A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Serbien, Belgrad, Klassorienterade anarkisters mötesplats i Belgrad under PGA konferensen (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Tue, 13 Jul 2004 01:55:13 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Kära kamrater,
Under PGA konferensen som kommer ta plats i Belgrad, Serbien från 23:e
till 29:e juli i år, kommer den lokala Belgrad gruppen Union
Confederation "Anarcho-syndicalist Initiative" göra vårt nya projekt:
*Belgrade
Athenaeum - Workers cultural centre* till en mötesplats för
klassorienterade anarkister. Athenaeum kommer vara en plats där
anarkister kan träffa varandra medan de är i Belgrad. Om behov uppstår,
kommer Athenaeum användas för att organisera diskussioner med ämnen som
kan vara av intresse för kamrater. Också, vår Lokal grupp kommer att
hjälpa till med organiseringen av matlagning till kamrater som kan komma
att vara utan det. På grund av säkerhetsskäl (skinheads har redan pratat
om att ”besöka” PGA konferensen), kommer vi inte delge adressen till
Athenaeum i detta mail. Du kan kontakta oss genom att använda mailen här
nedanför så skickar vi tillbaka telefonnummer till kamrater som kommer ta
han om dig när du kommer till Belgrad.
Ses snart,

Internationella sekritariatet för Union confederation "Anarcho-syndicalist
initiative"
E-mail: is@inicijativa.org, info@inicijativa.org,
inicijativa@inicijativa.org

Origin:

(en) Serbia, Belgrade, Class orientated anarchists meeting point in
Belgrade during PGA
conferencehttp://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00249.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad