A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) UK, Newcastle, PROJECTILE: En festival med anarkist film och

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Thu, 1 Jul 2004 18:34:53 +0200 (CEST)


kultur (en)
Sender: worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-sv

________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

I tre dagar i december, kommer vi att utforska det förflutna, nuvarande
och framtiden för anarkism. Side Cinema i Newcastle kommer vara värd för
Projectile i Tyne (England) den 10, 11, 12 december. Vi kommer att varva
filmer med diskussioner, workshops, spelningar och socialisering. Bli
involverad--vi behöver hjälp med många olika saker, från att bestämma om
filmer och workshops till att se till att helgen går smidigt tillHör av
dig--maila oss på info@projectile.org.uk, kolla in oss [snart] på webben
http://www.projectile.org.uk.
Origin:

(en) UK, Newcastle, PROJECTILE: A festival of anarchist film and culture
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00525.html*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad