A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Doğu Avrupa'dan "Abolishing Borders from Below" @ zine (en)

From <tr@ainfos.ca>
Date Mon, 7 Apr 2003 23:53:27 +0200 (CEST)
Importance Normal


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

"Abolishing Borders from Below" (ABB) (S&#305;n&#305;rlar&#305; Tabandan
Kald&#305;rmak) on be&#351; günde bir yay&#305;nlanan ve dünyaya
da&#287;&#305;t&#305;lan Do&#287;u Avrupa'dan bir anar&#351;ist
yay&#305;nd&#305;r. Son say&#305; (8.) &#351;u an ç&#305;kt&#305; ve
Bulgaristan, Romanya, Polonya, Rusya'dan anar&#351;istlerle röportajlara
ek olarak POlonya'da i&#351;çi grevleri, Çeçen sava&#351;&#305;na dair
güncellemeler, Türkiye'deki antimilitarist hareket üzerine notlar,
S&#305;rp cezaevlerine dair bir rapor ve Rusya'daki ilk antifa&#351;ist
futbol holiganlar&#305; grubunun kurulmas&#305; dahil Do&#287;u Bloku
çap&#305;nda anti-fa&#351;ist eylemler yer al&#305;yor.
ABB Avrupa'dan hava postas&#305; ile da&#287;&#305;tl&#305;yor, yurtiçinde
yerden. A&#351;a&#287;&#305;daki fiyatlar önerebilece&#287;imiz en ucuz
fiyatlar. Tek kopyalar ABD'deki radikal kütüphanelere ücretsiz
da&#287;&#305;t&#305;lacakt&#305;r.
1 kopya - $3
2 kopya - $5
5 kopya - $9
10 kopya - $16

Lütfen iyi gizlenmi&#351; nakiti a&#351;a&#287;&#305;daki adrese
yollay&#305;n veya gluhoeffer@graffiti.net adresine e-mail at&#305;n
(ABB'de imla hatas&#305;na u&#287;ram&#305;&#351;).
Ulusüstü Yay&#305;mc&#305;l&#305;k
109 Dikeman St. #2F
Brooklyn, NY 11231*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center