A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) En ny hemsida och projekt: Research on Anarchism http://raforum.apinc.org/?lang=en (en, fr, it)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Thu, 8 Jul 2004 21:06:24 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Research on Anarchism är en växelverkande hemsida och databas på
engelska, franska och italienska av artiklar, avhandlingar, teser och
bibliografier besläktad med konst, biograf, musik, litteratur, politik,
filosofi och historia. Det inkluderar kortfattade biografier och texter
av ledande samtida och historiska författare. Det finns också länkar till
hela politiska skrifter när dessa är tillgängliga. Andra utmärkande drag
av sidan innefattar online diskussions forum och nyheter om nutida
relevanta händelser.Det finns många bilder av anarkism, förkastelsen av
all form av herravälde… Anarkism framträder som en politisk teori och
social rörelse på 2000-talet. För vissa människor är det ett etiskt val,
för andra ett visst artistiskt perspektiv, en form av kultur, eller en
utopi.Den kan till och med ses – på ett mer avancerat sätt – som ett
möjlig epistemologiskt paradigm.

Artiklar :
Research on Anarchism Diskussion List
http://raforum.apinc.org/article.php?id_article=1410Research on
Anarchism List (RA-L) är ett internationellt forum som startades 1:a
januari, 1996, och är tillgiven recensioner, forskning och diskussioner
om världens anarkist rörelsers teorier, historier och kulturer och till
andra ämnen relaterade till anarkism.RA-L är
tvärvetenskaplig ; Ämnena som diskuteras får vara så olika som
historiografi, populär kultur, filosofi, statskunskap, ekologi, konst,
litteratur, utopiska studier, musik etc. Samtida händelser, (...)

Sous-rubriques :
En Anarkistisk Nybörjarbok : Anarkismens ABC 3 artiklar / 2 sid
hänvisningar Anarkist Kulturer och Aktiviteter 10 artiklar / 10 sid
hänvisningar Konst 5 artiklar
Ekologi 15 artiklar / 1 sid hänvisning
Ekonomiska 2 artiklar / 1 sid hänvisning
Utbildning (inbördes) 1 artikel
Fiktion 11 artiklar / 2 sid hänvisningar
Filmer 44 artiklar / 7 sid hänvisningar
Trädgårdshantering 1 artikel
Genus och Sexualitet 3 artiklar
Geografi 2 artiklar / 1 sid hänvisningar
Hälsa 1 artikel
Historia 27 artiklar / 26 sid hänvisningar
Kunskap : Forsknings Center, Institutioner, Arkiv, Sammankomster och
Avhandlingar 273 artiklar / 13 sid hänvisningarLag och Rätt 4 artiklar
Musik & Anarkism 35 artiklar / 8 sid hänvisningar
Filosofi 3 artiklar / 1 sid hänvisning
Politik och Politisk Teori 6 artiklar
Religion och Andlighet 2 artiklar / 1 sid hänvisning
Världen Idag 13 artiklar / 48 sid hänvisningar
Vem är Vem 60 artiklar / 51 sid hänvisningar

Origin:

(en) A new website and project: Research on Anarchism
http://raforum.apinc.org/?lang=en (fr
it)http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00124.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad