A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) A-forum inställt!

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sat, 24 Jul 2004 05:25:35 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Anarkistiskt forum som planerades att äga rum mellan den 11:e - 15:e
augusti har blivit inställt. Anledningen sägs vara flera praktiska
orsaker samt en del personliga som gjorde att årets A-forumarrangörer
inte tyckte att de skulle hinna anordna forumet så som de villa ha det.
Så i stället för att hålla ett forum som de bara skulle vara halvnöjda
med, valde de att ställa in och eventuellt återkomma nästa år.

Istället önskar de alla en trevlig sommar och hoppas på att få se alla på
nästa anarkistiska sammankomst.


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad