A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Mobilisera mot G8-toppmötet i Storbrittannien 2005

From info-g82005@riseup.net
Date Tue, 25 May 2004 22:35:15 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

1990 höll G7 sitt möte i London. Det passerade obemärkt. Det var inga
protester och inga ?röda zoner?. Åtta år senare koordinerades lokalt
motstånd av 400 sociala rörelser från hela världen under banderollen
?Peoples Global Action? (PGA). I Storbrittannien samlades 50 000 människor
för att protestera mot G8 som höll sitt möte i Birmingham.
2005 återvänder G8 till England.
Sedan 1998 har den globala elitens toppmöten och konferenser mött motstånd
vart de än bestämt sig för att träffas. Motståndet har varit framgångsrikt
för att delegitmera dessa institutioner och förstärka de sociala rörelser
som kritiserar dem. Men vad betyder då det här? Hur kan vi visa fortsatt
motstånd och uppmuntra till radikala sociala förändringar som består av
mer än en dag av sensationella aktioner för att därefter uppföljas av en
allt intensivare repression?
Globala mobiliseringar för toppmötes-protester har fört samman många olika
rörelser för en gemensam sak. Sen dess har dom här mobiliseringarna skapat
en global ?rörelse av rörelser?, på många sätt ett helt nytt fenomen. Men
vart är den på väg nu? Kan vi slippa rollen av den
?globaliserings-kritiska aktivisten? som vi mer och mer förväntas
uppfylla? Vi vill fortsätta förändra och utveckla våra ideer och
aktionsformer.
Sen sommaren 2003 har folk pratat om hur vi ska agera mot G8-mötet när det
återvänder till Storbrittannien. Ett nytt nätverk av lokala grupper och
individer har skapats och det kallas för Dissent! nätverket (kolla på
www.dissent.org.uk). Folk i Nätverket är medvetna om att de är en del av
en större global rörelse. Att samordna en hel aktionsdag för folk att
delta i, utan att också diskutera och reflektera så mycket som möjligt,
vore en bortslösad chans. Vi vill jobba tillsammans med folk i Europa och
runt i världen för att besluta hur vi ? som en global rörelse ? kan ta
chansen.
Ännu vet vi inte var i Storbrittannien toppmötet kommer att hållas, så vi
kan ännu inte be er att delta i några aktioner. Det här är inget
aktionsupprop, eftersom vi inte vet vilka slags aktioner folk kommer välja
att ta. Ett kollektivt skrivet aktionsutrop kommer senare. Det här är
snarare en kallelse att lära från vår historia och våra succéer; en
kallelse att uppskatta vår nuvarande position och krafter; en kallelse för
att diskutera och strategera; en kallelse för att formulera ett svar till
de mäktigaste staternas möte som äger rum i Europa 2005.

Vi måste ta tillfället vid olika aktivistmöten i Europa och runt i världen
att diskutera vad vi har lärt oss från de senaste årens aktioner. Var
snäll och skicka rapporter av dessa diskussioner till kontaktaddressen
nedanför.

Tre stora evenemang där sådana ideer kommer diskuteras är:
- Europeiska PGA-mötet i Belgrad, Serbien, 23-29 Juli 2004.
- Europeiska Sociala Forumet, London, Storbrittannien, Oktober 2004
- Dissent!-nätverkets Motståndsfestival, någonstans i Storbrittannien
(vart är ännu oklart), April 2005

Dissent! har också stormöten varannan månad vid olika platser i
Storbrittannien.

För mer information, konktakta: info-g8@riseup.net eller kålla vår lista
av kontaker till lokala grupper och arbetsgrupper.
*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad