A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) ag amsterdam: Hou Domela in Heerenveen!
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 28 07:43:24 GMT 2017

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen dreigt te verdwijnen door gemeentelijke bezuinigingen. Dat mag niet gebeuren! Help daarom mee om dit bijzondere museum over deze illustere vrijdenker en strijder tegen maatschappelijk onrecht te behouden, samen met het eveneens met sluiting bedreigde Museum Heerenveen. ---- Het Domela Nieuwenhuis Museum bestaat al sinds 1925 en is daarmee een van de oudste musea ter wereld gewijd aan een voorvechter uit de arbeidersbeweging. Of het nu gaat om individuele vrijheid, rechtvaardigheid of emancipatie; veel van Domela's ideeën zijn nog springlevend. Het Domela Nieuwenhuis Museum wil zich daarom blijven inzetten voor het bevorderen van politiek en sociaal bewustzijn. Steun hier http://ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/petitie/ de actie voor het behoud van het Domelamuseum of kijk op Facebook ...


(nl) ag amsterdam: J20 arrestantenBenefiet@MKZ amsterdam
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 26 14:40:19 GMT 2017

Op 20 januari 2017 werd president Trump ingehuldigd in Washington, Duizenden mensen gingen de straat op en blokkeerde wegen en toegangspoorten naar de "huldiging" Een zwart blok van duizend voornamelijk anarchisten vocht met racistische Trump aanhangers en de politie, vielen bank gebouwen aan en multinationaal ketens als Mac Donalds en Starbucks. ---- Helaas zijn er 200 mensen opgepakt door de smeris en worden zware veroordelingen verwacht. Daarom word er deze avond geld ingezameld voor advocaat en proceskosten. Dus doneer gul! alle beetjes helpen. ---- An injury to one is an injury to all! ---- Zaterdag 1 April 2017 ---- In de MKZ ---- Eerste Schinkelstraat 14-16 ---- Amsterdam ---- Deur open 19:00 ---- Vegan 3 gangen maaltijd vanaf 19:30 ---- Om 21:00 Een korte introductie over de huidige stand van zaken m.b.t. de rechtszaken e.d. ...


(nl) Roemenie, 10 verschillen tussen burgerlijk feminisme en het libertaire [en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 26 06:01:11 GMT 2017

Het burgerlijke feminisme zoekt bescherming van vrouwen door middel van het dwangapparaat van de staat. Het libertaire feminisme is gebaseerd op zelfverdediging voor vrouwen in de gemeenschap. ---- Het burgerlijke feminisme stelt dat iedere vrouw moet concurreren in de “vrijheid van gelegenheid” en moet worden beloond volgens hun eigen verdiensten. In tegenstelling hiermee strijdt het libertaire feminisme er voor dat ieder individu solidariteit en gelijkheid ontwikkelt, waarbij iedereen wordt beloond naar hun behoeften. ---- Het burgerlijke feminisme wil het opnemen van vrouwen in posities van macht in het parlement en in het leger, het top management van kapitalistische bedrijven en posities in de regering. Libertaire feministen willen de afschaffing van kapitalistische instituties. Daarom worden ze gezien als anti-staat, anti-militaristisch en als critici van het ...


(nl) anarkismo.net: IVD 2017: Het vieren van een nieuwe revolutie door Melbourne Anarchist Communist Group [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Mar 18 07:05:34 GMT 2017Laten we deze keer vanaf het begin strijden voor arbeiderscontrole. Laten we structuren met controle scheppen die zeker stellen dat arbeiders de controle houden. Laten we niet macht overdragen aan een staat die steeds opnieuw tirannie kan instellen. We willen anarchistisch communistische organisatie. Arbeiders delegatie. Gelijke procedures. Organisatie vanaf de basis. Het is 100 jaar geleden dat vrouwelijke arbeiders begonnen met de revolutie van 1917. Laten we het opnieuw doen! De tijd voor wereldwijde revolutie is hier! ---- Petrograd, 1917 ---- De vrouwen uit Petrograd maakten in 1917 de Internationale Vrouwen Dag hun dag om in staking te gaan voor brood en vrede en een einde aan ...(nl) AGA discussieavond: verkiezingen | AGA debate night: elections | monday march 13 20:00, Bollox
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 14 11:12:21 GMT 2017

Nederland is in rep en roer. Na vier jaar wachten mogen bijna alle volwassenen weer op het stembureau een vakje inkleuren. De AGA organiseert een avond om dit interessante fenomeen te bespreken, met een uitgebreide presentatie over de problemen & de werkelijke functie van verkiezingen in onze samenleving, en ruimte voor discussie. Wees welkom! ---- Aanvang: maandag 13 maart 20:00. Bollox is open vanaf 19:30 ---- Locatie: Infocafé Bollox (Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam) ---- Zie ook: https://radar.squat.net/en/node/135526 ---- The Netherlands are buzzing with excitement. After an arduous four year wait, allmost all adults are allowed to go to the voting booth again to tick a small box. AGA has organized an evening to discuss this interesting phenomenon, with a presentation about the problems and the real function of elections in our society, and plenty of room for discussion. ...


(nl) freedom.news: Frankrijk: Hoe vakbondsleiders de beweging tegen El Khomri vernietigden [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 12 11:40:25 GMT 2017

Een militant reflecteert over de strijd tegen de El Khomri wet van de Socialistische Partij, die de arbeidersrechten aanviel, wat vorig jaar 1,2 miljoen arbeiders op straat bracht en breed verspreid verzet veroorzaakte. ---- Vakbonden speelden in de afgelopen lente in de beweging tegen de “arbeidswet” een sleutel rol. Maar hun politieke gymnastiek van samenwerking met de regering kostte ons de strijd. Laten we ons organiseren, autonoom, om onze politieke doelen en onze strijdmiddelen te controleren! Laten we voor de vele komende aanvallen de reactie voorbereiden! ---- Op 30 januari, na een pauze in de strijd van vijf maanden, kwam een coalitie van vakbonden CGT-FO-FSU-UNEF-UNL-LDIFs samen om “een dynamische strijd te laten herleven in een context van electorale campagnes waarbij de sociale kwestie op de achtergrond blijft”, maar ook om te vragen om “de intrekking van de ...


(nl) freedom news: Griekenland: Anarchisten roepen op tot solidariteit terwijl doden in vluchtelingen kampen in aantal toenemen [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Feb 24 07:15:36 GMT 2017

In deze verklaring die oorspronkelijk op 2 februari naar de website werd gestuurd door de anarcho-syndicalistische organisatie Rocinante, roept de Griekse groep op tot solidariteit met vluchtelingen die sterven in kampen aan de grens met Turkije. ---- Een barbaarsheid tegen het menselijke bestaan zelf speelt zich af in Griekenland. Een serie misdaad, veroorzaakt door het racistische beleid van de Griekse regering. Vluchtelingen kampen in het hele land worden structureel verbonden met de vermindering van de waarde van het menselijke leven. Doden die er binnen hebben plaatsgevonden zijn geen toeval of pech, ze zijn de moorddadige gevolgen van statelijk racisme. Iedere dag die voorbij gaat en concentratie kampen open blijven zitten vluchtelingen er in gevangen, waarbij de dood onder de levenden steeds meer de ruimte krijgt – het wordt een banale dagelijkse routine. ...


(nl) ag amsterdam: Opruiing en poëzie in de Anarchistische Bibliotheek
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Feb 13 08:23:09 GMT 2017

Zaterdag 25 februari draagt dichter, voordrachtskunstenaar en activist Joke Kaviaar voor uit haar nieuwe bundel ‘Vuile Wapens, Schone Handen‘ in de Anarchistische Bibliotheek Amsterdam. ---- Er zijn nu eenmaal wetten / Er zijn nu eenmaal grenzen / Er zijn nu eenmaal rechters ---- Er zijn nu eenmaal ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie ---- (Joke Kaviaar - Er zijn nu eenmaal grenzen) ---- "De poëzie van Kaviaar laat niemand onbewogen. Haar gedichten schreeuwen het uit, schudden mensen wakker, eisen opstand en strijd, verlangen rechtvaardigheid. " - Doorbraak ---- Zaterdag 25 februari ---- Aanvang voordracht 19:00 ---- Solidariteitsbar tot ~23:30 ---- Anarchistische Bibliotheek, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam ---- Van te voren is er rats, kuch en bonensoep met brood en olijven. ---- Dezelfde avond, om 21:00 wordt de film Kroonjuwelen ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL oktober – geschiedenis, 1956: In Boedapest arbeidersklasse tegen autoritair socialisme [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Feb 11 17:06:21 GMT 2017


De Hongaarse opstand is een controversiële herinnering. Voorstanders van een liberaal anti-totalitarisme proberen aan te tonen dat het Hongaarse volk onvoorwaardelijk gehoorzaamde aan het kapitalistische model. Hongaarse nationalisten zetten het om in een patriottische opstand. Men kan deze gebeurtenis ook zien zoals het was: een massieve opstand van de arbeidersklasse tegen het autoritaire socialisme, waarbij de directe democratie opkwam. ---- De context van de opstand was drievoudig. Aan de ene kant had de Stalinistische Communistische Partij, geleid door Matyas Rakosi, volgend op een pluralistische periode tussen 1945 en 1948, het Hongaarse politieke leven met een bijzonder hevige brutaliteit beheerst. Aan de andere kant had het Twintigste Congres van ...(nl) ag amsterdam: Zwaai-demonstratie oudejaarsavond
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Feb 10 18:31:30 GMT 2017

Zoals elk jaar is ook dit keer weer een jaar weer een zwaai-demonstratie gehouden op oudejaarsavond bij de gevangenis op luchthhaven Schiphol. Hiermee steken we de mensen die door de staat binnen worden opgesloten een hart onder de riem. We weten van mensen die andere jaren zelf binnen hebben gezeten met oudejaarsavond dat dit door hen bijzonder op prijs wordt gesteld. Vaak gaat het om mensen wiens enige ‘misdaad' het vluchten uit oorlogsgebieden is. Foto's met dank aan AFA Amsterdam (facebook).

http://www.agamsterdam.org/zwaai-demonstratie-oudejaarsavond-2016/
_______________________________________
...@

Last updated: Tue Mar 28 09:43:26 2017