A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) anarkismo.net: Waarom de media bevooroordeeld zijn – het begrijpen van het propaganda model door Kevin Doyle [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 20 07:55:31 GMT 2015

Toen het Watergate Schandaal de regering van Nixon in het midden van de jaren ’70 ten val bracht werd het gezien als een van de beste voorbeelden van media macht in moderne tijden. Nixon’s val, samen met het verhaal van corruptie in hoge kringen, was het materiaal van drama. Heel snel werden de journalisten in het centrum van het Watergate Schandaal – Bernstein en Woodward – beroemdheden. Ze wonnen Pullitzer Prijzen voor hun journalistieke inspanningen en werden zelfs het onderwerp van een Hollywood film in All The President’s Men. ---- Sindsdien heeft Watergate gewerkt als een soort van baken. Geen enkel nieuwsverhaal deed zo veel voor het prestige van de media of het beroep van journalist. Geen enkel nieuwsverhaal lijkt zo’n overweldigend bewijs te hebben geboden dat onder het kapitalisme “de pers vrij is”. Als een krant in staat is een Amerikaanse president van ...


(nl) FAU Berlijn – Geen loon, geen rust! [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 13 07:35:37 GMT 2015

FAU succesvol tegen loonbedrog. De FAU Berlijn protesteerde op zaterdag 24 oktober voor het restaurant “Cancun” en kon de strijd voor het FAU-lid Luca, die nog meer dan 1000 euro tegoed had, succesvol beeindigen – een behoorlijke som geld voor een precaire migranten arbeider in Berlijn. Het bedrijf behoort tot de werkgevers die nu openlijk in een in toenemende mate neoliberale Bondsrepubliek zogenaamde nul-uur-contracten invoeren. Zulke nul-uren-contracten, die geen minimum aan arbeidsuren en betaling garanderen, brengen het ondernemers risico geheel over naar de werknemers. ---- “Paradijs voor toeristen, de hel voor arbeiders” ---- Het arbeidscontract bij Cancun houdt verder in dat – terwijl deels slechts het minimumloon wordt betaald – een schadevergoeding van 1000 euro moet worden betaald aan de chef, in het geval dat de werknemer niet langer dan twee weken van tevoren ...


(nl) Proces Embat: We hebben het volgende persbericht naar alle media gestuurd [ca, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Nov 07 09:36:10 GMT 2015

We hopen rigoreus te informeren en niet eenvoudigweg de politie versie te reproduceren: ---- Op woensdagochtend hebben we opnieuw de bezetting van de straten van Sants, Sant Andrea Manresa Gracia en Clot meegemaakt, in een operatie die werd uitgevoerd door de Nationale Autonome Politie. Ze doorzochten sociale ruimtes – zoals de Libertaire Athenaeum Sants – en arresteerden tot nu toe negen libertaire militanten. Daaronder is een lid van onze politieke organisatie. Hij doet al jaren mee en is bekend bij associaties en sociale bewegingen in hun buurt (Gracia) en is nooit lid geweest van een zogenaamde “terroristische” organisatie. Het is de voortzetting van een strategie die er op gericht is om via juridische weg niet bestaande criminele organisaties op te richten als een excuus om een deel van onze maatschappij te treffen, om de simpele reden dat ze zichzelf ...


(nl) Frankrijk, Coordinatie van Anarchistische Groepen Montpellier – Vluchtelingen welkom – Welkom voor jullie allen – de migranten. Open grenzen voor iedereen [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 30 14:13:13 GMT 2015

Rally in plan cabanes, zaterdag 3 oktober om 14.00 uur ---- Na jaren van bijna onverschilligheid over migranten die stierven als ze probeerden de Middellandse Zee over te steken is er uiteindelijk reactie. De reacties van de Europese staten op vluchtelingen wordt nog steeds overheerst door het criminaliseren en een veiligheid benadering, de aankomst van migranten wordt nog steeds als een probleem voorgesteld. Terwijl bijna alle ogen gericht zijn op de aankondiging van het huisvesten van 120.000 vluchtelingen, worden mensen die er in slagen Europa binnen te komen en degenen die, talrijker, achterblijven, nog steeds getroffen door tragedies en vernederingen. ---- De Europese Unie en de Franse staat voeren imperialistisch en repressief beleid uit. Daar, in Afrika en het Midden Oosten, organiseren ze het roven van rijkdom, het ruineren van lokale economieen waaronder ...


(nl) FdA/IFA – Gai Dao #55 – Een bevrijde maatschappij en geweld, of: Waarom gevangenissen niet nodig zijn! Door: Anton Anders [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 30 14:11:26 GMT 2015

Hoe vaak horen anarchisten de volgende zin: “Dat klinkt allemaal wel mooi en goed, maar hoe denk je dat in een heerschappij-vrije maatschappij de omgang met geweldsgebruikers er uit zou moeten zien?” Ik wil in de volgende tekst proberen hierop enkele antwoorden te vinden. ---- Maar eerst nog een paar woorden: Het anarchisme propageert geen oplossingen voor gezamenlijke sociale vragen en probleemstellingen, maar probeert verschillende aanzetten tot oplossingen op de weg naar een heerschappij-vrije maatschappij aan te wijzen. Hoe we naar deze maatschappij komen is overgelaten aan de actoren die zich met de bevrijding van hun eigen individu op deze weg begeven. Een heerschappij-vrije maatschappij, de totale anarchie, geeft een ideaal weer, dat al in zijn begrip het bestaan van geweldsmisdrijven uitsluit en er van uit gaat, dat gezamenlijke individuen zich van ...


(nl) Anarchistische Groep Amsterdam AGA: Bus Den Haag Refugee Welcome 1 nov
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Oct 27 14:57:49 GMT 2015

Busvervoer van A?dam naar Refugees Welcome demonstratie in Den Haag ---- Op zondag 1 november organiseert de Anti-Fascistische Actie (AFA) een landelijke demonstratie onder het motto ?Refugees Welcome! Stop de rechtse hetze!? om 15:00 in Den Haag. Uit Amsterdam zal er een bus naar de demonstratie gaan. ---- Ga vanuit Amsterdam mee naar de ?Refugees Welcome? demonstratie in Den Haag op zondag 1 november en geef je op voor de bus. Autonoom Centrum de Vrankrijk betaalt een gedeelte van de bus, dus kost het maar 6 euro per persoon om mee te gaan! Als je meer geld hebt is dat zeer welkom omdat er ook een bus gaat met de vluchtelingen van We Are Here, en deze bus kost ook geld. Je kan je opgeven door een e-mail te sturen naar busaanmelding@gmx.com. Vermeld daarin je naam en telefoonnummer. Informatie over de tijden en opstapplaats krijg je via de e-mail toegestuurd. ...


(nl) Turkije, Ankara: Begrafenis van anarcho-syndicalist Ali Kitapci [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 23 04:25:13 GMT 2015

De Vrede Bijeenkomst, georganiseerd door nationale vakbonden (DISK, KESK, TMMOB en TTB) [Confederatie van Revolutionaire Vakbonden van Turkije, Confederatie van Ambtenaren Vakbonden, Vakbond van Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten en de Turkse Artsen Vakbond] werd afgelast vanwege een bomaanslag. De bijeenkomst zou plaatsvinden op 10 oktober in Ankara, met natie-brede aanwezigheid. De twee opeenvolgende explosies vermoordden 128 mensen en verwondden meer dan 500 mensen. Deze vreselijke gebeurtenis, die resulteerde in het grootste aantal doden in een enkel incident in de geschiedenis van Turkije, vond een dag plaats voor de verwachte datum van een verklaring over een wapenstilstand door de PKK/KCK. ---- Ali Kitapci (1958-2015) was een van de 14 leden van BTS-KESK [Onafhankelijke Transport Vakbond] die door de ontploffing werden vermoord. ...


(nl) wsm.ie: Massa moord in Ankara – de vinger wijst naar de Turkse staat door Andrew Flood – WSM [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 23 04:22:40 GMT 2015


Graffiti is verschenen op het terrein van de bom explosie in Ankara gisteren, met de tekst “Het was niet terreur die ons vermoordde, het was de staat.” Dit weerspiegelt de wijdverbreide overtuiging dat de ware oorsprong van de aanslag, die bij de pro-Koerdische vrede demonstratie ongeveer 100 mensen vermoordde, te vinden is bij Erdogan’s AKP partij, die wanhopig probeert het conflict te intensiveren, in de hoop om de kiezers voorafgaande aan de verkiezingen van november te polariseren. In andere woorden, het zelfde proces waar degenen die gisteren werden vermoord tegen demonstreerden. ---- De Turkse verkiezingswet staat een partij die minder dan 10% van de stemmen haalt niet toe zetels te krijgen. Bij de verkiezingen in juni haalde de radicaal linkse en pro-Koerdische HDP (Democratische ...(nl) Over Poetin’s zet in Syrie door Mazen Kam Almaz [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 16 06:41:48 GMT 2015

Lokale elites in het Midden Oosten hebben het deze dagen druk, net als hun westerse en “internationale” tegenhangers; praten over Poetin’s besluit om direct te interveniëren in Syrie. In feite is dit hoe ze politiek “begrijpen” en uitvoeren: vechten tegen hun regionale tegenstanders om de regionale hegemonie, gesteund door een internationaal kamp tegen een ander kamp. Het is duidelijk dat Poetin’s besluit het voortgaande conflict tussen lokale en internationale concurrerende kampen liet escaleren, in het Midden Oosten en in het bijzonder in Syrie, Natuurlijk verwelkomden Iran, Assad, Hezbollah en de Irakese regering de Russische interventie, waarbij ze stelden dat dit zal helpen om “het terrorisme” in te dammen, dit zelfs te verslaan. Aan de andere kant veroordeelden de regime rivalen van Iran, Erdogan, de koningen en prinsen van de Golf staten, de Russische ...


(nl) Turkije, Revolutionaire Anarchistische Actie (DAF): KAN NIET WORDEN VERGETEN, KAN NIET WORDEN VERGEVEN [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 16 06:32:06 GMT 2015

Vandaag, op 10 oktober, is de ‘Arbeid, Democratie en Vrede Bijeenkomst’, die werd georganiseerd door verschillende vakbonden, associaties en organisaties aangevallen. Net als in Amed in juni en in Suruc in juli hebben de bommen die vandaag in Ankara ontploften tientallen mensen vermoord. ---- Duizenden mensen kwamen samen vanuit verschillende steden, tegen de politiek van oorlog, tegen het profiteren van de oorlog door verschillende machtsgroepen. Vandaag hebben de bommen die ontploften de mensen vermoord die vrede, leven en vrijheid tegen de oorlog wilden. ---- Deze explosie, waardoor tot nu toe meer dan 30 mensen hun leven verloren, is een weerspiegeling van de bloeddorstige hebzucht van de machthebbers. Degenen die moordden in Amed, in Pirsus, in Cizir proberen nu de mensen te intimideren, die gefrustreerd zijn geraakt door de oorlogspolitiek, en ze ...


@

Last updated: Fri Nov 20 08:55:32 2015