A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Malmö; VÅR MAKT - VÅR STAD 2004*

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 25 Jul 2004 01:57:31 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Klasskampen pågår hela tiden, överallt runtomkring oss i våra vardagsliv.
Det är i dessa kamper, denna verkliga rörelse, som vi kan hitta vår makt,
möjligheterna till en samhällsförändring och ett omkullkastande av
kapitalismen finns. Detta var utgångspunkten för seminariet "Vår makt"
som arrangerades av Gatuaktionen tillsammans med Kämpa Tillsammans och
Kulturföreningen Glassfabriken hösten 2003 på Panora. I flera föredrag
och diskussioner tog vi upp temat med det "ansiktslösa" vardagliga
motståndet på arbetsplatser.

Nu laddar vi igen, för ännu ett seminarium på temat "Vår makt". Denna
gång tänker vi sätta fokus på kamperna utanför arbetsplatserna, i resten
av samhället. Dessa två sidor, produktionen och reproduktionen är tätt
sammanflätade och svåra att skilja: I dagens kapitalism luckras gränserna
mellan arbete och fritid upp, arbetet flexibiliseras och blir mer
"prekärt". Vad spelar en hundring i lön för roll om våra inkomster äts
upp från andra sidan, om avgifterna för sjukvård och kollektivtrafik
stiger? När hade du råd att gå till tandläkaren sist? När hela
samhällslivet - hela vår vardag - görs produktivt, samtidigt som vår
arbetssituation blir allt mer osäker, måste vi flytta diskussionen från
lönen till hela samhällslönen: vad är det vi får tillbaka? Vad är de
urbana "allmänningar" som vi kan använda "gratis" idag, eller hur gör vi
dem gratis för oss: allmäningar som spänner från avgiftsfri
kollektivtrafik, fri sjukvård och sociala center till möjligheterna att
ladda musik från nätet och hålla kunskap eller information fri.

Detta hänger också samman med att kunna ha en offensiv kamp på
arbetsplatserna; ju mindre beroende vi är av vår lön då saker är
billiga/gratis utanför, desto lättare kan vi ta strid på jobbet.

En sån här diskussion slutar lätt i en rad krav. Men precis som med förra
årets diskussion på arbetsplatskampen vill vi istället hitta
möjligheterna till vår makt. Vilka kamper pågår faktiskt dagligen i det
dolda i den sociala reproduktionen? Vilka offensiva strategier finns det
som motverkar privatiseringarna, flyttar fram våra positioner och där vi
kan tillägna oss den samhälleliga rikedomen? Hur kan vi i praktiken
omforma det offentliga rummet?

Vår makt-seminariet hösten 2004 är tänkt att bli ett laboratorium på
detta tema. Har du idéer eller vill vara med att skapa Vår makt, kom på
ett möte den 29 juli 19.00 på Kristiansstadsgatan 32. Ta med dig uppslag
på föredrag, diskussioner eller konkreta tips på kampanjer, kamper eller
aktioner. Det är dags för lite kollektiv egoism!

/GatuAktionen, Kämpa tillsammans mfl
=======================
* Antikapitalistiskt antiauktoritärt initiativ


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad