A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) IWA Buitengewoon congres in Porto [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Dec 12 19:20:26 GMT 2014

Op 6-7 december 2014 vond een buitengewoon congres van de IWA plaats in Porto, Portugal. Op de agenda stonden niet beeindigde onderdelen van het 25e congres in 2013, plus nieuwe moties en initiatieven. 80 afgevaardigden en toeschouwers van 13 Secties en een Vriend organisatie deden mee. ---- De emoties liepen hoog op gedurende het hele congres. Opnieuw moeten wat buitengewone kwesties naar het volgende congres gaan, in 2016. Een aantal nieuwe initiatieven werden aangenomen, waaronder de creatie van een media groep, een historisch project en de instemming met een brede honderdjarige viering in 2022. ---- We verwelkomen de OLS uit Zweden als nieuwe Vrienden van de IWA. We waren allemaal blij te horen over hun werk en succes in enkele arbeidsconflicten en zien uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst. ...


(nl) Canada, UCL, Collectif Emma Goldman – Ferguson: Ga verder, niets te zien. Slechts weer een racistische moord door de politie [fr,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Dec 06 05:39:00 GMT 2014

“Hij was zwart. Dat was genoeg reden.” ---- De politie moordt en komt er altijd ongeschonden van af. We wisten het al, maar hier is nog een voorbeeld. Op 9 augustus vermoordde de politie agent Darren Wilson Michael Brown plotseling met 6 kogels in zijn lichaam, terwijl hij geen wapens had. Het lichaam van de jonge man van 18 werd toen gedurende uren achtergelaten, in het volle zicht van voorbijgangers. Het werd gevolgd door verschillende dagen van rellen in het centrum van Ferguson. Op 24 november moest de jury een oordeel vellen. Het is geen verrassing dat Darren Wilson, Michael Brown’s moordenaar, werd vrijgesproken. Volgens de rechters heeft hij zich slechts “verdedigd tegen de slechte, onbewapende aanvaller.” ---- Deze zaak herinnert aan de gebeurtenissen rond de dood van Trayvon Martin in Florida. Deze jonge zwarte 17 jarige werd vermoord door George ...


(nl) Groot Brittanie, The Anarchist Federation (AFED), Organise! magazine nummer #83 winter 2014 – Onderwerpen + Redactioneel [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 28 18:07:30 GMT 2014

Redactioneel – Oorlog, oorlog, oorlog en de enige werkelijke oplossing. ---- Het is extreem zeldzaam dat we het als anarchisten eens zijn met de paus, maar zijn recente verklaring is nauwkeurig genoeg: “We negeren een hele generatie om een economisch systeem te behouden dat niet meer in stand kan blijven, een systeem dat, om te overleven, oorlog moet voeren, zoals alle grote rijken hebben gedaan. Maar aangezien een derde wereldoorlog niet meer kan worden gevoerd voeren ze regionale oorlogen … ze produceren en verkopen wapens en daarmee worden de balansen van de economieen als idolen, de grote wereld economieen die de mens offeren aan de voet van het idool van geld, in evenwicht gebracht.” ---- Sinds het beeindigen van de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten als Grootmacht nummer 1 gezocht naar nieuwe vijanden, in diens streven om wereld overheersing, het winnen ...


(nl) WSM.ie: Strijden tegen de water belasting – Niet betalen is de enige manier om te winnen [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Nov 22 11:52:42 GMT 2014

Zaterdag 11 oktober gingen tienduizenden mensen de straten van Dublin op, als een krachtig, kleurrijk en levendig teken van oppositie tegen de pogingen van de Ierse regering om water belasting op te leggen. ---- De aantallen mensen die kwamen waren zo groot en verrasten iedereen zodanig dat niemand – media, politie of organisatoren – een nauwkeurige schatting van de aantallen kon geven. Schattingen varieerden van 30.000 tot 100.000, maar ongeacht het precieze aantal was het duidelijk dat dit het begin van iets enorms was. ---- Het was een energiek en sterk protest om onderdeel van uit te maken. Vanaf lang voor de begin tijd kwamen mensen bij Parnell Square aan. Groepen van mensen met de bus aan zien komen uit de hele stad en vanuit het hele land was inspirerend en zou een enorme invloed moeten hebben op het politieke vertrouwen van degenen die mee deden. ...


(nl) Mexico, De misdaad van Iguala en de komende opstand – Claudio Albertani [fr,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 14 16:56:31 GMT 2014

Geconfronteerd met massale misdaden die worden uitgevoerd door de verschillende politieke instituties die verbonden zijn met de lokale en wereldwijde economieen, en legale maffia, “vandaag, zegt de schrijver van deze tekst, als we in Mexico martelaren worden, hebben we geen andere keuze dan de stilte te verbreken en onze eigen opstand uit te vinden.” ---- Als een gevolg hiervan nemen we een recente tekst van Raul Zibechi die andere gegevens levert. ---- Claudio Albertani ---- In ieder geval laten we ons niet intimideren door degenen die de macht hebben en ons bedreigen. ---- We hebben geen ander alternatief dan te reageren op dreigementen en het neutraliseren van de politici die, op een volledig onbewuste manier, zich neerleggen bij de ramp of hier zelfs actief aan meewerken. ---- Gunther Anders [*] ---- Op 26 september verdwenen 43 studenten van de Raul Isidro Burgos ...


(nl) 200 jaar Bakoenin met Dick Gevers
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Nov 08 22:24:25 GMT 2014

Zaterdag 15 november -- Teatro Munganga -- Schinkelhavenstraat 27 -- Amsterdam -- Open: 19.30 / Aanvang 20.00 ---- Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag eerder dit jaar van de Russische anarchist Michael Bakoenin zal Dick Gevers spreken over het leven en de ideeën van deze belangrijke denker uit de geschiedenis van het anarchisme. ---- Anders dan zijn tijdgenoten Proudhon en Marx schreef Bakoenin geen dikke boeken. Veel van zijn ideeën heeft hij opgetekend in brieven en fragmentarische teksten. ---- Vanwege de tegenstelling tussen de anarchistische opvattingen van Bakoenin en de meer autoritaire ideeën van Marx over het socialisme raakten de twee van elkaar verwijderd. Uiteindelijk leidde dit, mede naar aanleiding van verschil in opvatting over de Parijse Commune, tot de uitsluiting van Bakoenin en anderen van de Internationale. ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire ecologie – De Tested: Vermoord door een granaat genaamd “niet dodelijk” – De strijd gaat door! door AL Toulouse [fr,pt,en] [machine translation]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 07 18:19:38 GMT 2014

De AL groepen van Agen en Toulouse waren zaterdag 25 oktober aanwezig om te protesteren tegen de dam Sivens (Tarn), “groots nutteloos project” van de PS machthebbers, waartegen de lokale bevolking zich hevig verzet en die gewelddadig wordt verdedigd met knuppels en “niet dodelijke” granaten. Zaterdag stierf een van hen. ---- Remi Fraisse, een jonge inwoner van Toulouse, stierf Tested (Tarn) in de nacht van zaterdag 25 oktober op zondag 26 oktober. ---- We hoorden al over de “tegenstanders van vrede” aan een kant, en “gewelddadige anarchisten” aan de andere kant. Voor de regering was dit de perfecte kans om diens milities te sturen en verdeeldheid te zaaien in de beweging. ---- Het lokale socialistische bestuur (gemeenteraad) en de nationale regering (de regering van Valls) stuurden hun mobiele eenheden, zonder terughoudendheid, naar de activisten die bezettingen ...


(nl) IAA – Einde van conflict met Santander Bank, ISBAN en Panel Sistemas … maar de strijd gaat door [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 31 07:13:10 GMT 2014

Gedurende het afgelopen jaar zijn onze kameraden van de CNT in conflict geweest met de bovenstaande bedrijven die IT arbeiders overplaatsen om voor de Santander Bank en enkele andere bedrijven het sluiten van directe contracten te voorkomen. ISBAN is eigendom van de Santander Bank en wordt gebruikt om direct inhuren te voorkomen. Op deze manier worden ongeveer 10.000 arbeiders gedwongen te werken in meer precaire omstandigheden. Onze kameraad van de IT Arbeiders Vakbond in Madrid werd ontslagen na het vestigen van de aandacht op deze problemen en pogingen om zich te organiseren. ---- De CNT organiseerde acties in heel Spanje en de IAA in de hele wereld. Enkele andere organisaties en kameraden deden ook mee aan solidariteitsacties die in 15 landen werden gehouden. ---- We begrijpen dat de solidariteitsacties veel deden om te helpen! We zijn er van op de hoogte gesteld ...


(nl) Doneer! Actieve solidariteit voor Kobane!
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Oct 26 16:35:51 GMT 2014

Doneer! Actieve solidariteit voor Kobane! ---- Beste leden van de Vrije Bond en andere geÃnteresseerden. ---- Betreft geld inzameling voor D.A.F. (Revolutionair Anarchistisch Front) Turkije i.v.m. actieve solidariteit rond Kobane in SyriÃ. ---- De solidariteitskas van de Vrije Bond heeft vandaag 500 euro (9-10-2014) overgemaakt naar de anarchistische organisatie D.A.F Devrimci AnarÅist Faaliyet (Revolutionair Anarchistisch Front). Door de loop der jaren zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen Nederlandse anarchisten (en Vrije Bond leden) en mensen van de D.A.F. De ervaring om met hen te spreken en te leren kennen, hebben altijd bijgedragen aan de overtuiging dat de kameraden van de D.A.F. zeer betrouwbaar zijn en zeer toegewijd aan de anarchistische zaak zijn.
...(nl) Lezing: 200 jaar Bakunin
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Oct 26 10:11:01 GMT 2014

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Michail Alexandrovitsj Bakoenin werd geboren. Zijn leven zou anders verlopen dan men van een Russisch edelman zou verwachten: over de hele wereld kwam hij bekend te staan als een hartstochtelijk revolutionair en boegbeeld van de anarchistische beweging. In de Eerste Internationale gold hij als de meest prominente anti-autoritaire tegenhanger van Karl Marx. Bakoenin was niet alleen regelmatig op de barricades te vinden. Hij heeft ook een enorme invloed gehad op de verdere ontwikkeling van het anarchisme als politieke theorie. ---- Anarchistische bieb De Zwarte Uil en de AGN organiseren op zaterdagmiddag 1 november een info- en discussiemiddag over deze belangrijke anarchistische doener en denker. Waarom was Bakoenin zo’n belangrijk figuur? Wat is mythe en wat werkelijkheid? Waarom is hij de geschiedenisboeken ingegaan als de ...


@

Last updated: Fri Dec 12 20:20:31 2014