A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) VS, black rose fed Richmond: EEN NIEUWE BEWEGING IN ONZE HARTEN [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Dec 02 07:48:03 GMT 2016

Dinsdagavond waren velen van ons geschokt over de verkiezing van Trump. De sociale media waren vol met ongeloof en angst. Mensen voelden aan dat er een nieuwe periode aanbreekt, een periode met massale deportaties en het registreren van moslims, een periode waarin blanke nationalisten in het openbaar comfortabel zijn. Afgelopen avond in Richmond, Virginia, zag ik een glimp van een ander begin. ---- Een lokale radicale organisatie postte een oproep tot een protest om 9 uur in het Monroe Park, wat naast de Virginia Commonwealth Universiteit ligt, een snel uitbreidende arbeidersklasse school. Black Rose militanten waren, samen met andere revolutionairen, betrokken bij het oproepen tot het protest, maar onze controle over de gebeurtenissen eindigde met het posten van een bericht. De mars verliet het park kort nadat we een bundel tekens om uit te delen hadden ...


(nl) anarkismo.net: Fascistische aanval in Croix Rousse (Lyon) en tegen de anarchistische boekenwinkel La Plume Noire (ca, en, fr, it)
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Nov 28 19:59:30 GMT 2016

Het verzet van onze kameraden vermeed dat de fascisten er in slaagden werkelijk binnen te dringen, maar ze konden niet vermijden dat er schade werd toegebracht aan het gebouw: alle ruiten warden ingeslagen en de metalen blinden warden deels vernield. Verschillende mensen raakten lichtgewond tijdens de aanval, die slechts minuten duurde, maar het leken uren. De verwondingen werden grotendeels veroorzaakt door de projectielen die de fascisten naar hun doelwit smeten: stenen, metalen voorwerpen en flessen. Bij aankomst en bij vertrek scandeerden de fascisten xenofobe slogans; "on est chez nous", "La france aux francais" en "morts aux Juifs" ("wij zijn ‘bij ons', ‘laat Frankrijk aan de fransen' en ‘dood aan de joden') om angst te zaaien. ---- Deze afschuwelijke aanval is geen geïsoleerd geval. De aanval vond plaats ongeveer 20 jaar nadat extreem rechtse activisten de vorige locatie van ...


(nl) [US] Er zal geen vreedzame overgang zijn door ANA [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 25 07:03:46 GMT 2016

#DisruptJ20: Oproep voor een stevige mobilisatie tegen de opening van Donald Trump’s mandaat op 20 januari 2017. ---- Op vrijdag 20 januari 2017 zal Donald Trump zijn presidentschap van de VS openen. We nodigen alle mensen met een goed geweten uit om zich bij ons aan te sluiten om de ceremonie te saboteren. Als Trump president zal worden zal het achter gesloten deuren zijn, zodat het werkelijke gezicht getoond zal worden van de politie staat die Trump zal leiden. Het moet voor de wereld duidelijk zijn dat de overgrote meerderheid van de bevolking van de Verenigde Staten zijn presidentschap niet steunt. ---- Trump is tirannie, hebzucht en vrouwenhaat. Hij is het symbool van neo-Nazi’s en blank nationalisme, het vermoorden van zwarten, Latino’s door de politie en armzalige dagelijkse racistische controle van de grenzen en sadistische gevangenis bewakers, de FBI ...


(nl) Over de massa-arrestatie bij de Fight Repression demonstratie
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Nov 24 22:21:14 GMT 2016

Zaterdag 19 november om 16:00 verzamelden 250 mensen zich op het Kerkplein in Den Haag in om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreid tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse burgemeester van Aartsen de kop in gedrukt met repressie en geweld vanuit de politie. ---- De demonstratie werd al meteen in het begin totaal ingesloten door de Mobiele Eenheid en van alle kanten gefilmd door de politie. Vervolgens kwam de politie met het bevel om gezichtsbedekking af te doen want “dat was de afspraak”. Laat een ding duidelijk zijn, hier waren geen afspraken over gemaakt en dit ...


(nl) fda-ifa: 13.11.16 – Grieks militarisme in de leeftijd van Syriza door libertaire groep Karlsruhe [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 18 08:29:24 GMT 2016

Hoe belangrijk is het leger voor de staat, zowel voor de binnenlandse kwesties als ook voor de buitenlandse kwesties? Heeft de Griekse staat geostrategische belangen? Heeft de Griekse staat plannen en strategieën voor expansie? Hoe oud en stabiel zijn zulke strategieën en veranderen ze zichzelf iedere keer als de regering verandert? ---- De spreker bericht over voorbeelden van het Griekse militarisme in de leeftijd van Syriza. Belicht wordt bijvoorbeeld Griekenland’s rol bij de oorlog in Syrie. Verder wordt de betekenis van het leger voor de bestrijding en vervolging van vluchtelingen in samenhang met de afscherming van de Europese buitengrenzen en in de Griekse strafinrichting voorgesteld.

...(nl) Subject: lavamuc: Solidariteit met de anarchistische Bayram en Oiyas! Gevangenen in Azerbeidzjan! [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 11 07:25:22 GMT 2016

De beide anarchisten Bayram en Oiyas zijn na een protest graffiti tegen het autoritaire regime in Azerbeidzjan gearresteerd. Om de strafmaat duidelijk te verhogen werd bij hen drugs verstopt, een gebruikelijke maatregel bij politieke gevangenen in Azerbeidzjan. Daarom dreigt voor hen nu in plaats van een maandenlange gevangenisstraf een gevangenisstraf van 8-12 jaar wegens illegaal drugsbezit. Bovendien dreigt voor hen in de gevangenis marteling, dat moesten andere politieke gevangenen in het verleden al ervaren. ---- Ook als er verschillende vormen zijn geldt: alle staten onderdrukken door middel van wetten, politie, leger en andere heerschappijvormen als die te maken krijgen met kritiek en verzet tegen de bestaande maatschappijvorm kapitalisme, hoewel duidelijk is dat die wereldwijd voor slechts een kleine minderheid een goed leven mogelijk maakt en het milieu ...


(nl) Australie, Melbourne, anarchistische affiniteit: Middelen en doelen: Anarchistische vs Marxistische praxis door Mitch [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Oct 29 12:54:41 GMT 2016

“De revolutionairen die stellen dat ze tegen de staat zijn, en voor het elimineren van de staat … zien het als hun centrale taak na een revolutie om een staat op te bouwen die meer solide, meer gecentraliseerd en meer alomvattend is dan de oude staat.” – Ron Taber, 1988 (1). ---- De opmerkelijke gemeenschappelijke houding onder revolutionairen van alle soorten is dat “de doelen de middelen rechtvaardigen”. Ons wordt verteld dat het acceptabel is om autoritaire organisatorische praktijken te omhelzen omdat deze praktijken nodig zijn om een anti-kapitalistische revolutie te bereiken. Als anarchisten stellen we dat de theorie en organisatorische praktijk van revolutionaire groepen consistent moeten zijn met de principes op basis waarvan we willen dat een toekomstige maatschappij gebaseerd is. We geloven dat de praxis van groepen die streven naar het communisme ze zou ...


(nl) Posters en flyers voor Fight Repression demonstratie (pt)
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Oct 27 15:55:35 GMT 2016

De posters en flyers voor de Fight Repression demonstratie op 19 november in Den Haag zijn binnen. Wil je helpen met posters en flyers verspreiden stuur dan een mail naar fightrepression (at) riseup.net. Geef in de mail duidelijk aan hoeveel flyers en posters je wilt hebben en het adres waar het heen gestuurd kan worden. Er zijn Engelse en Nederlandse flyers. De flyers en posters zijn ook tijdens de Info-tour over repressie tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag verkrijgbaar. ---- Op zaterdag 19 november zal er een demonstratie plaatsvinden in Den Haag tegen de golf van repressie die Haagse antifascisten en anarchisten het afgelopen jaar heeft getroffen. Wie een van ons aanvalt, valt ons allen aan. Solidariteit door strijd! ---- Het afgelopen jaar is de repressie tegen antifascisten en anarchisten enorm toegenomen, met Den Haag als middelpunt. Zo werd ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL speciaal nr. – Oekraine: Tussen twee vuren [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Oct 23 12:02:13 GMT 2016

In recente jaren is de Oekraine in de media in Frankrijk en internationaal vaak voorgesteld als een tegendeel van Rusland. Het gezicht van diens winnende Eurovisie songfestival afgevaardigde zou dit beeld kunnen versterken. De werkelijkheid van de politieke en sociale situatie van dit land is echter een beetje complexer. ---- Rusland is een dictatuur. En een verslechterende economische situatie (verminderde olie en gas opbrengsten, economische sancties door Westerse machten) speelt een belangrijke rol in het versterken van dit tyrannieke regime. Het is ook een imperialistische macht die er naar streeft opnieuw een grootmacht te worden. We hebben beide gezien in zowel Syrie als in de Oekraine. Echter, dit agressieve beleid, wat verbonden is met de verdediging van diens belangen als een belangrijke economische speler in Oost Europa en het Midden Oosten, maakt ...


(nl) af rhein-ruhr: [Keulen] 19.09. Drugsvrij cafe [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Oct 22 07:48:48 GMT 2016

Maandag 19 september ---- BarBarra ---- Liebigstrasse 25 Keulen ---- (KVB Lijn 5 tot Halte Liebigstrasse) ---- 18.00 uur – FL TI-Cryptofeest ---- 20.00 uur – Cafe ---- We openen het cafe van SSK Ehrenfeld en zorgen voor suikerklontjes, popcorn, alcoholvrije cocktails en andere veganistische lekkernijen. Daarbij wordt geen alcohol geschonken en we zouden ook niet willen dat in de ruimte gerookt wordt of andere drugs worden geconsumeerd. ---- Daarvoor zal er vanaf 18.00 uur een cryptofeest zijn voor alleen vrouwen, lesbische vrouwen en inter-personen. Kom dus al eerder langs als jullie over veiliger gebruik van internet, PC en smartphone willen leren en breng jullie toestellen mee. We willen het geheel als delen van vaardigheden vormgeven. ---- Drugs spelen in ons leven een alledaagse rol. Aan de ene kant de door de staat goedgekeurde “legale” drugs (nicotine, alcohol, ...


@

Last updated: Fri Dec 02 08:48:04 2016