A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) ”A-INFOS VISION” översatt till svenska

From Svenska A-infos <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sat, 24 Jul 2004 00:44:27 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Svenska delen av A-infos har nu översatt ”A-INFOS VISION”. Den innehåller
vad det är för människor som är en del av A-infos kollektivet, vilket
ansvar A-infos kollektivet ser sig ha över att distribuera nyheter och
ideologiska artiklar, vilken ideologisk grund A-infos står på, vilka som
är välkomna att delta i A-infos arbete och annat som berör A-infos och
dess arbete. Om du är intresserad av att hjälpa till med A-infos arbete
bör du först läsa ”A-INFOS VISION” för att vara på det klara med vad vi
är för några och vad vi står för.

Den svenska versionen av ”A-INFOS VISION” kan hittas på
http://www.ainfos.ca/org/vision-sv.html .

Här är den:

A-INFOS VISION

A-Infos Projektet koordineras av ett internationellt kollektiv av
revolutionära antiauktoritära, antikapitalistiska aktivister, involverade
i klasskamp och ser det som en samhällskamp.

Detta är människor som uppfattar sig själva som revolutionära
klasskämpande socialanarkister, frihetliga kommunister,
anarkokommunister, syndikalister och andra som har liknande åsikter men
använder andra etiketter.

A-Infos är organiserad av människor som är medveten om att anarkism är en
samhällsteori, och att en revolution är nödvändig för att få till stånd
den nya klasslösa sociala ordningen, och att denna revolution bara kan
göras av en stor majoritet av det arbetande folket.

Den specifika sorts anarkism vi pratar om och stödjer är anarkismen som
hölls av Haymarket martyrerna och de uteslutna av Karl Mark ur Första
Internationalen för att de kritiserade hans auktoritärism och den
elitistiska, avantgards degradering av massorna i arbetarklassen...

Vi stödjer inte den sorts anarkism som föreslås av vissa
pseudo-modernister och pseudo-"revolutionärer" som anser att symbolisk
aktivitet kan vara ett substitut för masskamp, eller den sorts
"humanistiska" anarkism som tycker att andra frågor är lika eller mer
viktig än den revolutionära kampen för utplånandet av det kapitalistiska
systemet.

A-Infos’ arbete är inte inspirerad av egoistisk och egocentral
individualism, primitivism, "fri kapitalism utan stat" eller ens en stat
utan fri kapitalism - som motarbetar den rådande kapitalistiska ordningen
men som inte istället erbjuder en genomförbar modell av moderna sociala
ordning av frihet, jämlikhet och solidaritet.

Det är inte tillräckligt för individer och grupper att använda en
anarkistisk etikett före att deras texter ska bli distribuerade av
A-infos.

I kampen för ett fritt samhälle, distribuerar vi nyheter och artiklar i
flera språk, täcker ett brett spektrum av områden av kamper. Dessa
inkluderar arbetsplatser och miljö kamper såväl som kamper mot rasism,
sexism och homofobi. A-infos distribuerar nyheter om infödda människors
anti-koloniala kamp mot kolonister, ockupation och marginalisering, såväl
som anti-nationalist och anti-regionala separatistiska kamper, för
arbetare har inget land utan jorden som en helhet...

A-Infos är specialiserat pressorgan, i revolutionära antikapitalistiska
aktivisters tjänst (som vi ser det bäst) som är involverade i olika slags
samhälleliga kamper mot kapitalistklassen och dess samhällssystem.

A-Infos är inte en öppen "liberal" tjänst som distribuerar allt "vi"
sympatiserar med -- det är inte Indymedia. Det är första och främst ett
fritt distributionsverktyg för information från och om kollektiv av
anarkister (och andra antiauktoritära revolutionärer) involverad i
kampen.

A-Infos arbetare anser inte att vi är de som ska bestämma vem, i
det socialanarkistiska lägret, som är en "riktig" anarkist eller inte.
Emellertid, då tillgångarna är begränsade, har vi rätten och skyldigheten
att (autonomt) välja vad vi distribuerar vad vi tycker är bäst bland
insändelser och insändare. Friheten till att ansluta sig som A-infos
kollektiv är baserat på betyder ingenting utan friheten att inte ansluta
sig, om arbetare så väljer.

A-Infos har en roll att spela i världens anarkist rörelse. Information är
styrka. A-Infos hjälper till att bygga en betydelsefull internationell
rörelse. A-Infos är, till en viss omfattning, en av de få internationella
organisatoriska verktyg för rörelsen. Men för att bevara denna roll måste
det stanna som ett verktyg i rörelsens tjänst och inte som en
fri-för-alla informationstjänst.

A-Infos är inte bara ett internt rörelseverktyg. Som Anarkistiska FAQ, är
det också ett sätt att presentera rörelsen för en bredare audiens och för
en ny generation, och underrätta dom med internationella aspekter av
rörelsen.

A-Infos är en autonom anarkistpress’ förmedling som inte är guldtackan
för någon "social" rörelse. Även när självutnämnda anarkister (eller även
om riktiga sådana) är involverade är det inte en garanti att A-infos
kommer distribuera bidrag. Även om vi själva sympatiserar med en aktuell
rörelse är det inte någon garanti för att artiklarna kommer
offentliggöras.

Sålunda, A-Infos distribuerar de nyheter och analyser
dess arbetare vill dela med världens ickeauktoritära aktivistgrupp --
främst post från antiauktoritära revolutionära kollektiv och rapporter om
direkta aktioner i samhällelig kamp både av aktivister och vanligt folk i
deras dagliga liv.

Alla som inte är nöjda med tjänsten vi tillhandahåller, välkomnas att
använda andra tjänster eller bygga hennes/hans egna.

A-infos är både ett organisatoriskt verktyg, ett propagandaverktyg, och
ett informationsverktyg för rörelsen -- och är inte bara "nyheter av, om
och av intresse för anarkister".


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad