu ve isiXhosa’da ‘mücadele’ anlamına gelir – Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde faaliyet gösteren anarşist bir örgütlenmedir. ZACF’nin faaliyetleri sınıf mücadelesi üzerine teorik ve fiili çalışmaları, anarşist propaganda ve mücadelenin yayılmasını içeriyor. ZACF kendisini anarşizm içerisinde bir gelenek olan anarşist komünist ve Platformist olarak tanımlıyor. 2003 yılında kurulduğu günden bugüne kadar, ZACF Güney Afrika’da sınıfsız, devletsiz ve hiyerarşik olmayan bir toplum için mücadele ediyor. Doğrudan demokratik, kendi kendini yöneten toplulukların ve işyerlerinin uluslararası konfederasyonunu benimseyen ZACF, tüm pazarların, değişim değer sistemlerinin ve işbölümünün ortadan kaldırıldığı ve üretim araçlarının, dağıtım ve iletişim araçlarının işçiler tarafından ele geçirildiği ve ...


(tr) DAF, Meydan #34 - Zapatistlerin Perspektifinden Ekonomi Politik (1) – Anarşistlerin Ekonomi Tartışmaları – (22)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 25 14:47:25 GMT 2016

Zapatista Hareketi, 80’li yıllardan bu yana, Orta Amerika’da sürdürdüğü anti-kapitalist mücadelesi ve sahip olduğu öz-örgütlü karakteriyle, en önemli güncel deneyimlerden biridir. EZLN, Ocak 1994’te Chiapas’ı özgürleştirdikten sonra dünya çapında görünür olmuş; uzun yıllar boyu, yoğun devlet şiddetine ve katliamlara karşı sürdürdüğü direnişle küresel bir dayanışma ağının oluşmasına zemin sağlamıştır. ---- Zapatista Hareketi, 2015 yılının Mayıs ayında Chiapas’ta düzenlediği seminerde, kadın mücadelesinden ekonomik örgütlenmeye kadar birçok konuda deneyim aktarımı gerçekleştirdi. Şimdiye kadar, hareketin dışından birçok yazar ya da akademisyen Zapatista deneyimini yazmış olsa da, hareketin içerisinden aktarılan bu deneyim, bizler için oldukça önemli.
...@

Güncellenme zamanı: Sat Jul 30 17:54:25 2016