A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Workers Solidarity #82 – Slachting en leugens.

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 28 Nov 2004 17:42:41 +0100 (CET)


De waarheid achter de oorlog tegen terrreur van Rusland (en)
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Tsjetsjenië ligt aan de rand van Europa tussen de Zwarte Zee en de Kaspische
Zee. Gedurende het afgelopen decennium is dit kleine bergachtige land
uiteengereten door een boosaardige en brutale oorlog tussen Rusland en
Tsjetsjeense separatisten.
De Russische regering gelooft dat het controversiële referendum van 2003
instemming betekent met de Russische soevereiniteit over Tsjetsjenië en beweert
dat het land nu een periode van vrede en stabiliteit binnen gaat. Echter, de
feiten op de grond suggereren iets anders. In mei werd de president van
Tsjetsjenië, die nauw samenwerkte met het Kremlin, opgeblazen door
separatisten. Op 12 juli probeerden Tsjetsjeense nationalisten de interim
president te vermoorden en 42 mensen werden vermoord tijdens gevechten op de
zelfde dag. Er zijn regelmatig aanvallen op Russische troepen in de regio en
Tsjetsjeense islamitische extremisten zijn verantwoordelijk voor een aantal
terroristische aanvallen buiten Tsjetsjenië.

Het conflict tussen Tsjetsjenen en Russen dateert van de Russische invasie van
de Kaukasus regio aan het einde van de 18e eeuw. De Tsjetsjenen waren slechts
een van de vele cultureel en etnisch verschillende volkeren die gedwongen
werden opgenomen in het Russische Rijk. De Russische staat heeft het
Tsjetsjeense volk nooit volledig onderworpen en er zijn sporadisch gewapende
opstanden geweest in de regio, maar de Russische militaire macht en de
gedwongen culturele assimilatie heeft het Tsjetsjeense separatisme onder
controle gehouden. Het donkerste hoofdstuk van de Russische slechte
heerschappij in Tsjetsjenië was de gedwongen deportatie van de gehele
Tsjetsjeense bevolking naar Centraal Azië, in 1944. Meer dan 30% van deze
mensen stierf binnen een jaar en degenen die overleefden kregen te maken met
wettelijke beperkingen op hun taal en cultuur. Deze buitengewone daad van
etnische zuivering slaagde niet volledig en na hun “rehabilitatie” door
Chroestjov in 1957 keerden de Tsjetsjenen terug naar hun geboorteland.

Toen de USSR in de vroege jaren ’90 ineenstortte, deden Tsjetsjenen
verschillende pogingen om een onafhankelijke staat te vestigen. Onenigheid
tussen verschillende Tsjetsjeense facties en het Russische beleid in de regio
leidde tussen 1994 en 1996 tot oorlog. Het conflict laaide in 1999 verder op
nadat bommen waren ontploft in verschillende Russische steden. De Russische
regering beweerde dat het het werk was van Tsjetsjeense separatisten – hoewel
dit nog steeds wordt betwist – en lanceerden een invasie. Tijdens deze crisis
ontpopte Poetin zich als een belangrijk politiek figuur door oorlog voor te
stellen als oplossing van de problemen in Tsjetsjenië. In feite stelden
Poetin’s inspanningen voor oorlog zijn overwinning bij de presidentiële
verkiezingen dat jaar zeker. Een bloedig jaar later meldde Poetin de
overwinning in Tsjetsjenië, maar het conflict duurt sindsdien voort – hoewel op
een lager niveau van intensiteit.

De menselijke kosten van de oorlog zijn werkelijk verschrikkelijk geweest. De
Russische staat heeft nooit veel respect getoond voor mensenrechten binnen of
buiten de grenzen en de oorlog in Tsjetsjenië is gevoerd met ongekende
brutaliteit en met absoluut geen zorgen om burgerslachtoffers. Het Russische
leger heeft raketten en luchtbombardementen gebruikt om steden in puin te
schieten. Geschat wordt dat tussen de 50.000 en 100.000 burgers en tussen de
13.000 en 20.000 opstandelingen sinds 1994 zijn gestorven (op een bevolking van
een miljoen). Mensenrechtengroepen hebben ook bewijs gevonden dat het Russische
leger schuldig is aan marteling, illegale detentie, uitputting, plundering en
verkrachting.

Poetin’s oorlogszuchtige beleid heeft ook tienduizenden Russische levens gekost.
De meerderheid van de soldaten die naar Tsjetsjenië is gestuurd is slecht
getraind en zijn slecht behandelde dienstplichtigen uit de arbeidersklasse en
worden door de Russische regering duidelijk als weinig meer dan kanonnenvoer
gezien. Het Kremlin heeft voortdurend weinig aandacht besteed aan de mannen die
naar Tsjetsjenië worden gestuurd om te sterven, om de geo-politieke belangen
van de Russische elite te verdedigen en om hun voortgaande controle over de
Transkaukasische olie pijpleidingen veilig te stellen.

Voorspelbaar is dat Poetin, in de nasleep van 11 september, er snel bij is
geweest om de arrogante retoriek van de “oorlog tegen terreur” te gebruiken om
het Russische staatsterrorisme in Tsjetsjenië te verdedigen. Net zo
voorspelbaar is dat de westerse leiders, vanwege redenen van politieke
opportuniteit, er voor hebben gekozen om de vernietiging van Tsjetsjenië te
negeren. Het patroon is deprimerend genoeg bekend; zoals in Irak en Palestina
de simplistische en zichzelf dienende acties van de wereldwijde elite complexe
etnische en politieke conflicten hebben losgemaakt en de groei van het
islamitisch fundamentalisme hebben aangemoedigd. Het is duidelijk dat het soort
van Bush en Poetin blijmoedig waadt door bloed terwijl ze praten over moraal.

Er is geen einde in zicht voor het Tsjetsjeense volk dat gevangen zit tussen het
blinde militarisme van de Russische staat en een verzetsbeweging die in
toenemende mate wordt overheerst door het nihilistische beleid van het
islamitisch extremisme en wereldleiders die geloven in “morele bloedbaden” of
tactisch zwijgen ten overstaan van brutaliteit.

Door Jimmy Finnegan

[Dit artikel werd geschreven voor het bloedbad in Beslan]

zie ook

Anarchisme en het gevecht tegen het imperialisme
http://www.struggle.ws/wsm/imperialism.html

Deze bladzijde komt van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische blad
‘Workers Solidarity’.
http://www.struggle.ws/wsm/paper.html
We leveren ook PDF bestanden van al onze publicaties
http://www.struggle.ws/wsm/pdf.htm, wat je kunt afdrukken en op lokaal niveau
verspreiden.
Druk het PDF bestand van dit nummer af
http://www.struggle.ws/wsm/pdf/ws/82.html

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center