A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Palestina-Israel, Verslag van Anarchisten Tegen de Muur (AAtW) over de laatste vijf dagen van verzet (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sat, 18 Dec 2004 14:09:09 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Vijf dagen van strijd – de zelfde repressie, een nieuwe dag.

Met de hervatting van de bouw van de afscheidingsmuur herhaalt een bekend
patroon zich. Onderhandelingen worden niet eens geprobeerd, en het Israelische
beleid wordt unilateraal vastgesteld door het leger en de regering, zonder
rekening te houden met Palestijnen. Tegelijkertijd wordt iedere poging tot
protest en geweldloos verzet gewelddadig onderdrukt. Bovenop de criminele aard
van deze repressie dragen het leger en de regering op een directe wijze bij aan
de escalatie van het conflict, door onderhandelingen en vreedzaam protest
onmogelijk te maken.

In het verloop van de laatste vijf dagen (19-23 september) hervatten de
bezettende krachten hun poging om hun bestaan op Palestijns land letterlijk in
cement vast te leggen. Natuurlijk verzetten de bewoners van de betreffende
dorpen zich tegen deze poging en wij zijn met hen. Onze methode en ons doel,
die we gedurende de laatste twee jaar hebben uitgedragen en waarnaar we bewust
hebben gehandeld, is geweldloze strijd van het volk.

Beit Awwa en Sikka, zondag 19 september.

Voor het eerst sinds het begin dat de bulldozers schade aan het land van het
dorp aanrichtten, ongeveer een week eerder, gingen we samen met de bewoners van
Beit Awwa en Sikka naar de bulldozers. Ondanks het geweld dat was gericht tegen
de mars slaagden we er in bij de machines te komen. Gedurende ongeveer twee uur
stonden we ze in de weg en voorkwamen we de diefstal van het land. Tijdens die
tijd probeerden de soldaten en de politie ons met bruut geweld te verplaatsen,
waardoor een inwoner van Sikka gedurende ongeveer 15 minuten bewusteloos raakte
en drie anderen gewond raakten. Toen grote aantallen versterkingen aan kwamen
waren we gedwongen ons terug te trekken.

Budrus, maandag 20 september

Toen de bulldozers weer het land van het dorp op gingen, na een paar weken,
volgend op een lange strijd waarna een compromis werd bereikt dat inhield dat
de muur niet op het land van Budrus zal komen – gingen de mensen van Budrus
naar hun land. Mannen, vrouwen en kinderen zaten op hun land en voorkwamen met
hun eigen lichamen dat de bulldozers hun land in beslag namen. Het leger had
niet genoeg mensen en na verschillende niet succesvolle pogingen om de
demonstranten te verwijderen gingen de bulldozers weg.

Budrus, dinsdag 21 september

Bij zonsopgang gingen we naar het land om de bulldozers tegen te houden, maar
deze keer wachtte het leger met veel troepen. Ondanks dat slaagden we er, samen
met de mensen uit Budrus, in om langs de soldaten en naar het land te komen.
Nadat het werk ongeveer twee uur had stilgelegen werd met een vertegenwoordiger
van het leger een overeenkomst gesloten dat de bulldozers die dag niet op het
land van Budrus zouden werken en dat we het land zouden verlaten. Toen we
begonnen te vertrekken viel de grenspolitie mensen aan met knuppels, schok
granaten, traangas en rubber kogels, in strijd met de bereikte overeenkomst.
Ondanks dat probeerde een vertegenwoordiger van het dorp, tijdens de aanval,
door te gaan met onderhandelen met een vertegenwoordiger van het leger.
Uiteindelijk werd een nieuwe overeenkomst gesloten, die inhield dat we zouden
terugkeren naar het land waar we eerst stonden en het leger zich zou
terugtrekken van het land. Toen de vertegenwoordigers hun eigen weg gingen viel
een macht van de grenspolitie het dorp aan, opnieuw in strijd met de bereikte
overeenkomst. Het verzet tegen de invasie van het dorp duurde tot ongeveer
17.00 uur, toen het leger het dorp verliet. Velen raakten tijdens de
confrontatie gewond, waaronder 26 mensen door rubber kogels. Twee Israelische
demonstranten werden gearresteerd en de volgende dag vrijgelaten door advocaat
Gaby Lasky die hen voor een rechter, die hun toegang tot het Budrus gebied
gedurende 14 dagen had beperkt, vertegenwoordigde.

Budrus, woensdag 22 september.

Ongeveer 500 dorpelingen werden, samen met Israeliërs en internationalen, door
het leger aangevallen met rubber kogels en traangas, zelfs voordat het dorp
werd verlaten en vanaf een grote afstand. In de eerste vijf minuten van de
demonstratie raakten vijf demonstranten gewond door rubber kogels. Twee van
hen, een 12 jaar oude jongen en een lid van het volkscomité tegen de muur,
werden in het hoofd geschoten. De poging om het land te bereiken duurde
ongeveer twee uur en uiteindelijk bezette het leger het schoolgebouw en een
ander gebouw. Het schieten ging tijdens het verloop van de dag door, evenals
het ruime gebruik van traangas, dat soms direct in huizen werd geschoten. De
bezetting van het dorp, die werd uitgevoerd terwijl de soldaten “Budrus is van
ons!” riepen, was niet alleen vernederend, illegaal en immoreel, maar
veroorzaakte ook een groot aantal gewonden. 17 van hen raakten gewond door
rubber kogels.

Beit Awwa en Budrus, donderdag 23 september.

Op onze weg naar Beit Awwa hoorden we dat een volledige avondklok in Budrus werd
uitgeroepen om 8.00 uur, na het begin van de schooldag, waardoor de kinderen
gevangen kwamen te zitten op school. Het leger bezette verschillende gebouwen
en viel de school aan. De avondklok werd pas opgeheven nadat het donker was
geworden.

In Beit Awwa verzamelden zich ongeveer 1000 demonstranten, waaronder ongeveer
600 vrouwen en meisjes. We gingen toen de bulldozers werkten in de richting van
Sikka en op een afstand van ongeveer een kilometer van de bulldozers werden we
door het leger zonder waarschuwing vooraf aangevallen. Gedurende ongeveer twee
uur gebruikte het leger rubber kogels in een van de meest extreme vertoningen
van geweld dat sinds lange tijd werd gebruikt. We slaagden er in stand te
houden en werden herinnerd aan de moeilijkste demonstraties in Dir Kaddis en
Harbata toen een Israelische demonstrant heel dicht bij zijn oog werd geraakt
door een rubber kogel. De tol van de hele dag was 120 gewonden, waarvan 35 door
rubber kogels. 45 van de demonstranten werden naar het ziekenhuis in Hebron
verplaatst omdat hun gezondheidssituatie te ernstig was voor de dorpskliniek.
Veel van de gewonden waren vrouwen en meisjes die tijdens de hele dag de
leiding namen in de confrontatie met het leger. Bovendien werden 2 Israelische
demonstranten gearresteerd. Ze werden later vrijgelaten op voorwaarde dat ze
gedurende 14 dagen niet terugkeren naar Beit Awwa.

Anders dan de bezettende macht die niet geinteresseerd is in dialoog verklaren
de mensen uit Beit Awwa opnieuw dat ze iedereen uitnodigen die wil komen om ze
te ontmoeten.

De kogels die proberen het protest tot zwijgen te brengen zullen ons niet tot
zwijgen brengen. Noch zal politieke vervolging, het corrupte systeem van
militaire orders en rechtbanken, politie ondervragingen of dodelijk vuur de
strijd tegenhouden. We zijn een integraal deel van de strijd tegen de muur en
de bezetting en voor ware vrijheid voor alle levende wezens.

Anarchisten Tegen de Muur

Voor verdere informatie:

Kobi +972-3-687-9485

Raz +972-50-794-6044

Yonatan +972-54-632-7736

Aya +972-50-636-8491

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center