A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) En inbjudan till släppningen av två anarkokommunistiska publikationer (förkortad översättning!) (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Tue, 13 Jul 2004 17:10:50 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Ruptures och Strike! två NEFAC publikationer Fredagen 16 juli från 17
till 19 (och senare!) Café de la Petite Gaule 2525 rue Centre (métro
Charlevoix)Med spagetti middag (3$) och Revolutionär Musik!!!

Ruptures nummer 4- special nummer om rasism och den yttersta högern.

Vi har planerat länge ett helt Rupture nummer om rasism och den yttersta
högern. I två år nu, har NEFAC kollektiv deltagit i antifascistiska och
antirasistiska aktioner på en mängd olika sätt i deras lokala områden. Vi
vill visa denna delaktighet och dessa gemensamma kamper med ett
specialnummer som tar upp en bred vidd av perspektiv. Vi är speciellt
nöjda med att ha med två artiklar skrivna av kamrater från den
Syafrikanska anarkokommunistiska federationen “Zabalaza Anarchist
Federation” om ämnet rasism och antiimperialism. Du kommer också hitta
ett rätt komplett porträtt av extrem högra grupper i Quebec, en
diskussion om kampanjerna i Quebec mot fascisterna, en diskussion om de
inföddas situation sedan dispyten om Approche Commune såväl som en
bredare titt på våran situation angående Quebecs nationella fråga.
En inbjudan från La Commune, Montreals Lokala Fack för North-eastern
Federation of anarchist-communists (NEFAC)
www.nefac.net mtl@nefac.net
=======================
Detta var en del av en artikel. Hela artikeln kan hittas på
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00257.html

Origin:

(en) An invitation to the launch of two anarchist-communist publications
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00257.html
*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad