A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #34 - ”Düşlediğini Eylemek Özgürlük, Özgürlük Anarşizm ; Anarşizm Örgütlenmektir ” – Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 25 07:46:18 GMT 2016

İki yüzyılı aşan bir süredir özgürlük ve adalet mücadelesinde olan anarşizm, dönem dönem farklı tartışmalardan geçmiştir. Dünya genelinde 1960’lar sonrasında, coğrafyamızda ise 1980 sonrasında gelişen süreçte anarşizm adına farklı bir tartışma gündemleşmiştir: Örgüt ve örgütlenme. Bu tartışmanın nasıl geliştiğine ve tartışmanın kendisine dair düşüncelerimizi, bugün coğrafyamızdaki devrimci anarşist mücadele deneyimimiz ortaya koyuyor ve elbette bir cevap oluyor. Öte yandan yine coğrafyamızda anarşizmin farklı mücadele biçimlerinin de neredeyse tamamının örgütlenme temelli yaklaşımları, bu tartışmanın günümüzde kendi cevabını bulduğunu gösteriyor. ---- Örgütlenme ve örgüt tartışmalarının ötesinde anarşist tarihe bakılırsa; Arjantin ve Şili’nin belli bölgelerini kapsayan Patangoya’da anarşist işçilerin öz örgütlülüğü olan FORA, Ukrayna’da işçi ve ...


(tr) DAF, Meydan #34 - Orge Elektrik’te Direniş Kazandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 24 12:01:51 GMT 2016

Kartal-Kaynarca metro inşaatında çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi 14 taşeron inşaat işçisi, ödenmeyen ücretleri için eylem yaptı. İnşaat-İş’in gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından sendika ile görüşme talep eden Orge Elektrik yetkilileri, işçilerin gasp edilen tüm ücretlerini ödedi.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
...(tr) Güney Afrikalı Zabalaza Anarşist Komünist Cephe ile Röportaj (Sosyal Savaş) by Sosyal Savaş – Zabalaza Anarchist Communist Front (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 15:21:00 GMT 2016

Sevgili yoldaşlar, sizlerle tanışmak ve kıtalar arası bir iletişim ve bağlılık kurabildiğim için memnunum. Biz Türkiye/Kürdistan’dan anarşist bir dergi ve haber portalıyız. Kendimizi anarşi-komünist olarak tanımladığımızı söyleyemeyiz ancak genel olarak komünizm, dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, örgütlü dayanışma ve patronların olmadığı bir dünya görüşü gibi prensiplerde sizlerle hem fikiriz. Kapitalizme karşı yürüttüğümüz sınıf savaşında başarı elde etmemizin tek yolu örgütlü olmak, bağlantıda kalmak ve onlara karşı birlikte güçlü bir şekilde durmaktır. ---- ZACF hakkında bir sürü dosya ve doküman olmasına rağmen çoğu İngilizcedir. Türkçe kaynaklar çok az miktardadır. Arzumuz Türkçe yazıp konuşan anarşist ve liberter yoldaşlarımızı Güney Afrika’daki uzun süreli mücadeleniz hakkında bilgilendirmektir. Bu nedenle yoldaşlarımızın merak ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ABB Elektrik’te Direniş Kazandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 23 06:26:07 GMT 2016

ABB Elektrik’te, Birleşik Metal-İş Sendikası işyeri temsilcisinin işten çıkarılmasına karşı Dudullu, Kartal, Tuzla, Dilovası ve İzmir’de bulunan 6 fabrikada direniş başlamıştı. İşçilerin sendikalı olduğu için gerçekleştirilen saldırı karşısında üretimi durduran işçilerin direnişi sonuç verdi. 1500 işçinin direnişi karşısında geri adım atan ABB Elektrik patronları, sendika temsilcisi Hakan Sökütlü’yü işe geri aldı.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
...(tr) anarkismo.net: Barisimiz var mi? Havana'dan Kolombiya'ya giden yoldaki zorluklar by José Antonio Gutiérrez D. (ca, en))
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 06:39:52 GMT 2016

Üç yil süren müzakerelerden sonra Küba'nin Havana sehrinde, Juan Manuel Santos hükumetiyle FARC-EP arasinda bir baris anlasmasi imzalanirken, ELN ile olan süreç çikmaza girmis ve EPL ile olan ise siyasetin gündeminde bile degil. Müzakerelerin iflas etmesinden korkan öngörüler bosa çikarildi. Bu anlasma, bir mücadele devrini kapatarak yeni senaryolari ve yeni olasiliklari açacak. Bu isyanci hareketin silah birakma karari, geri dönüssüz gözüküyor ve hareket, ne olursa olsun, "tekrar sivil hayata katilmak" denilen yolda devam edecek. Bu anlasma yapisal degisiklikler getirmeyecek olmasina ragmen, kirsal nüfus için kayda deger iyilesmeler sunuyor.

