A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Groot Brittanie, Oorlog in Gaza - GEEN STAAT OPLOSSING IN GAZA - Anarchist Federation North [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jul 18 07:01:38 GMT 2014

Een ding is absoluut duidelijk over de huidige situatie in Gaza: de Israelische staat pleegt gruwelijke daden, die onmiddellijk moeten ophouden. Met honderden doden en duizenden gewonden, is het steeds duidelijker geworden dat het doel van de militaire operatie, die sinds het ondertekenen van de oorspronkelijke wapenstilstand in juni in de planning fasen is geweest, het volledig breken van Hamas is. De aanval volgt op de blokkade die werd voortgezet tijdens de hele veronderstelde 'wapenstilstand', wat de levensomstandigheden van de inwoners van Gaza heeft vernietigd, de infrastructuur heeft verwoest en een humanitaire ramp schiep die iedereen met een beetje menselijkheid zou willen beeindigen. ---- Maar dat is niet alles wat over de situatie is te zeggen. Aan beide kanten van het conflict is het idee dat het zich verzetten tegen Israel het ...


(nl) Anarkismo.net: Een beetje zelfkritiek door Esteban Vieira - Libertaire Liga [pt, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jul 11 07:28:24 GMT 2014

Het is altijd nodig er aan te herinneren dat het anarchisme afkomstig is uit een historische traditie (of de oude, revolutionaire traditie) en als een set van ideeen, voorstellen, kritiek en oplossingen die tegen de Marxistische wetenschappelijke methode in gaan. Dit artikel stelt een reflectie voor over onze verantwoordelijkheid als propagandisten en ondersteuners van de beweging (1). ---- Historisch gezien nam het anarchisme vorm aan, en kreeg het een identiteit door, debat dat werd bevorderd door de arbeidersklasse en de boeren, nog in het midden van de negentiende eeuw, en zocht voor hun dilemma's, conflicten en vormen van strijd een uitweg in het politieke veld. Tijdens deze periode (industriele revolutie, tweede fase van de Franse Revolutie, de Parijse Commune enz.) dachten arbeiders en hun bewegingen, liga's en vakbonden na over hun posities. Het ...


(nl) IWA External Bulletin #8* - Amnestie voor de Olie Arbeiders uit lasHeras! [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jul 05 15:49:47 GMT 2014

De Regionale Arbeiders Federatie van Argentinie zet zich in voor de zaak van de arbeiders uit Las Heras en we hebben verschillende solidariteitsacties ondernomen. Het riep de Secties van de IWA op zich te mobiliseren en te protesteren bij regeringskantoren van Argentinie (ambassades, consulaten) op 24 maart (een dag waarop ons land nog een jaar van de laatste militaire dictatuur herdenkt), met het doel om de olie arbeiders uit Las Heras te bevrijden. ---- DE ZAAK ---- De olie arbeiders, waarvan sommigen waren uitbesteed, protesteren tegen een belasting op hun inkomsten, voor toegang tot de fabriek en om te gaan vallen onder de collectieve overeenkomst van de Olie Arbeiders Vakbond (wat een loonsverhoging zou betekenen). Na 20 dagen van staking, in een daad van provocatie door de gouverneur van de provincie Santa Cruz, werd de woordvoerder van de arbeiders gearresteerd ...


(nl) Subject: Oekraine, Verklaring over de Odessa tragedie - Autonome Arbeiders Vakbond [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jul 05 15:48:17 GMT 2014

Een verslag over en analyse van de botsingen in Odessa eerder deze week, tussen rivaliserende groepen van Oekraiense en pro-Russische nationalisten, waarbij meer dan 40 mensen werden vermoord, door de Kiev groep van de Oekraiense anarchistische organisatie Autonome Arbeiders Vakbond. ---- Meer dan 40 mensen werden vermoord en bijna 200 raakten gewond bij de tragische botsing van rechtse strijders in Odessa, op 2 mei: voetbal hooligans en Euromaidan zelfverdediging aan de ene kant; pro-Russische paramilitairen en lokale politie aan de andere kant. Het begon als een oorlogszuchtige menigte, die bestond uit mannen van "St. George's ribbons" en rode armbanden (zulke armbanden waren ook bij sommige politie agenten te zien), met knuppels en schietwapens, die de mars "voor een verenigd Oekraine", die bestond uit rechtse voetbal hooligans waarbij een grote menigte ...


(nl) North East Anarchists Verklaring over de SWP/UAF [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 28 18:15:48 GMT 2014

Als North East Anarchists zouden we willen aankondigen dat we de Socialist Workers Party/Unite Against Fascism in de ban hebben gedaan. ---- Dit betekent dat we niet zullen samenwerken met de SWP/UAF als organisatie, we zullen SWP/UAF leden niet als leden van NEA accepteren en we zullen SWP/UAF leden niet toestaan onze bijeenkomsten bij te wonen. ---- We hebben de bedoeling dit zowel lokaal als nationaal toe te passen. ---- Hoewel we erkennen dat er heel goed wat leden van de SWP/UAF met goede bedoelingen kunnen zijn, zouden we tegen hen willen zeggen dat ze de SWP/UAF moeten verlaten, zoals veel anderen hebben gedaan in de nasleep van Deltagate. Als zulke individuele SWP/UAF activisten er voor kiezen lid te blijven van de SWP/UAF kunnen we niet met hen samenwerken, hoe goed hun bedoelingen als individuele activisten ook zijn. We hopen dat ze de juiste keuze zullen ...


(nl) IWA External Bulletin #8* - Anarcho-syndicalistische acties in 13 landen tegen Santander Bank, Isban en Panel Sistemas [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 28 18:13:11 GMT 2014

De dag van actie waartoe was opgeroepen door de Internationale Arbeiders Associatie, op 6 maart, eindigde met tientallen protest acties in 13 verschillende landen. CNT en IAA eisen de her-aanstelling van de arbeider die bij Isban en Panel Sistemas is ontslagen vanwege het afwijzen van de verplaatsingen van medewerkers. ---- De anarchistische arbeiders vakbonden van de IAA lieten opnieuw zien dat arbeidersklasse solidariteit geen grenzen heeft. ---- Duizenden pamfletten werden in de hele wereld uitgedeeld, honderden posters en stickers werden opgeplakt, honderden protest faxen en e-mails werden verstuurd, tientallen afdelingen van de bank werden bezocht, talrijke piket acties werden georganiseerd, spandoeken die informeren over het conflict werden opgehangen en andere boycot acties werden uitgevoerd. ---- De Solidarity Federation (SolFed) voerde in Engeland verschillende ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL - Wereld voetbal: Rode kaart voor de Braziliaanse staat! [fr, pt, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 21 08:14:07 GMT 2014

Sinds 5 juni zijn de werknemers van Metro Sao Paulo opnieuw in staking. De staking is onderdeel van machtige sociale bewegingen die gedurende maanden heel Brazilie beinvloeden. ---- De enorme sommen geld die door de Braziliaanse regering zijn uitgegeven om tegemoet te komen aan de eisen van de FIFI en multinationals, die tijdens het wereldkampioenschap voetbal schril afsteken tegen de armoede, de onveiligheid, de buitensluiting, die het lot blijven van miljoenen inwoners van dit land. ---- Veel andere stakingen beinvloeden veel sectoren in Brazilie: onderwijs, industrie, transport, openbare dienstverlening ... Alle drukken ze de verwerping uit van het regeringsbeleid van de Arbeiders Partij, die werkt voor de kapitalisten en ofwel zwijgt over bepaalde vormen van misbruik of organiseert door middel van draconische wetten: ontruimingen en verplaatsingen om stadions te bouwen en ...


(nl) Notitie van solidariteit van Coordinatie van Braziliaanse Anarchisten CAB met de metro van Sao Paulo Metro Arbeiders Vakbond van Sao Paulo [pt, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 21 08:12:23 GMT 2014

Wij, Coordinatie van Braziliaanse Anarchisten (CAB), steunen de staking van de metro van Sao Paulo, niet alleen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, maar ook voor de stedelijke mobiliteit en de openbare dienstverlening. We geloven dat recente gebeurtenissen, in het bijzonder die vandaag plaatsvonden, fundamentaal zijn om de huidige situatie van vervolging van sociale-, volks- en vakbondsbewegingen in Brazilie, evenals de huidige fase van ontwikkeling van de klassenstrijd in het land, te begrijpen. ---- Wat betreft de ontslagen is het onaanvaardbaar dat de regering van de staat van Sao Paulo, in de persoon van de Transport minister Jurandir Fernandes, 60 werknemers ontslaat, waarbij wordt gesteld dat ze betrokken waren bij illegale daden, zoals het inbreuk maken op de gelijkheid of minachting van de regels bij het werk, als het duidelijk is dat deze ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #239 - Egyptische activisten in Parijs: Repressie zonder uitzetting [fr, pt, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 14 10:28:02 GMT 2014

Een voorbeeld onder veel vormen van repressie tegen migranten, geleid door de voormalige minister van binnenlandse zaken. Egyptische vluchtelingen in Parijs lijden onder verplichtingen om het gebied te verlaten, terwijl ze in Egypte hun levens riskeren. ---- Op 28 januari werden acht Egyptische activisten gearresteerd en gedurende zestien uur vastgehouden in het politie bureau in Parijs. Vijf van hen zijn in bewaring genomen en hebben de verplichting om Frankrijk te verlaten (OQTF). Ze bevonden zich gedurende vijf minuten zonder toestemming, maar vreedzaam, voor het Egyptische militaire kantoor in Parijs. Ze verwierpen de bloeddorstige militaire repressie tegen het Egyptische verzet, marteling, moorden en willekeurige arrestaties, waarover we in Frankrijk niet horen.
...(nl) Portugal, Marketing Conferentie in Lissabon onderbroken in solidariteit met arbeiders die zijn ontslagen bij Mediapost door AIT-SP Core Lissabon [pt, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jun 06 16:32:39 GMT 2014

Leden van de AIT-SP bestormden vandaag het auditorium van het Alvalade Stadium in Lissabon en onderbroken de "Directe & Digitale Marketing" conferentie, die was georganiseerd door de advertentie en marketing multinational Mediapost, La Poste Group. Deze actie was er op gericht te protesteren tegen het ontslag van 14 arbeiders in Barakaldo (Baskenland), waaronder verschillende vakbondsvertegenwoordigers van de Nationale Confederatie van de Arbeid, in een duidelijke poging om degenen tot zwijgen te brengen die de daden van het bedrijf, dat probeert arbeiders te dwingen tot het inleveren van loon of tijd, onder dreiging van ontslag, uitdagen, waarbij leuzen van solidariteit met de ontslagen arbeiders werden geroepen en een spandoek met de leuze "Mediapost, honden, vaarwel" werd getoond. In de kamer waren verschillende nationale en internationale marketing hoge pieten, en de ...


@

Last updated: Fri Jul 18 09:01:43 2014