A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Konfrontation med fascist efter homofobaktion mot Pride 27/7

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Wed, 28 Jul 2004 06:48:44 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Olika fascistiska och högerkristna grupper genomförde idag en homofob
blixtmanifestation utanför Mondo på Södermalm. Detta medförde att olika
antifascistiska grupper snabbt mobiliserades, fascisterna försvann dock
från platsen innan grupperna hann dit. Kort senare påträffades
NDU-ledaren Robert Almgren i Gamla Stan av en av grupperna med
antifascister och konfronterades. Almgren försökte genast fly men hanns
strax ifatt.
=======================
Publicerat av AFA-Stockholm på
http://www.socialism.nu/index.php?page=forum&section=thread&id=10205.AFA-Stockholmär frihetligt socialistisk. För mer information se
http://afa-stockholm.antifascistiskaktion.net/


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad