A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #292 – Redactioneel: De uitdaging van het gevecht (fr,it,pt,en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 19 10:22:06 GMT 2019

Na drie maanden van strijd blijft de beweging van gele hesjes een heterogene opstand: de dynamieken in de regio’s zijn niet overal hetzelfde, noch de vormen van investering (manifestaties, acties, rotondes). De politieke lijnen van breuken die verschijnen zijn daarom normaal. ---- Ten eerste, ze weerspiegelen een bepaalde politieke verwarring die de oorsprong heeft in de opeenvolgende vormen van bedrog van linkse partijen en in de terugtrekking van militante collectieven die politieke betekenis gaven aan de sociale ervaring van uitbuiting. ---- Ze weerspiegelen ook vormen van militante investering van zeer diverse aarden, die de lokale politieke kleuren van de beweging kunnen beïnvloeden. Het sociale links heeft, voor het grootste deel, de tijd genomen om zich aan te sluiten bij de mobilisatie, waarvan sommige extreem rechtse schurken hebben geprofiteerd. ...


(nl) Groot Brittanie, London Anarchist Federation: Verslag van anarcha-feminisme leesgroep (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Mar 16 19:08:18 GMT 2019

Deze maand discussieerden we over een aantal verschillende anarcha-feministische teksten, van de vroege 20e eeuw tot hedendaagse perspectieven van de Koerdische feministische beweging. Omdat de groep zo groot was splitsten we ons op in twee kleinere groepen die ieder hun eigen discussies hielden. Hier zijn wat reflecties van iedere groep. ---- Groep 1 ---- We begonnen de discussie met vragen over welke types van ‘feminismes’ er zijn en hoe het anarchisme ideaal gezien al een klassenbewust feminisme omvat; in tegenstelling tot het liberale feminisme, dat zich beperkt tot kwesties van de economische gelijkheid van bevoorrechte mannen en vrouwen, en het radicale feminisme, dat zich concentreert op het patriarchaat en gender normen. Het leek belangrijk te zijn de intersectionele benadering van het anarcha feminisme te benadrukken (d.w.z. met kwesties van klassen en ...


(nl) vrije bond: [Den Haag] 15 Maart onderwijsdemonstratie 12:00 Malieveld (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Mar 14 09:05:02 GMT 2019

Beste Allemaal ---- De Vrije Bond steunt de onderwijsactie die in de week van 11 tot en met 15 maart gehouden wordt. De actieweek wordt afgesloten met een grote landelijke onderwijsdemonstratie op vrijdag 15 maart vanaf 12:00 op het Malieveld in Den Haag. Dit is een historisch grote demonstratie waarbij leerkrachten uit basis-, voortgezet en hoger onderwijs voor het eerste gezamenlijk actievoeren. ---- Wij, de Actiegroep Arbeidsonrust, willen namens de Vrije Bond meedoen aan de demonstratie. We willen ons daarbij in eerste instantie richten op de leerkrachten en de nadruk leggen op de kracht en het belang van zelforganisatie versus het meegaande corporatistische gepolder van grote bonden zoals de FNV, die niet alleen direct of indirect bezuinigingen of bedenkelijke ingrepen in de landelijke onderwijsprogramma's faciliteren, maar ook corrupte schoolbesturen die geld ...


(nl) freedom news: Duitsland: Staat probeert universiteit anarchistische groepen te blokkeren (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 13 08:25:55 GMT 2019

De federale geheime dienst BfV voerde recentelijk een bizarre interventie uit aan de universiteit van Leipzig, door te eisen dat de afdeling Leipzig van de anarcho syndicalistische vakbond FAU zou worden verboden een introducerende bijeenkomst te houden tijdens de introductie week. ---- De universiteit werd tot doelwit gekozen tijdens de periode waarin evenementen tijdens het winter semester 2018/2019, waarbij anarchistische groepen voordien zonder problemen betrokken waren, moeten worden goedgekeurd. Echter, deze keer kregen de ‘Kritische Introductie Weken’ die gezamenlijk worden georganiseerd door een aantal verschillende groepen waaronder de FAU, Anarcho Syndicalistische Jeugd en Prisma Leipzig, een opmerking in het jaarlijkse rapport van de BfV en, volgens informatie die door studenten is ontvangen, bracht de BfV een bezoek aan rector Beate Schucking, gevolgd ...


(nl) Anarchist Group Amsterdam: IMS Groep buit personeel uit! (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 12 10:04:31 GMT 2019

Vandaag, 8 Maart, internationale vrouwendag hebben we met 12 mensen actie gevoerd voor de deur van het kantoor van IMS Groep. We hadden spandoeken, megafoon en zwart/rode/paarse vlaggen bij ons. We hebben honderden pamfletten uitgedeeld aan buurtbewoners en huis aan huis de pamfleten in de bus gedaan. Helaas was er niemand aanwezig in het kantoor, dit heeft waarschijnlijk te maken dat er vaker boze werkers aan de deur komen om hun gestolen loon op te eisen. ---- De gevel werd ook wat opgesierd met behangplaksel, pamfletten en her en der een sticker. Na ongeveer 30 minuten leuzen roepen zijn we vertrokken. Buurt bewoners waren geintereseerd in het verhaal en spraken hun verontwaardiging uit over de praktijken van IMS Groep. ---- Voor iedereen die werkt of gewerkt heeft voor IMS Groep en informatie met ons wilt delen of nog geld van hun moet krijgen neem vooral contact met ons ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #292 – Gele Hesjes: Betwisting en smaak van het RIC (fr,it,pt,en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Mar 11 10:01:03 GMT 2019

Sociale en democratische kwesties zijn in de beweging centraal geworden. Het burgers initiatief referendum staat in het centrum van het debat. Terwijl we duidelijk stellen dat in een kapitalistisch raamwerk geen echte democratie kan zijn, moeten we ons bij het debat over het RIC aansluiten om een idee aan de orde te stellen: het verplichte mandaat. ---- Gedurende jaren, en nu nog steeds, hebben opeenvolgende regeringen het gebruik van de individuele auto gewaardeerd en het geïntegreerd in de territoriale organisatie. Als gevolg hiervan zijn de afstanden toegenomen: woonplek, werkplek, bevoorrading en recreatie zijn van elkaar weg gegroeid. De langer wordende reizen maken het nodig te kiezen voor het snelste middel. Voor iedereen die niet woont in een gebied dat rijk is aan openbaar vervoer is het gebruik van de auto nodig. ...


(nl) ag amsterdam: IMS Groep buit personeel uit! (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Mar 11 06:17:16 GMT 2019

Vandaag, 8 Maart, internationaale vrouwendag hebben we met 12 mensen actie gevoerd voor de deur van het kantoor van IMS Groep. We hadden spandoeken, megafoon en zwart/rode/paarse vlaggen bij ons. We hebben honderden pamfletten uitgedeeld aan buurtbewoners en huis aan huis de pamfleten in de bus gedaan. Helaas was er niemand aanwezig in het kantoor, dit heeft waarschijnlijk te maken dat er vaker boze werkers aan de deur komen om hun gestolen loon op te eisen. ---- De gevel werd ook wat opgesierd met behangplaksel, pamfletten en her en der een sticker. Na ongeveer 30 minuten leuzen roepen zijn we vertrokken. Buurt bewoners waren geintereseerd in het verhaal en spraken hun verontwaardiging uit over de praktijken van IMS Groep. ---- Voor iedereen die werkt of gewerkt heeft voor IMS Groep en informatie met ons wilt delen of nog geld van hun moet krijgen neem vooral contact met ons op: ...


(nl) vrije bond: [Amsterdam] Maart Actiemaand: 9 & 10 maart - Dam, Amsterdam (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Mar 08 07:24:46 GMT 2019

Beste iedereen, Maart is ACTIEMAAND in Amsterdam. Er zijn een groot aantal demonstraties, waar de Vrije Bond aan mee zal doen. Deze mail benoemd de eerste twee, houd de Vrije Bond mail in de gaten voor meer updates voor de verdere demonstraties. Deze week alleen al zijn er twee demonstraties waar wij mee zullen lopen om onze solidariteit te tonen: ---- Vrouwenmars 12:30 zaterdag 9 maart ---- Klimaatmars 13:00 zondag 10 maart ---- Kom ook! En loop met de anarchisten mee. De Vrije Bond Amsterdam roept op om een intersectioneel blok te vormen, waar we radicale verandering propageren en hopelijk andere groepen mee krijgen met onze leuzen en slogans. Neem keelsnoepjes mee voor het smeren van de stembanden, de anarchovlaggen en toepasselijke banners en kom mee lopen! We spreken telkens af bij de trappen van het paleis op de Dam (zie bijgevoegde plaatje). Op het internet zijn er ...


(nl) Vrije Bond Secretariaat: [Den Haag] Maandagenda Opstand
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Mar 07 05:00:16 GMT 2019

Hier vind je de maandagenda voor maart. Zo kun je op de hoogte blijven van wat er in Boekenwinkel Opstand gebeurt! ---- Donderdag 7 maart: Haagse Mug publieksgesprek ---- Haagse Mug presentatie door Kees (Globalinfo), Jelle (lid Vrije Bond) en Johnito (#Rode Hesjes) over de gele en rode hesjes (F, NL). Perspectief voor verzet van onderop? ---- Kees Hudig schetst het verzet dat aan de Franse gele hesjes vooraf ging, en vertelt daarna over hun opkomst, organisatie, eisen, mobilisatie en acties en over de verschillende visies en strategieën. Wat zijn de perspectieven en gevaren van deze beweging? Hoe reageren Macron en grote bedrijven? ---- Jelle Bruinsma beschrijf hoe hij en andere leden van de Vrije Bond actief zijn binnen de gele hesjesbeweging in Nederland. Wie zijn die gele hesjes, welke leuzen en eisen voeren ze en is er een open discussie tijdens ...


(nl) Groot Brittanie, anarchist communist group ACG: Houd je mond en stem Labour? (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 06 07:17:56 GMT 2019

Het onderstaande is een dialoog gebaseerd op veel verschillende gesprekken, Facebook commentaren en argumenten. Het is geen verslag van een individueel gesprek, maar is eerder een opsomming van verschillende debatten die anarchistische communisten hebben gehad met leden en aanhangers van de Labour partij. ---- Waarom zou je je niet aansluiten bij de Labour partij? ---- Stemmen voor enige regering is een sprong van het geloof. Nu hopen mensen dat de Labour partij zal werken in de belangen van arbeiders en niet die van de rijken. Anarchisten zijn om veel redenen niet bereid zo'n sprong te wagen. Op een theoretisch niveau geloven we niet dat de individuen in posities van macht veel verschil maken aangezien ze worden gecontroleerd door institutionele beperkingen. We hebben ook onze geschiedenis bestudeerd en we weten dat Labour leiders, met veel meer linkse retoriek ...


@

Last updated: Tue Mar 19 11:22:07 2019