A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Nieuw Zeeland-Aotearoa, de Anarchistische Ronde Tafel – Doelen en principes (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sat, 18 Dec 2004 14:23:35 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

1.Kritiek op de bestaande maatschappij
A.We zijn tegen alle vormen van autoriteit. Geen enkele groep of individu heeft
het recht te heersen over een andere groep of individu.
B.We zijn tegen alle vormen van uitbuiting. We leven in een kapitalistische
maatschappij, waarin een minderheid (de heersende klasse) de meeste hulpbronnen
van de maatschappij bezit of beheerst. Deze hulpbronnen zijn gedurende
generaties geschapen door de collectieve inspanning van de meerderheid van de
bevolking (de arbeidersklasse). Toch zijn de meeste mensen gedwongen te werken
voor bazen en ontvangen ze minder dan de waarde van hun arbeid in de vorm van
een loon of salaris. De bazen verkrijgen het verschil in de vorm van winst. Dit
proces wordt “klasse uitbuiting” genoemd.

C.We zijn tegen alle staten. De staat (de regering, de politie, het leger, het
juridische systeem, het onderwijssysteem) is niet neutraal, maar dient de
belangen van de heersende klasse.

D.We stellen de erfenis van het kolonialisme in Aotearoa vast en steunen
zelbeschikking voor Maori.

E.We zijn tegen ecologisch niet duurzame economische groei.

2.Strategieën voor verandering

A.Middelen moeten overeen komen met doelen. Als onze organisaties autoritair,
racistisch en seksistisch zijn zullen we eindigen met een autoritaire,
racistische en seksistische maatschappij.

B.De enige groep in de maatschappij die in staat is het kapitalisme fundamenteel
omver te werpen is de arbeidersklasse. Dit is omdat de arbeidersklasse zich
bevindt in het strategische hart van het kapitalisme: de werkplek.

C.De rol van een anarchistische organisatie zou moeten zijn om onder de
arbeidersklasse anarchistische ideeën en wijzen van organiseren te bevorderen.
We steunen zelf-organisatie onder de arbeidersklasse en streven er niet naar
iemand te “leiden”.

D.We steunen massale directe actie vanaf de basis. Directe actie is actie die
wordt ondernomen door mensen zelf en is gericht op de bron van een probleem.
Het rekent niet op het werk van bemiddelaars, zoals politici en
vakbondsbureaucraten.

E.Werkelijke verandering komt alleen door massale revolutie waarbij de
meerderheid van de bevolking betrokken is. We hebben geen vertrouwen in
parlementair beleid. Het kapitalisme en de staat kunnen niet worden hervormd,
maar moeten worden afgeschaft.

F.We steunen het internationalisme. Omdat het kapitalisme wereldwijd bestaat,
moet we ons voorbij nationale grenzen organiseren in onze strijd er tegen. We
zien uit naar een vreedzame maatschappij. Echter, we erkennen dat door
militante strijd veel is gewonnen van de vrijheden waarvan we nu genieten.

3.De toekomstige anarchistische maatschappij (het doel)

A.We willen een klassenloze, staatloze maatschappij zonder hiërarchische of
autoritaire structuren of systemen.

B.De maatschappij zou gebaseerd moeten zijn op gemeenschappelijk bezit van de
hulpbronnen van de maatschappij. Besluiten over productie en distributie zouden
moeten worden genomen door de mensen zelf, op hun eigen werkplekken en in hun
gemeenschappen.

C.We willen zelfbestuur van onze eigen gemeenschappen. De mensen die de meeste
zeggenschap zouden moeten hebben over hoe een gemeenschap of werkplek wordt
beheerd zijn de mensen die daadwerkelijk in de lokale gemeenschap of werkplek
zijn.

D.Activiteiten die mensen beinvloeden over grotere gebieden zouden moeten worden
gecoordineerd door federaties van autonome, zelfbesturende groepen. Deze
federaties zouden niet autoritair zijn, aangezien ze geen macht hebben om hun
besluiten op te leggen. Lidmaatschap zou moeten bestaan op een strikt
vrijwillige basis.

E.We willen een maatschappij waarin het principe “Voor ieder naar behoefte, van
ieder naar vermogen” de norm zou zijn. Dit kan alleen worden bereikt door de
afschaffing van het geld en de loonarbeid.

F.We willen een maatschappij van gemeenschappelijke individualiteit. We willen
de grootst mogelijke individualiteit met de grootst mogelijke
gemeenschappelijkheid. Het vrije individu is alleen mogelijk in een vrije
maatschappij. Het ontwikkelen van individuele creativiteit en het
verwezenlijken van het potentieel van ieder individu is alleen mogelijk in een
klassenloze, staatloze maatschappij waarin ieders materiële basisbehoeften
worden vervuld. Echter, we willen niet dat mensen hun eigen individualiteit ten
koste van anderen ontwikkelen.

G.We willen een ecologisch verstandige en duurzame maatschappij.

ART procedures voor bijeenkomsten

A.Besluiten zouden moeten worden genomen door consensus. Echter, als na drie
bijeenkomsten geen consensus kan worden bereikt over een bepaalde kwestie, zal
een tweederde meerderheid volstaan.

B.Leden zouden zich moeten houden aan consensus besluiten. In het geval van een
meerderheidsbesluit, zullen de leden die met de minderheid stemden niet worden
gedwongen mee te doen aan acties die ze niet steunen. Echter, leden zouden geen
actie moeten ondernemen in de naam van de groep tenzij een besluit is genomen
ten gunste van zulke actie.

C.Leden zouden andere leden met respect moeten behandelen en grof taalgebruik
moeten vermijden.

ART lidmaatschap

Er bestaan geen lidmaatschapsbedragen om je aan te sluiten bij ART. Laat het ons
gewoon even weten als je het eens bent met onze doelen en principes en
betrokken zou willen raken.

(Voor het laatst veranderd in december 2003)

Zie ook (en) Aotearoa/New Zealand, Thr@l, #20 anarchist round tabel (art) report
http://www.ainfos.ca/01/nov/ainfos00484.html

Van hun webpagina:
http://www.anarchism.org.nz/art/about.html

Een korte geschiedenis van de Anarchist Round Table (ART)

De Anarchist Round Table (ART) werd in 1997 gevormd door een groep van
anarchisten uit Christchurch die elkaar tegen kwamen bij een anarchistische
conferentie in Wellington. Ondanks wat serieuze ideologische en persoonlijke
verschillen werkte deze oorspronkelijke groep succesvol samen aan een aantal
waardevolle gemeenschap en activistische projecten.

Daaronder vielen onder meer SMOG, een maandelijks buurtblad (waarvan 22 nummers
verschenen tussen december 1997 en maart 2000), en de Beneficiary Action
Collective, of BAC, dat voorop liep bij de lokale oppositie tegen het werken
voor een uitkering schema, toen dat in oktober 1998 werd ingevoerd. BAC zakte
vroeg in 2000 in na een intensieve maar uiteindelijk niet succesvolle campagne
om toegang te krijgen voor uitkeringsgerechtigden tot toiletten bij het WINZ
High Street kantoor, en op dit punt stopte ART in feite te functioneren als een
groep.

ART hervormde in november 2000 met slechts twee van de oorspronkelijke leden,
maar met een aantal enthousiaste nieuwkomers. In oktober 2001 trad ART op als
gastheer voor 2001: An Anarchist Odyssey, de eerste anarchistische conferentie
na meer dan drie jaar. ART was ook de drijvende kracht achter de vestiging van
InterActive, een activistisch centrum in het centrum van Christchurch dat
diende als thuis en algemene ruimte voor bijeenkomsten en organisatie en
verschillende andere lokale activistische groepen.

In de laatste jaren heeft ART geholpen met marsen en andere activiteiten in
oppositie tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak, in samenwerking met het
Peace Action Network. In meer recente tijd, met een bredere acceptatie van en
kennis over het anarchisme en anarchistische principes tezamen met zulke
bijeenkomsten als de Anarchist Tea Party en het lanceren van het Aotearoa
Anarchistisch web, is er een toename geweest in het aantal mensen dat
geinteresseerd is in aansluiting bij het ART, dus hopen we in 2004 ART om te
vormen tot een meer actieve en dynamische groep.

Als je betrokken wilt raken bij ART of wilt worden geinformeerd over
gebeurtenissen of acties waar ART bij betrokken is, laat het ons dan weten door
een e-mail te sturen naar: anroundtable@hotmail.com

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center