A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Anarchistische Groep Amsterdam - Wat is de Rojava revolutie?
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 20 11:52:06 GMT 2015

Op zaterdag 17 oktober organiseert de AGA een dag over Rojava en de toekomst van de sociale revolutie daar. De opbrengst van deze dag zal gaan naar het werk van de DAF in Kobane. ---- Rojava is een streek in Noordoost Syrië waar voornamelijk Koerden wonen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, nu 4 jaar geleden, heeft deze streek zich autonoom verklaard en is er een systeem van directe democratie en zelfbeheer ingevoerd. ---- Een van het meest in het oog springende ontwikkelingen daarbij is de positie en de rol die vrouwen spelen in de samenleving. Helemaal als die positie wordt vergeleken met die van vrouwen in de omringende landen waar die positie de afgelopen jaren ernstig verslechterd is of onder zware druk staat. Door het economisch zelfbestuur, het radicaal democratisch bestuur en de zichtbare en actieve rol die vrouwen spelen op elk niveau van ...


(nl) Griekenland, Afstand doen van verkiezingen. Geen taak van onze levens. Sociale en klasse tegen-aanval [gr, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Sep 17 07:25:19 GMT 2015

Het zijn vijf jaar van overheersing van voortgaande agressie intensivering tegen de uitgebuitenen en onderdrukten in Griekenland geweest. ---- Een aanval die het ondertekenen van het eerste Memorandum en het met succes toepassen van beleidspakketten van de sociale meerderheid markeerde. ---- Een aanval die volgde door de uitvoering van het middellange termijn programma, het tweede memorandum en het recentelijk ondertekenen van het derde Memorandum. ---- Burger ontwerpen en overeenkomsten die de totale aanval tegen de soevereiniteit van onderop zijn, tot de onderwerping van de uitgebuitenen, om de socialisatie van private verliezen en privatisering van openbare rijkdom te bereiken. ---- Ondertussen, plaats een alomvattend opnieuw regelen van de arbeidsverhoudingen ten voordele van de bazen, dat de beste plaatsen zal veiligstellen voor de Europese bazen. ...


(nl) Indonesie, anarkis.org – REDACTIONEEL: Het verwerpen van nationalisme en patriotisme [machine vertaling] [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Sep 10 05:41:24 GMT 2015Boeren uit Tegaldowo, Apex, verwerpen het bestaan van PT Semen Indonesia (SI) in de heuvels bij het bronwater van hun woonplaats, arbeiders in Jakabeka staken om de invoering van lage lonen te verwerpen, en de Malind in Merauke verwerpen de exploitatie van hun bossen door de PT Medco, niet een publiek dat overwoog dat de oorzaak van het conflict minder verenigt, dat de boeren die zich keren tegen de agenda van de staat en PT SI een gebrek hebben aan begrip van de hoofdagenda van ‘ontwikkeling’ die er op gericht is het nationaal inkomen te verhogen voor ‘het welzijn van het volk’, dat arbeiders die staken mensen zijn die minder bereid zijn om zijn positie te begrijpen, en niet zouden ...(nl) Cuba, Media, De andere vijanden van de revolutie door Jimmy Roque Martinez [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Sep 04 18:21:27 GMT 2015

HAVANA TIMES – Elio Delgado’s bericht, “De vijanden van de revolutie”, verbaasde me vanwege de blinde inhoud. Ik weet dat het weinig verschilt van andere teksten van die schrijver, maar deze keer is het de moeite waard om wat eenvoudige commentaren te geven. ---- Ik ben een anarchist en ik voel geen verlangen om de Cubaanse Revolutie te redden, zoals ik die heb gekend. Maar ik ben ook geen contra-revolutionair. ---- Het voorbeeld dat Elio noemt van de 1 mei parades is bijna beledigend voor de Cubaanse arbeiders die – zoals iedereen weet – geen interesse hebben voor het marcheren naar de Plaza. Ze doen dit omdat het op de werkplek van ze wordt geeist. ---- Het is absurd om te geloven dat de arbeiders geen tekens tonen waarin ze een verhoging van hun salarissen eisen omdat ze de Cubaanse regering vertrouwen. De salarissen in Cuba zijn gedurende meer dan 20 jaar niet toereikend ...


(nl) Indonesie, OVER ANARKIS.ORG: “we identificeren onszelf als anarchisten in de traditie van “Platformisten”, anarchistische communisten en anarchistische syndicalisten (google vertaling) [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Aug 27 07:24:10 GMT 2015

OVER ANARKIS.ORG ---- “Anarkis.org is een product van de samenwerking tussen organisaties en individuele anarchisten die het eens zijn met onze Redactionele Verklaring (zie onder). Deze site heeft de bedoeling de vertegenwoordiging te zijn van het vertoog en de praktijk van de anarchistische beweging in het centrum van de revolutionaire beweging in Indonesie. Anarchist.org heeft de bedoeling de site te zijn van de productie, reproductie en distributie van het vertoog en de praktijk van het anarchisme in het Indonesisch”. ---- REDACTIONELE VERKLARING ---- In de heterogene tendensen in het anarchisme identificeren we onszelf als anarchisten in de traditie van “Platformisten”, anarchistische communisten en anarchistische syndicalisten. In het algemeen identificeren we onszelf met de organisatorische theorie en praktijk van deze traditie. Echter, deze traditie is het ...


(nl) anarkismo.net: Sam Harris, Nieuw atheisme en de islam door Mazen Kamalmaz [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 21 07:53:36 GMT 2015

Dit is een commentaar over het Sam Harris – Glenn Greenwald debat over de Islam, zie: http://www.samharris.org/blog/category/islam ---- http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/03/sam-harris-muslim-animus ---- Ik denk dat het Harris – Greenwald debat de belangrijkste kwestie misten van de kwestie waarover ze debatteerden, die van de islam en de moslims. We zouden kunnen instemmen met de enquete door Greenwald, dat slechts 7% van de moslims radicalen zijn, en religieus toegewijd. En dat de rest (93 van de moslims) gematigd en goed zijn. Maar helaas verspilden beide schrijvers hun tijd met discussiëren over het goed zijn van de 93%, terwijl ik denk dat de hele kwestie alleen ging over de andere 7%, waarvan geen van beide stelden dat ze goed zijn. Wat betreft de islamisten, die 7% van de moslims, ze gebruikten hun debat slechts om ...


(nl) anarkismo.net: James Guillaume (1844-1916) & de geboorte van syndicalisme, anarchistisch communisme door Lucien van der Walt [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 14 20:08:15 GMT 2015

Uit Mother Earth jaar 12, nummer 1, maart 1917: OVERLIJDENSBERICHT: James Guillaume (1844-1916) & de geboorte van syndicalisme, anarchistisch communisme ---- De internationale arbeidersbeweging, de anarchisten en syndicalisten, zijn een van hun vroegste pioniers kwijt geraakt. James Guillaume, de vriend en mede-arbeider van Bakunin, is in Zwitserland gestorven. ---- Hij was getuige van de eerste bloei van de militant internationale geest in de arbeidersklassen van alle landen, bestuurd door het kapitalisme en diens dienaar, de staat. ---- Toen op 28 september 1864, bij een bijeenkomst in St. Martin’s Hall, Londen, de Internationale Arbeiders Associatie tot stand kwam, kwam een nieuwe zonsondergang op aan de horizon en het schiep een sterke hoop en visies die allemaal zouden leiden naar de toekomst, als de barrières en vooroordelen tussen volkeren ...


(nl) agamsterdam.org: Zaterdag - benefiet Anarchistische Bibliotheek voor wederopbouw Rojava
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 07 05:36:33 GMT 2015

Vrienden, ---- Deze zaterdag houden we de Anarchistische Bibliotheek langer open en is er soep, brood en drinken. De (bescheiden?) opbrengst zal naar de anarchisten van de DAF (Devrimçi Anarsist Faaliyet) gaan. Zij ondersteunen vanuit Turkije onder andere de wederopbouw van Kobane en zijn betrokken bij het sociaal centrum in Suruç waar IS twee weken geleden een aanslag op pleegde. ---- Dus, heb je zin in een zwoele zomeravond met muziek, een hapje, een drankje en een goed gesprek, dan ben je van harte welkom. ---- Tot zaterdag, ---- AGA ---- Anarchistische Groep Amsterdam ---- postbus 16521, 1001 RA Amsterdam ---- stuur een email naar aga@agamsterdam.org ---- om je te abonneren op onze maillijst en nieuws van de AGA te ontvangen. ---- bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
...(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #248 – Zuid Ierland: Mark, activist van de Workers Solidarity Movement: “De belangrijkste beweging sinds decennia”[fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 07 05:12:22 GMT 2015

In Zuid Ierland bestaat een sociale beweging van strijd met demonstraties van meer dan honderdduizend mensen, die, gezien de bevolkingsomvang, heel belangrijk is. Het gaat om het weigeren van de invoering van een belasting op water, wat er toe leidt dat huishoudingen betalen voor hun water consumptie, terwijl een deel daarvan al voor belastingen bestemd is. Mark, een activist van de Workers Solidarity Movement (WSM), zuster organisatie van Alternative Libertaire, beantwoordt onze vragen. ---- AL: Wat is je gevoel over de strijd? ---- Mark: Dit is de belangrijkste beweging in Zuid Ierland sinds minstens enkele decennia (misschien met uitzondering van de strijd tegen het Britse imperialisme in Noord Ierland). Deze beweging komt na zes jaar van bezuinigingen en groeit sinds de afgelopen zomer. Gedurende zes tot acht jaar zijn er mobilisaties geweest en zijn ...


(nl) Griekenland, rocinante: ONZE STAAT toonde diens tanden. Verrot! [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jul 31 08:03:36 GMT 2015

“Waanzin zou het zijn om onze dromen in de steek te laten (…) En de grootste waanzin van alles, om het leven te zien zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn (…) de wereld veranderen, mijn vriend Sancho, is niet krankzinnigheid, noch utopia. Het is rechtvaardigheid!” – Don Quixote of Miguel de Cervantes (1605-1615) ---- De Griekse staat wilde, om de ergste tradities te eren, maandagavond nog een dode hebben. De criminele, moorddadige, niet geprovoceerde aanval op het blok van het Anarchosyndicalistische Initiatief Rosinante herinnerde aan de dagen van 1980 en 1985 en het is alleen aan de activisten te danken, aan hun kalmte, vastberadenheid en moedige houding, dat het ergste scenario werd vermeden. Het zelfde geldt voor de aanwezigheid van de politie ’s nachts op het Exarchia Plein, met diens gebruikelijke praktijk van een bezettend leger, waarbij ...


@

Last updated: Sun Sep 20 13:52:07 2015