A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Argentina: Nytt nummer av OSLs "En La Calle" ute nu (en, ca)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Fri, 9 Jul 2004 17:16:13 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

EN LA CALLE Nº52, tidskriften för organiserad anarkism, juni-juli 2004 I
detta nummer:
* redaktionen: Dario och Maxi 2 år på
* Anarkism på 1970-talet
* Motstånd mot Mondelli Plan i Cordoba
* Anställd och arbetslösa arbetare enade för löne ökning
* Kort analys om situationen i Entre Rios
* Pocho Leprattis hus i Rosario – ett hus för alla
* Aktuella affärer: Enade på gatan
* En feministisk synpunkt om kriget i Irak
* Lärarnas kamp
* "piqueter@s": utvecklingen av ett antikapitalistiskt perspektiv
* Historia: Anarkistisk diskussion om proletariatets diktatur.

ORGANIZACION SOCIALISTA LIBERTARIA (Argentina)
Periodico EN LA CALLE organo de difusion del anarquismo organizado
oslargentina@yahoo.com.ar
libertaria@infovia.com.ar

Översättning av A-infos

Origin:

(en) Argentina: New issue of the OSL's "En La Calle" out now (ca)
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00193.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad