A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Dni Gniewu Społecznego: 27-28 maja w Warszawie

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Tue, 10 May 2011 09:06:01 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:in-reply-to:references:from:date :message-id:subject:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=d7auj9IZfLz0loED1w9/hEk4GPRyXW114z8Ylz8iaTY=; b=By8K4X0S6oRQfLr5+YhNaU3Q/Grrjvcf+xnGS+yB18XXDwb49D1EIZ93UV/YR7ZgO7 //uOJzALsgxP9W5i389pX8mdKlUSmHr6KFv4KfCnGVLkOUAupuJ07hL+EXk8yC9rfuFZ iWtpPf6UCOCKv7fX7Go5CKJ5shlQZDx4R0af8=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to :content-type:content-transfer-encoding; b=qbHxm9YuWzzj/+KcC/0Uf4+Q6UFoSoQ9lCbtbjCXmg5XutzrRHOFXXKj/iYk+UBRjS Xs+eCm27wQLESZ+O2/JY80aKUW6+0gAPc+ZpLkr0QvK6L9j66wBQGWLjDIpFuT2Yd24U mI1oGAGjflbrDmwXgJeK/qRXRx7rEJHeMUgD0=
In-reply-to <BANLkTi=LLFV41yaczKkt3woAGuci5WqMTQ@mail.gmail.com>
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>
References <BANLkTi=LLFV41yaczKkt3woAGuci5WqMTQ@mail.gmail.com>


Walka zaostrza się na wszystkich frontach. Bezkarność i arogancja
urzędników osiąga coraz większe rozmiary. Nasila się zmasowany atak na
prawa pracowników, lokatorów, studentów, pacjentów, bezrobotnych,
imigrantów i wykluczonych poza nawias społeczeństwa. Wdrażane są
przygotowywane od lat reformy. Przez wiele lat czekano na właściwy
moment, badano grunt, sprawdzano jak daleko władza może się posunąć,
jak bardzo można sponiewierać i pozbawić godności społeczeństwo, jak
dalece uda się sprowadzić masy do stanu zbydlęcenia. -- Wyrosło całe
pokolenie osób, które nigdy nie znały stałej umowy o pracę, zostały
pozbawione płatnych urlopów i zwolnień chorobowych i dostępnych
studiów. Pokolenie osób, które nie zazna spokoju na emeryturze - zbyt
niskiej by przeżyć. Nie ma litości dla osób starszych - czynsze w
lokalach komunalnych zaczęły przewyższać wysokość emerytur, a gminy
czekają tylko, by dziesiątki tysięcy lokatorów komunalnych w starszym
wieku przeprowadziło się na cmentarz. Celem jest zwiększenie zysków i
profitów dla wciąż kurczących się elit, bez względu na koszta
społeczne.

Rozwarstwienie społeczne nigdy jeszcze nie było tak wielkie. Według
statystyk opublikowanych przez OECD w 2008 r., tzw. wskaźnika GINI,
czyli współczynnika nierówności dochodów, Polacy w wieku produkcyjnym
18-65 lat są na pierwszym miejscu pod względem nierówności dochodów
przed opodatkowaniem wśród krajów należących do OECD, wyprzedzając
Portugalię, Włochy i Węgry! Klasa średnia bankrutuje, nie jest już w
stanie spłacać kredytów hipotecznych i podwyższonych opłat za
dzierżawę wieczystą. Osoby żyjące w dostatku dołączają do biedaków
pozbawionych nadziei.

Niezależnie od woli społeczeństwa, rząd realizuje zalecenia
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który dyktuje warunki polityki
wewnętrznej krajom na całym świecie. W wytycznych dla Polski znajdują
się m.in. ograniczenie indeksacji rent i emerytur, "racjonalizacja"
świadczeń socjalnych na dodatki chorobowe i inwalidzkie (czyli
powiązanie ich wysokości z płaconymi składkami), "zwiększenie
elastyczności" wydatków na zbrojenia (elastyczność umożliwi zapewne
zwiększenie tych wydatków), zwiększenie obciążeń podatkowych osób
samozatrudnionych, rozszerzenie podatku dochodowego na rolników,
powrót do dyskusji o reformie KRUS, zunifikowanie podatku VAT na
wspólnym, wyższym poziomie, ograniczenie dodatków rodzinnych i reforma
systemu podatków od nieruchomości. Służba zdrowia staje się coraz
bardziej skomercjalizowana i coraz mniej dostępna.

Łamanie praw lokatorów

Jednym z obszarów, gdzie polityka władz zbiera najbardziej krwawe
żniwo jest polityka lokalowa wobec lokali komunalnych. W październiku
2008 r. Rada Warszawy wprowadziła jednorazową podwyżkę czynszów w
mieszkaniach komunalnych Warszawy w wysokości od 200 do 300% stawki
dotychczasowej. Jest to stawka zupełnie nierealna dla większości
lokatorów zamieszkujących mieszkania komunalne, a dotyczy to ok. 100
tys. lokali. Pieniądze z podwyżek miały zostać przeznaczone na
remonty, jednak zostały wykorzystane na nagrody dla urzędników i
podwyżki dla prezydent miasta.

W marcu 2010 r. Ministerstwo Gospodarki próbowało przeprowadzić zmiany
w Ustawie o ochronie praw lokatorów, pod wdzięcznym hasłem "promocji
przedsiębiorczości". Zmiany miały ułatwiać eksmisje lokatorów bez
podawania przyczyn, wyeliminowanie obowiązku wyszukiwania lokali
zamiennych (eksmisję na bruk), częstsze podwyżki czynszów. Komitet
Obrony Lokatorów uruchomił wtedy kampanię, dzięki której udało się
powstrzymać nowelizację.

Rząd nie dał jednak długo za wygraną. W tym roku, Ministerstwo
Infrastruktury przygotowało kolejny projekt zmiany ustawy o ochronie
praw lokatorów, która podważa całą ideę mieszkalnictwa komunalnego,
pozwalając gminom równać czynsz komunalny do czynszu komercyjnego. Za
dziesięciolecia zaniedbań, przez które kamienice komunalne znajdują
się w stanie ruiny zapłacą lokatorzy - to oni zostaną obciążeni
pełnymi kosztami remontów. Ponadto, projekt nowelizacji zakłada
możliwość wyrzucania na bruk osób dotąd chronionych m.in. kobiet w
ciąży, bezrobotnych, małoletnich. Nikogo nie interesuje, co się z nimi
stanie.

Lokatorzy kamienic nielegalnie zreprywatyzowanych są szykanowani przez
szajki prywatnych
kamieniczników, odcina się im wodę i prąd. Ostatnio, dochodzi do
bardziej drastycznych sposobów pozbywania się lokatorów, o czym
świadczy zabójstwo lokatorki Jolanty Brzeskiej.

Podwyżki cen towarów i usług

Podwyżki czynszów nie są jedynymi, które uderzą w pracowników,
emerytów i bezrobotnych. W ciągu najbliższych trzech lat Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie zamierza podnieść ceny biletów o 100
proc. Bilet jednorazowy miałby zdrożeć w ciągu trzech lat z 2,80 do
5,60 zł, a 90-dniowy na okaziciela z 360 do 760 zł. Podobne podwyżki
są planowane w innych miastach Polski.

Jakby tego było mało, w tym roku ceny niektórych towarów podstawowej
potrzeby mogą wzrosnąć nawet o 50%. Przyczyną wzrostu cen będzie m.in.
podwyższony podatek VAT. Największe podwyżki dotyczyć mają żywności
oraz paliw. Przykładowo wobec początku roku 2009, kawa zdrożała o
160%, kukurydza 100%, ryż ponad 70%. Najwyższe podwyżki dotyczyć mają
produktów pszennych, które zdrożeć mogą do 20%. Cukier wzrósł do
poziomu najwyższego od 30 lat. Energia elektryczna zdrożeje o ok. 5-7
%. Wzrosną ceny tekstyliów. Na razie poszły w górę o 10%, lecz do
końca roku spodziewany jest wzrost nawet o 20-30%.

Łamanie praw pracowników

Wraz ze wzrostem bezrobocia i coraz większą desperacją ludzi pracy,
pogarszają się warunki pracy tych, którzy jeszcze są w stanie znaleźć
pracę. Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lutego
13,2 proc., czyli 2 mln 150,2 tys. osób. W ujęciu rocznym wzrost
liczby bezrobotnych wyniósł aż 48,7 tys. osób. Pensje nie są
wystarczające, by pokryć koszty utrzymania. Choć ceny wciąż rosną, nie
idzie z tym w parze wzrost wynagrodzeń. Składki na fundusz emerytalny
i rentowy trafiają w czarną dziurę.

Co gorsza, pracę na stały etat coraz częściej zastępuje praca
tymczasowa. Ostatnio, dotknęło to pielęgniarki - i tak jedną z
najgorzej traktowanych grup pracowników. W marcu, Sejm przegłosował
poprawki do ustawy o działalności leczniczej, pozwalające na
zatrudnianie pielęgniarek na tymczasowych umowach śmieciowych.

W sytuacji braku stałej pracy, karierę robią agencje pracy
tymczasowej, takie jak OTTO Workforce, które systematycznie okradają
pracowników z zarobionych przez nich pieniędzy, za pomocą
przemyślanych systemów kar i potrąceń, obdzierając pracowników ze
skóry za koszta zakwaterowania, transportu do pracy i pozbawiając ich
należnych świadczeń chorobowych za zdrowie utracone w pracy. Klasyczne
związki zawodowe, zajęte dogadywaniem się z pracodawcami, nie potrafią
i nie chcą pomagać pracownikom tymczasowym, wysyłanym do pracy
zagranicą. Dla oszukanych pracowników, których nie stać na pomoc
prawną w krajach takich jak Holandia, Belgia, czy Francja, ostatnią
deską ratunku są oddolne organizacje wspierające pracowników, takie
jak Związek Syndykalistów Polski i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pracowników, które przez bezpośredni nacisk na pracodawców,
skoordynowany na poziomie międzynarodowym, są w stanie wywalczyć
pieniądze należne pracownikom.

Pracownicy tymczasowi są pierwszą ofiarą oszczędności na
bezpieczeństwie pracy. Przepisy o pracy tymczasowej są tak
skonstruowane, że nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za szkolenia
BHP pracowników. Najczęściej więc nie szkoli ich nikt. 1 grudnia 2009
r. dwaj pracownicy zginęli w wypadku przy pracy przy budowie Stadionu
Narodowego w Warszawie. Z wysokości 18 metrów spadł podnoszony przez
żurawia kosz, w którym znajdowało się dwóch robotników. Państwowa
Inspekcja Pracy ustaliła, że kosz nie nadawał się do podczepienia pod
żuraw. Jednak przed wypadkiem PIP chwaliła się, że wszystko jest pod
jej nadzorem i że na bieżąco monitoruje stan przestrzegania przepisów.
Na budowie Stadionu działa ponad 100 firm podwykonawców. Nagminne jest
nie wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. System polega na ignorowaniu
zasad bezpieczeństwa, by zarobić więcej. Sieć podwykonawców służy do
tego, by zwolnić generalnego wykonawcę od odpowiedzialności za
pracowników na budowie.

Wyzysk pracowników jest wyjątkowo silny wobec pracowników imigrantów.
By otrzymać pracę w Polsce, muszą otrzymać wizy, które są bezpośrednio
powiązane z umową o pracę. Gdy pracodawca nie chce im zapłacić za
wykonaną pracę, wystarczy że ich zwolni, co powoduje, że z dnia na
dzień stają się nielegalni i nie mogą dochodzić swoich praw. W ten
sposób oszukani zostali pracownicy sprowadzeni z Chin do pracy przy
budowie Wola Tower w Warszawie przez firmę TD Development. Podobną
gehennę przeżyli pracownicy zatrudnieni na budowach JWC Construction.
Pracownicy mieli kontrakty i wizy na dwa lata. Jednak po 3 miesiącach
nie dostali pensji. Polskie firmy nie chciały podpisać z nimi umowy.
Gdy próbowali zaprotestować, zostali zwolnieni i uznani za
nielegalnych na terenie Polski.

Edukacja i kontrola umysłów

Wobec tak daleko idących ataków na bezpieczeństwo i dostatek milionów
ludzi, rząd uznał za kluczowe dokonanie takich zmian w systemie
edukacji, by nikt nie uczył się już myślenia krytycznego o otaczającej
nas rzeczywistości. Konformizm i specjalizacja w wąskich dziedzinach
wiedzy są najlepszymi sojusznikami aparatu władzy. Wyższe uczelnie
zostaną więc włączone w proces podporządkowywania całego życia
społecznego logice zysku. W kwietniu b.r. podpisana została
nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym, oparta na wytycznych tzw.
"Procesu Bolońskiego". Reforma ma zamienić uczelnie w "firmy"
przynoszące zysk, dotychczasowe standardy edukacyjne mają zostać
zlikwidowane, a treść programowa podporządkowana potrzebom
przedsiębiorców. Koszty studiowania zostaną przerzucone na studentów,
a stypendia zostaną zastąpione kredytami studenckimi. Młodzi ludzie po
studiach będą wychowywani na wąsko wyspecjalizowanych technokratów,
rozległe obszary wiedzy zostaną porzucone, a kredyty studenckie
ciążące na ich karku będą miały za zadanie zapewnić uległość i
posłuszeństwo.

Opinia społeczeństwa nie jest czymś, z czym należy się liczyć. Władze
nie szczędzą środków, by manipulować opinią publiczną, by przeforsować
lukratywne dla biznesu rozwiązania, zarazem niezwykle kosztowne i
ryzykowne dla społeczeństwa. Tak się dzieje w przypadku sprzecznego z
wolą znacznej części społeczeństwa programu budowy energetyki
jądrowej. Jak udowadnia Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej
energetyki jądrowej z grudnia 2009 r., opublikowana na stronach
Ministerstwa Gospodarki, władze traktują zwolenników innych rozwiązań
jako "wrogów", których należy zwalczać w wojnie informacyjnej. Na
kampanię dezinformacji w sprawie elektrowni atomowych, rząd wydał już
6 milionów złotych. W dokumencie napisano m.in.: "konieczne jest
podejmowanie działań, które po pierwsze wyeliminują lub ograniczą
wpływ wrogów na komunikację oraz wykorzystają przyjaciół do wsparcia
informacyjnego i przeforsowania oczekiwanych stanowisk."

Bez oglądania się na opinię społeczeństwa, w samym 2008 r. władze
wydały na udział polskich wojsk w interwencjach w Afganistanie i Iraku
prawie 540 mln zł. Całość kosztów poniesionych w związku z operacją w
Iraku oszacowano na 1,1 mld zł. To pieniądze, które nie mogły być
wykorzystane na polepszenie szkolnictwa, służby zdrowia i programów
pomocy społecznej.

Punkt zwrotny

Zbliżamy się do momentu przełomowego. Nadchodzi chwila, w której
społeczeństwo nie będzie już fizycznie w stanie ponieść dalszych
kosztów bankrutującej gospodarki. Cięcia socjalne będą tak wielkie, że
zabraknie środków na czynsze, żywność i leki. Wiele tysięcy lokatorów
już teraz prowadzi strajk czynszowy, odmawiając płacenia podwyższonych
czynszów. Popularność akcji, takich jak "Nie kasuj" we Wrocławiu,
pokazały potencjał skoordynowanej akcji odmowy płacenia wygórowanych
opłat za transport publiczny. Walka prowadzona na co dzień przez
pracowników i lokatorów jest jednak niewystarczająca wobec
bezpardonowego i zmasowanego ataku instytucji państwa na dobrobyt
społeczeństwa.

Czas działać! Zanim zostaniesz pozbawiony mieszkania, pracy, służby
zdrowia, edukacji i środków do życia - pozbaw władzy tych, którzy do
tego doprowadzili. Strajkuj, blokuj urzędy, organizuj akcje
solidarnościowe z oszukanymi pracownikami!

ZATRZYMAJ OFENSYWĘ WŁADZY!
DNI GNIEWU SPOŁECZNEGO - 27-28 MAJA - WARSZAWA


27 maja kontr-wydarzenia związane ze spotkaniem prezydentów Europy
Środkowej, w którym uczestniczyć ma też prezydent USA Barack Obama.
28 maja, godz. 12:00, demonstracja na pl. Trzech Krzyży

www.dnigniewu.blogspot.com
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl