A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) USA: Raise the fist utgivare släppt från fängelse

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Wed, 4 Aug 2004 19:46:47 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Sherman Austin, före detta utgivare av den anarkistiska sajten Raise the
fist är nu släppt från fängelse efter att ha spenderat ett år där. Han
går nu till att vara övervakad under 3 års tid.

Efter en kafkaartad rättegång förra året fälldes Sherman Austin för att
han enligt domen ska ha spritt information via internet hur man
tillverkar bomber. Med dessa anvisningar skulle han vidare enligt domen
ha uppmanat till våldsdåd. Rättegången har kritiserats av bland andra den
amerikanske samhällskritikern Noam Chomsky.

Den övervakningstid som tar vid efter fängelsevistelsen innebär bland
annat begränsad rörelsefrihet och förbud mot användande av datorer och
mobiltelefoner.

Sherman Austin är även förbjuden att kontakta anarkistiska
organisationer, något som den federala regeringen motiverar med att
anarkister ’uppmanar till våld som medel för att störa den allmänna
ordningen och uppnå social, ekonomisk och politisk
förändring.’
=======================
Publicerad på http://www.yelah.net/news/20040802191904


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad