A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Aotearoa-Nieuw Zeeland, Imminent Rebellion #1 -

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 8 Feb 2004 13:43:09 +0100 (CET)


Maatschappij van slaven vrij voor allen (en)
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De media hebben goed werk verricht. Probeer iemand te vertellen dat
hij/zij niet vrij is, probeer zo ver te gaan dat je ze vertelt dat we in feite
allemaal slaven zijn, en ze zullen waarschijnlijk denken dat je een idioot
bent, of erger. De media hebben te velen van ons zo ver gekregen dat
we geloven dat we volledige controle over onze eigen levens hebben en
dat werk een noodzakelijke werkelijkheid van het leven is, ondanks het
duidelijk zijn van de waarheid. En in een ironische bui vertellen leiders in
de wereld constant tegen hun volk dat ze vrij zijn en het lijkt alsof velen
dat werkelijk slikken.
Het is mijn hoop dat dit artikel het duidelijk zal maken dat we in geen
enkele zin van het woord vrij zijn, dat we inderdaad slaven zijn en de
meesten van ons worden uitgebuit, om precies te laten zien waarom en
hoe dit zo is. Ik zal, echter, de mogelijke methoden om onze bevrijding
te bereiken voor een andere keer over laten.
De dagelijkse werkelijkheid voor de overgrote meerderheid van ons is
eenvoudigweg om te overleven. Anders dan de zeer rijken hebben we
vrijwel geen andere keuze dan iedere dag naar het werk te gaan (of
naar school - de voorloper van het werk), ons kapot te werken, bevelen
te krijgen van bazen en thuis te komen om ons voor te bereiden op de
volgende dag. Soms worden enkelen groot of krijgen ze banen waar ze
echt van genieten en deze worden als voorbeeld gesteld aan ons
allemaal, dat als we maar hard genoeg werken we dat ook kunnen
bereiken, maar voor de meeste mensen wordt het leven beperkt tot
eenvoudigweg overleven.
Welkom in het kapitalisme - het dominante economische systeem dat
aan ons allemaal wordt opgelegd. Door degenen aan de top wordt het
voorgesteld als een systeem dat is gebaseerd op vrijheid en keuze en,
zoals ze zeggen, omdat het het communisme heeft verslagen zouden
we er ook tevreden over kunnen zijn. Maar het kapitalisme garandeert
vrijheid en keuze alleen voor degenen aan de top en voor de meesten is
het juist het tegenovergestelde - voor de meesten garandeert het
uitbuiting en onderdrukking.
Het kapitalisme is niet zeer ingewikkeld, ondanks wat sommigen je
willen doen geloven. In essentie is het een systeem gebaseerd op privé
bezit. Het kapitalisme is veel meer dan alleen de markt - het is een
systeem waarin enkelen die de meest essentiële dingen voor ons
overleven bezitten (zoals land, hulpbronnen, fabrieken, informatie en nu
zelfs het leven) ons voor de keuze stellen: voor hen werken of honger
lijden.
De overgrote meerderheid heeft eenvoudigweg niet het geld om land te
kopen om voedsel op te verbouwen, of stukken grond om huizen op te
bouwen, laat staan toegang te hebben tot al het andere dat nodig is
voor hun overleven, maar een klein aantal mensen heeft dit wel. Deze
situatie geeft deze elite aanzienlijke macht over alle anderen - als we
wensen te leven (d.w.z. de hulpbronnen willen gebruiken die zij bezitten)
moeten we akkoord gaan met de voorwaarden van die elite. Die elite,
ook bekend als kapitalisten (maar parasieten is ook goed!) dwingen
degenen die zonder zijn voor hen te werken. De kapitalisten nemen
bijna alles wat de arbeiders voor hen produceren af en geven slechts
een kleine hoeveelheid terug - en in een "vrije markt" (die nu zo wordt
gepresenteerd door de burgerlijke media) is deze hoeveelheid
gewoonlijk voor arbeiders slechts genoeg om in leven te blijven en de
volgende dag weer terug te keren om weer voor hen te werken.
In het verleden werden mensen tot slavernij en uitbuiting gedwongen
door middel van boeien en stokslagen, maar nu is het door de dreiging
van honger lijden.
Het geweld dat vereist is om deze slavernij te handhaven wordt door de
staat verschaft. De staat en het kapitalisme zijn niet gescheiden - ze zijn
in essentie hetzelfde. De staat bevordert de illusie dat het nogal
gescheiden is van het kapitalisme. Inderdaad, het bevordert de illusie
dat het bestaat om veiligheid te handhaven en mensenrechten te
garanderen. Maar de staat en het kapitalisme ontwikkelden zich
gezamenlijk, waarbij de staat vanaf het begin het kapitalistische bezit
van privé eigendom oplegde. De staat heeft de kapitalisten altijd het
geweld geboden om hen toe te staan de overgrote meerderheid van de
mensen uit te buiten met de politie, het leger en het zogenaamde
"justitie systeem."
Natie staten gaan heel ver om de belangen van de kapitalisten veilig te
stellen - van repressie in het binnenland met vaak bloedige gevolgen tot
en met het sturen van kuddes van jongeren naar andere gebieden van
de wereld om te vechten en te sterven. Ondertussen streeft het er naar
een imago van het dienen van het volk te handhaven, in plaats van over
hen te heersen - de farce die de vertegenwoordigende democratie is is
waarschijnlijk de meest succesvolle hiervan geweest, met als doel om
mensen te laten denken dat ze werkelijke zeggenschap hebben terwijl
het beleid in essentie onveranderd blijft of slechter wordt.

Deze uitbuiting is, natuurlijk, niet onopgemerkt gebleven. Vanaf het
begin is er verzet tegen geweest. Slechts een paar van de voornaamste
momenten van verzet zijn de Parijse Commune van 1871, de
Russische Revolutie van 1917, de Spaanse Burgeroorlog van 1936, de
Franse revolte van 1968 en de ontelbare krachten van verzet in de
wereld op dit moment, die proberen het tij van globalisering en neo-
liberaal beleid tegen te gaan. Nieuw Zeeland heeft ook haar aandeel in
het verzet, zoals de Waterfront Lockout in 1951. Maar de staat en haar
krachten hebben ons tot nu toe iedere keer teruggeslagen - de
parasieten zijn niet bereid hun machtsposities op te geven.
Het doel van deze rebellie is altijd een vrije maatschappij geweest,
waarin geen uitbuiting of onderdrukking is. De bron van het probleem is
autoriteit en de centralisatie van macht die deze uitbuiting toelaat - en
dat bevat niet alleen het kapitalisme en de staat, maar ook het
patriarchaat, het racisme, de homofobie en iedere andere vorm van
beheersing. Degenen die rebelleerden zochten en zoeken nog steeds
naar een egalitaire maatschappij waarin vrije mensen leven als gelijken
en vrijwillig samenkomen om tegemoet te komen aan elkaars
verlangens - in een woord, anarchie.
Anarchie betekent nogal letterlijk "geen heersers" en heeft niets te
maken met haar negatieve beeldvorming die wordt opgezet door de
media. In plaats van heersers zou er directe controle over onze eigen
levens zijn. Horizontale, niet-autoritaire besluitvormingsprocessen
zouden de grillen van de parasieten vervangen. Terwijl ze bijna in
vergetelheid zijn gedrongen in het moderne kapitalisme, zouden de
gemeenschappen terugkeren en mensen binnen deze
gemeenschappen zouden zorgdragen voor hun eigen behoeften, niet
die van elites. Privé bezit zou worden vervangen door
gemeenschapsbezit dat wordt gebruikt voor de behoeften van allen. De
politie, die alleen noodzakelijk is in onderdrukkende en uitbuitende
maatschappijen, zou ophouden te bestaan en andere meer
rehabiliterende maatregelen zouden door gemeenschappen worden
toegepast om af te rekenen met anti-sociaal gedrag. Het meest
belangrijke is dat mensen niet zouden worden gedwongen slechts van
dag tot dag te overleven, maar vrij zouden zijn om hun eigen leven te
leiden in overeenstemming met hun verlangens.
Als anarchisten gaan we door met de strijd voor onze bevrijding, voor
de dag dat dit systeem omver zal worden geworpen. We weten dat
iedere blijvende verandering die zou kunnen leiden tot de anarchie
gebaseerd zou moeten zijn op strijd van het volk - een kleine voorhoede
die de rest van de maatschappij naar de vrijheid leidt zou zichzelf
verslaan en zou niets anders doen dan autoriteit en de centralisatie van
macht in stand houden. Om succesvol te kunnen zijn moeten onze
middelen en doelen met elkaar in overeenstemming zijn - degenen die
autoritaire middelen gebruiken (zoals degenen die "een arbeidersstaat"
proberen te creëren) zal niets anders over blijven dan onderdrukking en
uitbuiting. Verandering moet daarom vanaf het basis niveau komen. We
proberen mensen bewust te maken van wat er gaande is en wat ze er
aan kunnen doen en hopen dat ze zich naast ons zullen verzetten.
Laten we onze levens van hen terugnemen!
In deze fase van de geschiedenis, … zal de algemene bevolking de
controle over het eigen lot overnemen en zich inzetten voor
gemeenschapsbelangen die worden bepaald door de waarden van
solidariteit en sympathie en zorg voor anderen, of zal er geen lot meer
zijn dat iemand kan bepalen. - Noam Chomsky
- Torrance Hodgson

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center