A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Brief uit de gevangenis II (Spanje)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 27 Jul 2003 16:08:07 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> Uittreksel uit een brief van Amanda uit de gevangenis van Alcala Meco van 20 juli 2003
Ik beken drie acties: de brandaanslag op een bankautomaat uit
solidariteit met de gevangenen en tegen de isolering, de brandaanslag
op een hijskraan tegen het stadsdeelproject van Cabanyal (afbraak van
een alternatief gebruikte woonruimte ten gunste van grote projecten in
Valencia, Anm. d. U.) en de vervaardiging en verzending van een
bombrief aan de fascistische partij "Spanje 2000" die op een
postkantoor explodeerde […]. Mij bevalt het NIET, als men over
politieconstructies en vormen van repressie spreekt en ook niet als de
slachtoffertoon wordt gebruikt. Mij zou het bevallen, als datgene dat
gebeurd is in de context van de wereldwijde situatie gezien wordt, in de
samenhang met de klassenstrijd die er was, die er is en die er zal zijn
zo lang de staat en het kapitalisme bestaan.

[…] Ik houd me aan de klassieke versie van het anarchisme die
gebaseerd is op de vrije vereniging, de directe actie, de
zelfbestemming, van de wederzijdse ondersteuning en van de
tegencultuur, met het doel uiteindelijk een sociale revolutie tot stand te
brengen. Een revolutie die de structuren van de maatschappij vernietigt
en die het de mensen toe staat zich te organiseren zoals hen dat het
beste lijkt en die ieder persoon toe staat zo te leven als zij het wenst.
Een revolutie, waarmee voor altijd de orde, de macht, de ongelijkheid
en het leed, dat mensen elkaar en andere voelende wezens en de
aarde toebrengen, ophoudt. […] Dat lijkt allemaal een beetje duidelijk en
jullie vragen jullie af waarom ik voor jullie deze toespraak over
anarchisme houd. Ik wil alleen maar zeggen, dat dat hetgene is dat ik
wil opbouwen, beleven, verder verspreiden, overbrengen en wil laten
groeien, ook als ik het nu bij wijze van een schets doe.

[…] Mij bevalt nog een ander idee met betrekking tot de acties waarover
ik gesproken heb: Wij allemaal kunnen ze doorvoeren en we kunnen ze
verder verspreiden, dat iedereen dat verslaan kan wat ons onderdrukt.
Misschien kan dat een zandkorrel zijn tegen de apathie,
onverschilligheid, onmacht en het conformisme, dat men mensen
bijbrengt; ik geloof dat dit de mensen het vertrouwen en de kracht geeft
om te proberen hun leven zo te leven zoals ze het willen. Ik weet het
niet, misschien probeer ik op deze manier duidelijk te maken wie ik ben,
voor degenen die het niet weten.

[…] Mij zou het bevallen, als de strijd, die voor mijn vrijheid gevoerd
wordt, er toe zou bijdragen de aanleiding te verspreiden, waarom we
hier opgesloten zijn.
(Mij kan het geen bal schelen in de gevangenis te zijn. Voor de 7e juli
[de dag van de arrestatie, d.U.] was ik het ook, alleen waren de muren,
het prikkeldraad, de tralies en de camera's niet zo zichtbaar of in mooie
kleuren aangebracht, of eenvoudigweg dat was het hof waarin men mij
liet gaan groter.)

[…] Ik wil, dat niemand door de angst verlamd wordt, dat niemand zich
"inhoudt", zich "beheerst", de "wijze" verandert, "gebruik maakt van een
andere taal", "nieuwe wegen zoekt", niets van al die onzin. Ik heb een
vol vertrouwen in de erfenis, die het anarchisme sinds het ontstaan ten
toon spreidt. Als iemand geen strafrechtelijke vervolging wil moet hij het
anarchisme verlaten en naar de padvinders gaan. Anarchist zijn wordt
altijd bestraft, overal waar de onrechtvaardigheid geïnstitutionaliseerd is
- altijd.

[…] Men moet niet aan de straf denken om te handelen, onze
beslissingen moeten niet beïnvloed worden door de waarschijnlijke
reactie van de politie, van de rechters, van de pers enz. Dit zou
betekenen, dat we hen toestaan deel van onze beweging te zijn. En dat
mogen we hen niet toestaan. Onze doelen moeten niet omgeleid
worden, door niemand en niets dat niet uit ons zelf voortkomt.

[…] Zoals het lied zegt: dat wat me het meest bang maakt is, dat alles
bij het oude blijft. Of zoals een ander lied zegt: verwacht niet dat de
dingen vanzelf veranderen, zonder jou zullen ze niet veranderen.

[…] Ik hoop, dat wat ik jullie heb verteld jullie op een of andere manier
helpt. Jullie ondersteuning maakt me sterk. Ik weet, dat ik niet alleen
ben. Mijn cel is te klein voor al die mensen, die jullie met mij zijn. Hoe
was het? De anarchie is onvermijdbaar…

ZELF TERRORIST!

Amanda

Bron: indymedia barcelona


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center