A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) USA, New York, Domstols solidaritet med offren för New Yorks polisens attack mot Anarchist People of Color (APOC) fest 16:e november 2003

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 27 Jun 2004 17:59:35 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kära vänner & samfunds medlemmar, På tisdagen den 29 juni, kommer en utvald
jury börja på rättegången om anhållandena av 16:e novembers New York
polisens attack på Anarchist People of Colors (APOC) fest på Critical
Resistances plats i Brooklyn. Den natten, attackerade och angrep
urskiljningslöst dussintals officerare samfundet och festdeltagare. Över
hundra människor kom på den första rättegångsdagen i december den 18:e i
solidaritet med de svarande. Våran närvaro som ett samfund var känd och
detta kände helt klart domaren, den assisterande distriktsadvokaten och
rättegångsämbetet. Desto viktigare, kände sig de tilltalade och deras
familjer sig mycket säkrare, stödda och starka med en sådan stor uppslutning
från deras samfund. Sedan det datumet, har de haft tre andra korta
rättegångsinställelser. Tills idag, har det inte framförts någon ursäkt från
distriktadvokaten.

Tiden som tillbringats i och runt Brooklyns domstol de senaste månaderna,
har vi sett en konstant respektlöshet för ungdomar, familjer, färgade och
lokala samfund av rättssystemet. Vi har också sett i och runt staden den
ökade kriminaliseringen av människor med politiska meningsskiljaktigheter.
Medan Republikanska Nationalkonventet närmar sig, kan vi bara vänta oss ännu
mera.

Vårat hopp ligger i att samla ihop stöd för alla samfundets folk i
rättssystemet tillsammans med fallen av civilt motstånd och politisk
repression. Vi kan göra detta genom att bygga en bas av stöd för de svarande
i rätten, och göra kreativa aktioner runt omkring hycklandet i lagsystemet
som inte äventyrar fallen för de tilltalades.

Till alla som vill bygga på den här fronten, uppmanar vi dig att
solidarisera dig med de sex medtilltalade genom att FYLLA RÄTTEN den 29:e
juni 2004 klockan 9:00 – Brooklyn Criminal Court, rättegångssal ett, 120
Schermerhorn St. in Brooklyn.

Vi hoppas att kunna använda vår närvaro i rätten för att få kontakt på ett
stödjande vis med andra medlemmar ur samfundet som har blivit mål för
systemet.

För mer information, kontakta:
Critical Resistance
718-398-2825

Origin:

(en) US, NY, Court solidaeity with victims of NYPD attack on Anarchist
People of Color (APOC) party Nov 16th 2003
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00449.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad