A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bolivya Halkı ile Dayanışmaya!

Date Thu, 18 Sep 2008 11:53:41 +0300Latin Amerika’nın Geleceği Bolivya’da belirleniyor!

Bolivya’daki güncel gelişmeler FAG (Gaúcha Anarşist Federasyonu –
Brezilya) içinde örgütlü anarşistleri endişelendirdi. Mesele, ulusçu bir
çizgisi ve yerlilere dayanan bir tabanı olan bir hükümeti savunmak
değil. Gerçek mesele, Latin Amerika halkının kitlesel mücadelesinin
koşulsuz savunulmasıdır.

Bolivyalı yoldaşlarımızla 2003 yılından beri organik ilişkimizi
sürdürüyoruz. Yani “Gaz Savaşı”nda halkın zaferinden, Gonzalo Sanchez de
Losada’nın düşüşünden, onu takip eden başkan Carlos Mesa’nın da
düşüşünden ve MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) seçim zaferinden çok önce.

Daha o zamanlarda bile FAG Bolivya’daki siyasal oyunun sert olduğunu ve
yasal veya kurumsal sınırlarının olmadığını görmüştü. Halk İktidarını
("poder popular") inşa etme mücadelesinin çeşitli boyutları var ve
bugünkü Evo Morales ve Álvaro Garcia Linera hükümeti halkın atalarının
toprakları üstündeki egemenliklerini tekrar kazanmalarından yana
olduğunu ifade ediyor. Evo bunu sadece kendisi istediği için yapmıyor ve
Brezilya’daki eski fabrika işçisi Lula gibi bankerlerle beraber ülkeyi
yönetmiyor. Neo-liberalizmi onlarca defa yenen bu halk bugün
karşılaştığı en büyük kavganın eşiğinde. Kuzey Peru’nun eski genel
valiliği altındaki pek çok yerli halkı, geleneksel Quechua, Aymara,
Guaraní, Tupi toplumları ve daha düzinelerce etnik grup; şehirlerin
eritme potasında karışan çocukları; El Alto’nun, Cochabamba’nın
kahramanca direnen madencileri, cocaleroları; La Paz'da sokak sokak
savaşanlar… Bunların hepsi düşmanı defalarca yendi. Bu insanlar;
toplumsal dokunun örgütlülüğü, komünal adaletin uygulanması ve tabandan
gelen ittifakları ile 1980’lerin özelleştirmeleriyle iyice çürüyen bir
siyasi partiler sistemini yendiler. Taşlar ve dinamitlerle kaçakçı
General Hugo Banzer’in komutasındaki ordunun hakkından geldiler;
dayanışmacı pratikleriyle Brezilya’nın nefret uyandıran alt-emperyalist
varlığı dahil petrol tekellerinin zehrine karşı koydular.

Bugün mücadele tüm ülke sathına yayılmış durumda: Yarım Ay olarak
adlandırılanTarija, Beni, Pando ve Chuquisaca eyaletlerini kontrol eden
ve Santa Cruz’daki büyük toprak sahiplerinin, soya çiftçilerinin ve
uyuşturucu kaçakçılarının oligarşisine karşı halk mücadele ediyor.
Morales hükümeti oligarşinin hedeflerinden biri, ama halkın örgütleri ve
yerli alternatifleri, toplumsal hayatın geleneksel komünal yaşanışı ve
toprakaltı petrollerinin ve doğal kaynakların halkın eline geçmesi de
öyle. Yarım Ay eyaletlerinin özerklik mücadelesi, çokuluslu şirketlerle
ittifak halinde ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA ve DEA (Uyuşturucu İnfaz
Ajansı) tarafından desteklenen ve Bolivya halkından çalınan paralarla
finanse edilen bir darbe girişiminden başka bir şey değildir. “Özerklik”
için mücadele eden erkek ve kadınlardan oluşan kalabalıkların çoğunluğu
bu oligarşilerin çalışanları, parti üyeleri ve destekçileridir.
Bolivya’da hükümet karşıtı sivil itaatsizliğin boyutu ciddi seviyededir.
Solda toplumsal protestolar gittikçe güçlenmekte ve onların talepleri
Morales’i örgütlü halkın çoğunluğunun istediklerinin yapmaya zorlamakta.
Ama diğer yandan ulusal ve bölgesel hükümetlerdeki geri çağrılma
referandumlarından başarıyla çıkmış olan oligarşi tüm enerjisini kaos ve
ekonomik abluka için harcıyor. La Paz’deki hükümete vergi ödemek
istemiyorlar; ülkenin tüm servetini kendi ellerinde tutmak istiyorlar,
tıpkı bankaların bizim servetimizi sömürmeleri ve halkın 2002
Nisan’ındaki zaferinden önce Venezüella petrol şirketi PDVSA’nın miskin
bir bürokrasinin elinde olması gibi. Yoldaşlar, bugün Bolivya’da
oligarşiye karşı bir mücadele yükselmektedir! Bu, Latin Amerika
halklarının küreselleşme maskesini takmış emperyalizmin zincirlerini
kırma mücadelesinin bir parçasıdır.

Bir nokta tekrar kesin olarak ifade edilmelidir: FAG, bir örgüt olarak,
hiçbir devletçi veya burjuva hükümeti desteklememektedir. Desteğimiz,
Bolivarcı ve Artigist miraslarını savunmak isteyen halklara yöneliktir;
Venezüella’nın büyüyen bürokrasisine ve karizmatik liderlerin tipik
savrulmalarına karşı gayretle direnen toplumsal kurumların ve taban
yapılarının siyasal iradesine yöneliktir. Ekvador’daki CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), Venezüela’daki
ANMCLA (Associación Nacional Medios Comunitarios, Libres y
Alternatives), El Alto’daki kahraman COR (Central Obrero Regional) ve
Bolivya’nın tüm toplumsal hareketiyle aynı saflardayız. Morales
hükümetinin siyasal çıkmazı, ancak yasal imkânların dışına çıkılarak
çözülebilir. Latin Amerika üniversiteleri ve hükümetleri arasında cilalı
milliyetçilikleriyle sallanan laftan anlamaz Başkan Yardımcısı Linera ve
bilindik bürokratlarının solunda güçlü bir siyasal kutup vardır. MAS’ın
solu Movimiento Pachakuti’nın eski gerillalarıdır; El Alto’da
Coordinación Regional; Topluluk Adaleti gibi kurumlar; ülkeyi ve
atalarının topraklarını Cortés ve Pizarro’nun mirasçılarına teslim etme
niyeti olmayan devasa bir örgütlü toplumsal doku güçlenmektedir.

Yeni bir Ayacucho Savaşı, Yeni bir 1809 Ayaklanması

1809’da genç Bolivyalıların cesareti, İspanyalı Charlotte Joaquina’nın
ülkeyi genel valilerce yönetmesini reddetti. Bu karar, Amerika’nın
kurtuluş mücadelesini kıtanın kalbinde başlattı. Buna cevaben
sömürgecilere sadık Vali Potosí’nin askerleri hızla asi kentleri işgal
etti. 1824’te Ayacucho Savaşı’nda düşman hem siyasal hem de askeri
olarak yenildi. Ama siyasal bağımsızlık halkların kurtuluşunu
garantileyemez ve tek başına Halk İktidarı, Özyönetim ve Siyasal
Federalizm getiremez. Nerdeyse 190 yıl sonra aynı mücadele sürmekte.
Sağ, halk iktidarının yükselişine, devletin halkın doğrudan kontrolü
altında bir kamusal alana dönüşmesine, burjuva toplumsal denetim
aygıtının parçalanmasına karşı savaşmakta. Bugün sıra Bolivya’da;
2002'de Venezüella’daydı; son 11 yılda üç defa Ekvador halkı başkanları
devirdi; 2001 Aralığında Arjantinliler neo-liberalizmi ve onun toplumsal
hayatı yok etme planını yendiler. Bugün Latin Amerika halklarının
kavgası Bolivya Yarım Ayı Savaşı ile kurtuluşa doğru yol almakta!

Oligarşiyi Yenilecek! CIA, DEA, ABD Dışişleri Yenilecek! Bolivya halkı
ulusal hükümetin sınırlarının ötesine çıkıp Halk İktidarı yolunda
yürümeli! Çünkü neo-liberalizm ve emperyalizm aynı pisliktir! Çünkü Halk
İktidarı ancak mücadele ile kurulur! Bolivya Halkı ile Dayanışmaya!
Quechua, Aymara, Guaraní, Tupi halkları Bolivya’nın geleceğidir ya da bu
ülkenin hiçbir geleceği yoktur! Latin Amerika teslim olmayacak! Halk
İktidarı, Özyönetim ve Siyasal Federalizm!

Porto Alegre, 13 Eylül 2008

Uruguay Anarşist Federasyonu (FAU) ile stratejik ittifak halinde
Federação Anarquista Gaúcha (Gaúcha Anarşist Federasyonu - FAG)
Fórum do Anarquismo Organizado (Örgütlü Anarşizm Forumu - FAO)

Kaynak:
http://www.anarkismo.net/article/9901
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center