A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – beleid, Lille: twee kameraden slachtoffers van gerichte arrestatie [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 27 04:14:43 GMT 2016


Twee collega vakbondsleden uit Valenciennes werden tijdens de demonstratie tegen de El Khomri wet verscheept. Ze zitten gevangen. AL eist hun vrijlating! ---- De gebeurtenissen en acties die vandaag plaatsvonden zijn de plek van gewelddadige politie repressie geweest. Intimidatie, het verbieden van demonstraties, geweld: de Franse politie heeft diens berucht zijn opnieuw gerechtvaardigd. ---- In Lille voerde de politie fouillering en controle uit op mensen die naar de gebeurtenis gingen. Sommigen zijn verschillende keren getest! Het doel was duidelijk: het terroriseren van degenen die op straat de regering uitdagen. ---- Terwijl de gebeurtenis begon viel de politie de antikapitalistische optocht aan van verschillende organisaties, waaronder Alternative Libertaire. ...(nl) Nieuw Zeeland, awsm.nz: Een bericht voor de Dag van de Arbeid – Wat is het anarchisme? [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 20 14:31:01 GMT 2016

Ik wil jullie vertellen over het anarchisme. ---- Ik wil jullie vertellen wat het anarchisme is, omdat ik denk dat het goed is dat jullie dit weten. Ook omdat er zo weinig over bekend is, en wat er over bekend is, is in het algemeen van horen zeggen en grotendeels verkeerd. ---- Ik wil jullie er over vertellen, omdat ik geloof dat het anarchisme het beste en grootste is waar de mens ooit over heeft gedacht; het enige dat jullie vrijheid en welzijn kan geven, en de wereld vrede en vreugde kan brengen. ---- Ik wil jullie er in zulke duidelijke en eenvoudige taal over vertellen dat het niet mogelijk is dat het niet wordt begrepen. Grote woorden en luide frasen dienen slechts om te verwarren. Duidelijk denken betekent duidelijk spreken. ---- Maar voordat ik jullie vertel wat het anarchisme is, wil ik jullie vertellen wat het niet is. ---- Dat is nodig, omdat ...


(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – vakbondswezen, Lille: Rooftocht bij lokale kantoren van de CNT! [fr,it,pt,en] [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat May 14 06:52:37 GMT 2016

Deze woensdag, 20 april, hebben 20 smerissen de kantoren van de CNT Lille, Arras straat, compleet overhoop gehaald. Na het binnenvallen hebben ze alle hardware en het externe rolluik vernield. Twee mensen werden gearresteerd en de verzameling van spontane solidariteit van de bewoners en de buurt werd ook aangevallen. ---- Als onderdeel van de strijd tegen de Arbeidswet vond deze woensdag, 20 april 2016, in Lille een demonstratie plaats. Hierop volgend gingen sommige activisten naar de lokale CNT vakbond, aan 32 rue d’Arres in Lille, om materialen op te slaan, waarna andere kameraden zich bij hen aansloten. ---- Dat was toen de politie bij de kantoren kwam. Ze eisten de toegang tot de kantoren, zonder hiervoor enige wettelijke documenten te tonen. Vanwege de afwezigheid van deze documenten lieten de activisten de politie niet toe. ...


(nl) Pinksterlanddagen 2016
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 13 14:38:38 GMT 2016

Ook dit jaar zal er op de Anarchistische Pinksterlanddagen (PL) weer een podium worden geboden aan de verspreiding, bediscussiëring, en verdieping van het anarchistische en links radicale gedachtengoed. De Pinksterlanddagen wordt georganiseerd door de voorbereidingsgroep en alle andere mensen die zich betrokken voelen. Alle bijdragen samen zorgen voor een levendig programma dat aanzet tot nadenken en soms tot directe actie. ---- Mensen die een bijdrage willen leveren, of willen helpen met de verspreiding van posters en stickers, kunnen zich melden op: www.pinksterlanddagen.org of via pinksterlanddagen@hotmail.com ---- De Pinksterlanddagen is een reflectiemoment van de Nederlandse anarchistische beweging, maar er zijn ook elk jaar een paar internationale gasten om onze perspectieven te verbreden en ons te laten inspireren. Onderwerpen die vaak ...


(nl) iwa-ait.org: Geen overheersing, geen autoriteit: We strijden voor meer op de Dag van de Arbeid [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat May 07 04:02:25 GMT 2016

Traditioneel ontvangen arbeiders uit de hele wereld op de Dag van de Arbeid de beste wensen in de strijd, van organisaties uit de hele wereld. Velen van hen herinneren hen aan de strijd voor de 8-urige werkdag, die leidde tot de tragische gebeurtenissen van 1886. Deze Dag van de Arbeid zouden we, naast revolutionaire groeten, willen beginnen met enkele woorden over wat anders de mensen die hun leven verloren na het Haymarket incident voor streden: ---- De toespraken van de Haymarket martelaren waren neergeschreven en tonen ons dat dit mannen waren van idealen die ver voorbij slechts de strijd voor betere werkomstandigheden gingen. Louis Lingg verklaarde dat “Anarchie geen overheersing of autoriteit van de een over de ander betekent”. ---- Dit idee is zeer basaal aan de ideeen van het anarchisme. Dat alle mensen vrij en gelijk zouden moeten zijn. Maar deze ...


(nl) a-g amsterdam: Alles Flex? Over de grenzen van de flexibiliteit. (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 06 06:44:58 GMT 2016

Op donderdag 26 mei organiseert de anarchistische groep Amsterdam onder de naam Recht op Stad een vertoning van deze documentaire met een interview met Abel Heijkamp en muziek van de Italiaanse troubadour Alessandro Mezzigori. ---- Wat voor samenleving krijgen we als ons wonen en werken is geflexibiliseerd? Dat is de vraag die Abel Heijkamp en Julij Borštnik onderzoeken in hun documentaire Alles Flex?. ---- Dit jaar werden de wetten ‘Doorstroming huurmarkt’ en ‘Jongerencontracten’ door het parlement behandeld. Hiermee dreigt de afschaffing van huurbescherming voor grote groepen huurders een feit te worden.
Hoe gaat de bestaande en groeiende groep flexwerkers in Nederland, die mobiel, tijdelijk, en met sterk verminderde huur- en ontslagbescherming wonen en werken, om met deze dubbele onzekerheid? Via verhalen van verschillende flexwerkers en flexhuurders zijn we getuige ...(nl) agamsterdam: Anarchistische Muurkrant verspreid. Één arrestatie voor ‘opruiing en aanzetten tot geweld’. (en, pt)
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue May 03 15:43:37 GMT 2016

Afgelopen zondagavond is er in Den Haag iemand gearresteerd op verdenking van het plakken van de Anarchistische Muurkrant. Hem word nu opruiing tegen het gezag, het aanzetten tot geweld en het plakken van posters ten laste gelegd. Hij is in verzekering gesteld en het OM wil hem donderdag voorgeleiden bij de rechter commissaris om hem nog langer vast te kunnen houden. ---- De afgelopen week hebben anarchisten honderden Muurkranten verspreid in o.a. de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Het eerste nummer van de Muurkrant gaat over de opstand vorig jaar in de Haagse Schilderswijk. Hier kwamen duizenden mensen dagen lang in opstand tegen de politie en de staat na de moord op Mitch Henriquez, die door agenten dood werd gewurgd. Henriquez was het zoveelste slachtoffer van geweld door het racistische politiekorps van Den Haag. Het korps dat samen met het OM nog maanden lang ...


(nl) a-g amsterdam: Solidarity Against Spanish Sate Repression
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Apr 29 08:11:29 GMT 2016

Anarchistische Muurkrant verspreid. Één arrestatie voor ‘opruiing en aanzetten tot geweld’. ---- Afgelopen zondagavond is er in Den Haag iemand gearresteerd op verdenking van het plakken van de Anarchistische Muurkrant. Hem word nu opruiing tegen het gezag, het aanzetten tot geweld en het plakken van posters ten laste gelegd. Hij is in verzekering gesteld en het OM wil hem donderdag voorgeleiden bij de rechter commissaris om hem nog langer vast te kunnen houden. ---- De afgelopen week hebben anarchisten honderden Muurkranten verspreid in o.a. de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Het eerste nummer van de Muurkrant gaat over de opstand vorig jaar in de Haagse Schilderswijk. Hier kwamen duizenden mensen dagen lang in opstand tegen de politie en de staat na de moord op Mitch Henriquez, die door agenten dood werd gewurgd. Henriquez was het zoveelste ...


(nl) Federacao Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) – Onze conceptie van anarchistische organisatie [en]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Apr 24 09:54:53 GMT 2016

We kozen voor het specifieke model van organisatie – met andere namen bekend onder namen als “especifismo” of organisatorisch anarchisme – grotendeels geïnspireerd door de Uruguayaanse Anarchistische Federatie (FAU). Door de discussies die we hadden kwamen we tot de conclusie dat het essentieel zou zijn om te werken met sociale bewegingen van het volk, en dat we hiervoor een organisatie zouden moeten creeeren met een nadruk op militante betrokkenheid. Een organisatie in dit model verdedigt wat duidelijke posities: de organisatie als actieve minderheid, de nadruk op de behoefte aan organisatie, theoretische eenheid en eenheid van actie, de productie van theorie, de behoefte aan sociaal werk en sociale invoeging; een begrip van het anarchisme als een instrument voor de klassenstrijd ten dienste van een libertair socialistisch project, de differentiatie ...


(nl) Anarchistische Groep Amsterdam: Noise demonstration 7th of May (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Apr 18 05:47:59 GMT 2016

Beste mensen, ---- Op zaterdag 7 mei vinden er lawaai en zwaai demonstraties plaats bij migranten detentiecentra door heel Groot-Brittannië. Op dezelfde dag organiseert de AGA een lawaai en zwaai demonstratie in solidariteit met de migranten opgesloten in detentiecentrum Schiphol in Amsterdam. Om 16:00 vertrekt er een bus vanaf de Binnenpret (waar dan ook het jaarlijkse antifascistisch festival Alerta plaats vind). Het adres van de Binnenpret is Eerste Schinkelstraat 14-16. ---- Deze demonstratie op 7 mei is onderdeel van een transnationale actie tegen detentiecentra en tegen het misdadige systeem van uitsluiting, criminalisering en opsluiting van migranten. Justitieel Complex Schiphol is een monstercomplex waar (onder het mom van uitzetting) ook migranten worden vastgezet omdat ze ?illegaal? zijn gemaakt. Afgezien van de erbarmelijke omstandigheden in deze ...


@

Last updated: Fri May 27 06:14:48 2016