A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(sv) Vi har introducerat en rad nya arkiv på vår sajt

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Fri, 8 Aug 2003 14:37:56 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kära prenumeranter,

Vi har introducerat en rad nya arkiv på vår webbsajt.

----------

http://www.ainfos.ca/index24.html

Detta är den deljerade flerspråkiga webb-indexeringen
av de senaste 24 timmarnas postningar till A-Infos.
Den inkluderar, förutom ämnesrubrik och avsändare,
även de första raderna av varje brev.

----------

http://www.ainfos.ca/index24/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca listan.
Prenumeranter på denna lista mottar en ett brev varje morgon
som innehåller ämnesrubriken och de första raderna av
varje brev till A-Infos från dagen innan. Detta arkiv innehåller
indexering för de senaste 30 dagarna.
För att prenumerera på denna lista skicka ett brev

Till: lists@ainfos.ca

med följande ord i brevet:

subscribe a-infos-index24

(Länkarna i de indexeringar som postas på den här listan går
till A-infos permanenta arkiv.)

----------

http://www.ainfos.ca/index24/index24-02/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca breven de
sista månaderna av 2002 (börjar 23:e september).

----------

http://www.ainfos.ca/index24/index24-03/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca breven för
år 2003.

----------

http://www.ainfos.ca/en/indiez.html

Detta är index-sidan över de senaste 10 postningarna på a-infos-en
ämnesrubrik och de första raderna på varje brev. Det finns ett
liknande arkiv för var och en av A-infos språken – byt bara ut
/en/ med språkkoden för motsvarande lista i ovanstående URL.
(Svenska - /se/; Franska – /fr/ osv.)

* * * * *

För att bättre skydda enskilda bidragsgivare från ökande mänger
med spam så introducerar A-infos en anti-spam policy.


Från och med nu så kommer bidragsgivarens namn och e-post adress
inte längre att stå i "From:" raden i brevhuvudet, utan kommer
att flyttas till den första raden av brevet.

The @ will also be replaced by -A- which means addresses will
appear like this:
Symbolen @ kommer också att bytas ut mot -A- vilket betyder
att adresser kommer att se ut så här:

namen-A-domän.xx istället för namn@domän.xx

* * * * *

Slutligen så skulle vi vilja påminna webmasters att det nu är
möjligt att syndikera A-Infos till din egen webbsajt. Instruktioner
finns att läsa på vår hemsida här:
http://www.ainfos.ca/syndication/Syndication_Of_A-Infos.html

Med frihetliga hälsningar,

A-Infos kollektivet


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad