A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) i-f-a: Verklaring van de bijeenkomst van de Internationale van Anarchistische Federaties geschreven door CRIFA [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Jun 29 09:11:09 GMT 2016

De CRIFA in Ljubljana herbevestigt de solidariteit met vluchtelingen en migranten. Veel van onze federaties (in het bijzonder in Europa, waaronder de regio rond de Middellandse Zee en de Balkan) zijn betrokken bij concrete solidariteit met vluchtelingen door mensen te huisvesten, ze te helpen met medicijnen, juridische processen, het ontwikkelen van zelf-organisatie en het organiseren van demonstraties. ---- We strijden tegen extreem rechtse activisten die van de situatie profiteren door hun xenofobische agenda’s te ontwikkelen. We keren ons tegen natie staten, die het nationalisme aanmoedigen, muren bouwen en grenzen sluiten, de zelfde staten die het wereldwijde kapitalisme en het vrije verkeer van geld of handelsovereenkomsten die mensen binnen nationale grenzen uitbuiten steunen. ---- Ondanks deze situatie zien we ook goede voorbeelden van solidariteit en we ...


(nl) wsm.ie: Wat is zelf-organisatie? Een basis introductie door Ferdia O’Brien [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Jun 28 09:02:20 GMT 2016

Luister lang genoeg naar anarchisten, en jullie zullen ons de ‘zelf-organisatie’ van verschillende bewegingen of groepen horen prijzen en er op aan te dringen dat politieke activiteit meer ‘zelf-georganiseerd’ zou moeten zijn. Maar wat betekent dit? Waarom is dit belangrijk? ---- Het kan een vreemd klinkende term zijn, maar ‘zelf-organisatie’ is dingen doen zonder te vertrouwen op, of te wachten op, extern leiderschap of een centrale autoriteit. Een ‘zelf-georganiseerde’ beweging wacht niet tot partijen, vakbonden of wat voor leider dan ook bevelen geeft. Een ‘zelf-georganiseerde’ groep wordt niet van bovenaf gecontroleerd. Zelf-organisatie zit – net als een verwant idee, ‘zelfbestuur’- in de kern van het anarchisme. Het maakt ons effectiever, en geeft ons een mogelijkheid om echte democratie in praktijk te brengen. ...


(nl) ias Roemenie: Verklaring van totaalweigeraar van militaire dienst D. Chatzivasileiadis – Solidariteit vergadering Wat betreft de dreigende rechtszaak en mogelijke gevangenisstraf [en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Jun 28 09:02:13 GMT 2016

Op 2 juni zal de militaire rechtbank in hoger beroep oordelen over mijn vonnis van 12 maanden gevangenisstraf vanwege mijn tweede en derde weigering van de militaire dienstplicht. Gegeven het feit dat ik niet val in de juridische ruit van opschorting van een vonnis omdat ik in het verleden ben veroordeeld vanwege mijn politieke activiteit, het vonnis van mijn eerste veroordeling vanwege de overtreding van weigering om in het leger te dienen (vonnis van 12 maanden gevangenisstraf) werd afgekocht met de hulp van de solidariteitsbeweging. Verder werden drie administratieve boetes opgelegd van elk 6.000 euro vanwege vier oproepen die ik heb geweigerd. ---- De eindeloze vervolgingen, arrestaties, vernederende overplaatsingen, rechtszaken en vonnissen die werden opgelegd aan totaalweigeraars van de militaire dienst zijn een kenmerkende uitdrukking van ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #260 – Verenigde Staten: De natuur op het kruispunt van vormen van onderdrukking [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Jun 27 11:42:05 GMT 2016

De eis van ‘klimaat rechtvaardigheid’, die duidelijk geen verenigende leuze is, is verbonden met de huidige kritische en radicale ecologie bewegingen voor milieu rechtvaardigheid in de VS. ---- De beweging voor milieu rechtvaardigheid in de Verenigde Staten komt niet voort uit milieu bewegingen, maar uit burgerrechten bewegingen, die zich eerst bewust werden van ras en klasse ongelijkheden en later de negatieve gevolgen van industriële productie gingen bestrijden (habitats die bloot werden gesteld aan vervuiling en afval). ---- In de jaren ’80 van de 20e eeuw vonden verschillende vormen van strijd plaats tegen projecten met giftige producten. Het meest opvallende geval, dat van Warren County (North Carolina, 1982), maakte de raciale basis duidelijk van de keuze van de locatie, in de buurt van overwegend zwarte buurten. Tijdens deze vormen van strijd ...


(nl) De Cubaanse beweging uitgewist door Castro komt terug & ze hebben onze solidariteit nodig, door Mario Castillo, Dmitri Prieto, Isbel Diaz [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Jun 27 11:42:02 GMT 2016

Kameraden die werken voor het opleven van het anarchisme in Cuba hebben onze onmiddellijke financiele steun nodig. Bezoek voor donaties in VS dollars het Cuban Anarchist Solidarity Fund. Voor Euro-zone bijdrages, klik hier. ---- Isbel, Mario & Jimmy (foto: Gabriel Uchida) ---- Veranderingen in de regulering van private ondernemingen van de Cubaanse staat en in de verhouding tussen Cuba en de VS gedurende het laatste decennium openen nieuwe mogelijkheden en gevaren voor de Cubaanse maatschappij. ---- Echter, de nieuwe situatie heeft ook geïnspireerd tot de hergeboorte van de lang onderdrukte anarchistische beweging op het eiland. De Alfredo Lopez Libertaire Workshop (Taller Libertario Alfredo Lopez, TLAL), vernoemd naar een Cubaanse anarcho-syndicalist uit de vroege 20e eeuw, is een van de belangrijkste groepen die deze taak uitvoert. ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire – verhandeling AL, Tegen de Arbeidswet: staken, blokkeren, saboteren [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jun 26 14:46:57 GMT 2016

De beweging die op 9 maart begon wordt nog steeds sterker. De PS zit dichtbij het breekpunt. Bouw het alternatief van arbeiders en arbeidsters op! – Zelfs sterker! ---- Ondanks een werkelijke moeilijkheid om de meerderheid te laten staken breidt onze beweging zich uit en wordt die door de steun van de publieke opinie radicaler. ---- In ieder beroep, in iedere bedrijfstak, in lokale inter-vakbonden met de Nuit Debouts is het de tijd om te versnellen: staken, blokkeren, saboteren, alle middelen moeten voor de machtsbalans worden gebruikt. ---- We kunnen niet verliezen, omdat na de nederlaag van 2010 over de pensioenen nog een nederlaag over de Arbeidswet dramatische gevolgen zou hebben voor het vertrouwen in de collectieve strijd, de vakbondsstrijd.
...(nl) Griekenland, 24 mei Bezetting van het Ministerie van de Arbeid – Pl. Korai door A.P.O. + door Anarchistische Bijeenkomst over Sociale en Klasse Emancipatie [gr,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jun 26 14:42:17 GMT 2016

Deze ochtend bezette de Anarchistische Conventie over Sociale en Klasse Emancipatie het gebouw van het Ministerie van de Arbeid in Pl. Korai. ---- Om 11.00 uur concentratie in Pl. Korai, buiten het bezette gebouw van het Ministerie van de Arbeid. ---- TEGEN DE STAAT EN KAPITALISTISCHE BARBARIJ ---- ORGANISATIE EN STRIJD ---- VOOR SOCIALE REVOLUTIE, ANARCHIE EN LIBERTAIR COMMUNISME ---- 11.00 uur concentratie bij Korai Plein. ---- Anarchistische Politieke Organisatie – Federatie collectiviteit ---- Regionale Coordinatie Athene ---- http://apo.squathost.com/ ---- anpolorg@gmail.com ---- Gepost door Athos Simonetis ---- http://apo.squathost.com/939-2/ ---- Vandaag om 9.00 uur bezetten kameraden het Ministerie van de Arbeid aan het Korai Plein. We roepen op tot concentratie om 11.00 uur, buiten het bezette gebouw. ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – beleid, Verboden van demonstraties: repressie nog steeds op peil [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 25 12:55:37 GMT 2016

Tientallen activisten en militanten werden verboden mee te doen aan de gebeurtenissen van 17 mei, in verschillende steden in Frankrijk (Parijs, Lyon, Nantes…). ---- De politie kwam aan bij de woningen van deze mensen voor hun aankondiging van de Prefectuur, die ze verbood de manifestaties in hun steden te bezoeken. Deze draconische maatregel wordt mogelijk gemaakt door de noodtoestand, de beroemde noodtoestand die slaafs werd goedgekeurd door 900 van de 906 parlementsleden, waaronder die van het Linkse Front, en die het parlement binnenkort gaat verlengen. De politie noemt deze draconische maatregel “preventief”, om “mogelijk geweld” te voorkomen. ---- Opnieuw, zoals in de mobilisatie tegen de Cop 21, manipuleert de regering de strijd tegen het terrorisme om vormen van sociale strijd tot zwijgen te brengen. Terwijl de regering strijdt voor de doorvoering van ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – vakbondswezen, Spoorwegmensen: hernieuwde staking, uiteindelijk? [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jun 25 12:55:37 GMT 2016

Zal voor 31 mei na de havens, wegen, de olie sector, RATP, de luchthavens, de PTT, de spoorweg sector zich bij de dans aansluiten? Een echte inter-federale oproep voor hernieuwde staking werd net uitgegeven! ---- Meer dan twee maanden na het begin van de beweging zeggen de vakbondsfederaties CGT, FO en SUD-Rail uiteindelijk alle drie dat ze een oproep zullen doen voor hernieuwde staking, het zal vanaf dinsdagavond 31 mei zijn! UNSA en CFDT deden een oproep voor stakingen voor een onbepaalde periode vanaf die datum. ----We moeten stoppen met de stakingen van 24 uur of 48 uur, die in de huidige context niet werken. Erger nog, ze verdelen ons, we raken nodeloos geld kwijt en worden zwakker. ---- Afgelopen week heeft de CGT-Spoorweg Federatie gewerkt om een algemene vergadering over de voortzetting van de staking voorbij 48 uur te voorkomen; SUD-Rail en FO federaties ...


(nl) Tsjechie, afed.cz: 1871 – De Parijse Commune [en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jun 24 08:03:04 GMT 2016

Een korte geschiedenis van de eerste socialistische arbeidersklasse opstand in de wereld. De arbeiders uit Parijs namen, samen met muitende mannen van de Nationale Garde, de stad in en begonnen met het reorganiseren van de maatschappij in hun eigen belangen, gebaseerd op arbeiders raden. Echter, ze konden het niet volhouden, toen meer troepen de stad opnieuw innamen en 30.000 arbeiders afslachtten in een bloeddorstige wraak. ---- Vaak wordt gezegd dat de Parijse Commune het eerste voorbeeld was van arbeiders die de macht overnamen. Vanwege deze reden is het een zeer belangrijke gebeurtenis, hoewel het wordt genegeerd in het Franse historische curriculum. Op 18 maart 1871, nadat Frankrijk door Pruisen werd verslagen, in de Frans-Pruisische oorlog, zond de Franse regering troepen naar Parijs om te proberen de kanonnen van de Parijse Nationale Garde terug te nemen ...


@

Last updated: Wed Jun 29 11:11:10 2016