A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) UK, Uppdateringar på Class War Webbsidan (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 27 Jun 2004 21:35:16 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Bland uppdateringarna på www.londonclasswar.org finns detaljer om det
uppdaterade "No Comment - The Defendants Guide to Arrest" ("Ingen kommentar
– Den Svarandes Guide I Arresten") och nya saker på varu- och länk sidorna.
Demonstrationer listade inklusive den 4:e juli "Independence From America"
(Självständighet Från Amerika) aktioner.
Slutligen så finns det en dödsruna för en före detta medlem i Doncaster
Class War som har dött i en ledsamt ung ålder
Class War Po Box 467 London E8 3QX
www.londonclasswar.org

Origin:

(en) UK, Updates to Class War Website
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00460.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad