A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Je ne suis pas Charlie (Ik ben niet Charlie) door Jose Antonio Gutierrez D. [fr, en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jan 23 20:19:39 GMT 2015

Ik zal beginnen met duidelijk te maken dat, ten eerste, ik de aanval op de kantoren van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs een gruwelijkheid vind en dat ik niet geloof dat het in een situatie gerechtvaardigd kan zijn om een journalist, ongeacht hoeveel we twijfelen over diens professionele kwaliteit, tot een militair doel te maken. Dit zelfde geldt in Frankrijk, net zoals in Colombia of Palestina. Ook identificeer ik me noch met enig fundamentalisme, noch Christelijk, noch Joods, noch Islamitisch noch met het Franse clowneske secularisme, dat de heilige “Republiek” als een godin vereert. Ik geef deze noodzakelijke verklaringen omdat, ongeacht hoe hard de hoge politieke goeroes aandringen op het idee dat we in Europa wonen onder een “voorbeeldige democratie” met “geweldige vrijheden”, we allemaal weten dat Big Brother ons in de gaten houdt en dat iedere ...


(nl) FdA-IFA: protest tegen offenburger kerstcircus [de]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jan 16 19:37:57 GMT 2015

Op zondag 4 januari 2015 protesteerden 50 dierenrechten activisten tegen het houden, ten toon stellen en uitbuiten van dieren in het offenburger kerstcircus. ---- Sinds jaren is er rond kerstmis in offenburg een zogenaamd kerstcircus, dat een uitgebreid onderhoudend programma biedt. Echter, ook altijd met dieren in het programma. ---- In dit jaar liep het geheel onder de regie van de bekende circus ondernemer charles knie en bood het naast acrobatiek, clowns, jongleren, ballet en muziek ook nummers met tijgers, zebra’s, lama’s, kangoeroes en paarden, reden genoeg voor lokale activisten om op twee dagen tijdens de voorstellingen in de voormiddag en de namiddag tegen de uitbuiting van dieren in circussen te demonstreren, op initiatief van de ortenauer ariwa-groep.
...(nl) Iwa-ait – Internationale week van actie tegen Orange – In solidariteit met arbeiders van Arvato-Qualytel [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jan 09 15:42:00 GMT 2015

Om te beginnen op 12 januari 2015 roept de IWA op tot internationale acties bij Orange vestigingen, om te protesteren tegen de arbeidsomstandigheden bij hun call centrum en klanten dienstverlening centrum in Salamanca, Spanje. Veel mensen daar werken met tijdelijke contracten bij externe agentschappen, wat betekent dat hun banen meer precair zijn en ze niet werken onder de zelfde omstandigheden als direct aangestelde arbeiders. De CNT-AIT is actief geweest in Arvato-Qualytel, wat diensten verleent voor Orange, maar twee kameraden zijn hun banen kwijt geraakt. We beschouwen dit als een aanval op vakbondsactiviteit in het bedrijf. ---- Sinds we informatie publiceren over de situatie in Salamanca nemen arbeiders uit andere landen die werken voor Orange contact met ons op, waarbij ze ook klagen over de slechte en precaire arbeidsomstandigheden. Dus we kunnen ...


(nl) Protest tegen criminalisering en repressie, in solidariteit met het volk in Spanje [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jan 09 15:41:06 GMT 2015

Na het protest probeerde de politie een kleine groep van activisten zich te laten identificeren en ze met pepper-spray aan te vallen. Dit laat slechts zien hoe de autoriteit vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren ziet. ---- We moeten de criminalisering van verzet begrijpen als een Europa-breed proces dat direct verbonden is met processen van sociale verwoesting, geleid door internationale financiele instituties, banken en het kapitaal, en uitgevoerd door locale regeringen. ---- TEGEN DE DICTATUUR VAN HET KAPITAAL! ---- HET OPBOUWEN VAN SOLIDARITEIT TEGEN REPRESSIE! ---- STOP CRIMINALISERING! ---- YotambienSoyAnarquista, 23/12/14 Ljubljana, Slovenie ---- Federacija za anarhisticno organiziranja (FAO), Anarchistische Federatie in Slovenie ----Internationaal contact: inter@a-federacija.org / Website: a-federacija.org --- ...


(nl) WSM.ie: Dit alles gebeurde al eerder – Garda brutaliteit, van Rossport tot anti-water belastingen protest door Andrew Flood [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jan 03 13:09:31 GMT 2015

De Garda politie die activisten uit de gemeenschap aanvalt en de media die hier geen verslag van doen? Politici die grotere en grotere leugens vertellen over ‘sinistere activisten’ en dissidenten? Wat nu gebeurt met degenen die zich verzetten tegen water belastingen gebeurde enkele jaren geleden met de mensen van Rossport, en we kunnen leren van hun vastbesloten verzet. ---- Beelden van het geweld van de Garda tegen degenen die zich verzetten tegen water belastingen zijn voor veel mensen als een schok gekomen. Als dit tien jaar geleden zou zijn gebeurd zouden de meeste mensen elders alleen geruchten hebben gehoord en hebben aangenomen dat iets moet zijn gedaan dat deze reactie verdiende. Echter, nu heeft de aanwezigheid van telefoon camera’s en het gemak van het delen van foto’s en video via Facebook er toe geleid dat de ene na de andere video wordt getoond ...


(nl) Anarchistische Groep Amsterdam - lawaai demo - 31st December (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Dec 26 22:49:05 GMT 2014

Beste allemaal, Woensdag 31 dec. zal onze jaarlijkse lawaai demo plaats vinden in solidariteit met mensen die zijn opgesloten door deze repressieve overheid. ---- We zullen om 22:00 in het MKZ voorverzamelen en om 23:00 vertrekken dus wees op tijd.[adres Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam]. ---- Als je mee wil en geen vervoer hebt, meld je dan op tijd aan via aga@agamsterdam.org. Zo kunnen wij vervoer voor iedereen regelen. Mocht je zelf een auto hebben met plekken vrij, dan willen wij ook graag weten hoeveel plek je daar nog in hebt. ---- Laten we niet al te stil het nieuwe jaar in gaan dus neem vooral dingen mee om geluid mee te maken. ---- Hopelijk tot dan. ---- Anarchistische Groep Amsterdam ---- postbus 16521, 1001 RA Amsterdam ---- stuur een email naar aga@agamsterdam.org ---- om je te abonneren op onze maillijst en nieuws van de AGA te ontvangen. ...


(nl) Demonstraties vonden plaats in heel Spanje tegen de serie van politie invallen tegen de anarchistische beweging [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Dec 25 08:23:08 GMT 2014

De demonstratie in Barcelona van 2.000 mensen werd geleid door een spandoek met de tekst “Als je een van ons raakt, raak je ons allemaal” ---- De eisen omvatten “Vrijheid voor de gearresteerden”, “Weg met de gevangenis muren” en “Sociale oorlog tegen de staat en het kapitaal”. ---- Media verslagen melden dat de invallen plaatsvonden op 15 plekken in Barcelona, Sabadell, Manresa en Madrid, en 11 mensen zijn gearresteerd. Het gebruikelijke excuus wordt gegeven, “het terrorisme”, maar de zelfde verslagen maken bekend dat alles wat bij de invallen is ontdekt “computers, mobiele telefoons en notitie boeken” zijn. ---- Een commentator zei dat “Vanaf de vroege ochtend een kracht van de oproerpolitie van 400 mensen invallen heeft gedaan bij verschillende huizen en anarchistische sociale centra, waarbij mobiele telefoons, computers en andere elektronische apparaten in beslag werden ...


(nl) Voorlopige vertaling van een verklaring door Cubaanse anarchisten over de recente verklaring over het normaliseren van de betrekkingen met de VS [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Dec 25 08:21:56 GMT 2014

HET STANDPUNT VAN TALLER LIBERTARIO ALFREDO LOPEZ ---- Over de vrijlating van gevangenen en het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de regeringen van Cuba en de VS. ---- 1.De “normalisering” van de diplomatieke betrekkingen tussen de regeringen van de VS en Cuba zou moeten helpen bij het verwijderen van veel verouderde belemmeringen die door deze zelfde regeringen werden opgelegd voor basale menselijke banden in beide landen. ---- 2.We vieren, samen met degenen die uit de gevangenissen zijn bevrijd en hun families die hun geliefden net thuis hebben ontvangen, vrij – eindelijk! – na veel jaren van “legale” gevangenisstraf. ---- 3.Niettemin, we kennen de inhoud van deze onderhandelingen niet. Het is gedaan vanwege het effect en het stimuleert een wonder mentaliteit die ons tot passieve toeschouwers maakt. ...


(nl) 26-28 dec 2014 Actiedagen Den Haag / International Days of Action The Hague (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Dec 21 09:05:30 GMT 2014

Komende week internationale actiedagen ?Verdedig De Vloek en autonome ruimtes? 26-28 december 2014, Den Haag. ---- Van 26 t/m 28 december 2014 zullen de actiedagen voor het behoud van vrijplaats De Vloek en autonome ruimtes plaatsvinden in Den Haag. Drie dagen vol van acties en demonstraties. Hieronder volgt een update met de laatste stand van zaken. ---- Programma actiedagen: ---- Vrijdag 26 december: ---- Aftrap-demonstratie van de actiedagen ---- Tijd: 18:00 ---- Locatie: wordt nog bekend gemaakt ---- Zaterdag 27 december: ---- Dag van autonome acties ---- Tijd: heel de dag ---- Locatie: heel Den Haag ---- Zondag 28 december: ---- Grote demonstratie voor De Vloek en autonome ruimtes ---- Tijd: 15:00 ---- Locatie: wordt nog bekend gemaakt ---- Slaapplekken en eten: ---- Vanaf vrijdag t/m maandag ochtend zijn er slaapplekken beschikbaar. Het is wel belangrijk om je ...


(nl) Anarchistische Groep Amsterdam - Eetcafe en infoavond 'No More Deaths' [23/12]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Dec 21 09:00:55 GMT 2014

Eetcafe en infoavond 'No More Deaths' ---- In het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten vallen jaarlijks meer dan 600 slachtoffers onder migranten op zoek naar een beter leven. ---- De beter begaanbare delen van deze grens zijn inmiddels hermetisch afgesloten, waardoor de enige optie die overblijft voor migranten een gevaarlijke voettocht door de meest desolate delen van de woestijn is. ---- Het rijke westen blijft angstvallig haar grenzen militariseren in een zinloze poging mensen buiten de deur te houden. ---- Mensen wiens thuis onbewoonbaar is geworden door de wapens, de oorlogen, de exploitatie, de ontginning en het kapitalisme van datzelfde westen. ---- Geografische factoren, tezamen met militaire operaties en materialen, worden ingezet om het moeilijker te maken de grenzen te bereiken en over te steken. De wegen naar een verwacht beter leven ...


@

Last updated: Fri Jan 23 21:19:48 2015