A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) dusnieusartikel 1

From marco <marco@eurodusnie.nl>
Date Wed, 26 Nov 2003 20:33:11 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________Rode krakers
16-11-2003

De afgelopen weken hield Rood, de
jongerenorganisatie van de Socialistische
Partij (SP), een
“bezettingsestafette” waarbij in diverse plaatsen een
aantal lege
woningen en bedrijfspanden werden gekraakt. De kraakacties
vonden
plaats in het kader van de campagne “Rood Tegen Woningnood”.
Rood
leden zelf waren ronduit euforisch en ook uit enkele,
traditioneel
anarchistisch georiënteerde, kraakspreekuren kwamen
enthousiaste reacties
die voorafgaande aan de kraakacties SP ‘ers
kraakcursus hadden aangeboden
(1). Toen zich vervolgens ook nog
eens sociaal democratische politici,
projectontwikkelaars en
makelaarskantoren zich achter Rood opstelden drong
de vraag zich
op: Wie zijn die rode krakers en wat willen zij?

Dat de SP zich hard
maakt voor het behoud van publieke voorzieningen is
alom bekend. Er
gaat geen dag voorbij of Marijnissen & Co zijn op TV te
zien om de
“uitverkoop van de beschaving” aan te kaarten, want daar komt
het
verkleinen van parlementaire controle en het vergoten van
marktwerking
over publieke voorzieningen, voor de SP op neer.
Toegegeven, er zit wat in.
Op onder overheidsinvloed staande publieke
voorzieningen kan je als burger
vaak makkelijker invloed uitoefenen
dan wanneer de bedrijfsvoerder de
spreekwoordelijke multinational op
de Kaaimaneilanden is. Bovendien is het
zo dat geprivatiseerde
publieke voorzieningen zoals openbaar vervoer,
huisvesting en
onderwijs onder het liberaliseringsproces de afgelopen jaren
alsmaar
slechter zijn geworden. De campagne “Rood Tegen Woningnood”
komt
dan ook niet uit de lucht vallen en past in de bredere SP-
campagne tegen de
uitverkoop van de verzorgingsstaat. Rood
protesteert overigens niet alleen
tegen de woningnood, maar ook
tegen de grote leegstand van kantoorgebouwen,
landelijk zo’n 4
miljoen vierkante meter. Andere onderdelen van de campagne
zijn een
enquête, de gevolgen van woningnood in kaart moeten brengen en
de
verkiezing van een 'huisjesmelker van het jaar'.

Op 18 juni jl.
wordt de campagne aftrap gedaan, door in het land, in een
zevental
plaatsen een sloppenwijk te bouwen bij het stadhuis. Tegelijk
wordt in
Den Haag gedurende een half uur de raadszaal bezet en worden
in
Leiden posters op lege panden geplakt met de tekst “Waarom woont
hier
niemand?” Na een zomerstop worden in de tweede helft van
oktober een
vijftal kraakacties georganiseerd, die overigens allen met
een vrijwillige
aftocht eindigden. In Delft kiest men er voor om voor
eventjes de kamer van
de plaatselijke wethouder te bezetten “tegen
zijn idiote ideeën” (2),
terwijl men in Gouda een middag met een
caravan op een bouwterrein gaat
staat uit protest tegen een
kantoornieuwbouwplan. Het voorlopig laatste
wapenfeit vond plaats op
zes, toen Rood Amsterdam samen met PvdA wethouder
Stadig op
bezoek ging bij de vaste kamercommissie VROM om daar
een
Kippenhok (‘hier kunnen wij niet in wonen’) en een petitie aan te
bieden.

Het doel van de Rood campagne is eenvoudig. In de door de
Rood afdelingen
verspreide persberichten en verklaringen wordt deze
verwoord met kreten als
“de politiek wakker te schudden”, “duidelijk
maken dat er nu echt wat moet
gebeuren aan de woningnood”,
“aandacht vestigen op de woningnood ” en “een
signaal afgeven aan
de politiek”. Amsterdamse ROOD-woordvoerdster Valerie
van der Flier
vatte voor de vaste kamercommissie VROM de eis als volgt
samen:
"Geef (PvdA) wethouder Stadig de middelen om ons aan woningen
te
helpen" (3). De Haarlemse afdeling van Rood neemt met minder al
genoegen: “
Het doel is bereikt! Wat ons betreft is onze actie geslaagd.
Het doel van
onze actie was immers een signaal afgeven aan het
gemeentebestuur” (4).
De oproepen blijven niet onbeantwoord zoals
blijkt uit de volgende zinsnede
uit het verslag van de kraakactie in
Leiden: “Vrijdag: Sta je even in de
supermarkt boodschappen te doen:
wordt je gebeld door de secretaris van de
burgemeester: De
burgemeester heeft tijd, volgende week vrijdag om half 5!
Euforie! Het
nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje en eindelijk
hebben we
de politiek wakker geschud!” (5). Een paar dagen later verliet
men het
pand. De kraakactie zou van meet af aan een “symbolische” actie
zijn
geweest. In Leeuwarden kan de actie tegen woningnood ook al rekenen
op
een warm onthaal van stads hoogste bazin: “Tegen de verwachting
in worden
we bijna met open armen ontvangen door de burgemeester,
mevrouw De Boer. Ze
vindt het een ludieke actie en zal ons vandaag
“geen strobreed in de weg
leggen”, mits we ons natuurlijk gedragen”
(6). Ook vanuit de onroerend goed
wereld komen
sympathieverklaringen. In Haarlem, waar een Rood afdeling
het
kantoorpand “de Artisjok” kraakte, hadden de socialisten en
kapitalisten
alle begrip voor elkaar. “Aanvankelijk leek de
onderhandeldrift van de
eigenaar (Samanna Vastgoed, bijgestaan door
makelaardij gigant DTZ
Zadelhof) zeer verdacht, maar het bleek met
goede bedoelingen. De eigenaar
vond de actie van ROOD Haarlem
sympathiek en was onder de indruk van wat ze
vertelde over de
woningnood. De eigenaar was het zo met ROOD Haarlem
eens
betreffende de woningnood, dat hij hen financieel zou willen
steunen als ze
een debat zouden organiseren. De eigenaar had echter
wel een wens: dat ROOD
Haarlem het pand zou verlaten”.(7) Het pand
werd enkele dagen later
inderdaad door Rood verlaten. Heel erg vond
Rood dat trouwens niet:
“Ondanks dat de Artisjok geen woonruimte
wordt, heeft de actie van ROOD wel
woonruimte opgeleverd: de Distel
(het pand naast de Artisjok) wordt sinds
de actie bewoond door
jongeren van een anti-kraak-organisatie”(8).

Behalve dat Rood geen
problemen heeft met anti-kraakbureaus kan het haar
ook niet zo veel
schelen wat er in een te ontruimen pand gaat gebeuren. “We
geven ze
(de panden) in gebruik aan woningzoekenden die er net zolang
blijven
tot de rechter beslist dat ze eruit moeten, of, totdat de eigenaar
kan
aantonen dat het pand echt gebruikt gaat worden. Want daar gaat het
om:
de panden moeten in gebruik genomen worden, en dat kan ook
best voor
bedrijfsactiviteiten zijn. De afspraak die we gemaakt hebben,
is dat we
volledig binnen de grenzen blijven die de wet stelt. We gaan
ons op geen
enkele manier inlaten met het georganiseerd plegen van
strafbare feiten”(9).
Het punt waar Van Vugt aan voorbij gaat is dat “de
wet” het juridisch
excuus is voor het bestaan van kapitalistische
eigendoms- en
machtsverhoudingen. Door zich braaf aan de wet te
houden bestrijdt Rood
deze niet meer, maar legt men zich er (vrijwillig)
bij neer. En zo
ontruimde Rood de Artisjok voor een bedrijf zonder zich
ook maar een moment
af te vragen wat voor bedrijf het pand zou gaan
huren, terwijl men in
Leiden het door hun gekraakte pand verliet nadat
de eigenaar en
burgemeester hadden beloofd dat het zou worden
verbouwd tot koopappartement
(vraagprijs ligt rond de 1 miljoen
Euro).

Als de staat morgen het kraken verbied, zal het dan ook
afgelopen zijn met
het fenomeen van rode krakers. Je kunt het ook zo
zeggen: voor de SP is
kraken, zolang het nog legaal is, een
acceptabele middel om aandacht te
vestigen op het probleem van de
woningnood. “Zowel de gemeente als de
Rijksoverheid moeten zeer
snel hun verantwoordelijkheid nemen. In de
tussentijd moeten
studenten vooral gaan kraken”(10). Let op het woordje
“tussentijd”.
Kraken is voor de Rood en de SP geenszins een op zichzelf
staande
oplossing. “De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en
op
korte termijn slimme maatregelen zoeken, zoals het inzetten van
leegstaande
kantoorpanden voor huisvesting. ROOD maakt hier met
haar actiecampagne
alvast een begin mee, maar op termijn is
noodzakelijk dat de overheid zelf
de regie in de volkshuisvesting weer
voert ”(11). Net zo min pleit de SP in
haar campagne of
partijprogramma voor andere op autonomie en
zelforganisatie
gebaseerde vormen van huisvesting. “We willen niet te
zeer
geassocieerd worden met de traditionele krakersbeweging. Geen
hanenkammen
en anarchisme, maar ROOD-T-shirts en socialisme.
En dat is heel wat
anders”(12).

Dat Rood gebruik maakt van een in
essentie anarchistische strijdmiddel als
kraken ruikt naar
opportunisme. Een met veel pijn en moeite door de
kraakbeweging
bereikt recht om leegstaande panden te bezetten en bewonen
wordt
namelijk misbruikt om goedkope reclame te maken voor de opbouw
van
een partij, voor en door gezagsgetrouwe burgers. Ex SP voorzitter
in Breda,
Arjan Schillemans verwoorde het zo: “ROOD heeft kraken
teruggebracht tot
een media-evenement waarbij de lokale media
opgetrommeld worden om te zien
hoe 'radicaal' de SP wel niet is (ze
kraken zomaar een pand!) waarna de
mensen van de SP doodleuk
weer uit het pand trekken. En daar komen we op
een punt waarvan ik
zeg: de SP is niet ingericht op het opbouwen van
duurzame
alternatieven voor het kapitalisme. Binnen de SP wordt geen
discussie
gevoerd over het massaal kraken van panden en hoe je
gekraakte
panden 'veilig' kunt stellen/behouden. De SP wil enkel
publiciteit halen en
aangezien bij de SP het doel de middelen lijkt te
heiligen... heeft de SP
deze keer panden gekraakt. Daarnaast is de
praktijk van de axies ver
verwijderd van de intenties van de axie van
ROOD: men beweert dat men
(onder meer in het SP blad “de
Spanning”) de panden wil overdragen aan
bewoners maar de praktijk
is dat de woningen NIET worden overgedragen
aan
bewoners”.(13)

Zeker de afgelopen decennia is de
kraakbeweging verworden tot een beweging
die wordt gekenmerkt
door een praktijk van directe actie, autonomie en
zelforganisatie. Het
stelt zich daarmee niet alleen lijnrecht tegenover het
parlementair
kapitalisme, maar onderscheidt zicht tegelijk van
autoritaire
“alternatieven” zoals sociaal democratie en
staatssocialisme. Dat deze
strijdbare boodschap nu door Rood wordt
gecorrumpeerd tot een pleidooi voor
lobby, staatsfetisjisme en
partijopbouw is dan ook niet iets toe te
juichen, maar eerder iets om je
boos over te maken.

Marco

noten:
(1)ROOD (Jongeren in de SP)
organiseert 26 augustus kraakscholing in
Rotterdam i.s.m. met
kraakspreekuur aldaar. Ook in Amsterdam
(2) Persbericht:
http://rood.sp.nl/nieuws/art/031020114106
(3) Stadig met ROOD
jongeren mee naar Den Haag, door Rood Amsterdam
(4) Uit “Kraken
als protest tegen de woningnood” een verklaring van Rood
naar
aanleiding van hun poging het pand “De Beer en de Adder” te
kraken.
(5) Verslag van de website van Rood, afdeling Leiden
(6)
Actieverslag uit Leeuwarden
(7) Uit verklaring “ROOD Haarlem neemt
afscheid van 'de Artisjok'”
(8) Uit verklaring “ROOD Haarlem neemt
afscheid van 'de Artisjok'”
(9) Rood voorzitter Driek van Vugt in
“Politiek kraken binnen de grenzen
van de wet” (verschenen in
Spanning, het blad voor actieve SP leden)
(10) Kraken Nu
noodzakelijk,een opniestuk van Sp corifeen Fenna Vergeer en
Piet de
Ruiter
(11) Verklaring van Rood aan het begin van de campagne.
(12)
Uit Spanning, het blad voor actieve SP leden, vijfde jaargang
nummer
10, 23 oktober 2003.
(13) In een persoonlijke emailwisseling
met ondergetekende.
*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center