A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) 10.000 euro till Umanita' Nova

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 21 Jun 2004 14:33:56 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Umanita' Nova, den anarkistiska veckotidningen, är ett viktig verktyg för
diskussion, kommunikation och kamp. Arbetet fortsatte över de första få
månaderna av detta året. Kampen för anarkism mot polisens och myndigheternas
propaganda, vår opposition mot kriget, vårt stöd för organiserad kamp på
egen hand så som de lokala transportarbetarna gjort, har allt tillsammans
förvärrat situationen för Umanità Nova's ekonomi. För att Umanità Nova ska
kunna överleva, har FAI:s konvent gett mandat till att UN
administrationslaget ska lansera en special prenumeration kampanj för att
skaffa fram pengar till tidningen. Alla som vill hjälpa oss kan sända
donationer till oss [i Italien] till konto på nr. 10306579 till namnet
Tiziano Antonelli och specificera "Sottoscrizione straordinaria
per Umanità Nova".

Dagens situation:
Federazione Anarchica Torinese € 300.00
Tiziano € 10.00
Balanseras som av den 20 Juni 2004 € 310.00

För ytterligare information, tar också upp våra konton
http://www.ecn.org/uenne/

Av Umanità Nova vägnar:
Tiziano Antonelli


UMANITA' NOVA
anarkistiska vecko
administrationen
Livorno, 20/06/04

Origin:
(en) 10.000 euro for Umanita' Nova (it)
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00367.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad