A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) Kobanà iÃin kÃresel eylem ÃaÄrÄsÄ (1 KasÄm 2014)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 30 10:41:57 GMT 2014

DAÄÅ Ãetelerinin Kobane ve diÄer bÃlgelerdeki soykÄrÄm amaÃlÄ saldÄrÄlarÄna karÅÄ dÃnyanÄn birÃok Ãlkesinden siyasetÃi, bilim insanÄ, aydÄn, filozof ile sivil toplum kuruluÅundan eylem ÃaÄrÄsÄnda bulundu. 130 tanÄnmÄÅ Åahsiyet ve kuruluÅun yaptÄÄÄ ÃaÄrÄda, 1 KasÄmâda saat 14âde tÃm dÃnya Ãlkelerinde Kobaneâye destek yÃrÃyÃÅleri dÃzenlenmesi isteniyor.

âDAÄÅâe karÅÄ, Kobane ve insanlÄk iÃin dÃnya ÃapÄnda eylemâ baÅlÄÄÄyla yayÄnlanan ÃaÄrÄ metninde, DAÄÅâin 15 EylÃlâde Kobane kentine karÅÄ bir Ãok cepheden bir saldÄrÄ hareketi baÅlattÄÄÄ ve bunun Mart 2014âten bu yana dÃzenlenen ÃÃÃncà bÃyÃk saldÄrÄ olduÄu kaydedildi.

Kobaneâye yÃnelik ilk iki saldÄrÄnÄn geri pÃskÃrtÃldÃÄÃnÃn belirtildiÄi ÃaÄrÄ metninde, DAÄÅâin Åehri ele geÃirmek amacÄyla tÃm gÃÃlerini bir araya getirdiÄine dikkat Ãekildi.

YPG ve YPJ savaÅÃÄlarÄnÄn Kobane halkÄnÄn tek umudu olduÄuna vurgu yapÄlan ÃaÄrÄ metninde ÅÃyle denildi: âGeÃtiÄimiz Ocak ayÄnda Rojava KÃrtleri, ÃÃ kanton halinde ÃrgÃtlenen otonom idari sistemlerini hayata geÃirdiler. Bu kantonlarda Kobane kuzeyden TÃrkiye ile sÄnÄr iken, diÄer yÃnlerden DAÄÅ kontrolÃndeki bÃlgelerle Ãevrilidir.

DAÄÅ, Amerikan Ãretimi aÄÄr silahlarÄ kullanarak Kobaneâye girdi. YÃzbinlerce sivil insan bir soykÄrÄm tehdidiyle karÅÄ karÅÄya. Kobaneâde halk ellerindeki hafif silahlarla bu Ãetelerin barbarca saldÄrÄlarÄna karÅÄ direnirken, kendilerini kurtarmak iÃin sadece YPG ve YPJ birliklerine gÃveniyorlar.â

KOALÄSYON ÃYESÄ TÃRKÄYEâNÄN DAÄÅâE YARDIMLARINA DÄKKAT ÃEKÄLDÄ

âÄÅte bu nedenle Kobaneâye destek ve DAÄÅâe karÅÄ durmak iÃin dÃnya ÃapÄnda eyleme geÃmek Ãnemlidirâ denilen ÃaÄrÄ metninde, DAÄÅ karÅÄtÄ koalisyonun sÃrmekte olan bir soykÄrÄma tanÄk olmasÄna raÄmen, KÃrtlerin direniÅine gerekli desteÄi vermediÄinin altÄ Ãizildi.

ÃaÄrÄ metninde ÅÃyle devam edildi: âKoalisyon, uluslararasÄ hukukun gereÄi olan yÃkÃmlÃlÃklerini yerine getirmedi. TÃrkiye baÅta olmak Ãzere bu ittifaka Ãye birÃok Ãlke DAÄÅâe askeri ve mali destek verenler arasÄnda yer alÄyor; ihtiyacÄ olanlara deÄil.â

1 KASIMâDA TÃM DÃNYAâDA KOBANE ÄÃÄN MEYDANLARDA OLMA ÃAÄRISI

UluslararasÄ topluma Kobaneâdeki KÃrt direniÅine destek verilmesinin istendiÄi ÃaÄrÄ metninde, bunun OrtadoÄuâda demokrasinin kÃk salmasÄ iÃin Ãnemli olduÄu vurgulandÄ. Metinde, âRojavaâdaki demokratik Ãzerk otonom idare modeli, Suriyeâdeki tÃm halklar iÃin Ãrnek teÅkil etmektedir. Bu model ÃoÄulcu ve laik iken, farklÄlÄklar iÃinde birliÄi gerÃekleÅtirmeye imkan saÄlÄyorâ denildi.

Kobane ÅahsÄnda KÃrt ve diÄer halklara karÅÄ gerÃekleÅtirilmek istenen soykÄrÄmÄn engellenmesi iÃin gecikmeden harekete geÃilmesi istenen ÃaÄrÄ metninde, 1 KasÄm gÃnà saat 14:00âde tÃm dÃnyada destek eylemleri yapÄlmasÄ istendi.

ÃaÄrÄ metni Åu sÃzlerle sonlandÄrÄldÄ: âArtÄk tÃm uluslararasÄ aktÃrlere, âbaÅka bir siyaset mÃmkÃndÃrâ mesajÄnÄn verilmesi zamanÄ gelmiÅtir. TÃm dÃnya halklarÄnÄ Kobane ile dayanÄÅmalarÄnÄ gÃstermelerini istiyoruz. Sizleri, âÄmdat Kobaneâ demek iÃin dÃzenlenen eylem gÃnÃne katÄlmaya davet ediyoruz. DAÄÅâe karÅÄ direniÅi destekleyiniz! Kobaneâyi ve insanlÄÄÄ destekleyin! Åimdi harekete geÃme zamanÄ!

1 KasÄmâda yapÄlacak Kobaneâye destek eylemlerine katÄlÄm ÃaÄrÄsÄnÄn ilk imzacÄlarÄ arasÄnda Nobel BarÄÅ ÃdÃlà sahibi Arjantinli Adolfo Perez Esquivel, AmerikalÄ Ãnlà filozof ve dilbillimci Prof. Noam Chomsky, eski AP Milletvekili Luisa Morgantini, Britanya Avam ve Lordlar KamarasÄ Ãyeleri bulunuyor. ÄmzacÄlar arasÄnda ayrÄca, Avrupa, Latin Amerika, Hindistan, Pakistan baÅta olmak Ãzere dÃnya genelinden bilim insanÄ, siyasetÃi, sanatÃÄ, gazeteci ve hukukÃu ile birÃok insan haklarÄ kuruluÅu, dernek ve kuruluÅ bulunuyor.


http://sosyalsavas.org/2014/10/kobane-icin-kuresel-eylem-cagrisi-1-kasim-2014/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) DÃnya AnarÅistlerinden Kobanà DayanÄÅmasÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 30 10:39:24 GMT 2014

Meydan Gazetesi olarak farkli cografyalardan ve orgutlerden anarsist yoldaslarimizdan istedigimiz dayanisma metinlerini siz okuyucularimizla paylasiyoruz.

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Zorunlu AskerliÄin Sorunlu Halleri
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 30 10:37:51 GMT 2014

Asker Haklari Platformu gonullulerinden Kerem Ciftcioglu ile, Radikal gazetesi yazari Ismail Saymaz, 30 Ekim Persembe gunu saat 18.00'de Depoâda Zorunlu Askerligin Sorunlu Hallerini konusmak uzere duzenlenecek paneller serisinin ilkinde bir araya geliyor.

Asker Haklari Platformu Haziran ayinda âZorunlu Askerlik Sirasinda Yasanan Hak Ihlalleriâ baslikli ikinci yillik raporunu yayinladi. Asker Haklari web-sitesine (www.askerhaklari.com) 2012 Nisan-2013 Nisan tarihleri arasinda zorunlu askerler tarafindan yapilan 653 basvuruyu ele alan raporda, TSK bunyesinde gerceklesen insan haklari ihlalleri incelenerek, somut cozum onerileri sunuluyor. Rapora gore asker intiharlari sivillerden 2,5 kat fazla ve siteye basvuru gonderen her 12 askerden biri intihar etmeyi dusunuyor. Buna karsin bu konuda TBMMâde sunulan soru onergeleri ekseriyetle gecistiriliyor ve sorumlu yetkililer cezasiz kaliyor. Panelde bu kapsamda raporun bulgulari ve cozum onerileri paylasilacak. Raporun tamamina ve ilgili basin bultenine Asker Haklari web-sitesinden ulasilabilir.

Ismail Saymaz ise asker olumlerini mercek altina aldigi ve zorunlu askerlik baglaminda cezasizlik sorununa dikkat cektigi Haziran 2014'te yayimlanan son kitabi âEsas Durusta Cinayetâ uzerine konusacak. Saymaz, tahkir, kotu muamele, dayak, eziyet, intihar ve cinayet sebebiyle hayatlarini kaybeden askerlerin baslarina gercekte ne geldigi, olumlerin gercek sebeplerini ve bunlarin uzerinin nasil ortuldugunu cesitli vaka ornekleri uzerinden aktaracak.

ARKA PLAN BILGILERI

Asker Haklari Hakkinda:

Zorunlu askerlik sirasinda maruz kalinan cesitli hak ihlallerini izleyen sivil bir girisim olan Asker Haklari, bu ihlallerinin ortadan kaldirilmasi icin gerekli yasal ve yapisal mekanizma ve duzenlemelerin hayata gecirilmesini amacliyor. Bu kapsamda askerlerden gelen basvurulari duzenleyerek ilgili mercilere iletiyor, yillik raporlama yapiyor. Haziran ayinda aciklanan ikinci yillik raporda yer alan veriler kamuoyunda genis yanki bulmustu.

Ismail Saymazâin Esas Durusta Cinayet kitabindan:

* Baba Kenan Polat: âAsker olusu, tavuk olusu gibiâ Hani bir asker olmus, onlarin umurunda mi ki? Onlarin cocuklari askerde yok ki, olsun. Cocuklari dunyanin dolarlarini goturdu, hicbir sey yok...â
* Anne Ani Balikci: âO gun o bir kursun hayatimizi bir saniyede degistirdi. Derler ya, bir olenin arkasindan kirk gun mum yanarmis, her gun biri sonermis. Bizde hicbiri sonmedi daha. Iki bucuk yil oldu. Kirki da yaniyor.â
* Baba Yasar Ozel: âTSK, yavrumun hayati sorumlulugunu ustlenmeyecekse neden yavrumuzu bizden zorla koparip aldiniz? Niye yavrumuzu o kisladaki canavarlara teslim ederken, âBu cocuklar ana kuzusudur, sakin ha incitmeyin bunlariâ demediniz?â
* Anne Zekine Tastan: âVatan sag olsun demem. Benim evladim yok ki, benim Tolgam yok. Vatan sag olsa ne olur ki, vatani batsin. Bana ne vatandan! Demem, asla demem! Hicbir zaman dedirtemezler!â

Tutun Deposu
Luleci Hendek Cad. No:12 Tophane 34425 Istanbul
+902122923956 www.depoistanbul.net

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Savasa Karsi Kadin Inisiyatifi eylemi ve gozaltilar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 09 16:45:12 GMT 2014

KOBANÃ'DE HER YERDE KADINLAR DIRENISTE !

Anarsist Kadinlar'inda aralarinda bulundugu Savasa Karsi Kadin Inisiyatifi ISID'in saldirilarini protesto etmek, Kobanà ile dayanismak icin Ataturk Havalimanin dis hatlar terminalinde eylem gerceklestirdiler. Iclerine giydikleri beyaz tisortlerin uzerine "Kobanà Yasam ISID Olum" yazan sayilari 40'i bulan kadinlar, 100'den fazla polisin oldukca sert saldirisiyla gozaltina alindilar.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Vicdan Retlerimizi Kobanà icin Acikliyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 09 12:32:14 GMT 2014

Vicdani Ret Dernegi'nden cagri :

Vicdan Retlerimizi Kobanà icin Acikliyoruz!

Kacak Degil Vicdani Retciyiz
Vicdan Retlerimizi Kobanà icin Acikliyoruz
Vicdani ret hakkini tanimayan, vahsi cetelere milyonlarca dolar ve tonlarca silah akitan Turkiye, hazirladigi tezkereyle sinir otesine asker yollamayi planliyor.
Biz, vicdani retciler, antimilitaristler ve savas karsitlari, devletlerin sinirlari ugruna yarattiklari savaslarin bir parcasi olmayacagimizi bir kez daha tekrarliyoruz.
GBT yaptirimiyla maruz birakildigimiz militarist durumu teshir etmek amaciyla; polisin hazirladigi yakalama tutanagi-ihtarnamelerini yakarak retlerimizi aciklayacagiz.
âKobanà Yasamdir, Yasam Icin Reddediyoruzâ

10 Ekim 2014 Cuma Saat: 14:00
Galatasaray Meydani
* Vicdani Ret Dernegi Esbaskani Merve Arkunâun okuyacagi basin aciklamasi
* Vicdani retci Vedat Zencir ve Ercan Aktasâin vicdani retcilerin maruz birakildigi gbt sorgulamasi hakkinda konusmalari
* Vicdani retcilere yollanmis bulunan gbt bildirimlerinin yakilmasi;
* Yeni vicdani ret aciklamalari
Eyleme, Avrupa 2014 Vicdani Ret Raporuânu aciklamak uzere Turkiyeâde bulunan EBCO (Avrupa Vicdani Ret Burosu) uyeleri de katilacaklar.

Vicdani Ret Dernegi
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) SENGALâDE, KOBANEâDE VE TUM ROJAVAâDA ISID DEHAKâTIR HALKLAR KAWA
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 27 11:14:13 GMT 2014

SENGALâDE, KOBANEâDE VE TUM ROJAVAâDA ISID DEHAKâTIR HALKLAR KAWA

24 Eylul 2014

Kurdistanâda cikarlari icin savas cikaran devletler ve kapitalizm tarafindan âuretilmis siddeteâ yani ISIDâe karsi koyan halklarin savasi yasaniyor. Bolge uzerinde rant stratejisi olan devletlerin adeta taseronlugunu yapan ISID, islam devleti ve cihat naralariyla halklara saldirisini surduruyor. Halklar aclik ve susuzluk cekiyor, hastalaniyor, yaralaniyor, gocuyor ve oluyorlar. Bu var-yok olma mucadelesinde savasiyorlar. Halklar toplanti masalarinda entrikalar icin degil, strateji icin degil, rant icin degil, ozgurlukleri icin savasiyorlar. Cunku ozgurluk yok olma tehlikesinde var olmaktir. Cunku ozgurluk yasamaktir. Dehakâlara karsi koyarak yasami savunan Kawaânin savasi gibi.
Simdi ABDâsi, ABâsi, TCâsi yani bolge uzerinde ranti olan tum devletler cesitli aciklamalarla aslinda rahatsiz olmadiklari bu âuretilmis siddeteâ karsi yani ISIDâe karsi koalisyonlar kuruyorlar, kurulan koalisyonlarda pozisyonunu begenmeyenler entrikalara basliyor, iliskiler geriliyor ve sonra tekrar gevsiyor, alinan kararlardan vazgeciliyor, sabah soyledikleri aksam soylediklerini tutmuyor, adeta yaniyor donuyorlar. Zaten bu devletlerin en belirgin ozelligidir. Devletlerden dik durmasi beklenemez cunku devletin omurgasi olmaz. Bu omurgasizlik icerisinde tek istegi rant olan devletler, dun ISIDâi kurarlar, bugun istemezler, yarin islam devletini tanirlar. Halklar ise dun oldugu gibi bugun de yarinlari icin, ozgurlukleri icin her daim savasacaklar. Rojavaâda yasami savunan, savasan herkese selam olsun.
Devletlerin ve kapitalizmin tum entrikalari yikilacak, uretilen siddet tukenecek, ISID ozgurluk savascilarina yenilecek ve kazanan yine halklar olacaktir. Biz ozgurluge olan inancimizi Dehakâa karsi koyan Kawaâdan aliyoruz. Ve nice Dehakâlara karsi koyan nice yoldaslarimizdan aliyoruz.

DEHAKâLARA KARSI HEPIMIZ KAWAâYIZ.

Devrimci Anarsist Faaliyet


________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Kobaniânin savunmasi icin
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 26 15:23:33 GMT 2014

Kurdistan, Bati Kobani, Eylul 2014

Bu catisma âDevrimci Savascilardan olusan YPG ile ISIDâin cinayet sebekesi arasindadir ve son haberlere gore savas daha da kizisiyor.

Durum bizi fazlasiyla uzuyor
Bu metni yazmamizdaki temel neden âkurt halkininâ ve âyoldaslarimizinâ gece gunduz karsi karsiya olduklari bu trajik ve tehlikeli durumu savunmasiz kurt kadin, erkek ve cocuklara yardim edebilmek icin uluslararasi destegi saglayabilece dogrudan katilim ve eylemlerle degistirmektir.

Muhtac olan insanlara yonelik âistencimizin gucunuâ ve âbilincimiziâ de gosterebilecek olan Kobaniâdeki Kurdlere yardimci olmak icin birlikte calisabiliriz.

Bu farkli kent ve ulkelerde ulusal veya uluslararasi olcekte bir araya gelerek her hangi bir sekilde gerceklesebilir.

Bu amaca ulasak icin, dunya capindaki âAnarsist Grup ve Orgutlenmelereâ, âKurt halkiyla uluslararasi destek ve dayanisma gunu icin cagrida bulunuyoruz.

Lutfen, farkliliklarimizi bir kenara koyalim ve âSavunmasiz olan ve Evlerinden Kacan, guvenli bir yer bulmak icin colde ve daglarda yalin ayak, ac ve susuz bombos elleriyle kacan bir halkâ icin birlikte calisalim. Aralarinda cocuklarin da oldugu binlercesi bilinmezlige gittikleri yolculuklarindan coktan hayatlarini kaybettiler.

Tiksindirici hikaye budur: Turkiye gibi bazi ulkelere ulasabilen bazi masum insanlar, sadece korunmayacaklar, Turk devletinin fasist ordusu tarafindan acimasizca saldiriya ugrayacaklar. B u insanlik disi bir durumdur.

Nasil sessiz kalabilir ve hicbir sey yapmadan durabiliriz? Bizler insaniz, degil mi?

Kobani kalbimizdir ve kalp atislarimiz dusmemelidir.

Daesh/ISIDâ gibi dinci fasist kuvvetlere karsi Kobaniânin dusmesi demek, hepimizin dusmesidir.

Dunyaki insanlari olan biten hakkinda bilgilendirecek ilerici eylemler oldugu surece destek icin ne gibi eylemler tercih ederseniz edin, ama bizi bilgilendirinâ

Anarchist Network

Kaynak: Sosyalsavas

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Istanbul Anarsi Inisiyatifi: âBogazici Universitesinde sizleri neler bekliyor?â
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 26 15:22:25 GMT 2014

Hayatimiz boyunca sistemin bize dayattigi egitim programini ve bizden beklenenleri eksIksiz tamamlayarak, Bogazici universitesi laboratuvarinda son asamaya gecmeye hak kazanmis bulunmaktayiz. Her devlet mekanizmasinin hiyerarsIk yapilanmalarinda oldugu gibi, bu okulun yapisinda da gormezden gelinen catlaklari var.

BOGAZICI UNIVERSITESINDE SIZLERI NELER BEKLIYOR?

â Okul hayatlari boyunca forma giymekten bikmayip burada simdiden is hayati formalarina alismak icin okula takim elbiseyle gelen sinif arkadaslari

-Diger insanlarla iletisimi sadece ders notu alip vermeyle kisitlandiran daha fazla sosyal baglantiya gerek duymayan modern(!) okul ruhu

â Eglence anlayisinin tuketim merkezli oldugunu simdiden okulun forum sayfalarinda partiye ne giymeliyim sorulariyla beyninize yerlestiren ve okulun buyuk butceler ayirmaktan cekinmedigi sponsorlu âparti kulupleriâ

â Doga sevgisi ve cevre duyarliligini âkendi smoothieni kendin yapâ etkinliklerine indirgeyen cevreci topluluklar

â Ogrencilerine bedava spor faaliyetleri egitimleri veren ancak kendi sayfasinda okulun calisanlarina bu olanaktan faydalanamayacaklarini âoldukca uzuntuluâ bir sekilde kalip soru olarak yayinlayan, gelecegin spor salonu uyesi is adamlarini yetistiren aktivite kulupleri

â Bogazici universitesinin marka olma ozelligi tasidigini tisort ve sweatshirtlerle teyit eden ve okulun icinde bulunan âBogazici magazasiâ

â Liderlik becerilerimizi gelistirme adi altinda kurumsallasmis, ogrencileri kulup ici rekabete iten, yonetim kurullu, saygideger baskanli isletme,ekonomi, muhendislik kulupleri

â Ogrencileri zehirleyen, bamyasi kurtlu, salatasi bocekli yemekhaneler

â Ogrencilerin temel ihtiyaclarini karsilayacak olanaklar yerine kurulan bankalar ve bankanin guvenligi mevzusuyla gundeme gelen okul guvenlik tedbirlerinin artirilmasi

â Yonetimden miras aldigi diktatorluk icguduleriyle ozel hayat ve kisisel alan dinlemeden odalara izinsiz girip sigara dedektorlugu yapan yurt surveyanlari

â Iktidarin ahlak safsatalarini ilke edinip namusculuk oynayarak yurtlari kadin erkek diye ayirip bircok ogrenciyi sokaga atan sozde ozgurlukcu yurt mudurlugu

â Hazirligi gecemedikleri icin ogrencilik haklari tamamen ellerinden alinmis ne hazirlik egitimine devam edebilen ne de yurtlarda barinabilen remedial ogrencilerine legal rusvetle haklarinin bir kismini geri veren yabanci diller yuksekokulu yonetimi.

Butun bu sorunlari ve daha fazlasini gormezden gelmek veya degistirmek senin elinde!

Istanbul Anarsi Inisiyatifi

Kaynak: Sosyalsavas
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Burhan Sayli Yoldasi Kaybettik
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 15 12:55:38 GMT 2014

âDevrim deliler kahkahasidirâ

Burhan Sayli Yoldasi Kaybettik

Bir yoldasi daha kaybettik. Kara, Efendisiz dergileri surecinde yer alan, Baha Tevfikâin âFelsefe-i Ferd â Anarsizmin Osmanlicasiâ adli eserini de Turkceye cevirmis, felsefe calismalariyla Âtaninan; bir hafta kadar once de doktorundan kanser hastaligina yakalandigini, son evrede oldugunu ogrenen Burhan yoldasi kaybettik.

Kendisini yazmis oldugu bir siirle anmak isteriz:

ENEâL-HAK ENEâL-HALIK

Hurriyet asil bir tercihtir
Idealistligim de bundandir.
Bundandir bu ciglik: bu dunya benim!
Bundan, bundandir enkaz-i kainati devralisim.
Yikima yaklastikca yuregim,
yaraticiya dikilmekte gozlerim;
oooyle kendi kendimi gozlerim;
eneâl-hak eneâl-halik diye cinlar sozlerim.

Siz hic hayatinizda bir anarsist gordunuz mu?
Onun gozlerini ve gozlerindeki isigi.
Onun yuzunu ve yuzunde dehrin yanisini.

Ey akillara durgunluk veren sihirli soz!
Kir, kir agizlarin muhrunu, kir ki;
bitsin yuzyillarin yanlis itikadi.

Torensiz bir dunya mumkun mu?
Ey buyuk mujdeyi bekleyen sehrin gonlu!
Surlari asti zaferlerin kizil gulu.

Dunya bir torenler butunudur.
Dunya bir torenler gelenegidir.
Haydi bir senlik baslatmaliyiz!

Ey baris turkuleri cigiran kanli statu!
Hic denildi mi bir sultan icin: Kahkahalarla dustu.
Devrim deliler kahkahasidir.

Siz hic sozle yanmis otorite gordunuz mu?
Asalet midir gokte savrulan, bir avuc kul mu?
Halk asalet icin devrim yapar mi?

Ey kinini bosluklara haykiran kalabalik!
Yuzunu don, fermanlar yanik.

Kilic kusananin, ferman Kendisahâindir!
Baska sah istemeyisimiz, haysiyetimizdendir.
Acilin kapilar kendimize gidelim!

Ekmek, sarap ve peynir zaten bizim.
Gelisimiz asaletimizi kutlamak icin.
Torenimiz suratiniza hakikati tukurmektir.

17 Mayis 1987 Burhan Sayli

Kaynak: Sosyalsavas
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Sivens Orman'inda Direnis Suruyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 13 17:46:15 GMT 2014

Sivens Orman'inda Direnis Suruyor
1 Eylul'de, devletin kolluk kuvvetlerince baslanan baraj yapimina karsi, bolge halki ve yasam savunucusu ZAD(zone à dÃfendre) "korunacak bolge" polisle catisti.Catismada 10 ZAD'li yaralandi.
Sivens Ormaniânda bulunan Tescou Nehri uzerine yapilacak olan baraja karsi gelen bolge halki ve yasam savunucusu ZAD dogal yasami savunmak icin mucadeleye devam ediyor. Nehrin uzerine yapilacak olan barajla beraber, en az 94 hayvan turu ve 353 endomik bitki turu yok edilecek.
Sivensde, 8 Eylul aksami yagmuru da firsat bilerek direnisciler sert polis saldirisina maruz kaldi. Saldirinin gerceklestigi gun, valilik ile gorusmeler yapilacagi da edinilen diger bilgiler arasinda.

Kaynak: ZAD Collective
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...@

Güncellenme zamanı: Thu Oct 30 11:42:01 2014