A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Selanik bildirilerinden (3)-ATAERKİLLİĞİ YIKIN

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 3 Jul 2003 15:54:32 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

ATAERKİLLİĞİ YIKIN
Şimdiye kadar neler oldu?

Selanik üniversitesi kampüsü, insanların AB-zirvesini
protesto etmek amacıyla direnişlerini organize
ettikleri bir yer.

Kampüsteki atmosfer zaman zaman oldukça saldırgan. Bu
sadece cinsiyetçi davranış bağlamında değil, her zaman
olmasa da sıklıkla aşırı şiddet içeren genel bir
atmosfer var. Aramızdaki politik çatışmalar ve
tartışmalar, ister bireyler arasında isterse gruplar
arasında olsun, fiziksel karşılaşmalarla dışa vuruyor.
İnsanlar birbirlerine bağırıyor ve haykırıyor,
şiddetle tehdit ediyor veya gerçekten birbirlerini
pataklıyor. Bu, atmosfere hakim oluyor, ve belli bir
birbirimizle uğraşma ve çalışma şeklini ortaya
çıkarıyor. Yine tartışmaların yapılma tarzı oldukça
saygısızca. Konuşurken insanlar birbirlerine müdehale
ediyor, birbirlerinin söylemek istediklerini
bitirmesine müsade etmiyor, bağırıyor ve az önce
söylenen şeyler üstüne yoğunlaşmıyorlar.

Ek olarak, genel atmosfere maçoluk hakim.
Tartışmalarda erkeklerler hakim oluyor, ve kadınlar
genellikle ciddiye alınmıyor veya gözardı ediliyorlar.
Cinsel taciz gerçekleşti. Kadınların sınırlarına ve
mahremiyetine saygı gösterilmedi. Bu ataerkil
gerçeklik içinde, kadınlar şiddet ve cinsel taciz
deneyimlerini paylaşacak güvenli ve korunaklı bir
atmosferi genellikle bulamadılar. Bizler şiddet ve
cinsel tacizin burada, kampüste de yapıldığına
inanıyoruz. Başka cinsel saldırılar da yapılmış
olabilir ancak ortaya çıkarılmadı, bu nedenle onlar
hakkında henüz bir bilgimiz yok.

Yine kampüsdeki atmosferi oldukça heteroseksüel ve
homofobik buluyoruz.

Lezbiyen, gay, biseksüel ve cinsiyetler-üstü insanlar
bu hareketin parçaları, ancak onlara tam anlamıyla
saygı gösterildiğini ve kabullenildiklerini
düşünmüyoruz.

İşte tüm bu nedenlerle kadınlar Salı günü (17
Haziran), bu durumu tartışmak ve halletmek üzere bir
kadınlar toplantısı çağrısında bulundular. Bir
manifesto yazılmasına, ve düşündüğümüz, hissettiğimiz
şeyleri ifade edecek kendiliğinden bir eylem
düzenlemeye karar verildi.

Bu nedenle bazı kadınlar Salı günü gecesi konser
sırasında sahneyi işgal etti.

Bu doğrudan eylem, cinsiyetçi atmosferi yaratmakta
rolü olan tüm erkeklere karşı; ve aynı zamanda da AB
zirvesi karşıtı protestoya katılmak üzere buraya,
kampa gelen tüm herkese yönelikti. Kamptaki cinsiyetçi
atmosferi dile getirmek ve buna dikkat çekmek,
gerçekleşen cinsel taciz ve saldıları anlatmak
istedik; herkese, kadınlar olarak bizlerin bunu artık
kabullenmeyeceğimizi ve sessiz kalmayacağımızı oldukça
açık bir şekilde anlatmak istedik.

Bu kadar yeter!!!

Esasen erkek olan dinleyici kitlesinin tepkisi oldukça
çeşitliydi: alkışlamak gibi olumlu tepkiler vardı,
ancak öte yandan kaba ve cinsiyetçi yorumlar da
yapıldı. Bazı insanlar bunu hiç mi hiç ciddiye
almadılar. Bizim için oldukça güçlendirici bir
deneyimdi. Olumsuz tepkilere rağmen, bizim için asıl
önemli olan aktif hale gelmek, seslerimizi yükseltmek
ve insanların kampta cinsiyetçiliğin olduğunun farkına
varmalarını sağlamaktı.

Doğrudan eylemimiz keza kaydedildi ve dinlenebileceği
birçok indymedia sitesine gönderildi.

Oldukça tartışmaya yol açtı.

Eylemimizin olumlu sonucu ertesi gün erkek ve
kadınlardan oluşan toplantıya pekçok insanın katılması
oldu. Erkek ve kadınların olduğu bir toplantı çağrısı
yaptık, çünkü erkeklerin cinsiyetçilikle mücadeleye
katılımının oldukça önemli olduğunu düşünüyorduk.
Kadınlara ve başkalarına karşı gösterilen her türden
ayrımcılığa yönelik duyarlılık ve bilinç geliştirmek
için birlikte çalışmalıyız.

Farklı şekillerde faal olmaya ve gruplar oluşturmaya
karar verdik:

Doğrudan eylem grubu.
- Taciz karşıtı ve destek noktası. Burası insanların
destek isteyebilecekleri, ve herhangi bir şekilde
ayrımcılıkla karşılaştığınızı hissettiğinizde
meselelerin ele alınabileceği bir yer olacak. Hergün
12-2 pm arasında ve akşamüstleri, teoloji fakültesinin
önündeki barın önünde açık olacak.
- Ataerkil yapıları görünür kılacak bir pullama ve
afiş grubu.
- Basın grubu.

Eylemlerimiz ve tartışmalarımız sayesinde herkes için
daha rahat bir atmosfer yaratabileceğimizi umuyoruz.

Gerçek değişim kendimizde başlar!!!!
Ataerkilliği yıkmadan kapitalizmi yıkamazsınız!!!!
Mücadele edin
ATAERKİLLİĞİ YIKIN

Çeviri: Anarşist Bakış
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center