A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Italien, 6 anarkister fängslade i Rovereto (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 26 Jul 2004 16:40:05 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Den 20:e juli, 2004, gjordes en räd mot sex anarkisters hem (Luigi
Keller, Stefano Tiberi, Lorenzo Jorg, Massimo Passamani, Mattia Dossi,
and Marco Beaco) i Rovereto, Italen. Dom greps och anklagades för
försvårande attack när en sammandrabbning ägde rum mellan anarkister och
fascister den 4:e oktober, 2002. Fredagen, 23 juli, höll anarkister en
solidaritetsaktion för de fängslade kamraterna. Ungefär 50 personer
deltog, marscherande till arresten där anarkisterna hölls, höll i
banderoller, spelandes hög musik, och spraymålade slogans på väggar (så
som ”the war is here also” [“kriget är här också”] och "freedom for the
arrested, fire to the jails" [”frihet för de fängslade, sparka
fängelserna”) och målade över linserna för journalisternas kameror, trots
den tunga polisnärvaron.

På samma dag, gav de fängslade anarkisterna ett uttalande till sina
advokater markerande att de har börjar med en “dusch och tränings”
strejk, att de vägrar lämna sina celler för att pressa för ett slut till
sina isolationer och deras omedelbara släppning.

Anarkister i Rovereto planerar för ytterligare solidaritets aktioner

Origin:

(en) Italy, Six anarchists imprisoned in Rovereto
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00465.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad