A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) DISSIDENT är en nystartad teoretisk tidskrift för anarkister.*

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 22 Aug 2004 07:59:08 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Tidningskollektivet (Batko-gruppen) står på en anarkistiskt kommunistisk
grund. Vi är odogmatiska och vill delta och driva en konstruktiv kritisk
debatt framåt inom anarkiströrelsen. Vi börjar med att ta itu med dom "nya"
dominanta strömningarna plattformism, insurrektionell anarkism och
postanarkism, varav första numret är om plattformismen.
Första numret blir tyvärr ganska tunt av flera anledningar, bl a på grund av
dålig ekonomi. Givetvis kommer allt finnas tillgängligt gratis på nätet. Vi
kommer förutom Dissident att försöka ge ut häften och böcker, hålla föredrag
och delta i diskussioner för att sprida och utveckla den anarkistiska
kommunismen i Sverige.

Dissident nr. 1 kostar 30:-

Det går att beställa genom att maila oss på batko-gruppen (at) socialism.nu.

Återförsäljare:
Syndikalistiskt forum, Göteborg
Bokcaféet i Jönköping
--------------------------------------------------
translation from http://www.ainfos.ca/04/aug/ainfos00287.html
====================================
* Editor note:
Dear comrade
After few weeks of resurection of the
a-infos-sv@ainfos.ca list, we do not have
any more an editor for it.

If any of you is interested in joining
the a-infos collective in order to take
care of the a-infos-sv@ainfos.ca list
please contact us at the a-infos-org@ainfos.ca
address.

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad