A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) <alter-ee> Poznan'daki Anarşist Federasyon konferansı (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 3 Dec 2003 08:45:52 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

From: Zaczek <hydrozag-A-poczta.onet.pl>
To: alter-ee@lists.most.org.pl
9 kasım tarihinde Poznan'da Anarşist Federasyon'un bir
konferansı vardı. Bundan önce ayrı bir konuyla ilgili
Çalışanlar İnisiyatifinin bir konferansı vardı.
Toplantı sırasında esas olarak federasyon içerisindeki
bilgi akışını ve bunu etkinleştirme yollarını
tartıştık. "FA Bürosunu" yeniden canlandırma gibi
öneriler vardı. Ancak sonuçta daha desantralize bir
tercih benimsendi. Materyalleri toplayıp bülten basan
ve herkese posta yoluyla gönderen bir büro yerine, web
bültenimiz olacak. Herkes kendi materyalini oraya
postalayacak ve her seksiyonda bunun çıktısını alıp
yerelde dağıtacak birisi bulunacak.

Ayrıca federasyonun "sanal bürosu"nun, bütün
seksiyonların bir web posta alıcısı üzerinden ulaşıp
bakılabileceği dahili bir emaili olacak. Federasyonla
bağlantı kurmak isteyen insanlar sanal büroya e-mail
gönderecek ve FA'dan isteyenler yanıt verecek. Yanıtı
herkes görebilecek. Sanal bülten sayfası konuksever
ev-sahibi donanıma sağolsun ki artık hazır ve yakında
sanal büro sayfasında çalışmaya başlayacağız. Hazır
olduğu zaman, kaynağı ilgilenen herkese
gönderebiliriz.

Konferans gününün geri kalan zamanı, yayın
inisiyatifine ve yarı-legal gazeteler basma yollarına
ayrıldı, bu şekilde bunları vergi ödemek zorunda
kalmadan resmi kitapçılarda satabilmek olanaklıydı.
Tabii ki ayrıntılar gizli.

"Düşünceler platformu" çalışması daha da fazla
tartışmaya yol açtı. Çok fazla detaylandırılmış ortak
bir platform (bunun platformizmle bir ilgisi yok,
düşüncelerin çakıştırılması) üzerinde ortak bir
anlaşmaya varmak şu an için olanaksız görünüyor. Bu
nedenle FA'nın her seksiyonu kendi çalışmasını
yapacak, diğer seksiyonlar bunu benimseyecek mi zaman
içinde göreceğiz. Daha da genel bir belge üzerine
biraz daha ortak çalışma yapılacak.

Zaczek

_______________________________________________
Alter-EE email listesi
Alter-EE web sitesindeki arşiv,
harita ve kaynaklara bakın:
http://www.alter.most.org.pl/fa
Üye olmak, üyelikten ayrılmak
ve tercihleri değiştirmek için:
http://www.lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo/alter-ee


[çeviri - b.ö./ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center