A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) [anarsistiletisim] Svarta blocket March (en ,tr)

From :Yesil Anarsi <yesilanarsi-A-yahoo.com@ainfos.ca>
Date Fri, 2 Jul 2004 19:25:27 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

> Från: yesil anarsi <yesilanarsi-A-yahoo.com>
En march som var komponerad för att uppvigla under NATO dagarna… : )
SVARTABLOCKET MARSCH
TILL GATORNA... TILL BARRIKADERNA
För vår kärlek till frihet
TILL GATORNA TILL BARRIKADERNA ...(2)
Med våran åtrå för Rebell Revoluton Anarki
TILL GATORNA TILL BARRIKADERNA ...(2)
Till svarta blocket mot tyrannerna
TILL GATORNA TILL BARRIKADERNA ...(2)
I Istanbul den 28:e juni
TILL GATORNA TILL BARRIKADERNA ...(2)
Exploatera de fattiga Förstöra planeten
FÖR ATT REVOLTERA MOT SYSTEMET...(2)
=======================
Översättarens not: Som ni ser så ”rimmar” det knappast, detta för att det
är en översättning. Jag översatte det från den engelska versionen här
ner: Origin:

(en) [anarsistiletisim] Black Block March (tr)
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00046.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad