A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) 6:e Nationella Kongressen för Federazione dei Comunisti Anarchici i Italien FdCA, Cremona, 20 juni 2004 (it,en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Fri, 3 Sep 2004 15:12:17 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Den 6:e Nationella kongressen för Federazione dei Comunisti hölls i Cremona,
Italien den 19 och 20 juni 2004. Här följer slutdokumentet som antogs
enhälligt av kongressen. Vi vill ta tillfället i akt och tacka Organisation
Socialiste Libertaire (Schweiz) för att de personligen kom med sina
hälsningar till kongressen, och Organización Libertaria Cimarrón (Uruguay)
samt Workers Solidarity Alliance of New York för deras varma hälsningar och
stöd som sändes via e-post. De motioner och övriga dokument som antogs av
kongressen är redan tillgängliga på italienska på vår hemsida, och kommer
snart att göras tillgängliga på andra språk.

1. FdCA – Federazione dei Comunisti Anarchici är de specifikt militanta
anarko-kommunisternas organisation i Italien. Dess politiska aktion utgår
från och riktas mot samhällets exploaterade klasser och karakteriseras av
följande:

* klassdimensionen – d.v.s. genom att agera inom striderna, sätter FdCA sig
själv jämsides med de kämpande och i själva striderna i relationen mellan
exploatering och makt;

* den direkta aktionens praktik – d.v.s. FdCA anser att klasstyrka och valet
att kämpa är uppkommet inom gräsrotsorganisationerna, utifrån det kollektiva
klassmedvetandet uttryckt av de som kämpar;
* självorganisationens praktik – d.v.s. det krävs att de som kämpar är
autonoma. Vi måste garantera att inga intressen som inte är en del av det
grundläggande kollektiva medvetandet påverkar kampens inriktning eller
försöker påtvinga den en klass av ledare.

2. Uppgiften för Federazione dei Comunisti Anarchici som en revolutionär
politisk anarkokommunistisk organisation är således:

* att vara en länk mellan klassen och klassmedvetandet;
* att påverka de militanta element som organisationen består av, till ett
ständigt sökande efter enhet och homogenitet som är nödvändigt för att kunna
genomföra en alternativ politik, för att utarbeta en alternativ strategi och
leva med förändringen och i förändringen;
* att agera som en länk mellan det anarkistiska projektet och de som är
involverade i klasskriget – eftersom kännetecknande för de militanta
anarkokommunisterna är att fungera som proletariatets historiska minne av
dess klassintresse – arbeta för att föra anarkismen till hjärtat av
klasskampen och närma sig de aktiva i kampen, att ”bevisa” att det
anarkistiska projektet sammanfaller med kampen för jämlikhet och frihet;
* att agera som en länk mellan revolutionär anarkistisk gradualism och
stegvisa erövringar: a) för att fortlöpande erövra större frihet och
autonomi inom samhället; b) med anti-kapitalistiska och anti-auktoritära
mål.


3. Federazione dei Comunisti Anarchici avser därför att utveckla sin
politiska verksamhet för:

* rätten till ett socialt alternativ och att experimentera;
* kampen att öka och erövra utrymme för allas deltagande, emot social
uteslutning och mot repression som riktas mot striderna;
* fackföreningskamp för att uppnå global säkerhet (löner, rättigheter,
service, etc.);
* krav som gäller livskvalitet, bostad, konsumtion, internationell
solidaritet;
* byggandet av en vänstersamhällelig väv som kan ta sin styrka ur den
praktik och ur de förslag med de medel som för oss överensstämmer med våra
mål;
* utveckla synergin inom den frihetliga politiken (koordination, grupper,
nätverk, allianser, flerfaldiga och pluralistiska poler).


4. Inom den närmaste framtiden avser Federazione dei Comunisti Anarchici att

* bidra till utvecklandet och utvidgandet av arbetarnas klasskampsrörelse
och stödja alla former av självorganiserad kamp där arbetarnas, autonomi
uttrycks i krav som bryter med ”kompanjonskap” eller med lagstiftning som
skadar arbetsrätt och frihet, för att utveckla en oförsonlig syndikalism med
frihetlig praktik;
* bidra till utvecklingen och spridningen av radikala rörelser mot krig,
liberalism, utsugning och kommersialisering av människor och resurser,
förslavandet av kvinnor och män, sexuell diskriminering och patriarkat,
genom att tillföra kampen antikapitalism och antiauktoritär praktik och
innehåll;
* bidra till – med de metoder och innehåll som karakteriserar
anarkokommunister – den sammansatta rörelsen mot center-höger regeringen, så
att nederlaget för center-höger politiken kan genomföras av människor på
gatorna och på arbetsplatser och inte vid valurnorna. Detta är i själva
verket oundgängligt för att kunna bekämpa och besegra denna politik även
när, vilket är troligt, regeringen blir avlöst av en center-vänster regering
vilket har skett förr. ;
* bidra till utvecklingen av den internationella klasskämpande
anarkiströrelsen, stödja ILS-SIL:s nätverk och stärka banden mellan
politiska anarkokommunistiska organisationer med utgångspunkt i politiska
projekt och spridandet av den anarkokommunistiska teorin och praktiken;
* bidra till utvecklandet av en klasskämpande frihetlig front i Italien som
kan sprida det anarkistiska sociala projektet.

Enhälligt antaget av den 6:e kongressen

Cremona, 20e juni 2004

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI

Översatt av Zana och Patrik, Göteborg, augusti och september 2004

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad