A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela, El Libertario #34 - Een consistent antwoord op herhaalde vragen (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 29 Oct 2003 20:52:13 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Een tijdje geleden ontvingen we een email uit Duitsland van kameraad
Wayne, een activist van de FAU, een Duitse anarchosyndicalistische
organisatie. Hij zei: "Zoals je weet zijn er veel linkse mensen in Europa
die Chavez en zijn regering steunen. Ik weet dat Venezuelaanse
anarchisten recentelijk zijn aangevallen door de rechtse oppositie maar
ik wil weten of de Chavisten ook de anarchisten hebben aangevallen of
bedreigd. Ik heb wat concrete voorbeelden nodig van Chavez' daden,
zowel goed als slecht. Ik ben bekend met de theoretische redenen
waarom de anarchisten hem bestrijden, maar theorie is niet genoeg.
Gezondheid en anarchie".

In de naam van de Comision de Relaciones Anarquistas (CRA) van
Venezuela en van het blad El Libertario, zenden we dit antwoord dat we
wensen te publiceren voor de vele mensen die in veel gevallen, binnen
en buiten Venezuela, ons soortgelijke vragen hebben gesteld:

"Laten we, als een beginpunt, jullie er over informeren dat we veel
documenten hebben gepubliceerd waarin Chavez en wat hij in de
Venezuelaanse politiek vertegenwoordigt wordt geanalyseerd. Hoewel
we over het onderwerp pamfletten en propaganda flyers publiceren, zijn
onze opinies over Chavisme en de politieke situatie van de natie in
meer detail weergegeven in ons blad El Libertario, wier 33 nummers
regulier zijn verschenen sinds november 1996. Verder hebben we van
nummer #10 tot en met #28 de voornaamste teksten over ieder
onderwerp op de "Samizdata" website
<http://samizdata.host.sk/LIB.html gezet, en vanaf #29 op onze eigen El
Libertario website <www.nodo50.org/ellibertario, die in verschillende
secties overvloedige informatie over dit thema bevat, waaronder een
omvangrijke sectie van documenten die in het Engels zijn vertaald.

Onze positie van compromisloze oppositie tegen het Chavisme is niet
eenvoudigweg het gevolg van een mechanische toepassing van
anarchistische theorie, maar is vooral de consequentie van onze
ervaringen in de sociale werkelijkheid van Venezuela gedurende de
afgelopen jaren, die ons in staat stelden om met totale helderheid vast
te stellen dat het chavisme een autoritaire, militaristische, corrupte en
demagogische praktijk van onderwerping aan transnationale machten
heeft, die het schijnbaar linkse en anti-globaliseringsvertoog dat het
soms presenteert, in het bijzonder met het zicht op het verkrijgen van
internationale politiek steun, doet vervagen. Concreet bewijs van deze
valse praktijken door de zogenaamde "Bolivariaanse Revolutie" is
voortdurend ten toon gespreid in vele artikelen die in El Libertario, die je
kunt vinden op de boven vermelde websites, zijn gepubliceerd.

Doordat we het pseudo-progressieve Chavistische spel hebben
aangetoond, hanteren lakeien van de regering de klassieke
beschuldigingen die autoritair links in zulke gevallen reserveert voor het
Anarchisme, waarbij ze bijvoorbeeld zeggen dat we een oppositie die
als een geheel wordt gepresenteerd als "rechts en fascistisch", helpen
en ophitsen. In dit opzicht is het genoeg om onze openbare uitspraken
na te gaan, die zijn verzameld in onze edities van El Libertario, om na te
gaan of we ons duidelijk keerden tegen zowel rechts dat neigt naar een
staatsgreep als de sociaaldemocraten, de twee vleugels van de
autoritaire oppositie tegen Chavez. Aan de andere kant zegt onze
ervaring hier in Venezuela ons dat de confrontaties tussen de
autoritairen die aan de macht zijn en degenen die in de oppositie zijn
erg weinig te maken hebben met de strijd tussen sociaal-politieke
projecten en veel te maken hebben met de opeenhoping van macht
voor persoonlijk - en klasse gewin, daarom zijn de enige manieren die
we als positief beschouwen en bevorderen degenen die los staan van
deze twee bendes die zich met een walgelijk bureaucratisch argument
bezig houden, om er aan te werken dat autonome collectieve
initiatieven voor het opbouwen van vrijheid en gelijkheid in solidariteit
worden versterkt.

Wat betreft de verbale dreigementen waaronder we hebben geleden,
die zijn van beide kanten even veel gekomen. Om recente voorbeelden
te geven die nog maar enkele dagen geleden plaatsvonden, een
gemeenteraadslid van een rechtse partij (Primero Justicia) blaft
stompzinnig in een dagblad uit Caracas, terwijl anonieme chavisten
systematisch schandalige leugens en verdachtmakingen tegen ons in
omloop brengen in Indymedia en andere alternatieve kringen op het
web.

In de media en onder de stemmen van beide, wordt het anarchisme nog
steeds voorgesteld als vernielzuchtige irrationaliteit en anarchisten als
potentiële terroristen, waardoor de stemming voor toekomstige
repressieve aanvallen wordt geschapen. Het moet worden gezegd dat
deze atmosfeer tot nu toe niet heeft geleid tot directe agressie (fysiek
geweld, gevangenisstraf, censuur, verbod van publicaties e.d.), maar
het zou ons niet verbazen als de groeiende spiraal van verbaal geweld
zou leiden tot zulke daden.

We hopen dat dit heeft geholpen bij het beantwoorden van jullie vragen
die zonder twijfel het sentiment van veel anarchistische kameraden uit
Europa uitdrukken, waar veel mensen negeren wat Venezuelaanse
anarchisten hebben gedaan. Tegenover zulk negeren en tegen het
bedrog dat wordt gecreëerd door de Chavistische propaganda en haar
bondgenoten (van opportunisten als Attac of de heer Ramonet tot en
met een belachelijke terugkeer van het marxisme-leninisme)
vertrouwen we er op dat de libertaire mensen uit Europa zich zullen
keren tegen de troep van opportunistisch invechten voor de
staatsmacht die nu in Venezuela plaatsvindt. Gezondheid, geluk en
(A)!"

[Vertaling: Luis]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center