A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Collectivo Anarchico Libertario - Livorno: Van Livorno tot Malta: Vrijheid voor de drie van El Hiblu! Beeindig de rechtszaak! (it, en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Apr 11 05:21:18 GMT 2021

Je verzetten tegen push backs naar Libie is geen misdaad! Bevrijdt de El Hiblu 3! ---- Twee jaar geleden, op 28 maart 2019, kwam het koopvaardijschip El Hiblu aan op Malta en drie tieners werden gearresteerd en aangeklaagd wegens het plegen van een meervoud van misdaden, waaronder daden van terrorisme. Een alliantie van mensenrechten activisten roept Malta op de aanklachten onmiddellijk in te trekken. ---- Op 26 maart 2019 werden 108 mensen gered vanaf een rubberboot. De boot had de Libische kust verlaten om te proberen te vluchten naar Europa. De vluchtelingen werden, gecoördineerd door een vliegtuig van de EUNAVFOR Med operatie, gevonden en gered door het koopvaardijschip El Hiblu1. Na de reddingsoperatie verzekerde de kapitein van de El Hiblu1 de vluchtelingen dat ze ...


(nl) vrije bond: Vrije Bond Congres - oproep levende reader (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Apr 10 09:20:05 GMT 2021

Beste Vrije Bondsleden, ---- De voorpret voor het Vrije Bond Congres kan dit jaar nog vroeger beginnen dan anders! Dat congres vindt van 3 tot 5 september 2021 plaats op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. Dat duurt nog wel een tijdje, maar zoals we eerder al aankondigden, hopen we de interessante gesprekken en discussies al ruim vóór het eigenlijke congres te kunnen opstarten. Om de gedachte-uitwisseling tussen leden en groepen te faciliteren, maken we een levende congresreader. ---- Hoe bijdragen ---- Een levende reader is pas levendig als er regelmatig nieuwe bijdrages in verschijnen. Individuele leden en lokale (of thematische) groepen kunnen op twee manieren bijdragen aan de reader. Ten eerste kun je een originele bijdrage schrijven - een congresstuk. Zo'n stuk mag ...


(nl) vrije bond: Blokkade van de coronabrandhaard Vion (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Apr 08 07:03:46 GMT 2021

Op dinsdag 30 maart hebben wij de ingang van Vion in Boxtel geblokkeerd en de aanvoer van dieren naar de slachtfabriek stilgelegd. De actie duurde minder dan twee uur en werd beëindigd op last van de burgemeester. Vier activisten werden gearresteerd omdat ze het bevel om zich te verwijderen niet opvolgden. ---- Aanleiding voor de blokkade was een recente corona uitbraak in het slachthuis. Bijna honderd mensen zijn besmet geraakt in drie weken tijd en dat maakt het slachthuis wederom tot een corona brandhaard. Dit is al de tweede uitbraak in Boxtel, ook in Groenlo en in Duitsland zijn in acht slachtfabrieken van Vion al uitbraken geweest.
Vion speelt Russisch roulette met hun personeel door de vestigingen open te ...(nl) vrije bond: Stop Wapenhandel - Het uitbesteden van dodelijk grensbeleid
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Apr 07 06:58:44 GMT 2021

Het uitbesteden van grensbewaking aan landen buiten Europa is steeds bepalender aan het worden voor het Nederlands buitenlandbeleid, zo blijkt uit het vandaag door Stop Wapenhandel gepubliceerde rapport ‘Het uitbesteden van dodelijk grensbeleid'. Deze uitbesteding, gericht op het stoppen van migranten voordat ze de grenzen van Europa bereiken, versterkt mensenrechtenschendingen en dwingt mensen steeds gevaarlijkere migratieroutes te nemen, met dodelijke gevolgen. ---- Vooral de afgelopen vijf jaar is Nederland steeds meer projecten gaan financieren om grensbewaking te versterken in landen rondom Europa. Defensie wordt vaak ingezet voor het opleiden van grensbewakers in landen op de route naar Europa. Daarbij werkt Nederland samen met omstreden partners. Zo ondersteunt Nederland ...


(nl) Frankrijk, UCL - De staat ontbindt Generation Identitaire terwijl het diens ideeen propageert (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Apr 04 07:40:55 GMT 2021

Het besluit dat op 3 maart 2021 door de Raad van Ministers werd genomen om de neofascistische organisatie Generation Idenititaire te ontbinden is zeker goed nieuws, maar de anti-fascistische strijd is niet beperkt tot het opportunisme van de regering. Als deze aankondiging waarschijnlijk het gevolg zal hebben dat de kleine racistische groep een tijdje wordt verstoord is in talrijke gevallen aangetoond dat het ontbinden van extreem rechtse groepen ineffectief is in de strijd tegen de acceptatie en bevordering van hun ideeen in de openbare ruimte. ---- Ontbinden en dan? ---- Dit is niet de eerste keer dat de Franse staat een extreem rechtse organisatie heeft ontbonden. Generation Identitaire was zelf de opvolger van Radicale Eenheid, dat in 2002 werd ontbonden. Er is geen gebrek aan ...


(nl) vrije bond: LAG Anarchist Book Club - Economische coöperaties (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Apr 03 07:49:21 GMT 2021

Maandag 29 maart vindt er weer een online book club plaats, georganiseerd door LAG (de Leuvense Anarchistische Groep). De avond zal in het teken staan van economische coöperaties. ---- We nodigen elke deelnemer uit om van tevoren wat te lezen/kijken/luisteren over dit onderwerp. Suggesties voor teksten, filmpjes en podcasts vind je via de link hieronder. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen hun pasgevonden kennis delen. ---- Iedereen is welkom, ongeacht de mate waarin ze zich hebben kunnen voorbereiden. Kom dus zeker ook gewoon langs als je (nog) niet zo veel weet over economische coöperaties, of als je gewoon wilt luisteren!
Datum: 29/03/2021 ---- Tijd: 20:00 - 22:00u ---- Plaats: Discord ---- Voertaal: Engels ...(nl) vrije bond: Verslag flyeractie bij verblijflocatie migrantenarbeiders in Putten en Bunschoten-Spakenburg
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Apr 02 06:39:23 GMT 2021

Op zondag 29 maart is de werkgroep Arbeid van de Vrije Bond weer eens op stap geweest. Jazeker ondanks de strenge COVID maatregelen is deze werkgroep al verschillende keren op pad geweest om arbeidsmigranten op te zoeken. Tenslotte kunnen we deze groep goed bereiken als we hen daadwerkelijk tegenkomen, kunnen aanspreken en vragen of zij interesse hebben in onze flyer met uitleg over hun rechtspositie. ---- Dit keer hebben we een kleine locatie uitgekozen namelijk een "bungalowpark" in de buurt van Putten in Gelderland. Op deze gure zondagmiddag zijn we met onze flyers (in het Pools en Engels) naar het park afgereisd. In tegenstelling tot de woonlocatie in Zeewolde was dit een klein park met zo'n 50 bungalows. Ondanks de snijdende maartse kou waren veel migranten erg ...


(nl) Griekenland, Libertatia [Thessaloniki]: Mars uit solidariteit met immigranten door APO [machine vertaling] (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Mar 27 07:44:25 GMT 2021

Februari 2021: Een vluchteling zet zichzelf in brand in het Kara Tepe concentratiekamp, waarbij ze protesteerde tegen haar detentie. ---- Maart 2021: Drie vluchtelingen werden dood gevonden in een gebouw in Thessaloniki, toen ze een vuurtje stookten in hun poging om zichzelf op te warmen en kort erna omkwamen door de rook. ---- Voor een maatschappij in moeilijke tijden, zoals een pandemie, zou het ondersteunen van de sociale groepen die de meest urgente behoeften hebben de eerste zorg moeten zijn. Helaas, de staat (en iedere staat) biedt niet alleen geen hulp aan, maar vindt door de pandemie een mogelijkheid om degenen die in de marge zitten, aan wie het lijden door het virus nu is toegevoegd, te negeren en armer te maken. ...


(nl) vrije bond: Antiracismedemonstatie (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 24 08:40:08 GMT 2021

Beste kameraden, -- Al weken wordt het nieuws gedomineerd door viruswappies, zakkenvullende fascisten als Willem Engel en politici die hun racistische en onderdrukkende beleid ongestraft kunnen uitvoeren. ---- Terwijl Nederland steeds verder verzandt in crisis en onze vrijheden steeds minder vanzelfsprekend zijn, wordt ons voorgehouden dat we tijdens verkiezingen invloed hebben op het bestuur van ons land. Ondertussen worden op betekenisloze marsen holle beloften gedaan. Er verandert nooit iets. ---- Daarom roepen wij iedereen op om zich op 21 maart tijdens de antiracismedemonstratie bij ons anarchistisch blok te voegen.*
Omdat het tijd wordt om een stem te laten horen tegen politici die een lippendienst aan antiracisme doen om stemmen te winnen. Omdat we niet langer ...(nl) CNT-AIT. Tegen alle verwachtingen in (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 21 14:46:25 GMT 2021

Zoals een deel van de libertaire beweging al weet heeft de CNT-AIT, Nationale Arbeid Confederatie, gedurende jaren te maken gehad met een proces van verstikking door een organisatie die zichzelf anarcho-syndicalistisch noemt en zichzelf ook de CNT noemt. ---- Anarchistische individuen en groepen die voelen dat ze het anarcho-syndicalisme eigenaardig vinden beschouwen deze situatie met verdenking, scepticisme en zelfs een bepaalde ironie, en ze denken dat het absoluut decadent en belachelijk is dat er in de Spaanse staat “twee CNTs” zijn, het gevolg van een “splitsing”, dat ze onverzoenlijk worden en dat ze, verder, zijn verwikkeld in een “slag om acroniemen”, waarbij beiden strijden om de historische acroniemen te tonen, waardoor de echte sociale en politieke problemen ...


@

Last updated: Sun Apr 11 07:21:19 2021