A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Stanowisko FA w sprawie rozwoju energetyki nuklearnej

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Thu, 9 Dec 2010 23:21:22 +0100
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:mime-version:received:from:date :message-id:subject:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=HEGXTkkd5T4OxX7TZGmRA1hKoCoQ4gLSGszXZoXC3Ho=; b=gnN6ANesMSQkClAqLlFgnXEIKIFv90T/QrFz5dhpvsoku889+8cBh7n/6amOqguRHw AGu9UxTHiuSxqa0aU0EbG5aQzYJPWa8jaEmElph1+vdRseo5EzQ3C7yukpM3fbTIbtE4 ggZY1pC67fkRIMd1Pf/dmmHY/j2/ukh70jHso=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type :content-transfer-encoding; b=k9E4PUqsnf15Ls5m24u1tuXypDDbd0v8OhCobNQqlyXB3uHgfZ4CUSKODZZtU9cpKY qCltxN69yqwOdEWx6Iypueim33m3shEH0f/thhwweFJ6kDaHNiRoNa7UTRiJBcl1JY7N GOLrGAGCa5xDGGeYIeEC0Sa+O2PAfmoqUKkV0=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Rząd Donalda i Tuska ogłosił w 2008 roku rozpoczęcie polskiego
programu energetyki jądrowej. Jest to projekt kosztowny, którego
zasadność jest więcej niż wątpliwa. Pomimo wybuchu światowego kryzysu
ekonomicznego oraz lawinowo powiększającego się deficytu budżetowego,
nic nie słychać o rezygnacji z tych planów. Uzasadnieniem tego
projektu jest m.in. niedoinwestowanie polskiej energetyki oraz
konieczność redukcji CO2 zgodnie z wymogami paktu klimatycznego.
Uważamy te uzasadnienia za fałszywe. --- Ogrom kosztów, jaki
należałoby ponieść na budowę EA, uniemożliwi ich racjonalne
wydatkowanie na modernizacje linii przesyłowych, istniejących
elektrowni konwencjonalnych, a także budowę elektowi
niekonwencjonalnych (opartych m. in na podziemnym zgazowaniu węgla)
lub opartych na odnawialnych źródłach energii. Energetyka jądrowa to
także uzależnienie od licencjodawców technologii, zagranicznych
specjalistów, nielicznych producentów paliwa jądrowego czy w końcu
uzależnienie od odbiorców odpadów nuklearnych.

Jest to więc projekt, który ustawi nasz kraj w sytuacji klienckiej i
zależnej od imperialnych mocarstw i międzynarodowego kapitału. Będzie
dużym krokiem w stronę utraty niezależności energetycznej. Przyczyni
się do dalszego wzrostu cen energii.

W ramach międzynarodowego podziału pracy w ostatnich dziesięcioleciach
nastąpiło przeniesienie całych gałęzi produkcji z krajów rozwiniętych
do krajów trzeciego świata. Przede wszystkim dotyczy to wszelkich
przemysłów energochłonnych i o dużym obciążeniu ekologicznym.
Większość krajów rozwiniętych - (pierwszy świat) przeszły do
pasożytniczej gospodarki opierając swe bogactwo na sektorze
finansowym, produkcji własności intelektualnej itd.

Pakt klimatyczny i opłaty emisyjne to nic innego jak kolejny sposób na
transfer bogactwa od biednych do bogatych. Zwiększając przy tym i tak
silną presję na obniżenie płac. Pakt klimatyczny nie uwzględnia też
tak podstawowych różnic jak owe odrębności klimatyczne. Różnicy miedzy
ciepłym klimatem oceanicznym ( większości zachodniej Europy) a zimnym
kontynentalnym (jaki jest u nas) i związku z tym rożnego
zapotrzebowania na energie cieplną.

Oficjalnie pierwsza elektrownia atomowa ma ruszyć w Polsce w 2020
roku, lecz termin ten jest nie realny nawet dla lobbystów z
Międzynarodowej Agencji Energi Atomowej. Biorąc za przykład Finlandię,
która posiada o wiele większą kulturę technologiczną mimo to posiada
już czteroletnie opóźnienie w budowie podobnej elektrowni i podwojenie
poniesionych kosztów. Wnioski nasuwają się same. Uruchomienie EA w
kraju nastąpi nie wcześniej niż w roku 2025, przy czym będzie z niej
otrzymywane tylko 6% prądu. 90% nadal będzie uzyskiwane z węgla,
podczas gdy kary Unii Europejskiej za nadmierną emisję CO2 zaczną się
już od roku 2013. Uważamy więc, że swoista presja klimatyczna i
ekologiczna jest oparta na fałszywych przesłankach.

Tak więc choćby tylko z tych powodów sprzeciwiamy się pomysłom budowy
elektrowni atomowej deklarujemy pełne poparcie dla działań Inicjatywy
Antynuklearnej i wzywamy do czynnego poparcia działań Inicjatywy
Antynuklearnej.

Federacja Anarchistyczna
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl