A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) dusnieuwsartikel 4

From marco <marco@eurodusnie.nl>
Date Tue, 25 Nov 2003 20:57:07 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________


Subject: dusnieuwsartikel 4

Links Baskisch Nationalisme: optie of
doodlopende weg?
28-10-2003

In het hier volgende artikelen
werpen Paco en Serge zich op de vraag welke
houding aan te nemen
tegenover het links nationalisme zoals dat afgelopen
zomer werd
uitgedragen door Baskische jongerenorganisatie SEGI, die
in
Nederland op bezoek was bij een aantal collega organisaties. Terwijl
delen
van de radicaal linkse beweging nationalisme afwijst, is er onder
anderen
de nodige sympathie en ontzag over de manier waarop in
Baskenland de linkse
beweging zich verzet tegen de Spaanse staat. Er
zijn er zelfs die de
toeristen opblazende ETA activisten een warm hart
toe dragen…

Nationalisme

De toch al verwarrende wereld wordt
steeds gecompliceerder nu we worden
geconfronteerd met links
nationalisme.

Het officiële standpunt van Eurodusnie omtrent
nationalisme is duidelijk:
“Nationalisme is net als racisme een enorme
bron van ellende. Nu zal
iedereen het er hopelijk over eens zijn dat
discriminatie op grond van
huidskleur verkeerd is, maar helaas is de
afwijzing van nationalisme wat
minder vanzelfsprekend. Politici
wakkeren nationale gevoelens graag aan.
Zij spreken voortdurend
over de Nederlandse bevolking alsof deze uit
dezelfde soort mensen
bestaat en alsof alle Nederlanders dezelfde belangen
hebben. Dit
terwijl bijvoorbeeld Nederlandse werkgevers meestal heel
andere
belangen hebben als Nederlandse werknemers. Eurodusnie
denkt dat de staat
vooral bedoeld is om de belangen van het rijke
bevolkingsdeel te behartigen
en dat dit vooral gebeurt ten koste van
werkenden hier en de armen in de
ontwikkelingslanden. Nationalisme,
of dat nu om de oranje voetbalgekte,
koninginnedag of ander
vlagvertoon gaat dient vooral de belangen van de
staat dat een beeld
van niet bestaande –nationale- eenheid wil creëren.
Eurodusnie denkt
dat nationale grenzen vooral bedoelt zijn om grote delen
van de
wereldbevolking uit te sluiten van een eerlijke verdeling van
welvaart
en welzijn. Eurodusnie ziet de nationale grenzen dan ook het
liefst
afgeschaft, net als de staten die ze in stand houden.” (1)

Houdt dit
standpunt in dat we onafhankelijkheidsbewegingen
ondersteunen
omdat wij het zogenaamde gezag van staten niet
erkennen? Steunen wij
bijvoorbeeld de Baskische
onafhankelijkheidsbeweging? Wat vinden we
eigenlijk van de
Indonesische onafhankelijkheidsbeweging? Ondersteunen wij
de wens
van Koerden om het recht op een eigen staat te verwezenlijken?
En
geldt dat dan ook voor Berbers in Marokko? En hoe zit het met
steun voor de
zichzelf anarchistisch noemende
onafhankelijkheidsbeweging van Bretagne? Zo
kunnen we nog een
tijdje doorgaan en ons afvragen hoe het zit met
Tibetanen, Maori’s,
Aboriginals, Hutu’s, Tutsi’s, Palestijnen, vele
verschillende
indianenstammen…
Kapitalistische globalisering houdt totaal geen
rekening met de
problematiek van inheemse volkeren en is alleen
maar uit op uniformiteit om
zo zoveel mogelijk financieel gewin te
halen. Vanuit dat standpunt is het
logisch dat volkeren in opstand
komen. Wij vinden dat we moeten opkomen
voor het recht op
zelfbeschikking voor iedereen, zonder buitenlandse of
binnenlandse
sociale en culturele overheersing. Wij trachten dit te doen
via acties
tegen kapitalistische uitbuitingsorganisaties, zoals de WTO,
IMF,
Wereldbank, EU, etc. en door onze deelname aan het PGA (People
Global
Action) netwerk.(2)

We moeten echter voorzichtig zijn om
kritiekloos elke
onafhankelijkheidsbeweging te ondersteunen. Daarom
zullen we elke
onafhankelijkheidsbeweging apart moeten beoordelen
en ons moeten verdiepen
in de complexe historische context. We
zullen ons moeten richten tegen alle
onderdrukkende autoriteiten en
samenwerken op internationaal niveau met
onderdrukte
groepen.
Indien we ons concentreren op bijvoorbeeld de
Baskische
onafhankelijkheidstrijd komen we al snel met bepaalde
zaken in conflict.
Onlangs toerde jongerenorganisatie SEGI, een bonte
verzameling feministen,
communisten, anarchisten, autonomen en
vagebonden, door Nederland. Ze
bezochten ook Eurodusnie. SEGI
valt onder de linkse beweging in Baskenland
en houdt zich bezig met
internationalisme, antiracisme, antiglobalisme,
anti-imperialisme, een
dynamisch (want veranderend, o.a. door jongeren
ingevuld)
socialisme, open grenzen, enz. Ze noemen zichzelf
Ezker-abertzale.
Abertzale staat voor het opkomen voor Baskenland.

Ze zijn dus links
en nationalistisch. Bestaat links nationalisme? Is er een
alternatief?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een wat diepere
uitleg
van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging
noodzakelijk.

Baskisch nationalisme

De oorsprong van Basken,
Baskenland en de Baskische taal is een mysterie.
Volgens
taalkundigen bestaat er een relatie tussen Berbers en Basken
die
duizenden jaren teruggaat. De Baskische taal, Euskera, behoort
niet tot de
Indo-Europese familie van talen.
Wat door niemand wordt
bestreden is het feit dat Basken in ieder geval de
laatste tweeduizend
jaar woonachtig zijn in het noordwesten van de
Pyreneeën. Het eerste
schriftelijke bewijs van het bestaan van Basken wordt
geleverd door de
Romeinse historicus Strabo in de zevende eeuw van de
westerse
jaartelling.(3)
Volgens de oorspronkelijke bewoners van Baskenland
leven Basken al
duizenden jaren in hetzelfde gebied. Dit is zeer
moeilijk wetenschappelijk
te bewijzen, maar misschien moeten we dit
spraakgebruik plaatsen in een
volkswijsheid ooit uitgesproken door de
Franse historicus Ernest Renan:
'Getting its history wrong is part of
being a nation'.(4)

Volgens nationalistische Baskische
geschiedschrijving zijn de Basken de
laatste tweeduizend jaar nooit
overheerst door Romeinen, Moren, Visigoten
of Franken. Tot aan de
negentiende eeuw was Baskisch de algemene taal van
de hele regio.
Baskenland fungeerde niet echt als een aparte staat
(behalve
gedurende het koninkrijk van Pamplona), maar de inwoners
regelden de eigen
zaken, hadden weinig te maken met de
Castilliaanse koning en beschikten
over vergaande privileges. In de
negentiende eeuw veroverde het Spaanse
rijk echter grote delen van
Baskenland en kwam er een einde aan de relatief
zelfstandige positie
van Baskenland. De Spanjaarden gingen vervolgens over
tot
gedwongen emigratie op grote schaal van Andalusiërs en Galliciërs
naar
Baskenland om zo het land te verspaansen. Deze tactiek gebruikt
de Chinese
regering bijvoorbeeld ook in Tibet. Na een paar generaties
verwacht men dat
weinigen nog de oorspronkelijke taal zullen spreken
en dat oeroude lokale
gebruiken zullen verdwijnen. Het Baskisch
nationalisme is een antwoord op
deze vorm van Spaanse
overheersing.

Er is ook nog een anti-nationalistische
geschiedschrijving in Baskenland.
Basken zijn een overblijfsel van een
oude beschaving. De Romeinen hebben
Baskenland nooit veroverd
omdat er niks te halen viel, de Moren hebben een
kalifaat in Pamplona
opgezet zonder te worden lastiggevallen, alle
zogenoemde privileges
waren algemene regels om regio's langzaam in de
invloedsfeer te
krijgen van de koning van Castillië. De immigratie van
niet-Basken was
een logisch gevolg van het transformatieproces van de
landloze
plattelandsbevolking in de industriële revolutie. Baskisch
nationalisme
was een reactie van het proletariaat dat werd vervangen door
het
moderniseringsproces.(5)

Volksverhuizing

Tussen 1876 en 1900
verdriedubbelde de bevolking van Bilbao als gevolg van
de immigratie.
Meer dan de helft van de inwoners van deze stad waren geen
etnische
Basken en de Baskische taal was niet meer het
belangrijkste
communicatiemiddel. De nieuwkomers verenigden zich in
de Partido Socialista
Obrero Español - PSOE en de Unión General de
Trabajadores - UGT, en wisten
uit te groeien tot een sterke politieke en
sociale kracht. De Basken in
Bilbao zagen dit als een pijnlijk proces en
dit wakkerde nationalistische
gevoelens enorm aan. In 1895 werd de
PNV opgericht, een extreem rechtse
Baskische nationalistische partij.
De leider van deze partij ontwierp de
naam Euskadi om het land aan te
duiden en de vlag van Baskenland die we elk
jaar zo prominent op
televisie zien wanneer de Tour de France de Pyreneeën
bereikt. De
vlag kreeg een bloedrode achtergrond die symbool stond voor
het
Baskische volk, met daarop een diagonaal groen kruis voor de wet
die boven
het volk stond en bovenop een wit kruis voor de katholieke
moraal die boven
alles verheven was.
In het begin van de twintigste
eeuw woedde in Baskenland een strijd tussen
nationalisten,
regionalisten, anarchisten, socialisten en bestond er grote
sociale
onrust. Er is in deze periode veelvuldig gesproken over autonomie
voor
Baskenland. Maar Franco en zijn Italiaanse fascistische
broeders
veroverden Baskenland in 1937. Vele priesters, nationalisten,
anarchisten
en socialisten kwamen in de jaren die volgden op
gruwelijke wijze om het
leven.
Bijna vier decennia lang wist Franco
zijn dictatuur in stand te houden.
Onder invloed van de aanhoudende
antifascistische strijd tegen het
Franco-regime radicaliseerden de
Baskische bevrijdingsbeweging. Schendingen
van mensenrechten op
grote schaal leidden in het begin van de jaren zestig
tot de
transformatie van een jeugdafdeling van de PNV tot ETA.
Een
revolutionaire groep wilde via een gewapende strijd de zeven
Baskische
provincies bevrijden.(6)

Links nationalisme

Hoewel
ETA ontstond uit de PNV, distantieerde de gewapende
ondergrondse
organisatie zich in het oprichtingscommuniqué van de
PNV, van de oprichter
Sabino Arana, de racistische tendensen en de
kerk. ETA ging zich linkser
profileren en begon in haar verklaringen
over het Baskische 'arbeidersvolk'
te spreken. Zo ontstond de 'links-
nationalistische' beweging.

ETA ging zich steeds linkser gedragen.
Men elimineerde o.a. beulen zoals
Manzanas, een politiechef die
bekend stond om zijn liefde voor het martelen
van burgers, en
admiraal Carrero Blanco, Franco's beoogd opvolger. Door
deze acties
kreeg de organisatie de publieke opinie op haar hand. Onderling
was
ETA echter geen eenheid meer. De groep dreigde uiteen te vallen.
Er
waren nationalisten en anarchisten, Trotskisten en Maoïsten.
Na
de dood van dictator Franco halverwege de jaren zeventig ging
Spanje
over tot een parlementaire democratie, waarmee de repressie
tegen het
Baskische volk gewoon door bleef gaan.
Een paar
maanden na de installatie van de nieuwe regering vielen er doden
bij
een demonstratie in Baskenland. Dit was een teken dat de
onderdrukking
van het Baskische volk nog niet was afgelopen. In de
jaren die zouden
volgen bleek dit overduidelijk. De Spaanse
democratische regering besloot
tot het voeren van een geheime oorlog
met Baskische separatisten. Vanaf het
begin van de jaren tachtig
voerden doodseskaders van de staat, die
opereerden onder de naam
GAL, liquidaties uit op (on)schuldige burgers die
verdacht werden van
deelname aan ETA. In de jaren negentig kwam de waarheid
boven
water en het bleek dat politici uit de hoogste rangen betrokken
waren
bij GAL.

Een oude wet was weer eens werkelijkheid
geworden. Je kan een fascistisch
regime wel vervangen, maar de
geest van de dictator blijft dooretteren
omdat vele mensen met bloed
aan de handen hoge posities blijven bekleden.
Dit was het geval in
Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, in Spanje na
Franco, in
Afghanistan met de Noordelijke Alliantie, In Irak na de dwaze
oorlog
van de VS met Saddam Hoessein, op de Balkan, enz.
Daarom is
Baskenland vandaag de dag nog steeds een hel voor
politieke
gevangenen. Het ergste van martelen is niet datgene wat de
gemartelde wordt
aangedaan, het ergste zijn de mensen die martelen
toestaan. En in het
Spanje van vandaag de dag wordt nog steeds
gemarteld.(7) (Nederland levert
overigens 'gewoon' onderdanen uit
aan dit land en doet alsof haar neus
bloedt). Een duidelijk voorbeeld
hiervan, en een zaak die nu nog steeds
loopt, is de uitlevering van
Juanra Rodriguez, die in januari 2002 in
Amsterdam is opgepakt op
basis van beschuldigingen uit Spanje dat hij
informatie zou hebben
verstrekt aan een commando van de ETA in Barcelona.
Deze
beschuldigingen worden in het uitleveringsverzoek nergens
hard
gemaakt; het enige 'feit' is een verklaring van iemand die onder
marteling
is verkregen. Deze persoon heeft zijn verklaring
ogenblikkelijk ingetrokken
nadat hij uit de politiecel kwam. Ook loopt
Juanra het risico om bij
aankomst in Spanje gemarteld te
worden.(8)

Logisch dat er veel verzet is in Baskenland tegen het
gezag uit Madrid.
Logisch dat er onafhankelijkheidsbewegingen zijn.
Logisch dat mensen in
opstand komen tegen de terreur van de
Spaanse staat. De Spaanse staat
probeert elke vorm van verzet als
terrorisme te bestempelen, een houding
die haar ooit nog duur zal
komen te staan.

Niet alleen de buitenparlementaire groepen komen
in opstand tegen het
centralisme en de terreur van Madrid. Ook de
wettig gekozen regering van
Baskenland is de situatie meer dan zat.
"De regering van Baskenland heeft
onlangs een klacht ingediend tegen
de Spaanse staat bij het Europese Hof
voor de mensenrechten in
Straatsburg. Volgens de Basken is het verbod van
Batasuna, de
politieke tak van de ETA, een schending van de
democratische
rechten en vrijheden. De klacht bewijst in de ogen van
Madrid dat de
Baskische regering 'de sponsor van ETA' is, bericht De
Volkskrant:
"Een jaar geleden nam het Spaanse parlement een nieuwe
wet op de politieke
partijen aan met de bedoeling Batasuna illegaal te
verklaren. Vrijwel op
hetzelfde moment werd de partij door rechter
Garzón verboden. Een beroep
tegen de wet door de Baskische
regering is door het Hooggerechtshof van de
hand gewezen.
Het
Baskisch parlement weigert tot dusver de fractie van Batasuna
te
ontbinden, hetgeen de rechter heeft bevolen. Het parlement besloot
deze
week zelfs de overheidssteun aan de partij, die in juni was
opgeschort, te
hervatten. De regering in Madrid heeft woedend
gereageerd en verklaard dat
de Baskische overheid op deze manier
direct het terrorisme mede financiert.
Het conflict tussen de centrale
regering en de opstandige deelstaat is
hierdoor verder opgelaaid.
Premier Aznar weigert al twee jaar lang de
Baskische regeringsleider
Ibarretxe te woord te staan. Ibarretxe
presenteert in de herfst een plan
waarin Baskenland zich gedeeltelijk
losmaakt van Spanje en een soort
geassocieerde vrijstaat wordt.
Het plan, dat nog niet is gepubliceerd,
heeft al geleid tot dreigende taal
uit Madrid. De regering heeft de
rechter gevraagd te verbieden dat het door
het Baskische parlement
besproken wordt en zinspeelt zelfs op de
mogelijkheid dat de politie
ingrijpt wanneer dit toch gebeurt".(9)

SEGI

Begin augustus
bezocht de links-nationalistische jongerenorganisatie SEGI
Nederland.
SEGI is de grootste jongerenorganisatie van Baskenland - op door
hen
georganiseerde politieke festivals komen minstens 20.000 jongeren af -

en is actief op allerlei sociale en politieke terreinen
zoals
antimilitarisme, dienstweigeren, milieu, feminisme, werkloosheid
onder
jongeren, arbeidsrechten, recht op zelfbeschikking van
Baskenland, acties
tegen marteling, etc.
SEGI is op 27 december
2001, met instemming van de 15 Europese lidstaten
(waaronder
Nederland), in de groepenlijst van terreurorganisaties in
Europa
opgenomen. Op het moment dat die lijst bekend werd
gemaakt, was SEGI niet
eens verboden of zelfs maar onderworpen
aan onderzoek wegens strafbare
handelingen. SEGI is altijd in
volledige openheid opgekomen voor de rechten
van de jongeren in
Baskenland. Op 5 februari 2002 besloot onderzoeksrechter
Garzón om
SEGI per decreet te verbieden in Spanje. In maart 2002 volgden
een
aantal arrestaties en huiszoekingen waarbij verschillende SEGI-
leden
werden gearresteerd en waarvan er nog steeds een aantal
gevangen zit.
Tot nu toe is de Spaanse justitie nog niet met bewijzen
gekomen waaruit
blijkt dat SEGI verboden zou moeten worden. De
hoofdbeschuldiging is dat
SEGI deel zou uitmaken van de ‘wereld van
ETA’, een beschuldiging die tegen
iedereen die politiek kritisch
tegenover het Spaanse staatsbeleid staat
gebruikt wordt. SEGI heeft
beroep ingesteld tegen het decreet van Garzón,
maar dat is nog niet
behandeld. Om van de ‘EU-terreurlijst’ verwijderd te
worden kan SEGI
geen beroep instellen bij het Europees Hof voor de Rechten
van de
Mens, want maatregelen die de EU-lidstaten nemen in het kader
van
‘Buitenlandse Zaken en Algemene Veiligheid’ mogen volgens het
Verdrag van
Amsterdam niet getoetst worden door een onafhankelijke
rechter.
Volgens SEGI vraagt de situatie in Baskenland vandaag de
dag meer dan ooit
om een politieke oplossing van het conflict. Er is
een ongekend offensief
van de Spaanse autoriteiten tegen de linkse
Baskische
onafhankelijkheidsbeweging aan de gang; er zitten meer
dan 700 Baskische
politieke gevangenen vast, er zijn talrijke
‘verbodsuitvaardigingen bij
voorlopige maatregel’ zonder enige
juridische toetsing, sluiting van de
(internationalistische) Baskische
kranten Egin en Egunkaria, sluiting van
het linkse onderzoeksblad Ardi
Beltza, het al eerder genoemde verbod op
Batasuna, een toename van
marteling van vooral jeugdige Baskische
arrestanten en een
aanhoudende bommencampagne van ETA waardoor Baskenland
in
een spiraal van geweld terecht is gekomen.(10)

Wat wil SEGI? SEGI
heeft zichzelf drie doelen gesteld: onafhankelijkheid,
het gebruik
maken van de Baskische taal en de stichting van een
socialistische
Baskische staat.

Voor de strijd van een onafhankelijk Baskenland
claimt SEGI geweldloos te
zijn, al respecteren ze elke vorm van verzet.
Wij, de auteurs van dit
artikel, zijn van mening dat geweld tegen
personen alleen maar een
negatieve spiraal voortbrengt die moeilijk te
doorbreken is. Het geweld
tussen nationalistische
bevrijdingsbewegingen en de staat leidt tot een
geweldspiraal die
alleen maar slachtoffers kent. Naarmate de geweldspiraal
zich verdiept
worden organisaties die via vreedzame middelen dezelfde
doelen
nastreven als gewelddadige organisaties op gelijke wijze
onderdrukt.
Uiteraard bedoelen wij hiermee niet dat de Spaanse
onderdrukking het gevolg
is van de acties van ETA, wij denken alleen
dat verdere voortzetting van
dit conflict via de gewapende strijd geen
structurele oplossing zal bieden.

Het volgende doel van SEGI is de
vorming van een socialistische staat. Om
een socialistische staat te
vormen moet eerst het land onafhankelijk
worden. Maar de grote vraag
is dan natuurlijk wat voor socialistische staat
men wil? De jongeren van
SEGI weten zelf nog niet goed hoe ze zo’n
eventuele socialistische
staat willen invullen. Het gevaar dat
staatssocialisme weer om de hoek
komt kijken ligt op de loer. De
geschiedenis heeft geleerd waartoe
socialisme in combinatie met
nationalisme kan leiden. Het meest
recente voorbeeld uit de geschiedenis is
voormalig Joegoslavië, waar
Milosevic als leider van de
communistische-socialistische partij van
Joegoslavië nationalisme
misbruikte om de economische problemen te
verdoezelen. De ellende waartoe
dit heeft geleid, alle oorlogen, de
praktijken van Karadzic en Mladic, de
NATO bombardementen op
Servië, het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag zijn
ons allen bekend.
Het linksnationalisme dat de Balkan welvaart zou brengen
heeft alleen
maar vernieling, haat, armoede en onverdraagzaamheid
teweeg
gebracht. Vandaag durft niemand de term ‘links’ in de mond te
nemen in
Servië, de huidige politieke strijd tegen de corruptie en de
sociale
armoede noemt men zelfs liever ‘contrarechts’.

Een ander
streven van SEGI is het gebruik van de Baskische taal. Het lijkt
me
duidelijk dat niemand iemand kan verbieden in welke taal hij of zij
wilt
spreken. Als men Baskisch wil leren of spreken moet dat uiteraard
mogelijk
zijn. Als je dat overigens niet wilt, moet dat ook mogelijk zijn.
Veel
mensen in Baskenland spreken helemaal geen Baskisch, moeten
ze dit gaan
leren? Moeten zij zich aanpassen aan een
voertaal?

Culturele diversiteit

Mensen die zich begeven aan de
linkerzijde van het politieke spectrum
moeten zich bewust zijn van de
specifieke problematiek van onafhankelijke
staten en nationalisme, en
via gezamenlijke mondiale inspanningen de strijd
aangaan tegen
onderdrukkers en andere tirannen, wie deze ook moge
zijn.
Vrijheidsgezinde mensen zoals anarchisten moeten opkomen
voor culturele
diversiteit. Als mensen Baskisch willen spreken, moeten
ze dat kunnen
spreken. Als mensen Baskisch willen studeren, moeten
ze dat kunnen
studeren. Iedereen heeft het recht zijn taal en cultuur te
verdedigen,
zeker als een zogenaamde 'natiestaat' je dat probeert te
verbieden. Want
pas bij onderdrukking komt het gevoel van identiteit
boven drijven. Het
hele begrip identiteit is een haast ongrijpbaar
fenomeen. Voedsel, namen,
muziek, taal, gewoontes, is dat identiteit?
Hetzelfde geldt voor het begrip
cultuur. Er is niks mis met cultuur,
zolang dat maar niet verplicht wordt
opgelegd. Daarom moeten we
oppassen voor een dominante cultuur, want dan
wordt het begrip
cultuur overheersend. Het gevaar van dit soort begrippen
is dat
mensen die een andere identiteit/cultuur hebben dan de
dominante
cultuur door deze cultuur onderdrukt worden. Elk mens
heeft zijn eigen
cultuur en identiteit, die deze persoon altijd met zich
meedraagt. Waar
verschillende personen een groep of gemeenschap
vormen ontstaat er een
gemeenschappelijke cultuur, die voor een
minderheid in die groep
onderdrukkend kan zijn. Daarom dient men
altijd uiterst voorzichtig met
cultuur om te gaan en te waken wat de
uitwerking van de gevormde cultuur
is. Verder bevinden zich in een
gemeenschap vaak meerdere groepen, allen
met hun eigen
groepscultuur, die dikwijls weer anders is van en
tegenstrijdig is met de
cultuur van een andere groep. Dezelfde culturele
verschillen zie je ook
weer bij individuen binnen een groep. Zo betwijfelen
we het bestaan
van een overheersende cultuur, zoals de Nederlandse cultuur,
de
Spaanse cultuur, de Baskische cultuur etc. etc. En waar deze
bestaat,
wordt zij slechts gebruikt voor culturele onderdrukking van de
bevolking.

Belangrijk is dat wij – andersglobalisten - beseffen dat het
rechtse deel
van de mensheid cultuur wil gebruiken om zich af te
zonderen en een
sterkere identiteit op te bouwen, die zich superieur
voelt en waarbij de
individuele persoonlijke waarden (langs
patriarchale gezinslijn) totaal
ondergeschikt worden gemaakt aan de
nationale identiteit. Daar zijn talloze
voorbeelden van.
En juist daarin
schuilt het gevaar. De mensen die wij hebben ontmoet van
SEGI zijn
inderdaad feministen, anarchisten, communisten, autonomen
en
ongetwijfeld allemaal van goede wil. Maar het gevaar ligt op de
loer
wanneer wij nationalistische stromingen gaan ondersteunen. Was
Mussolini
niet een anarchist in zijn jeugd? Hoe zit het met RAF
medeoprichter Horst
Mahler die zich na zijn vrijlating aansloot bij de
neonazistische NPD?

Uiteraard is het zeer triest dat de Spaanse
overheid op mensonwaardige
wijze en door middel van zeer veel
repressie de zaken naar haar hand
probeert te zetten. Een groot
gedeelte van de Basken streeft naar
onafhankelijkheid en een nog
groter gedeelte vindt dat zij recht heeft op
zelfbeschikking. De
werkelijkheid is dat tal van organisaties opkomen voor
zelfbeschikking
zonder geweld te gebruiken, door het organiseren van
demonstraties,
het meedoen aan verkiezingen, het geven van informatie,etc.
Deze
organisaties worden net zo hard aangepakt als ETA en hiermee
wordt
duidelijk gemaakt dat het niet zozeer de middelen van ETA als
wel diens
doelen zijn die men tegen probeert te gaan.(11)

Het
gevaar om door dit soort repressie blind de
onafhankelijkheidsbeweging
te steunen ligt op de loer. Solidariteit is
nodig om een betere en een
leefbare wereld te maken, maar het is
duidelijk om wel te kijken waar je
solidair mee bent. Wie zich solidair
verklaart met nationalisten, krijgt
nog rare beelden te zien als de
revolutie lukt. Hiermee houd je eerder
jezelf aan het werk dan dat je
daadwerkelijk bijdraagt aan een betere
wereld. Nationalisten zien
graag een volk als één geheel met één homogene
identiteit, terwijl er
in feite geen volk bestaat, maar een groep
individuen die allen hun
eigen behoeftes en verlangens hebben. Het is toch
vreemd dat een
taal, een vlag en dat soort parafernalia je identiteit
bepalen, terwijl
zaken als karakter, levensvisie, zienswijze en denkwijze
werkelijk
bepalen wie je bent. Ook staat het idee van een volk als één
geheel
met één homogene identiteit haaks op het linkse gedachtegoed
dat
mensen ongeacht hun afkomst, taal en cultuur met elkaar kunnen
samenleven
en -werken aan een betere en leefbaardere wereld.
Nationalisme is een
manier om een volk te homogeniseren, te
controleren en ze vervolgens met
propaganda te bewerken zodat het
volk doet wat de machthebbers willen. Dit
staat haaks op welk links
gedachtegoed dan ook. In ons gesprek met mensen
van SEGI bleek
dat als Baskenland eenmaal onafhankelijk is, ze dan met de
nu zo
belangrijke Baskische vlag de auto gaan poetsen, omdat de vlag
dan
het doel heeft bereikt. Toch is het maar de vraag of de haviken het
dan
niet voor het zeggen krijgen. Als je naar de geschiedenis kijkt blijkt
dat
telkens het geval te zijn.

Een ander kenmerk van nationalisme is
dat alle ellende van buitenaf komt.
Zodoende hoeft men niet kritisch
naar zichzelf te kijken en heeft men al
snel een zondebok beet. In het
geval van het Baskisch nationalisme is dat
de Spaanse staat, het
Spaans nationalisme en het Spaans fascisme. Wij
willen zeker niet
beweren dat de rechts populistische Aznar een lieverdje
is, maar het
eigen gedrag wordt niet ter discussie gesteld.

Populistische
regeringen en regeringsleiders zijn een groot probleem, zeker
in
Spanje waar de geest van dictator Franco nog steeds ronddoolt. Of
dit
probleem met afsplitsing en nationalisme is op te lossen betwijfelen
wij
sterk. Het werkt het waarschijnlijk eerder in de hand dat de staat nu
een
excuus heeft je aan te pakken. In Spanje zijn het niet alleen
Basken die
problemen hebben met de staat, ook in Gallicië, Catalonië,
Andalusië en
andere provincies is er veel weerstand. Alleen integrale
samenwerking met
andere mensen geeft hoop om strijd tegen de
verrechtsing te voeren. Door
Europese of wereldwijde samenwerking
van linkse groeperingen kunnen we iets
doen tegen de
rechtspopulisten. Daarbij moeten we uitgaan van de automie
van het
unieke individu en grenzeloze solidariteit. Dat is heel andere taal
dan
uitgaan van een homogene identiteit, een vast gelegen stuk grond,
een
vlag of een taal. Om het conflict in Baskenland op te lossen
moeten alle
maatschappelijke besluitvormingsprocessen radicaal
gedemocratiseerd worden.
Wij vertalen dit als streven naar
basisdemocratie. In een basisdemocratie
staat gelijkwaardigheid
tussen mensen aan de basis van de organisatie van
de maatschappij.
In een basisdemocratie wordt diversiteit niet verstikt
door knellende
keurslijven zoals nationalisme, kapitalisme
en
staatscommunisme.(12)

Ondersteunen wij Koerden, Tibetanen,
Berbers, Basken, Aboriginals, Hutu's,
Tutsi's, Maori's, Palestijnen? Wij
zijn kritisch solidair met deze
bevrijdingsbewegingen. Kritisch omdat
we vinden dat men zelfbeschikking en
vrijheid niet verkrijgt door een
buitenlandse onderdrukkende cultuur te
vervangen door een
zogenaamd ‘binnenlands’ keurslijf. En solidair, omdat we
elke
bevolking en ieder individu dat onderdrukt wordt door wie of wat
dan
ook moeten ondersteunen. Wij vinden dat (groepen) mensen zelf
moeten kunnen
beslissen wat voor toekomst ze willen.

Serge en
Paco

noten:
1 Alles wat je altijd al wilde weten over Eurodusnie,
maar nooit durfde
vragen, Leiden 2000
2 http://www.agp.org en
http://www.pgaconference.org
3 Roger Collins, The Basques, 2nd edn
(Oxford: Blackwell, 1990), op. cit.,
p.31
4 Quoted in E.J.Hobsbawn,
Nations and Nationalism since 1780, 2nd edn
(Cambridge:Canto,1992)
p.12.
5 Paddy Woodworth, Dirty War Clean Hands (Cork University
Press, 2001) p.22
6 Ibid., p. 26-30.
7 TAT, Torture in Basque Country
(Gráficas Lizarra, S.L., 2003)
8 http://www.freejuanra.org
9 De
Volkskrant, september 2003
10 Brochure SEGI: State terrorism
against Basque Country; Inleiding door
BIC (SEGI, 2002)
11 Baskisch
Informatie Centrum: Wat vindt het BIC van ETA? Waarom wil BIC
ETA
niet veroordelen
12 http://www.basisdemocratie.tk

Reageren op dit
artikel kan op: http://eurodusnie.nl/2003/10/750.shtml
*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center