A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Revolutie zal winnen in Kobane! – DAF [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Oct 18 10:00:23 GMT 2014

Deze ochtend kregen kameraden van de universiteit in Istanboel te maken met weer een ISIS aanval, met de hulp van de politie. Een student raakte serieus gewond. Kameraden van DAF en andere revolutionaire organisaties vochten terug tegen deze ISIS aanval. ---- De politie nam 3 van onze kameraden en nog 4 andere revolutionaire studenten gevangen. ---- We zullen Kobane niet laten vallen! ---- We zullen de ISIS bendes niet hun gang laten gaan! ---- Onderdrukking zal ons niet ontmoedigen! ---- De revolutie zal winnen in Kobane! ---- Onze kameraden in het dorp Boyde reporteren: ---- Het is de 24e dag van ISIS aanvallen op Kobane. Terwijl de verdedigingskrachten van het volk in alle grensdorpen menselijke schilden vormen tegen aanvallen op Kobane kwam iedereen in de regio waarin we wonen in actie om Kobane niet te laten vallen. ...


(nl) Colombia, Bogota, Via Libre Grupo Libertario – Pamfletten uitdelen in de vrije Universiteit [ca,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 10 06:57:47 GMT 2014

Vandaag verspreidden we aan de vrije universiteit “vermoordden mijn vormen van vreugde, ontvoerden mijn hoop, boeide mijn dromen. Toen ik alle gruwelijkheden weigerde te verrichten, vermoordden ze … een terrorist!” – een samenvatting van een bekentenis van een terrorist. Mahmoud Darwish. Nog een hoofdstuk in de lange en vernietigende geschiedenis van bezetting van Palestijns gebied, wat is geschreven onder het mom van defensieve daden, die het conflict verergerden, waardoor sinds het begin van de aanvallen op het land en vanuit de lucht 1464 mensen werden vermoord. Het laat ons zien hoe nodig en urgent reflectie over huidige gebeurtenissen is, die onder andere een strijd voor geopolitieke controle in de regio van het Midden Oosten uitdrukt. De situatie laat zien dat de niveaus van agressie in de geopolitieke wereld fors toenemen. ...


(nl) Demonstratie tegen oorlog in de Oekraine in Helsinki + Nee tegen de Russische aanval, nee tegen de oligarchen uit de Oekraine [ru, en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Oct 03 20:08:25 GMT 2014


YYA (Ystavyys Yhteistiominta ja Avunanto – netwerk) organiseerde op 8.9.2014 een demonstratie tegen de oorlog in de Oekraine. De demonstratie keerde zich tegen de Russische invasie in de Oekraine, de oorlog in de Oekraine en eiste een einde aan de oorlogsmisdaden. ---- Vanwege de vele mensenrechten schendingen tijdens de oorlog benadrukte de demonstratie de ontvoeringen van de film regisseur Oleg Sentsov en antifascist Alexander Koltsenko, die naar Rusland werden gebracht. De demonstratie steunde geen enkel leger of staat en keerde zich tegen iedere soort van nationalisme. Ongeveer 70 mensen toonden hun solidariteit door de demonstratie bij te wonen. ---- De demonstratie ging door het centrum van Helsinki en eindigde bij de Russische ambassade. “Geen oorlog in ...(nl) Subject: Anarchistische Federatie van Rio de Janeiro FARJ – Week van demonstraties en acties voor politieke gevangenen en gevangenen [pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 21 17:12:09 GMT 2014

Op dag 22 van de militantie woonde de FARJ het culturele evenement bij voor de vrijlating van politieke gevangenen en gevangen, zoals begonnen voor het gerechtsgebouw (ECJ). Ali voerde verschillende muziek groepen uit, omringd door militaire politie, die de activisten de hele tijd heeft gevolgd. ---- De actie bracht verschillende organisaties en sociale bewegingen uit Rio de Janeiro samen. Er was een tijd van de onrechtvaardige arrestatie en veroordeling van de dakloze Rafael Braga, waarbij de krachten van de repressie hem verweten dat hij een fles bij zich had. ---- We hadden ook de derde plenaire vergadering van het Volkscomite tegen de noodtoestand, die op 30 juli een verenigde actie opleverde. Deze plenaire vergadering is belangrijk geweest om kracht en solidariteit te verzamelen om de aanvallen van de federale regering, de grote bedrijven en de burgerlijke media tegen ...


(nl) Subject: Frankrijk, Alternative Libertaire AL – Herdenking – Een revolutionaire arts verdwijnt Paul Denais [en,fr,pt] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Sep 13 16:06:27 GMT 2014

Hij had meegedaan aan het verzet tijdens de bezetting, gestreden om Algerije te bevrijden, leidde wat geheime operaties in Franco’s Spanje. Hij was een arts, libertair communist, was een zuil van het anarchistisch communistische Tribune in de jaren 1970-1980 en een vriend van Alternative Libertaire. Paul Denais stierf op de leeftijd van 92 jaar. ---- Onder de Nazi bezetting had Paul zich aangesloten bij de verzetsbeweging Verdediging van Frankrijk. Hij werd in 1952 arts, in 1960 werd hij gekozen om te werken in gezondheidscentra in de gemeenschap of sociale zekerheid. ---- Hij kwam in 1958 in de Federation Anarchiste, er was teleurstelling toen het leek alsof iemand de “werken” van de organiserende groep in bezit had, maar ook door de neutraliteit van de FA tegenover de oorlog in Algerije. ...


(nl) Oekraine, Verklaring van de Kharkiv Autonome Arbeiders Vakbond leden over de creatie van een sociaal en cultureel centrum [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Sep 05 05:50:25 GMT 2014

Revolutionaire groeten aan alle solidaire kameraden uit de wereld! ---- Wij zijn de arbeiders uit de Oekraine en actieve leden van de meest massieve en radicale protesten van de laatste decennia, waarbij de ontwikkeling van de autonome klasse beweging door gaat. ---- De anti-regering opstand die afgelopen herfst begon is uitgegroeid tot een voor de arbeidersklasse vernietigend bloedbad. Natuurlijk, de hogere klassen van Rusland en de Oekraine legden gemakkelijk waarden van patriottisme en inter-etnische haat op aan de arbeidersmassa’s. ---- Tegelijkertijd biedt de sociale ongelijkheid de ervaring van succesvolle strijd tegen het politieke systeem, biedt het goede kansen voor het optreden van sociaal oproer dat kan leiden tot de echte revolutionaire groei. ---- Terwijl we ons de complexiteit van de situatie realiseren maken we de keuze voor een sterke en ...


(nl) Anarkismo.net: VS, Terreur in Ferguson door Denver Anarchist Black Cross [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 29 04:48:53 GMT 2014

Zaterdag 9 augustus schoot een racistische politie agent uit Ferguson een zwarte tiener, Michael Brown, dood, toen hij met een vriend naar de woning van zijn oma liep. Hij was 18 jaar oud. Meerdere getuigen vertelden KMOV dat Brown ongewapend was en zijn handen in de lucht had toen hij werd neergehaald. “De agent schoot opnieuw en toen mijn vriend dat schot voelde keerde hij zich om en deed zijn handen in de lucht”, zei getuige Dorian Johnson. Hij begon neer te gaan en de agent benaderde hem nog steeds met zijn getrokken wapen en hij vuurde verschillende extra schoten af.” De familie en de gemeenschap noemen zijn dood een executie. ---- Ongeveer 200 inwoners van de stad Ferguson kwamen samen om tegen de terreur te protesteren. Onder hen was Brown’s moeder, Lesley McSpadden, “Ik weet dat ze mijn zoon vermoordden, dit was verkeerd en het was kil”. Ze voegde daar aan toe dat ...


(nl) IWA External Bulletin #8* - ACTIES BIJ TNS [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 22 05:43:31 GMT 2014

IWA Secties voerden ook protesten uit en organiseerden enkele piket acties om de campagne tegen TNS in steden als Warschau, Moskou en Oslo te ondersteunen. TNS is een multinationaal markt onderzoek en markt informatie bedrijf, met kantoren in 19 landen in Azie en 37 landen in Europa enz. ---- Gedurende de afgelopen twee jaar in Spanje heeft TNS steeds slechtere arbeidsomstandigheden doorgevoerd, waarbij het werk meer precair werd gemaakt, bonussen werden afgeschaft, mensen werkdagen van 12 uur moesten maken (in strijd met de wet) en mensen moesten werken in echt krappe ruimtes. Tijdens een werkdag van 8 uur gelden twee pauzes van 5 minuten en een pauze van 20 minuten - de situatie over 12 uur is nog slechter. ---- De CNT vertegenwoordiger had gedurende 5 jaar bij TNS gewerkt toen hij in november 2013 werd ontslagen. Hij had geprotesteerd tegen de slechter wordende ...


(nl) VS, anti-koloniale anarchisten vallen G4S kantoor in Tucson, AZ, aan [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 15 06:43:59 GMT 2014

In de vroege ochtend van 1 augustus nam een groep van anti-koloniale anarchisten alle ramen uit het Tucson kantoor van G4S. Deze actie werd ondernomen in solidariteit met degenen die overleven en strijden in het bezette Palestina, en ook als een actie tegen grensbewaking op Occupied Tohono O'odham land in Zuid Arizona. Het is ook een gebaar van solidariteit met degenen die het blokkeren van Israelische commerciele schepen in Oakland op 2 augustus plannen. ---- G4S verschaft veiligheid en infrastructuur aan een aantal Israelische gevangenissen en grensposten in de bezette gebieden. Sinds de Palestijnse Gevangenen Dag van 2012 is G4S het mikpunt geweest van een internationale campagne, als een gevolg van deze operaties. ---- G4S is betrokken bij het gevangen zetten, detentie van immigranten, en wereldwijde deportatie. Als mensen in wat de grensgebieden van de VS en ...


(nl) Anarkismo.net: Israel/Palestina: Achtergrond van het huidige conflict [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 08 07:08:48 GMT 2014

Egypte staat op het opheffen van de heerschappij van de geestverwanten van de Moslim Broederschap, Hamas, in de Gaza Strook. Israel wil "alleen maar" het compromis tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever saboteren. ---- De relevante politieke context voor de huidige ronde begint in november 2012, met het akkoord tussen Israel en Hamas onder Egyptische leiding (Hillary Clinton was aanwezig als "hulpje"). ---- De transactie van november 2012 zorgde voor twee dingen: 1. een wapenstilstand tussen de twee kanten en 2. het openen van punten voor het passeren van goederen en mensen (de officiele overgangen zijn in de loop der jaren "aangevuld" door zo'n 1500 "illegale" tunnels die onder de grens zijn begraven, die alles hebben geleverd wat niet via de officiele overgangen kon worden geleverd, samen met het meeste van het ...


@

Last updated: Sat Oct 18 12:00:28 2014