A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) Ankara: Atopya'da YeryÃzà Sofrasi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jul 15 11:14:56 GMT 2014

ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR'LA SPONSORSUZ, HİYERARŞİSİZ, BAYRAKSIZ VE
FLAMASIZ YERYÜZÜ SOFRASINI ATOPYA'DA KURUYORUZ.
"Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi dine inanırsa inansın, hangi
mezhebin temsilcisi olursa olsun, hangi ırka dahil olursa olsun;
Alevi-Sünni, Türk-Kürt, İnanan-İnanmayan Siyah-Beyaz demeden, cinsiyet
ayrımcılığı yapmadan, doğanın tüm canlılarını kucaklayan ve herkesin
elele verip katkı sunduğu bir sofra kurmak için;"
15 Temmuz Salı
Saat:20:00
ATOPYA İŞGAL EVİ - Başçavuş Sokak No:10 Seyranbağları / Ankara
...(tr) Bursa AnarÅist Karnavalâdan gÃzaltÄlara dair aÃÄklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jul 12 13:55:16 GMT 2014

DÃn (10.07.14) sabah saat 10:30 sÄralarÄnda Bursa AnarÅist Karnaval aktivisti 3 arkadaÅÄmÄz Soma eyleminde ÃÄkan olaylardan sorumlu tutularak gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄr. Bir hafta Ãncesinde de baÅka bir arkadaÅÄmÄz hakkÄnda gÃzaltÄ yakalama emri ÃÄkmÄÅtÄ. DÃn gÃzaltÄna alÄnan arkadaÅlarÄmÄz devletin kolluk kuvvetleri tarafÄndan ellerinde hiÃbir delil olmaksÄzÄn evlerinden apar topar gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄr. BulunduklarÄ bÃlgedeki emniyet mÃdÃrlÃÄÃne gÃtÃrÃlÃp burada ifadeleri alÄnacaklarÄ sÄrada kendi avukatlarÄnÄ talep etmelerine raÄmen Ãnemli bir olay olmadÄÄÄnÄ, ''boÅuna vakit kaybetmeyin'' deyip psikolojik etki yaparak olayÄ geÃiÅtirip barodan kendi talep ettikleri avukatlarÄ ÃaÄÄrmÄÅlardÄr. Daha sonrasÄnda Bursa adliyesine gÃtÃrÃlen arkadaÅlarÄmÄz savcÄya ifade verdikten sonra tutuksuz yargÄlanmak Ãzere serbest bÄrakÄlmÄÅlardÄr. GeÃen aylarda Bursa-Gemlik'te bulunan anarÅist arkadaÅlarÄmÄz sÃzde kamu malÄna zarardan mahkemede yargÄlanÄp adlÄ para cezalarÄ almÄÅlardÄr.
Anti-otoriter hareket bÃtÃn dÃnya topraklarÄnda olduÄu gibi bulunduÄumuz topraklarda da yeÅermeye baÅlÄyor. Devletin bize karÅÄ almÄÅ olduÄu Ãnlemler bunun gÃstergesidir. Durrutti'nin de dediÄi bizim yÃzyÄlÄmÄz baÅlÄyor. Bizler iyi aile ÃocuÄu olmayacaÄÄz. Devletin bizden beklediÄi gibi her sabah iÅe gidip akÅamlarÄ televizyon izleyip kiÅisel mastÃrbasyon yapan, tÃketen bireyler olmayacaÄÄz. Bizler herhangi bir tahakkÃmÃn, tÃketim toplumunun uygarlÄÄÄnÄzÄn parÃasÄ olmayacaÄÄz. Bizi susturmak, dizginlemek isteyen katil devlete karÅÄ susmayacaÄÄz. Eylemlerimiz daha radikal bir Åekilde devam edecek. Devletin ve kolluk kuvvetlerinin uyguladÄÄÄ bu hÃkÃmlerin hià birini tanÄmÄyoruz. TahakkÃmÃn ve hiyerarÅinin en ufak hÃcrelerini parÃalayana dek mÃcadelemizi sÃrdÃreceÄimizi bildirir, bu faÅist baskÄlarÄ tÃm direncimizle ve dayanÄÅmamÄzla kÄracaÄÄmÄza inanÄyoruz. Birimiz bile tutsaksak hiÃbirimiz ÃzgÃr deÄiliz.

Bursa AnarÅist Karnaval

Kaynak: sosyalsavas________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Bursa'da anarÅistler gÃzaltÄna alÄndÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jul 10 17:09:03 GMT 2014

Bursa'da Soma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bugün 3 anarşist
gözaltına alındı. Daha önceden de bir başka anarşist hakkında daha
gözaltı kararı çıkmıştı. Gözaltına alınanlar ifade verdikten sonra
serbest bırakıldılar.

[Kaynak: Facebook]
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
...(tr) Asker Haklari Raporu
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 16 10:51:57 GMT 2014

Asker Haklari tarafindan bir yil icerisinde www.askerhaklari.com sitesine âZorunlu Askerlik Sirasinda Yasanan Hak Ihlalleriâ raporunun ikincisi de yayinlandi.

Rapora su linkten ulasabilirsiniz:Â

I. Rapor:

II. Rapor:
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) 5. Trans Onur Haftasi âFaili Devletâ temasiyla basladi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 16 10:45:44 GMT 2014

5.Trans Onur Haftasi âFaili Devletâ siariyla bugun basladi. Hafta 22 Haziranâda saat 17:00âda Taksim Meydaniândan Tunelâe yapilacak yuruyusle sonlanacak.
5. Trans Onur Haftasi âFaili Devletâ Âtemasiyla bugun basladi.
Istanbul LGBTT Dayanisma Dernegiânin duzenledigi 5. Trans Onur Haftasi Â22 Haziran Pazar gunu Taksim Meydaniândan Tunelâe Trans Onur Yuruyusu ile sonlanacak.
Istanbul LGBTT Dayanisma Dernegi âSen yoksan cok eksigizâ siariyla herkesi Onur Yuruyusuâne cagiriyor.
Yuruyusun bir gun oncesinde devletin trans bireyleri yok sayan girisimlerine karsi âBut Transâ isimli travesti ve transseksuel guzellik yarismasi duzenlenecek.
Etkinlikler kapsaminda âmahpusta transâ konulu panel gerceklestirilerek cezaevlerinde kalan trans tutsaklarin yasamis olduklari sorunlar ve hak gasplari da masaya yatirilacak.

Harbiye Mekan Arti sahnesinde gerceklesecek etkinlikler soyle:

16 Haziran Pazartesi
âMedya ve Nefret Diliâ Paneli saat 15:00
âBen,Sen,Oâ ÂFilm Gosterimi Âsaat 17:00
17 Haziran Sali
âVoltransâ ÂFilm Gosterimi saat 13:30
âErkek Seks Isciligi âAtolyesi saat 15:00
19 Haziran Persembe
âTrans Maphuslarâ Paneli saat 14:00
âSosyalist orgutlerde transfobi ile mucadele yontemleriâ Paneli Âsaat 16:00
20 Haziran Cuma
âAli Bey; Bir LGBTI Emekcisiâ ÂPaneli saat 15:00
21 Haziran Cumartesi
âSokaklardan orgutluluge, orgutlu gucle ozgurluge; Trans hareketin dunu ve bugunuâ Paneli saat 14:00
âBir ilk; Trans Misafirhanesiâ Paneli saat 16:00
âBut Trans Guzellik Yarismasiâ saat 22:00
22 Haziran Pazar
5.Trans Onur Yuruyusu saat 17:00 Taksim Tramvay Duragi.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) Hayvan Haklari Savunucularindan Yeni Yasa Tasarisina Protesto
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 16 07:30:47 GMT 2014

Hayvan Haklari Savunucularindan Yeni Yasa Tasarisina Protesto
Haz. 15 Uncategorized no comments
foto6Istanbul Kadikoyâde bugun saat 18:00âde toplanan Hayvan Haklari Savunuculari TBMM Cevre Komisyonuânun Hayvanlari Koruma Kanunu ile ilgili yapmak istedigi degisIklikleri protesto etti.

YaklasIk bin kisinin katilimiyla gerceklesen eylemde, Cevre Komisyonuânun 5199 sayili Kanunânun ilk 5 maddesindeki tum sokak hayvanlarinin toplatilarak sehir disindaki besleme merkezlerine goturulmelerini, sokak hayvanlarinin deneylerde kullanilmasini ve evlerde bakilan hayvanlara el konulmasina varacak duzenlemeleri protesto etti.Hak savunuculari tasarida bulunan yunus parklarinin ve hayvanli sirklerin yasaklanmasiyla ilgili degisIkliklerin son anda verilen bir madde onergesi ile tasaridan cikartilmasina da buyuk tepki gosterdi.

Yuruyuste atilan sloganlardan bazilari: âHayvanlara ozgurlukâ, âOlum Yasasina Hayirâ âCevre Komisyonu hayvanlardan elini cekâ, âHayvanlar mal degildir,â âSirklere, Yunus Parklarina isyanâ, âYunuslara ozgurlukâ, âHayvanlar denek degildirâ, âKatil devlet yikacagiz elbetâ, âDevlet yaparsa katliam yaparâ, âKuzgun basa devlet leseâ

Yuruyuste dikkat ceken dovizlerden bazilari: âTum Sokak hayvanlari toplatilacakâ, âToplanan sokak hayvanlari deneylerde iskence ile oldurulecekâ âBesleme Merkezleri ve Barinaklar Olum Kampidirâ, â5199/6. Madde Degismesinâ, âEvde beslenen hayvanlara el konulacakâ, âDevlet hayvanlardan elini cekâ, âYeni tasari olum kokuyorâ, âHayvanlari hice sayan tasariya hayirâ

Eylemin bitimine yakin bir petshopâun onunden gecen kitleden bazilari kafeste tutulan birkac yavru kopegi kurtararak ozgurlestirdi. Kurtarma esnasinda kisa sureli bir arbede yasandi.

Eylem bitiminde Kadikoy- Eminonu-Karakoy iskelesinin onunde toplanan grup, Cevre Komisyonuânun kabul ettigi ilk 5 maddenin 19 Haziranâdaki toplantida tekrardan gorusulerek duzenlenmesi talebinde bulundu.

Kaynak: Sosyal Savas
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) Asker Haklari Raporu Cikiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jun 16 07:29:15 GMT 2014

ZORUNLU ASKERLIK SIRASINDA YASANAN HAK IHLALLERI II
Basin Toplantisi
Tarih: 16 Haziran 2014, Pazartesi, 10:00â11:30
Mekan: Taksim Hill Oteli, Siraselviler Cad. No: 5 Taksim, Istanbul
Asker Haklariânin ZORUNLU ASKERLIK SIRASINDA YASANAN HAK IHLALLERI uzerine hazirladigi ikinci rapor 16 Haziran 2014 Pazartesi gunu 10:00-11:30 saatleri arasinda Istanbulâda Taksim Hill Otelâde duzenlenecek basin toplantisi ile kamuoyunun bilgisine sunulacaktir. Raporun sunumunun ardindan Meclis Insan Haklarini Inceleme Komisyonu Baskani AK Parti Milletvekili Ayhan Sefer Ustun bir degerlendirme yapacak ve ardindan soru-cevap bolumune gecilecektir.
PROGRAM:
09 30-10:00 CAY-KAHVE IKRAMI VE KAYIT
10:00â10:20 RAPOR SUNUMU
Kerem Cifcioglu (Asker Haklari)
10:20â10:40 AYHAN SEFER USTUNâUN KONUSMASI
TBMM Insan Haklarini Inceleme Komisyonu Baskani, AK Parti Milletvekili
10:40â11:30 SORU CEVAP
Iletisim: askerhaklari@gmail.com, 0555 740 32 28
*Toplanti herkese aciktir.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
...(tr) Istanbul Anarsi Inisiyatifiânden âSokaklar Unutmazâ brosuru
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 06 08:26:14 GMT 2014

âBu brosur calismasi Gezi Direnisinin yil donumu olan 31 Mayisâta gun yuzune cikacakti ancak gozaltilar nedeniyle bugun dagitimina basladik.

Istanbul-Universitelerde,kitapcilarda,kafelerde,sokakta ya da elden ulasabilirsiniz.

Diger sehirlerde de bulabileceginiz adresleri en yakin zamanda girecegiz.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr ...(tr) Atopya: Ankaraâ da Isgal Evi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jun 06 08:25:04 GMT 2014

Atopya: Ankaraâ da Isgal Evi
May. 24 Anarsi, Dayanisma, Dogrudan Eylem, Kronik, Uzlasma Yok no comments
ankaraTurkiyeâdeki sayili isgal evi pratiklerinden olan ve Ankara icin bir ilk olma ozelligi tasiyan Atopya isgal evi mucadelesine yakin zamanda basladi.

Her seyden once Atopya nedir diye sordugumuz da sunlari kesinlikle soyleyebiliriz: Atopya kolektif bir kafe ya da bir kultur merkezi degil,Bunlarin tam aksine sistemi olabildigince uretmeme uzerinden yeni bir varolusu bicimini kurgulayan,herkesin gelip ortak bir mucadele orebilecegi ama kimsenin baska birisi uzerinde iktidar kuramayacagi,insanlarin sisteme gercek anlamda alternatif bir eylemligi uretebilecegi bir deneyim Atopya isgal evi.

Atopya kendini anarsist bir bakis acisindan kurguluyor ve kendi oz disiplinleri ile kaosun olus halindeki duzeniyle kendini varlamaya calisiyor. Herkesin mucadelenin bir yerinden tutmasina acik ama uretimsizligin ve sistem ici oz disiplinden yoksun bir birlesimin cabasinda olanlari kesinlikle kendi icinde barindirmamak temel prensibi.

Anarsist bir perspektiften hayvan ozgurlugunu, ekolojik mucadeleyi ,LGBTI mucadelesini ve sisteme alternatif olmak isteyen butun mucadelelere dokunmak isteyen Atopyaânin temel amaci sehrin gobeginde ozgurluk mucadelesi icin bir kivilcim yakabilmek ve bu kivilcimi sehrin bircok yerine yayabilmek. Yiginlarca teorik aciklamanin,cozumlemenin ve soylemin oldugu bir dunyada artik konusmanin degil eylemin kendisinin hayata gecmesini savunan Atopya icin yeni iliski bicimlerini hayatin icinde yaratmanin vurgusu cok onemli cunku Atopya anarsiyi bir mekana hapsetmenin kaygisi degil aksine bir mekandan yola cikarak mucadelenin butun yasam alanlarina yaymanin derdinde.

Her seyden once Atopyaâda sevgi uretiliyor cunku sevginin olmadigi bir yerde hicbir uretimin olamayacagina dair bir algidan yola cikiyor Atopya.

Atopya Isgal Evi icin her sey cok yeni ancak Otoriter olmayan ve tek kurtulusun anarsi olduguna inanan bir mucadele Ankara Seyran baglarinda ilmek ilmek dokunmaya calisiyor. Dileyen ziyaret edip anti otoriter bir iliskilenmenin ilk tohumlarini gorebilir.

Atopya; yani Foucaultâun ifadesiyle âyoldan cikmakâ, insanlarin bir arada, dayanisma icinde olusturduklari ve yasattiklari mutlu gelecek tasarimlari olan utopyalarin aksine, su anda, hemen simdi yeni bir yasami orgutlemenin mumkun oldugunu pratikleriyle birlikte gostermeyi amaclar. Otorite ve hiyerarsinin oldugu her yerde tahakkum ve mantiksizlik hakimdir. Devlet ve kurumlarinin, sermayenin ve onun piyasa ihtiyaclarinin karsiligi olacak bicimde ustten asagi kurgulanmis bir doga ve onun bir parcasi olmasi gerekirken tam da karsisina dikilmis insanlarin her gun yeniden urettigi piyasa toplumuna karsi alternatifsiz olmadigimizi gostermek ve bu yeni yasami her an, her gun yeniden uretmek icin dayanismayaâ

Detayli bilgi icin tiklayiniz.

Atopya Isgal Evi
Adres: Seyranbaglari Mah.Bascavus Sok.No:10 Ankara

Atopya Isgal Eviâ

Atopya Isgal Eviânin ihtiyac listesi
- Yatak, yastik, battaniye, vb. seyler
- Su, yiyecek, vb.
- Mum, gaz lambasi
- Mutfakla ilgili hersey (elektrik yok)
- Temizlik malzemeleri
- Pencere, kapi bulursaniz..
- SIZ

Kaynak: Sosyal Savas
________________________________________
...(tr) Vicdani RetÃi Osman M. Ãlke Anayasa Mahkemesine baÅvuru yaptÄ!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jun 03 12:20:33 GMT 2014

VÄCDANÄ RET HAKKI ÄÃÄN ANAYASA MAHKEMESÄNE BAÅVURUÂ
Osman Murat ÃLKE, Avrupa Änsan HaklarÄ Mahkemesi tarafÄndan verilen 39437/98 nolu ve 24 Ocak 2006 tarihli KARARIN 8 YILDIR UYGULANMAMASI ve Avrupa Änsan HaklarÄ Mahkemesiânin geliÅen iÃtihatlarÄ uyarÄnca VÄCDANÄ REDDÄN HALEN BÄR HAK OLARAK TANINMAMASI gerekÃeleriyle 02.06.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine baÅvuru yapmÄÅtÄr.
1197 yÄlÄnda yaptÄÄÄ baÅvurusu sonucunda AÄHM, ÃLKEânin,
- Vicdani reddi nedeniyle maruz kaldÄÄÄ cezalarÄn ve ceza tehdidinin yaÅamÄnÄ bir bÃtÃn olarak etkilediÄi ve adeta âsivil bir ÃlÃmeâ mahkum ettiÄi;
- Maruz kaldÄÄÄ iÅlemlerin baÅvurucunun entelektÃel kiÅiliÄini ezmeyi, baÅvurucuyu aÅaÄÄlayan ve onu alÃaltan korku ve tedirginlik hislerinin doÄmasÄna neden olmayÄ, reddiyetini ve kararlÄlÄÄÄnÄ kÄrmayÄ amaÃladÄÄÄ;
- Eylemi ve karÅÄ karÅÄya kaldÄÄÄ sonuÃlar bakÄmÄndan, suà ve cezanÄn oranlÄlÄÄÄ ilkesinin de ihlal edilmiÅ olduÄu ve bunun demokratik bir toplumdaki ceza rejimi ile baÄdaÅmayacaÄÄ
saptamasÄnÄ yaparak SÃzleÅmenin, iÅkence ve diÄer kÃtà muamele yasaÄÄ baÅlÄÄÄnÄ taÅÄyan 3.maddesinin ihlal edildiÄine karar verilmiÅtir.
TÃrkiye, AÄHM tarafÄndan hÃkmedilen tazminatÄ ÃLKEâye ÃdemiÅ ancak aynÄ cezaya tekrar tekrar ÃarptÄrÄlmasÄna neden olan ve sivil ÃlÃm koÅullarÄnÄ ortadan kaldÄracak dÃzenlemeleri yapmamÄÅtÄr. ÃLKE halihazÄrda, yasal olarak, askerlik firarisi durumundadÄr.
AÄHM, vicdani reddi 2011 yÄlÄna kadar SÃzleÅmeânin Din ve Vicdan ÃzgÃrlÃÄà kapsamÄnda deÄerlendirmemiÅtir. 7 Temmuz 2011 tarihinde Bayatyan/Ermenistan kararÄ ile kÃklà bir iÃtihat deÄiÅikliÄine gitmiÅtir. Bayatyan kararÄnÄ 22 KasÄm 2011 tarihinde ErÃep/TÃrkiye, 17 Ocak Â2012 Âtarihinde ÂDemirtaÅ/TÃrkiye, Â12 ÂHaziran Â2012 Âtarihinde Savda/TÃrkiye ve Â17 ÂTemmuz Â2012 Âtarihinde Âde ÂTarhan/TÃrkiye kararlarÄ izlemiÅtir.
Vicdani retle ilgil kararlarÄn tÃmà ÃLKE/TÃrkiye kararÄ adÄ altÄnda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesiânin, nitelikli izleme prosedÃrà altÄnda izlenmektedir. Bakanlar Komitesiânin 2006âdan bu yana ÄsrarlÄ takibi ve sert uyarÄlarÄna karÅÄn;
- BaÅvurucular hakkÄnda AÄHM tarafÄndan verilen ihlal kararÄnÄn tÃm sonuÃlarÄnÄn ortadan kaldÄrÄlmasÄ iÃin gerekli tÃm Ãnlemler alÄnmamÄÅtÄr,
- Vicdani retÃilerin tekrar tekrar soruÅturulma ve cezalandÄrÄlmasÄnÄ Ãnlemeye yÃnelik gerekli yasal dÃzenlemelerin yapÄlmasÄnÄn yanÄ sÄra vicdani ret beyanÄnda bulunanlarÄn statÃlerini deÄerlendirmek Ãzere etkin ve ulaÅÄlabilir bir mekanizma oluÅturulmasÄ iÃin gerekli yasal dÃzenlemeler halen yapÄlmamÄÅtÄr.
ÃLKE, AÄHM kararÄnÄn gereklerinin yerine getirilmesi iÃin 23 KasÄm 2011 tarihinde BaÅkbakanlÄk ve Milli Savunma BakanlÄÄÄna birer dilekÃe gÃndermiÅ ise de bu dilekÃelerden herhangi bir sonuà ÃÄkmamÄÅtÄr.
VerilmiÅ olan AÄHM kararÄnÄn 8 yÄldÄr uygulanmamasÄ nedeniyle ÃLKE, bu durumu AYM ÃnÃne taÅÄmaya karar vermiÅtir. BaÅvuruda,
- AÄHM tarafÄndan verilen kararÄn yerine getirilmesi ve yaÅanan ihlalin TÃM SONUÃLARIYLA ortadan kaldÄrÄlmasÄ iÃin gerekli Ãnlemlerin alÄnmasÄ,
- HÃkÃmetin, genel Ãnlemlerin alÄnacaÄÄ sÃreye kadar Osman Murat ÃLKE hakkÄnda bir KHK ÃÄkarmasÄ, ÃÄkarÄlacak bir KHKânÄn;
...@

Güncellenme zamanı: Tue Jul 15 13:15:08 2014