A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Melbourne Anarchist Communist Group: Oost Australie in brand door ablokeimet (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jan 19 08:41:02 GMT 2020

Dit artikel verscheen voor het eerst in The Anvil. Vol.8 no.6, gepubliceerd op 22 december 2019. Sindsdien hebben de branden zich nog verder verspreid en het aantal doden is gestegen. ---- Gedurende de laatste zes weken hebben de oostelijke staten van Australië geleden door een golf van bosbranden die zonder precedent is. Er is ook een aantal bosbranden geweest in West Australië. Een van de droogste winters aller tijden is gevolgd door een warme en droge lente. Dit heeft er toe geleid dat enorme gebieden van het continent kurkdroog zijn en veel gemakkelijker in brand gaan dan gedurende een normaal brand seizoen. Wat we zien is in diens omvang, intensiteit en timing zonder precedent. ---- Sydney ligt al meer dan een maand onder de rook. De Gospers Mountain mega-brand heeft tot nu toe 450.000 verbrand. De Commissaris van de NSW Brandweer zegt dat ze dit seizoen al met 8.500 branden te maken hebben gehad – en het is nog maar het begin van de zomer. Dit is klimaat verandering in actie. In recente jaren is het bestrijden van branden in de plattelandsgebieden in Australië op een veel meer wetenschappelijke basis dan eerder gekomen. Grondiger en meer intensieve organisatie heeft er toe geleid dat minder mensen sterven en minder huizen verloren raken. De inspanningen tegen bosbranden in dit brand seizoen zijn massief geweest, met overweldigende steun voor de ...


(nl) iwa-ait: Het XXVII congres van de IWA (ca,en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jan 18 08:25:48 GMT 2020

Van 28-30 december 2019 vond het XXVII congres plaats in Melbourne, Australie. Dit was de eerste keer dat een IWA congres plaatsvond in deze regio en we voelden dat het belangrijk was om onze inzet voor internationale strijd te herbevestigen. Dit congres markeerden we onze uitbreiding in de Aziatisch-Pacifische regio met nieuwe toegelaten secties uit Indonesië (PPAS), Bangladesh (BASF) en een nieuwe Vriend organisatie, het Libertair Solidariteit Front uit India. Een derde nieuwe sectie was de OLS uit Zweden, die hun status van Vriend veranderde. In soortgelijke zin wil ULET uit Colombia dit doen, maar helaas kwam hun aanvraag te laat, maar die zal worden behandeld tijdens de eerste gelegenheid. We verwelkomen alle nieuwe kameraden van de IWA en hopen dat we in de komende jaren verder zullen uitbreiden.
Het congres werkte 3 volle dagen, maar slaagde er niet in te komen tot wat belangrijke discussies. Dit zal moeten worden voortgezet tijdens de volgende Plenaire sessie, die in juni 2021 zal plaatsvinden in Slowakije. De secties discussieerden over een aantal belangrijke kwesties, waaronder gecoördineerde internationale acties tegen onbetaalde salarissen en uitbuiting van arbeiders en over hoe de discussie en het proces tussen secties kan worden verbeterd. Een besluit werd genomen om ons publicerende werk uit te breiden en plannen worden gemaakt voor ...(nl) vrije bond: Demonstratie vakantiebeurs jaarbeurs Utrecht
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jan 17 07:40:12 GMT 2020

Komende zaterdag houden kameraden en mede VB-leden een manifestatie op het jaarbeursplein in Utrecht. Dit in solidariteit met Rojava en alle onderdrukte groepen binnen Turkije. Het oogpunt is om mensen duidelijk te maken dat een vakantie in Turkije direct bijdraagt aan het verschrikkelijke geweld dat de Turkse staat uitvoert en het geweld van extremistische groepen in de regio die vanuit Turkije ondersteund worden. ---- Kom daarom komende zaterdag ook naar de manifestatie en help Nederlanders te ontmoedigen om Turkije te sponsoren met hun vakantiegeld, en om met het thema van de vakanties het verhaal van Rojava en de onderdrukking binnen Turkije aan het licht te brengen.
Turkije is geen vakantieland maar een dictatuur!
Steun de boycot van Turkije en demonstreer tegen de deelname van Turkije op de vakantiebeurs!

Het is in handen van een gewelddadig regime dat elke kritische stem monddood maakt. Journalisten en politici worden gevangen gezet. Sinds 9 ...(nl) vrije bond - Den Haag: Anti-kernwapen manifestatie: Time for World Peace! Rewind the Doomsday Clock
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Jan 15 06:46:47 GMT 2020

Anti-kernwapen manifestatie: Time for World Peace! Rewind the Doomsday Clock
Happy Nuke Year? Nucleaire oorlog: hét thema van dit nieuwe doem-decennium ---- De uitdaging van dit decennium is het vinden van de moed om de wapens te laten vallen. Lukt dat niet, dan is een grootschalige nucleaire ondergang onafwendbaar. ---- Sinds 1947 verzamelen topwetenschappers zich om de zogenoemde Doemsdagklok (Doomsday Clock) bij te stellen voor de Bulletin of the Atomic Scientists, een tijdschrift van de universiteit van Chicago. Inmiddels slaat de klok onheilspellend twee minuten voor twaalf. Nog nooit stonden we zo dichtbij de ‘dag des oordeels'. De deskundigen zijn bezorgd over klimaatverandering en de nucleaire dreiging. Wereldwijd trekken natiestaten zich terug uit kernwapenafspraken. Sterker nog: zij zijn bezig hun kernwapenarsenalen te ‘moderniseren' - een sjiek woord voor het oppeppen van vernietigingscapaciteit. Happy nuke year!

...(nl) Groot Brittanie: Noch Washington noch Teheran – Verklaring van de Anarchist Communist Group ACG: (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Jan 13 08:34:16 GMT 2020

De drone moord op Qassem Suleimani, leider van een Iranese militie die nu optreedt in Irak, en een belangrijk figuur binnen het Iranese regime, samen met andere bekende figuren van dat regime, toont de moeite aan die de Trump regering wil doen om hun belangen te beschermen. De aanval gebeurde in Irak, een bondgenoot van de Verenigde Staten en is duidelijk een waarschuwing, niet alleen aan Iran en diens eigen imperialistische manoeuvres in de regio, maar voor al die bondgenoten van Iran, zoals de sji’itische milities in Irak en Hezbollah in Libanon, en het Syrische regime van Assad. Verder is het een waarschuwing aan Rusland, de voornaamste bondgenoot van Iran en Syrië, en voor Russische belangen in het Midden Oosten. ---- Trump heeft gedreigd met verdere aanvallen op Iranese doelen, die bijna zeker zullen leiden tot de dood en verwonding van veel burgers uit Iran en Irak. Verder heeft hij gedreigd sommige van de oudste culturele plekken in de wereld aan te vallen, waarmee de barbaarse aard van het VS regime en diens openlijke toevlucht tot staatsterrorisme worden onderstreept. Hij voerde de aanval uit zonder medeweten van het parlement, waardoor hij zijn toenemende afkeer toonde van iets wat lijkt op burgerlijke democratie. Toen Irak reageerde op de aanval door de terugtrekking van Amerikaanse en Britse troepen te eisen, dreigde Trump met sancties en zei dat ...


(nl) freedom news: Klimaat is klassen oorlog – wat nu voor groen activisme? (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jan 11 07:22:32 GMT 2020

Als een alliantie van niet hierarchische groepen die is gevormd gedurende de laatste maanden probeert het Green Anticapitalist Front een verband te verschaffen tussen de uitgebreide anarchistische ervaring van groene directe actie en de laatste golf van klimaat verandering activisme. Hieronder beschrijft de groep diens achtergrond en ideeen over toekomstige activiteit. ---- De ideeen achter het Green Anticapitalist Front zijn gedurende enige tijd in de achtergrond voorbereid, zoals veel anti-kapitalisten al betrokken zijn geweest bij directe actie groepen zoals Earth First! en Reclaim the Power. ---- Toen het Extinction Rebellion (XR) protesten verschijnsel opkwam kwamen we voor een keuze te staan: meedoen aan een inherent reformistisch project dat met de politie samenwerkte of proberen een nieuw front te scheppen dat verschillende soorten van anti-kapitalisme samen zou brengen voor actie die direct antagonistisch is voor het kapitaal. We erkenden dat actie nodig was, en snel, dus aan de kant staan of eenvoudigweg XR bekritiseren was geen optie.

...(nl) Griekenland, Libertair Initiatief Thessaloniki: De repressie van de staat schrikt ons niet af. Strijden tegen hen van onderop zal winnen. (en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jan 05 15:53:35 GMT 2020

In de afgelopen week hebben vier bezette terreinen te maken gekregen met repressie van politie machten die de doctrine van ‘law and order’ afdwongen, waarbij ze gebieden van strijd en solidariteit aanvielen. Specifiek, op dinsdag 17 december werd Villa Kouvelos in Maroussi ontruimd. Reflecterend verzamelt de solidariteit wereld zich dichtbij het bezette gebouw, terwijl voor de zelfde dag een solidariteit bijeenkomst plaatsvindt in Maroussi. In de ochtend van woensdag 18 december viel ELAS de Koukaki krakers gemeenschap en de drie huizen waaruit die bestaat aan, aan Matrouzou 45 – waar de krakers veel verzet bieden door het huis te verdedigen – aan Panetoliou 2 en aan Arvali huis 3. Een MAT squadron, OPEC en EKAM eenheden, Deltades en bitcoins en verschillende camera’s zijn betrokken bij de evacuatie operatie. Ze slaan tegen de krakers, terwijl een kameraad vanaf korte afstand wordt neergeschoten met een plastic bal. Er is een gewapende invasie door de smerissen, terwijl op het zelfde moment aan de Matrozou 45 buren worden geslagen en gemarteld, als de laatstgenoemden weigeren de smerissen binnen te laten, waarna de buren – een vader en zijn twee zonen – worden gearresteerd en naar GAD.A worden gebracht.
...(nl) Vrije Bond: Benefiet voor Anarchistisch Kampeerterrein Appelscha
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jan 05 13:58:31 GMT 2020

Op 25 januari vanaf 16.00 is er een benefiet voor Anarchistisch Kampeerterrein in Appelscha. Het benefiet zal plaatsvinden in de ACU, Voorstraat 71, Utrecht. ---- Programma ---- 16:00 uur Stands ---- Atalanta Books ---- Vrije Bond ---- Kampeerterrein ---- Vegancakes en taarten. ---- 17:30 uur Benefietdiner 3 gangen €8,00 ---- 19:30 uur Bands entree €7,50 ---- The Limelites (Jamaican Ska - Rocksteady - Reggae) ---- Kalio Gayo (Global Parti Folk - worldmusic) ---- Grassmoawer (Klezmer - Balkan - Punk - Rock) ---- Tot 04:00 uur DJ ChaosK (Wereldse muziek) DJ Pinguin en Vetnippeltje (Ska, folk, punk, Balkan, multikulti) ---- Waarom een benefiet? ---- Veel mensen kennen het van de jaarlijkse Pinksterlanddagen, maar op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha is méér te doen. Je kunt er kamperen of overnachten in het huisje, tot rust komen in de prachtige omgeving en het Anarchistisch Archief bezoeken. Daarnaast is het een ideale locatie voor vergaderweekenden, (actie)trainingen, brainstormsessies en andere bijeenkomsten.

...(nl) vrije bond: Nieuwe anarchistische uitgave RUMOER #1 is uit
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Jan 02 07:31:35 GMT 2020

Wij willen meer rumoer, daarom geven we je RUMOER! Een uitgave die hopelijk aanzet tot discussie, irritatie, inspiratie, agitatie en aanval. Omdat we geen loonsverhoging willen maar de vernietiging van het werk. Omdat we geen boe willen roepen maar BOEM! willen horen. We willen een compromisloze confrontatie met het systeem dat onze levens en de aarde kapot maakt. ---- In dit eerste nummer kan je lezen over de steeds smeriger uitdijende technologisering van de wereld. Er is een tekst over waarom je niet altijd je telefoon bij je hoeft te hebben. Verder gaat het over politiegeweld en de wereldwijde opstanden daartegen, van Chili tot Irak. Scherpe teksten over de misère van links, affiniteit en ‘professioneel' activisme in een drieluik van vertalingen komen er ook in voor. Daarna komt logischerwijs de kritische tekst over het huidige discours van een grote actiegroep die zich met klimaat bezighoudt. En als grotendeels vrolijk einde is er een kroniek van aanvallen en anarchistische interventies, ter vermaak en de nodige inspiratie.

...(nl) Marx was niet de eerste die anti-kapitalistische analyse heeft geschreven (ca, de, en, fr, gr, it, pt, tr )
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Dec 29 08:45:44 GMT 2019

Nee, that is helemaal FOUT. Marx was niet de eerste die anti-kapitalistische analyse heeft geschreven, Fourier en ook Proudhon hadden al decennia VOOR Marx hun eigen correcte kapitalisme analyse geschreven, Marx zou deze eerdere analyse al moeten hebben gekend. Wat Marx deed was niet veel meer dan het schrijven van veel theorieën die alle socialisten sindsdien moeten geloven als de uiteindelijke en dogmatische waarheid, Marx en Engels vernietigden de eerste Internationale doelbewust, dit wordt bewezen volgens veel privé brieven tussen Marx en Engels, het congres in Den Haag in 1872 was een eerder gespeeld spelletje dat de Eerste Internationale vernietigde, Marx en Engels waren zich hiervan heel goed bewust, ze veroorzaakten op dat moment het sterven van de arbeidersbeweging, en deze domme Duitse sociaal democratie in de traditie van Marx volgde het, tijdens de 150 jaren sindsdien heeft het al het mogelijke en voorstelbare gedaan om de vrije organisatie van de arbeidersbeweging voor altijd en ook voor alle eeuwigheid te voorkomen, juist door de ergste vijand van de arbeidersbeweging te maken tot hun grootste held en al zijn foute theorieën (vaak is het tegenovergestelde ervan waar) worden sinds toen beschouwd als de uiteindelijke dogmatische wetten van het socialisme. ...


@

Last updated: Sun Jan 19 09:41:04 2020