A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Bielsko-Biała: Dyrektor SP ZOZ przegrywa kolejny proces

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Sat, 4 Dec 2010 11:24:35 +0100
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:mime-version:received:from:date :message-id:subject:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=Lke38NWGUeoLoLoY7XkMSwO3p792mRbbW9640ONxX9A=; b=GyTzMMsQzERK8iTGayXFvy3zyiwVBlxknRjsmVzEjBSj1cOOSWx9Nt5ODE/B0uc2TZ +InWH0NDaQiNiaOzVAFLxjtF5gkAk+VHvPEuFf6xowMqJowlQQFPfsR3v1lSB0u59+ux hBviDdQ1FT3knFKdZlSmtsJiKof+mFzzG9tO0=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type :content-transfer-encoding; b=Jy5skjNvlP7kABYlfDNwzU01Rq0Wq5WzKUHrIT2jdw7ZupW7fNx0VRuUsb7LMkQjac uYNxhYZpcrlmUlaIrkBVMK2YECU2rUYFw/MuhatvV81gUJI75xQcNNfWi2lR8WMGgWUg 87W6m6aYRZXTLoTxVmzHxrf1zrn7kZHcTx8ic=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 r. sąd wydał wyrok zgodnie z
którym, członkini OZZIP została zwolniona z pracy w SP ZOZ niezgodnie
z polskim prawem pracy. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić
maksymalne odszkodowanie i pokryć koszty procesu. 26 kwietnia 2010 r.
członkini związku została zwolniona w trakcie urlopu chorobowego
(tzw.: L4). Związek zaapelował o wstrzymanie decyzji o zwolnieniu. 22
czerwca 2010 Dyrektor Józef Kuliński skierował do OZZIP, pismo
dotyczące planowania ponownego zwolnienia Pani Renaty z dniem 09 lipca
2010 r. Tym razem rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy
pracownika, na podstawi art. 52§ 1pkt 1 kp. Związek ponownie domagał
się wstrzymania wszelkich decyzji do momentu zakończenia procesu
sadowego. Pierwsza rozprawa przeciwko Specjalistycznemu
Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej odbyła się 26 czerwca
2010r. W trakcie prowadzonej sprawy przesłuchiwany był Dyrektor SP ZOZ
Józef Kuliński, oraz pracownicy administracji szpitala. W toku
postępowania odbyły się jeszcze trzy rozprawy. Jest to w ostatnich
tygodniach drugi z rzędu proces o nielegalne zwolnienie członkini OZZ
IP, który zakończył się pomyślnie dla poszkodowanych kobiet
pracujących w bielskim SPZOZ.
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl