A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan #34 - ”CNT-Bask, İşçilerin Onur Yürüyüşü İçin Sokaklardaydı”
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 23 09:39:53 GMT 2016

Bask bölgesinde çalışmalarını yürüten anarşist sendika CNT üyesi anarşistler, kapitalizme ve neoliberalizme karşı “İşçilerin Onur Yürüyüşü” söylemiyle yapılan eyleme katıldı.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
...(tr) DAF, Meydan #34 - ”Amsterdam’da TTIP’e Karşı Eylem”
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 22 15:04:34 GMT 2016

ABD ve AB arasında müzakerleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na karşı Amsterdam’da eylem gerçekleştirildi. Mayıs ayının sonunda gerçekleşen eylem, Vrije Bond ve Autonomen Brabant isimli anarşist örgütlenmelerin de dahil olduğu anti-otoriter ve anti-kapitalist bloğun çağrısıyla gerçekleşti.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
...(tr) Antep’te Yaşamını Yitirenler İçin Birbirimizi Çağırmalıyız
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 22 11:36:03 GMT 2016

Antep’te bir düğün cenazeye döndü, 70’e yakın insan yaralandı, 60’a yakın insan yaşamını yitirdi. ---- Devletin olağan ve olağanüstü halinde patlayan bombalarda birer birer yitenleriz. Patlayan bombalarla, özgürlük oyunun oyuncaklarını taşıyan gençler yitiyor. Çocuklar oyuncaksız kalıyor. Halkların kardeşlik gününde barış mitinginde barış, savaşın bombalarıyla yitiyor. Adresi bulan bulmayan bombalar öldürüyor bizleri. Şimdi bir düğün cenazeye dönüşürken bir sonraki bombanın yerini ve zamanını mı tartışacağız, düşüneceğiz? ---- Devletlerin bölgedeki tüm stratejilerinde yitiyoruz biz. Daha çok yitmeden, bombaların adreslerini tartışmadan tüm yitmişliğimizin aynılığıyla birbirimizi çağırmalıyız. Üzüntümüzü paylaşmaya, dayanışmayı güçlendirmeye, adalet ve özgürlük için beraberce devlete ve devletlerin stratejilerine karşı koymaya çağırmalıyız. Bu çağrımız ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”İrlanda’da Anarşist Kadınlardan Kürtaj Eylemi”
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Aug 22 08:26:32 GMT 2016

İrlanda’da kadınların iradesini yok sayan kürtaj yasasına karşı WSM’li kadınlar eylemdeydi.

İrlanda Devleti’nin kürtajı yasaklama politikalarına karşı kadınlar, Derry’deki PSNI Strand Polis Karakolu önünde bir araya geldi.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
...(tr) DAF, Meydan #34 - ”İrlanda’da Faşist Saldırıya Karşı Göçmen Dayanışması”
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Aug 21 12:52:29 GMT 2016

Dublin’in Nutgove isimli banliyösünde yaşayan Afgan bir göçmen aile faşistler tarafından saldırıya uğramıştı. Bu olay üzerine WSM’li anarşistlerin de içinde bulunduğu bir çok kurum tarafından düzenlenen basın açıklamasında, saldırıya uğrayan aile bireyleri söz aldı. Eylem dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
________________________________________
...(tr) DAF, Meydan #34 - ”Bergama’nın ÇED Raporu 7 Yıl Sonra Açıklandı”
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Aug 20 11:33:34 GMT 2016

İzmir’in Bergama ilçesindeki iki ayrı bölgeden altın çıkaran ve bir süre önce kayyuma devredilen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’ye 2009’da verilen iki ayrı “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan davada, yapılan bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan rapor ortaya çıktı. Bilirkişi heyetindeki 5 kişiden 3’ünün “eksiklikler olduğunu” belirttiği raporun sonuç bölümünde, “Deprem riski ve taşkın açısından, maden işletmesine ait ÇED raporunda özensizlik ve bilimsel eksiklikler bulunmaktadır” denildi. ---- Altın madenine karşı mücadele veren bölge halkı ise bilirkişi raporundaki çelişkinin ardından bölgede yapılacak inceleme sırasında, toprak zehirlenmesine, yer altı suyuna, kanser hastalıklarının sayısına, sakat doğumlara ve sakat hayvan doğumlarına da bakılmasını istedi. Bergamalılar, ÇED olumlu raporunun iptalini beklediğini vurguladı. ...


(tr) DAF, Meydan #34 - ”Ulugöl, Turizmin Talanına Direniyor”
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Aug 19 14:00:00 GMT 2016

Ordu’da bulunan Ulugöl’ün turizme açılması için yapılan çalışmalar, bölge halkında tedirginlik yarattı.
Ulugöl’de 100 yataklı otel yapma girişimine tepki gösteren bölge halkı, Ulugöl’ün turizme açılmasının bölgeye zarar vereceğini belirterek; söz konusu bölgenin Trabzon’da bulunan ve “turizm” adı altında talan edilen Uzungöl’e benzememesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

http://meydangazetesi.org/gundem/2016/07/sayi-34/
...(tr) DAF, Meydan #34 - "Bursa’da Direniş Santrali Durdurdu”
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Aug 18 13:59:50 GMT 2016

Bursa’da bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) kurulmak istenen ve bölge halkının karşı çıktığı kömürlü termik santral projesine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna dair son söz söylendi.
Bursa şehir merkezinde günde 1200 ton kömür yakmayı hedefleyen termik santral projesine karşı bölge halkının 2,5 yıldan bu yana sürdürdüğü mücadeleyle, Bursa 2. İdare Mahkemesi ÇED raporunu iptal kararı verdi.

Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.

...(tr) DAF, Meydan #34 - ”Artvin’de Talana Devlet Onayı”
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 17 14:42:42 GMT 2016

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yapılmak istenen ve bölge halkının karşı çıktığı madencilik faaliyetine bilirkişi heyeti olur verdi. ---- Daha önce Rize İdare Mahkemesi tarafından “ÇED Olumlu” kararı iptal edilen maden şirketi, 2 Haziran 2015’te bakanlıktan yeniden “ÇED Olumlu” kararı almıştı. Bunun üzerine harekete geçen Cerattepe halkı ise Rize İdare Mahkemesi’nde ikinci raporun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle davası açmıştı. ---- Bölgede 14 Mart’ta inceleme yapan heyetin raporu, Rize İdare Mahkemesi’ne yakın zamanda ulaştı. “Bir günlük keşfin” sonucunda hazırlanan raporda, bölgede gerçekleştirilmek istenen madenciliğe, bilirkişi tarafından olur verildi.
Bu haber Meydan Gazetesi’nin 34.
...(tr) DAF, Meydan #34 - ”Zenginlere Mars Turu”
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Aug 16 07:31:47 GMT 2016

Uzayda yaşam var mı, yok mu? Gezegenlerden sadece dünyada mı yaşam var? Bu ve benzeri soruları uzun yıllardır sorup duruyoruz, bugün hala net bir cevabımız yok. Ya da en azından biz bilmiyoruz. Bizler uzayı Star Wars’tan, Turist Ömer’den ve Mr Spak’tan bilir, oradan yorumlarız. Ancak bilim insanları, uzayda koloniler kurmanın planlarını yapmaya çoktan başlamış. ---- New Scientist dergisindeki bir makalede, İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’nden Anders Sandberg şu sözlerle koloni planlarını temellendiriyor: “Eğer evrendeki tek yaşam kaynağı olduğumuzu düşünürsek, yıldızlara yaşamı yaymanın büyük sorumluluğuna sahibiz. Eğer evrendeki tek zeki varlıklarsak, aynı şekilde bu zekayı yayma sorumluluğuna da sahibiz.” NASA’dan gökbilimci David Grinspoon ise bu görüşe katılarak farklı gezegen ve yıldızlara dünyadaki medeniyeti yaymayı öneriyor. ...


@

Güncellenme zamanı: Tue Aug 23 11:39:54 2016