...(tr) DAF, Meydan #34 - DEKA Madencilik’e Karşı Açlık Grevi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 06:22:08 GMT 2016

Zonguldak Kilimli’de bulunan bir madende çalışan ve 4 aydan bu yana ücretleri ödenmeyen maden işçileri, 4 Nisan’da açlık grevine başlamışlardı. 29 Mayıs tarihine kadar madende süren açlık grevinin ardından işçiler, alacaklarının bir kısmının ödenmesiyle, eylemlerini sonlandırdı.
DEKA Madencilik, işçilerin kalan ücretlerinin de ödeneceğini belirtirken; direnişçi işçilerden Cemal Akın “Eylem yapmadan önce hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şey alamamıştık. Mücadeleden sonra böyle bir kazanım elde ettik” dedi.
Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

...(tr) DAF, Meydan #34 - Bakırköy Belediyesi’nde İşçiler Direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 21 07:25:18 GMT 2016

Bakırköy Belediyesi’ne bağlı Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 17 işçi geçtiğimz ay işten çıkarılmışlardı. Genel-İş Sendikası üyesi olan işçiler belediye patronları ile bir dizi görüşmelerde oyalamacı tavır ile karşılaşıp sonuç alamayınca direnişe başladı. 6 işçi Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda çadır kurarak burada direnişe başladı. Genel İş Sendikası herkesi direniş ile dayanışmaya Bakırköy’e çağırıyor.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
...(tr) DAF, Meydan #34 - ”TEDİ’de Direniş Başladı”
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 17:19:32 GMT 2016

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bulunan TEDİ Depo’da sendikalı olduğu için işten çıkarılan depo işçisi Aşkın Elik Limter-İş sendikası ile beraber direniş başlattı. “TEDİ’de sendikalı oldum işten atıldım. İşimi geri istiyorum” pankartıyla işyeri önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Aşkın Elik iş yeri önünde direnişe başladı.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
...(tr) Coğrafyalararası Anarşist Film Festivali Programı (23-24-25 Eylül 2016)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 20 10:12:56 GMT 2016

Coğrafyalararası Anarşist Film Festivali önümüzdeki haftasonu başlıyor. Anarşist Sinema Kolektifi manifestosu ve Etkinlik Program aşağıdaki gibidir. ---- "Ön-kelimelerle hayata geçirilmek istenen festivalin, konu evreni genellikle sınırlanmış bir çerçeveden doğru kendini ifade ettiği için, film tercihleri sabitlenmiş bir durağanlığa sahip olduğu kanısını uyandırır. Bu yüzden öncelikle "coğrafyalararasılık" ve "anarşist" kavramalarının bize ne ifade ettiğini açıklamak gerekir. Neden "uluslararası" kelimesi varken coğrafyalararasılığın tercih edildiği akla gelebilir."Uluslar" üzerinden bir eşitlik varsayimi (delegasyonlar) yerine, yaşam alanından doğru hayata yönelmiş soru ve yanıtların içerisinden konuşup başka yaşam alanlarıyla bağlar kurmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Coğrafyalararası "bağlar" kurmanın sadece sınırlar ve ülkeler gibi ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”DEDAŞ’ın Tehdidine Karşı İşçiler Sokakta”
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 19 11:12:27 GMT 2016

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ) elektrik işçilerine yönelik baskı sindirme ve işten atma tehditlerine karşı DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Enerji Sen Amed Şubesi ile beraber basın açıklaması gerçekleştiren işçiler eylem boyunca sık sık “DEDAŞ’ta emek hırsızlığına son”, “Köle değil işçiyiz örgütlüyüz güçlüyüz” sloganları attı. Eyleme Amed’deki emek örgütleri de katıldı.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
...@

Güncellenme zamanı: Sun Sep 25 09:46:19 2016