A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkiy_ Serbo-croatian_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004

(sup)(tr) İmlasız [Halim Şafak]

From kavram karmasa <kavramkarmasa@hotmail.com>
Date Thu, 2 Sep 2004 09:44:08 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________


“türkiye’de kara, amargi, apolitika, efendisiz, efendisizler, anarşi,
kaosgl, kara mecmua ve daha başka dergiler, fanzinler ifade etmeliyiz ki
birey insan önünde müthiş bir ufuk açtı. kuşkusuz bunlara varlık,
sombahar, ludingirra, şiir atı, uç, radikal iki gibi farklı anlayışlara
açık dergiler
ve gazete ekleri de eklenebilir. benzer katkılarından dolayı ayrıntı,
metis, kesit, opus, kaos ve öteki yayınevlerini de özellikle anmalıyız.
gelişme politik dünya kadar sanat-edebiyat dünyasında da yetersiz de olsa
bir karşılık buldu. promete, kül, kunduz düşleri, üto-piya, kavram
karmaşa,budala, kum yazıları, kötü tüccarlar, sardunyalar ve
kaplumbağalar, karaart gibi dergiler ve bir sürü fanzin edebiyat
dünyasında da
anarşistlerin varlığını duyurmuş oldu.
buradaki en önemli katkı okuyan yazan insanın bireyleşmeye ve
kendileşmeye yönelik yıkıcı tavrıydı. okuyan ve yazanın ilk başta
kendine ve yazdığına yönelik acımasız bir okur tavrı göstermesi ve bunda
ısrar etmesi önemlidir. bu süreçde içinde taşıdığı zaaflara rağmen
bireyliğin ürettiği ve sözcüğün gerçek anlamıyla bireyin yazdığı ve
yaşadığı bir pratik özelikle şiirde karşılığını buldu. bu gelişme ve
eğilimler bireyin kendinden başlayan yıkıcı bir pratiği geliştirmesine
imkan oldu. burada söz konusu gelişmenin itici gücü ise eleştirel
bilincin anarşist olduğuna ilişkin öngörüydü. ne var ki dergilerin büyük
çoğunluğu zaman içinde ya çıkamadı ya da ortodoks tavırlardan dolayı
okur-yazar çevresini bile isteye dağıttı.
bunlardan en sonuncusu olan kavram karmaşa özelikle 16-28 sayıları
arasında ele aldığı konularla anarşizme sanat-edebiyat dünyasında bir
alan açtı. ne var ki, dergi bir zaman sonra bir mevzi, bir özgürlük
alanı olmaktan çıktı. bizi anarşist bir dergi oluşturmaya vardıran
süreçte böyle başladı. yalnızca özgürlüğün geçerli olduğu otoriter,
totaliter, faşizan egemenlikçi tavırların dışında onları reddeden başka
bir eşitlikçi biçimin
olabilirliğini bir bilinç olarak kabul ediyoruz. bu da ancak anarşist bir
bakış açısıyla ve anarşizmle mümkün olabilir. bir sivil itaatsizcinin
deyimiyle ayrımlarla ve ayrılıklarla birlikte olmanın yollarını
oluşturmak istiyoruz. bunun mümkün olduğu iddiasındayız. bu bağlamda
blake’in "karşıtlık hakiki dostluktur" demesi bizim için yol açıcıdır.
imlasız başta imlanın yazı üstündeki egemenliğini ortadan kaldırmak için
imlanın dil üstündeki ve dilin ifade gücünü kısıtlayan, sınırlayan,
daraltan tavrını yadsımak için
insanın kendini reddetme, yadsıma ve yenileme talebini hayata geçirmek
için dilin otoriterleşmesine, faşistleşmesine karşı çıkmak için
bütün iktidar ve otorite biçimlerini ve hiyerarşiyi reddetmek için
bireyin kendini yıkma ve yeniden oluşturma talebini dillendirmek ve talep
etmek için
burjuva edebiyat kurumunu yıkmak için
meşruiyeti reddeden bir kültür-sanat-edebiyat ve özelde de şiir için
bireyin birey olarak yer almasının mümkün bir dünya ve bir dergi için
farklı hayat biçimlerinin yaşandığı bir dünyanın oluşturulması için daha
fazla özgürlük için
her türlü savaşı reddetmek için
cinsiyetçi ayrımları reddetmek için
bütün bunları gelecekten çok bugünde tasarımlayıp yaşamak için çıkıyor.
toparlarsak adını imlasız olabileceğini düşündüğümüz iki aylık
kültür-sanat-edebiyat dergisine her anlamda katkıda bulunmak isteyen
arkadaşlarla buluşmak istiyoruz. dergiye yazmaktan, dizgisine,
mizanpajına, baskısına, dağıtımına ve maddi sorunlarına katkıda
bulunabilecek arkadaşları aramızda görmek bizi haklı çıkaracak. bu metin
bir buluşma çağrısı olarak algılansın. Dostlukla.halim şafak”

imlasız süreci benim kaleme alıp internet ve posta yoluyla
gönderdiğim bu
metinle başlamıştı. bu metnin yayımlanmasının üstünden neredeyse iki yıl
gibi bir zaman geçti. bu arada imlasız oluştu ve sekiz sayı yayımlandı.
bu sürece ilişkin olumlu ya da olumsuz bir sürü şey sıralanabilir. ama
kim ne derse desin eksiklerine ve fazlalıklarına rağmen imlasız haset ve
husumetle izlenen bir dergiydi. anarşist bir sanat edebiyatın
mümkünlüğünden tutun da
piyasa ilişkilerinin dışında bir dergi oluşturmaya kadar bir sürü
sorunun
yanıtı oldu. bu dergiyle yazmaya başlayanlar olduğu kadar bu dergiyle
kendine gelenler yazmak için kaleme kağıda saldıranlar vardı. okurundan
yazarına herkes bu oluşum için bir şeyler yapmaya çalıştı. zihnimi
başından beri meşgul eden bir şey vardı. nereye kadar. bu sorunun
yanıtını artık biliyorum buraya kadarmış. ilk kez farklı ve anarşist bir
oluşumun katılımcılarından biri olduğum için sevinçliyim. imlasızın
sekiz sayısı yalnızca bir yanıttır. imkansız olanın mümkünlüğünün
yanıtıdır. ne var ki bir dergi oluştumak her zaman sorundur. her zaman
karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma temelinde oluşturmaya çalışılan bir
biçimde kendini imhayı seçebiliyor. imlasızın doğuşu kadar ölümü de
böyle bir şeydir. buna ölüm demek doğru olmayabilir çünkü arkadaşlar
dergiyi bir biçimde
sürdürebilirler. bunu bilmiyorum. imlasızın sekizinci sayısıyla birlikte
dergicilik ve yazma serüvenime son bir nokta koymuş gibi görünüyorum.
gitmek istiyorum. kaybolmak istiyorum. gideceğim yerde ne olacağını
bilmiyorum uzun bir süre belki ölünceye kadar yazmayacağım, yazsam bile
yayımlamayacağımı belirtebilirim.çünkü epeyi bir zamandır sözün ve
yazının iyice saçmalaştığını ve gereksizleştiğini düşünüyorum. çünkü
çığlık atmak da bir şey değil artık. benim için hiçbir şey ifade
etmiyor. Gerçekten yazmakbir şey değil hem de hiçbir şey değil.
yapabilirsem bir okur olarak kalmak istiyorum. ne kadar dayanabilirsem
bunu istiyorum. burada bunun nedenlerini tartışacak değilim. böyle
olması gerekiyordu ve öyle oldu. hem yazarak, ürün göndererek. okuyarak,
dağıtarak bu dergiye katkıda bulunan herkese, ürünlerimi yayımlayan
dergilere teşekkür ederim. başka bir diyeceğim yoktur. umarım bir gün
bir yerde yine buluşuruz. dostluk ve dayanışma duygularıyla.
sevgilerimle. imlasız katılımcılarından halim şafak

dip sarnıç: gitme ve kaybolma isteğimden dolayı uzun bir süre belki
ölünceye kadar yazı yazmayacağımı, yazsam bile yayımlamayacağımı
belirtirim. bu yüzden ahmet bozkurt’a söz verdiğim şiir ve felsefe
ilişkisi üstüne yazıyı da yazamayacağımı bildiririm. şiirleri ya da
kitapları hakkında yazı yazacağımı belirttiğim herkesten de özür
dilerim. belki kendim için yazılar yazarım, şiir değerlendirmeleri
yaparım. bunu şimdilik bilmiyorum. kimse de bilmiyor. son yazdığım
şiirler de bana kalsın. bunun dışında büyük bir ihtimal benimle
birlikte bana ait bütün internet adresleri ve posta kutuları da kendini
imha etmiş olacak. telefonlar da. çünkü adressiz kalmak
istiyorum.yaşarsam böyle yaşarım. bir adresim olmasın istiyorum. öyle ya
kaybolanın ulaşılabilecek bir adresi de
olmaz.ulaşılacaksa niye kaybolsun ki. halim şafak********
The A-Infos News Service
News about and of interest to anarchists
********
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca
INFO: http://www.ainfos.ca/org

To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)