A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) NZ. Anarchy Aotearoa Nyhetsbrev #3 (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Thu, 1 Jul 2004 10:17:42 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kia ora och välkommen till Anarchy Aotearoa nyhetsbrev #3 Jag har ändrat
nyhetsbrevet till ett veckoformat så att fler kalender händelser tas upp.
- Var snäll och skicka vidare detta nyhetsbrev till andra intresserade
parter –
>Sammanfattning
Nya berättelser
Kommunikéer
Kalender händelser
Slumpvist vald nedladdning på fjorton dagar
Slumpvist vald länk på fjorton dagar
Slumpvist valda recensioner på fjorton dagar
Nya nedladdningar & länkar & recentioner
---------------
Nya berättelser
---------------
1) Ny Anarkist Diskussions Grupp i Dunedin.
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=182&mode=thread&order=0&thold=0
---------------
Kommunikéer
---------------
1) Inga
Det finns en gemensam anslagstavla för människor att annonsera projekts
uppdateringar och att underlätta kommunikation mellan anarkist grupper i
Aotearoa.
Meddelandena kommer också att bli utarbetade (i antingen ett månadligt eller
fjortondagars format) och kommer upp på Anarchy Aotearoas hemsida såsom den
kommer bli tillagd på Imminent Rebellion. Om du vill lägga till ett
meddelande så skicka mig ett e-mail fiend@anarchism.org.nz
---------------
Kalender händelser
---------------
1) Myndigheternas marionettspel i Irak (Wgtn) 30/06/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=65

2) Indymedia filmnatt: Cancun & Whose News? (Wgtn) 01/07/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=66

3) 'Kriget mot terrorn' lär i (Wgtn) 04/07/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=67

4) Fest med USA:s ambassadör 05/07/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=68

5) Acheh Stöd Grupps möte (Wgtn) 12/07/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=69

6) Wellington Anarkist Forum 13/07/04
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?op=modload&name=Calendar&file=index&type=view&eid=70
---------------
Slumpvist valda nedladdning för veckan
---------------
- Micheal Albert: Political Economy 1 (.ram)
Att förstå grundläggande ekonomiska begrepp för att förstå modern
produktion, fördelning och konsumtion.
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=165
---------------
Slumpvist vald länk för veckan
---------------
http://flag.blackened.net/ffaqc/mission.html
---------------
Slumpvis vald recension för veckan
---------------
Hegemoni eller överlevnad av Noam Chomsky
http://www.anarchism.org.nz/portal/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=4
---------------
Nya nedladdningar och länkar
---------------
Inga
---------------
För att disskutera vad du vill ha gjort med nyhetsbrevet skicka ett e-mail
till fiend@anarchism.org.nz

O---O
\o o/
-----m-\ /-m-----
=o=

- Anarchy Aotearoa Redaktion

Origin:

(en) Date Tue, 29 Jun 2004 15:58:22 (could not been found)

_________________________________________________________________
Chatt: Träffa nya nätkompisar på Habbo Hotel
http://habbohotel.msn.se/habbo/sv/channelizer
*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad