A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) İstanbul Anarşi İnisiyatifi: "SEVGİLİ TOPLUM"
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 29 13:27:34 GMT 2015

Bir hafta önce, devletlerin tarihinde sayamayacağımız ve yazamayacağımız kadar çok olan katliamlardan birini daha yaşadık sevgili toplum. Bu gün bize yakın bir nostalji gibi gelen 90'ların sonuna doğru doğan çocuklar öldü. Arkadaşlarımızdı, yoldaşlarımızdı hepsi. Şimdi sen "orada ne işleri vardı?! diyerek, "kendileri yüzünden oldu." demeye getiriyorsun ya sevgili toplum… işte sen bir kere daha ve belki de her zamankinden daha kalleşçe halt ediyorsun. Ağır mı geldi? Şöyle söyleyelim o zaman; bir kere daha ve belki de her zamankinden daha kalleşçe bok yiyiyorsun. Çünkü bütün bunlar senin yüzünden sevgili toplum.

Sen, on yaşında bir çocuğun ölümüne üzülmek için ailesinin hangi din ve etnik kökenden ...(tr) Tarlabaşı'nda anarşist bir mekan; infiAl
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 28 14:30:41 GMT 2015

Sosyal çatışmanın ivme kazandığı ve bu çatışmada 4 yoldaşımızı kaybettiğimiz böylesi bir dönemde, anarşist mücadelenin örgütlenmesine olan ihtiyacın hayatiliğini bir kez daha hatırlıyoruz. Anarşistler olarak, sosyal savaşın bizzat özneleriyiz. İster saldırı ve baskı koşullarında olsun, ister süt liman bir sosyal barış halinde olsun biz anarşistlere düşen görev devlete, sermayeye, islamcı-seküler tüm faşist ve liberal unsurlara karşı kendi mevzilerimizi güçlendirmek ve devrimci-isyancı çabayı yükseltmektir. ---- Devrimci ve isyancı mücadelenin anarşistler için bir bedel ödemek olduğu solcu bir klişe değil, sosyal savaşın ve anarşist mücadelenin gerçekliğidir. Suruç katliamında hayatını kaybeden yoldaşlarımız Alper Sapan, Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu, Serhat Devrim, şu an hastanede yaşam mücadelesi veren Vatan Budak ve geçtiğimiz Nisan ayında kanser hastalığı ...


(tr) Anarşi İnisiyatifi'nin yaptığı uluslararası çağrıya gelen yanıtlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jul 27 15:06:12 GMT 2015

Geçtiğimiz günlerde Anarşi İnisiyatifi Suruç'ta gerçekleşen katliamın ardından yaptığı uluslararası eylem çağrısı bir çok ülkede yankısını buldu. Aralarında 4 anarşistin de bulunduğu 32 devrimcinin bombalı intihar saldırısında ölmesinin ardından IŞİD'le işbirliği halinde olduğu su götürmez bir gerçek olan faşist TC hükümetine karşı uluslararası eylem çağrısına yanıt olarak bir çok ülkede TC konsolslukları önünde dayanışma eylemleri gerçekleşti. Ayrıca eylemlerin gündeminde PKK'ye ve diğer devrimci yapılara yönelik operasyonlar da protesto edildi. Saldırıda ölen 4 anarşist ve diğer devrimciler anıldı. ---- Dayanışma eylemi gerçekleşen ülke ve şehirlerden bazıları şöyle: ---- Melbourne/Avustralya ---- 27 Temmuz 2015, Avustralya'nın Melbourne şehrinde, Suruç ile ve Alper Sapan, Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu anarşist yoldaşlar anısına dayanışmak için ...


(tr) Eskişehir'de anarşistlere polis saldırısı ve gözaltılar (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 26 23:02:34 GMT 2015

Geçtiğimiz hafta Suruç'ta gerçeleşen katliamda hayatını kaybeden anarşistler (Alper Sapan, Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu) için geçtiğimiz günlerde Anarşi İnisiyatifi'nin yaptığı uluslararası eylem çağrısı kapsamında bugün Ankara, Yalova, İstanbul ve bir çok şehirden yola çıkarak Eskişehir'e gelen anarşistler bir eylem gerçekleştirmek istedi. Ancak polis ablukası ve saldırısıyla karşılaştı.

Adalar Migros önünde buluşarak yürüyüşe geçen anarşist kortej çok geçmeden polisin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu 17 anarşist gözaltına alındı. Bir çok anarşist ara sokaklara ve kafelere dağılırken, sokaklarda faşistler gruplar halinde dolanmaya başladı. ...(tr) Kara Kızıl İstanbul: Savaş Varsa Çalışmak Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 25 21:14:05 GMT 2015

Suruç katliamı ve sonrasındaki gelişmeleri fırsat olarak gören devlet Suriye ve Irak topraklarındaki IŞİD ve PKK mevzilerine yönelik hava bombardımanları düzenlemeye başladı. Bu bombardımanlarla yetinilmeyeceği, bir yandan Suriye'ye yönelik kapsamlı bir müdahalenin planlandığı, diğer yandan da içeride Kürt Hareketi´ne yönelik savaş konsepti işletileceği anlaşılıyor. Bunlarla paralel olarak ülke içinde de devasa siyasi tutuklama operasyonları gerçekleştiriliyor. ---- Diğer yandan AKP yetkilileri yükselecek savaş karşıtı hareketi de zor kullanarak bastıracağını ilan ediyor. Suruç katliamına karşı yapılan eylemlere dahi vahşice saldıran polis, savaşa ve operasyonlara karşı yapılan eylemlerde göz açtırmıyor. Yayın ve İnternet yasakları giderek yaygınlaşıyor. Son olarak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Barış Bloku´nun eylemi yasaklandı. Anlaşılan savaş ...


(tr) Suruç'ta IŞİD katliamı! Kobanê için Suruç'a giden SGDF'lilere bombalı saldırı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jul 24 06:32:58 GMT 2015

Kobanê'nin yeniden inşa çalışmalarına katılmak üzere dün İstanbul'dan Urfa'nın Suruç ilçesine gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi içinde anarşistlerinde bulunduğu 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi bahçesinde patlama meydana geldi. Bugün Kobanê'ye geçecek olan gençlerin yapacakları açıklama öncesi toplandıkları kültür merkezi bahçesinde yaşanan şiddetli patlama sonucu kültür merkezinin bahçesi kan gölüne döndü. ----

Yaşanan patlama sonrası ikinci bir bomba olabileceği şüphesi doğsa da gecikilmemesi için saldırıdan sağ kurtulanlar ve olay yerine ulaşanlar yaralılara müdahale etmeye girişti. ...(tr) Suruç'ta IŞİD katliamı! Kobanê için Suruç'a giden SGDF'lilere bombalı saldırı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 10:10:42 GMT 2015

Kobanê'nin yeniden inşa çalışmalarına katılmak üzere dün İstanbul'dan Urfa'nın Suruç ilçesine gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi içinde anarşistlerinde bulunduğu 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi bahçesinde patlama meydana geldi. Bugün Kobanê'ye geçecek olan gençlerin yapacakları açıklama öncesi toplandıkları kültür merkezi bahçesinde yaşanan şiddetli patlama sonucu kültür merkezinin bahçesi kan gölüne döndü. ---- Yaşanan patlama sonrası ikinci bir bomba olabileceği şüphesi doğsa da gecikilmemesi için saldırıdan sağ kurtulanlar ve olay yerine ulaşanlar yaralılara müdahale etmeye girişti. Olay yerine sevk edilen sınırlı sayıdaki ambulans ile yaralılar hastanelere taşınmaya başlandı.
...(tr) Kara Kızıl İstanbul: Katil devlet hesap verecek! Katillerden hesabı emekçiler soracak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 10:10:25 GMT 2015

Kobane’nin yeniden inşa süreci kampanyası kapsamında Suruç’ta yapılan basın açıklaması esnasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda aralarında iki anarşist yoldaşın da bulunduğu 30´dan fazla devrimci hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Gencecik devrimcilerin katledilmesi karşısında öfkemiz ve hüznümüz tarif edilemez. ---- Biliyoruz ki IŞİD çetesi eliyle gerçekleştiyse de bu katliamın doğrudan sorumlularından biri de TC devletidir. Bu, ne devletin ilk katliamı ne de devrimcilerin ilk kez katledilişidir. Bu devletin tarihi katliamlarla yazılmıştır ve özgürlük, adalet isteyen insanlar bu devlet için her zaman düşman olmuştur. Ancak saldırı hedefi ve yöntemiyle basit bir durumun çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Küresel kapitalist güçlerin politikaları sonucu Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu’da ortaya çıkan etnik ve mezhepsel savaş sarmalı Kuzey Kürdistan ...


(tr) Anarşi İnisiyatifi: Suruç Katliamı için uluslararası çağrı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 23 08:14:10 GMT 2015

Eylemimiz de öfkemiz kadar karadır. Devletin belinde bir silah olarak taşıdığı DAİŞ'in namlusu Suruç'da 32 kişiyi katletti. Katliamı yapanların ismi ve cismi yine devlet tarafından açıklanmıştır. Kobane'yi yeniden inşaa etmeye giden ve dayanışma fikrini yükselten insanları katledenlerin kimliği önemsizdir. Muktedirlerin, hesap defterlerinde yazıp çizdikleri hesap, yükselen Kobane direnişine batıdan gelen desteği parçalamaya yöneliktir. Siper yoldaşlığı ve dayanışmanın simgesi olan Kobane'ye giden devrimcilerin, varlığına duyulan korkudur o bombayı patlatan. Korkakların en büyük arzusu korkunun çoğalmasıdır. Katledilenlerden her birinin anısı korkakların yanacağı barikattır. ---- SGDF'nin yaptığı çağrıya katılan Alper Sapan, Evrim Deniz Erol ve Medali Barutçu Kobane'ye, iktidarın ve çetelerin günlerce süren savaş ve her türlü kirli taktik ile ...


(tr) İstanbul Anarşi İnisiyatifi - KARAKAFA ve KARAÇOCUKLAR İÇİN
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 22 10:45:41 GMT 2015

Akkafalar Kavmi'nin Ortaziya'dan bir kısrak gibi Kanadolu'ya sökün etmesinden yıllar sonra... Yarımada'nın tarihini, bir deste kurumeşendençöp gibi kıran eylülünsekseni dabbesinin sonrası... küfür gibi kan boşalan ağızlarındaki azı dişlerini kör kılıçlarla bileyen katiller yürütüyor kervanı... Ürüyor deccallar; namları yürüsün diye omuz üzerinde baş komayan katiller... Çubuk ve yıldız üzerine giydikleri, haki fistanın altına mahremlerinden zulüm sıçan, katırtırnaklı uykusuz katiller... Kanadolu'nun Analarına; kankızılı ölümler beğendiren, o anaların kınalı kuzularına, Aktütün'den karanfil cigara içmeyi çok gören yarası irinli, omuzu yıldızlı katiller... ---- Gördünüz mü? Dağları un etti mazlum'un gürzü, tütünün akını zehir etti sana... Akkafalı KENEraller, sizler; asi ve devlütsüzlere, Karakafalar halkının çatısız gökyüzüne, bir kabus gibi çökmüşken, ilelebet ...


@

Güncellenme zamanı: Wed Jul 29 15:27:37 2015