A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Subject: Griekenland, Libertair Initiatief Thessaloniki: concentratie in totale solidariteit Dimitri D. 8/6, 12.00 rechtbanken van Thessaloniki [gr, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jun 25 07:39:59 GMT 2017

Op maandag 5 juni was kameraad Dimitri D. aanwezig op het politiebureau van de Dodecanese, zoals door eerdere zaken was opgelegd. ---- Kameraad Dimitri D. heeft, zoals aangegeven door de openbare tekst van 2 oktober 2016, het pad gekozen van totale weigering van de militaire dienstplicht, waarbij hij weigert zich aan te sluiten bij een nationaal leger, enige gewapende verdediger van het kapitaal en de staat. ---- Toen, tijdens het proces, kreeg hij te horen dat hij was gearresteerd vanwege “ongehoorzaamheid” en dat hij op dinsdag 6 juni zal worden overgebracht naar een militaire openbare aanklager. De militaire openbare aanklager liet hem vrij voor de overtreding, zodat de rechtszaak wordt uitgesteld tot een reguliere sessie in de rechtbank, waarvan de datum nog niet is vastgesteld.
...(nl) wsm.ie: UPDATED: Anarchisme, onderdrukking & uitbuiting – WSM positie tekst [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Jun 20 03:42:33 GMT 2017

Deze tekst omschrijft hoe we de overlappingen van uitbuiting en soorten van onderdrukking zien en welke benadering de WSM hierover inneemt. Ons collectief theoretisch begrip staat in het kernpunt van punt 7: “We keren ons actief tegen alle uitingsvormen van vooroordelen binnen de arbeidersbeweging en de maatschappij in het algemeen en we werken naast degenen die strijden tegen racisme, seksisme, [religieus] sektarisme en homofobie, als een prioriteit. We zien dat het succes van een revolutie en de succesvolle opheffing van deze vormen van onderdrukking na de revolutie worden bepaald door het opbouwen van deze vormen van strijd in de voor-revolutionaire periode. De methodes van strijd die we bevorderen zijn een voorbereiding op het beheer van de maatschappij langs anarchistische en communistische lijnen na de revolutie.” ...


(nl) Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam: Zaterdag 2 september
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Jun 19 06:25:47 GMT 2017

De Anarchistische Groep Amsterdam en Paper Jam organiseren samen een anarchistische boekenbeurs. Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen. ---- Het begon allemaal vijftien jaar geleden toen de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) besloot een kleine bibliotheek te beginnen in Infokafee Bollox. De Bollox bevindt zich al 30 jaar in De Binnenpret, een voormalig gekraakt, inmiddels gelegaliseerd complex van gebouwen waar de strijd voor ...


(nl) Groot Brittanie, freedom news: Frankrijk: Mars tegen politie moorden verenigt links [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 10 07:24:29 GMT 2017

Meer dan honderd organisaties uit de hele wereld, waaronder een aantal anarchistische groepen en Britse organisaties, steunen de oproep voor een massieve mars tegen politie brutaliteit in Parijs, die op 13 maart zal plaatsvinden. Organisatoren zeggen dat, geleid door de families van mensen die zijn gestorven aan de handen van de politie en volgend op weken van protesten en botsingen op straat, aangezien de wet zich aanpast aan de behoeften van de politie in plaats van aan het volk moeten de arbeidersklassen van Frankrijk voor hun waardigheid en eenheid opkomen. De belangrijkste oproep is hieronder vertaald. ---- Een per maand. Dat is, gemiddeld, het aantal vaders, broers, zonen dat we kwijt raken vanwege de brutaliteit van de krachten van de orde. Een brutaliteit die verschillende vormen aanneemt, van beperkende technieken die leiden tot ademhalingsproblemen van de ...


(nl) anarkio.net: Een oproep uit Venezuela aan de anarchisten uit Latijns Amerika en de wereld: solidariteit is veel meer dan een geschreven woord [ca, pt, en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jun 04 05:24:25 GMT 2017

We richten ons aan alle uitdrukkingen van de libertaire beweging, in het bijzonder die van dit continent, om niet alleen aandacht te schenken aan de situatie waarin we sinds april 2017 in Venezuela leven, maar ook dat wat we begrijpen als urgentie voor het internationale anarchisme over deze dramatische omstandigheden, met posities en acties die consistent zijn met wat in de geschiedenis is gepredikt en in praktijk gebracht voor het anti-hierarchische ideaal. ---- Het is verschrikkelijk dat er – van de ene kant door de Chavistische regering – nu geleid door Maduro – samen met diens aanhangers in andere landen en aan de andere kant de tegenstanders van rechts en de sociaal democratie – vuile campagnes zijn om hun partijdige visies die vermengd zijn met machtsbelangen aan de wereld opinie te verkopen, veel anarchistische stemmen buiten Venezuela hebben een positie ...


(nl) anarkismo.net: Griekenland, anarchistische groep “ongeduldig paard” (A.P.O.) – Patra: Oproep algemene staking [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed May 31 05:41:39 GMT 2017

Concentratie-vooruit: woensdag 17 mei, 10.30 uur, Annex ---- Tegen staat en kapitalistische barbarij ---- De volledige aanval van de staat en de bazen en de continue doorvoering van nieuwe zware situaties van uitbuiting en onderdrukking drukken de gewelddadige herstructurering van de staat en de kapitalistische wijze van sociale organisatie uit. De huidige politieke administratie voert, volledig in lijn met de bedoelingen van het lokale en internationale kapitaal, het EU beleid en eerdere regeringen, een nieuwe ronde van roven van de maatschappij door in termen die zwaarder zijn dan in het verleden, omdat de maatregelen die voortkomen uit de “afsluiting van de evaluatie” resulteerden in het ondertekenen van een nieuw memorandum en extra’s toevoegen aan de ruines die ze hebben achtergelaten door middel van de drie eerdere memorandums. ...


(nl) Ib quadrat: Bevrijdt Bayram – Bevrijdt Giyas! [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue May 30 05:25:46 GMT 2017

Een jaar geleden, op 10 mei 2016, werden Bayram en Giyas gearresteerd. In de nacht ervoor hadden ze aan het standbeeld van de voormalige president van Azerbeidzjan door graffiti hun protest tegen het autoritaire regime in Azerbeidzjan uitgedrukt. Sindsdien zitten de beide anarchisten gevangen. Ook wordt hen dringend nodige medische hulp of een toereikende voeding geweigerd. Daarom zijn beiden nu niet in een goede gezondheidstoestand. In de herfst van 2016 werden ze tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. ---- Niemand is het vergeten. We tonen ons solidair met Bayram en Giyas. Hun moed en hun vastbeslotenheid zonder angst voor het autoritaire regime inspireert onze vrijheidslievende harten. ---- Weg met het autoritaire regime in Azerbeidzjan en ieder vorm van onderdrukking. Voor de bevrijde maatschappij. ---- Niemand kan vrij zijn, zo lang niet allen vrij zijn! ...


(nl) fda-ifa: Wapenbedrijf met pantserversperring geblokkeerd! van aktionundorganisierung [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun May 28 08:59:12 GMT 2017


Persbericht: In het noordhessische Kassel werd donderdagochtend (11 mei 2017) de toegang tot de werkplaats van het wapenbedrijf “Krauss-Maffei Wegmann” KMW door antimilitaristen geblokkeerd. Ze protesteren daarmee tegen pantserexporten in de hele wereld. ---- Eigenlijk zijn pantserversperringen er om pantservoertuigen te verhinderen in een bepaald gebied vooruit te komen. Op donderdag daarentegen werden zulke versperringen gebruikt om pantservoertuigen in te sluiten: om precies te zijn die van de grote wapenproducent “Krauss-Maffei Wegmann” in het noordhessische Kassel. “De wapenproducent levert wapens aan despoten en regimes in de hele wereld, dat willen wij verhinderen”, verklaarde Simon Kiebel van het “Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen” ...(nl) terlanddagen; een anarchistische festival 3 - 4 juni 2017. (en, pt)
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon May 22 05:43:45 GMT 2017

De Pinksterlanddagen (PL) biedt een podium om gepassioneerde mensen met een anarchistische verhaal op de 3e tot en met 4 juni 2017. De voorbereidingsgroep nodigt iedereen uit om te komen en geven een workshop, doe een lezing of uit te voeren, zolang dit past bij de motieven van de bijeenkomst. Alle bijdragen zullen samen een levendig programma dat zal mensen aanmoedigen om na te denken en te handelen creëren. ----De Pinksterlanddagen is een politieke festival, waarin een groot deel van de anarchistische / activistische beweging van Nederland is vertegenwoordigd. De PL probeert ook uit te reiken over de grenzen en aan internationale gasten uit te nodigen. Onderwerpen die vaak worden besproken zijn feminisme, migratie, arbeid strijd, anti militarisme, milieubeweging, de rechten van dieren en de geschiedenis van het anarchisme. Zie hier voor het programma. ...


(nl) Pinksterlanddagen (PL) 2017
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat May 20 07:07:03 GMT 2017

Een weekend vol workshops, lezingen, muziek, boeken en lekker eten op zaterdag 3 en zondag 4 juni op kampeerterrein ‘tot Vrijheidsbezinning’, Aekingaweg 1a in Appelscha.
De kosten voor het gehele weekend bedragen:
Heel weekend volwassene: €15,00
Heel weekend kind: €2,50
Dagkaart volwassene: €10,00.
kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’
Aekingaweg 1a
8426GN Appelscha Nederland pinksterlanddagen(a)hotmail.com
...@

Last updated: Sun Jun 25 09:40:02 2017