A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Nato Karşıtı Özgürlükçü Koordinasyon

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, February 8, 2004 9:35 pm


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
NATO KARŞITI ÖZGÜRLÜKÇÜ KOORDİNASYON

Hayallerimiz giderek kararıyor, çaresizleşiyoruz
sanki. Birileri bizim böyle hissetmemizi istiyor.
Yaşamımızın kontrolü birilerinin sermayesini büyütmesi
adına elimizden alınıyor. Patron işçiyi, sermaye
sahipleri fakiri ve zengin ülkeler dünyanın geri
kalanını sömürüyor. İşte paranın düzeni, kapitalizm...

Kapitalizm yıllardır varlığını IMF, NATO gibi
örgütlerle sağlamlaştırıyor. Bugün de NATO mevcut
düzenin en büyük ordusu işlevini görüyor. “Evrenin
efendileri”nin bizler adına yeni kararlar almak için
düzenledikleri NATO toplantısı önümüzdeki haziran
ayında bu sefer İstanbul’da olacak.

ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu NATO, kapitalizmi
devam ettirmek için her tür katliamı yapmaya hazır
küresel bir örgüttür. ABD bir taraftan bu düzenin
kaymağından en çok payı alan devletken, diğer taraftan
dünyada en çok evsiz ve fakir insanın yaşadığı
ülkelerden biridir. Devlet, sadece egemenleri temsil
eder ve vergilerine muhtaç olduğu kapitalistleri
kollar.

Bizim için bir araya gelme ve örgütlenme mücadelesi,
yeni bir dünyayı efendisiz ve sömürüsüz bir dünyayı
kurma mücadelesidir. Bu mücadele üretim araçlarının
DOĞRUDAN üretenlerin ellerine geçmesini sağlamadıkça
temelsiz kalacaktır. Çünkü sömürünün sinmiş olduğu
nesneleri tüketerek varlığını devam ettiren bir toplum
özgür olamaz.

Biz iktidarın el değiştirmesiyle çözüme
ulaşılabileceğine inanmıyor, iktidarların olmadığı bir
dünya istiyoruz. Patronlar, komutanlar, önderler,
kocalar ve büyükler yüzyıllardır adımıza bizden daha
iyi karar verebileceklerine bizi inandırdılar.
Kimsenin başkaları adına karar verme yetkisi olduğuna
inanmıyoruz. Bulunduğumuz her yerde herkesin karar
aldığı birliktelikler oluşturmanın ve böyle
birlikteliklerin oluşmasına katkıda bulunmanın
gerekliliğine inanıyoruz.

Efendisiz ve sömürüsüz bir dünyayı kurma süreci emeği
sömürülenlerin, cinsel kimliği ve/veya cinsel yönelimi
yüzünden aşağılananların, kültürleri, dilleri yok
edilmek istenen, ezilen halkların beraberce
sahipleneceği küresel mücadeleyle mümkündür.

NATO KARŞITI ÖZGÜRLÜKÇÜ KOORDİNASYON*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center