A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Proces 38 anarchistów przed sądem w Poznaniu

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Thu, 30 Sep 2010 12:57:11 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=GN6/bvsOg9yL3XlbfQ6VYqvcE4vwykkidD7Jxo9tJdQ=; b=OakQMNe+6YBWD/095uldkiJbW6efYhYuA9y9Dh8GD9zo1whjBeFo/Z8Nru37KdSRI/ C6QAEh56l8NZidt2c6954tnpsCqqX1pSVX4iaPWgCTJXRf2g91SDfuwk4QYSMfCfWEHL h6m4WzU4o3dK6dzy0bwHKvdM3xWZOPvHfiqBM=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=R2jtsytZNHSWF4OVv3LWCVbVc3EgJLEypBMAPTZpxIKnE6vyBoa6P3z6sTHoVIGAJF yoakK1XfyW56Q+GdhSOdZqI0X5ycEyHbp9v/UDoIuiWxTom7dgxWbBXz5iB4gQaCPU/I txpW9TP5X5Y6GvHAy+nQ3vLnsnJHon6n0O6YM=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


1 października przed sądem grodzkim stanie 38 osób oskarżonych z art.
50 kw, tj. nierozejście się na wezwanie funkcjonariusza policji, czego
dopuścić się mieli uczestnicy protestu 8 marca 2010 r. na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wezwania nie było, za to
protestujący doskonale pamiętają pałowanie, ciągnięcie za włosy i
pobicia w radiowozach. Kilka osób poddało się
obdukcji.----Przypomnijmy: 8 marca b.r. na terenie MTP odbywał się
Kongres z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, w którym udział
wzięło ok. tysiąca wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i
marszałków. Przed jego rozpoczęciem środowiska związane ze skłotem
Rozbrat i poznańską Federacją Anarchistyczną zorganizowały pikietę.
Protestujący pod hasłami "Miasto to nie firma. Rozbrat zostaje" -
zablokowali wjazd, a następnie weszli nie zatrzymani na teren targów.
Tam zostali zaatakowani przez siły prewencji policji. Wiele osób
zostało dotkliwie pobitych, 38 zatrzymano i przewieziono na
komisariat. Policjanci z taką siłą okładali nieuzbrojonych
demonstrantów, że niektórym połamały się, wykonane ze specjalnego
tworzywa, pałki.

Wszystkim zatrzymany wytoczono dwie sprawy:
1. naruszenie miru domowego
2. nierozejście się na wezwanie policji

Trzem osobom postawiono zarzut:
3. o naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji

Ad. 1.
W związku ze śledztwem w charakterze podejrzanych z art. 193 KK
(wdarcie się na ogrodzony teren i nie opuszczenie go na wezwanie
zarządzającego) przesłuchano wszystkich zatrzymanych 8 marca, którzy
zgodnie odmówili składania wyjaśnień. W rezultacie Prokuratura
Rejonowa w Poznaniu umorzyła dochodzenie w sprawie rzekomego
wtargnięcia na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich tj. art. 193
kk jakiego dopuść się mieli uczestnicy demonstracji 8 marca 2010 r. W
uzasadnieniu prokuratury stwierdzono, że: "brak jest danych
uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa". Działania
policji dążące do skryminalizowania protestu, ewidentnie wskazują na
próbę zastraszenia poznańskich aktywistów. Ponadto przesłuchania
służyły niczemu innemu jak zbieraniu danych, odcisków palców oraz
zdjęć działaczy.

Ad. 2
Jednocześnie trwa postępowanie wobec 38 uczestników protestu z art. 50
kw (nie rozejście się na wezwanie funkcjonariusza policji). Choć
takiego wezwania nie było, aktywiści otrzymali już wyroki nakazowe
(bez przeprowadzenia rozprawy) na kwotę 550 zł, co od których wszyscy
zgłosili swój sprzeciw. 1 października w Sądzie Rejonowym przy ul.
Młyńskiej odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie wszystkich
oskarżonych.

Ad. 3
Spośród 38 zatrzymanych uczestników protestu 3 osobom, które na
komisariacie złożyły zażalenia na zatrzymanie, natychmiast postawiono
zarzut art. 222 §1 kpk - naruszenie nietykalności funkcjonariusza
policji. Osoby te były przetrzymywane w areszcie dobę zanim odbyło się
przesłuchanie, utrudniano kontakt pełnomocnikowi, jednej z
zatrzymanych osób policja odmawiała kontaktu z lekarzem, mimo że
doznała ona obrażeń ciała i dostał wysokiej gorączki związanej z
szokiem pourazowym. Natychmiast po ich wypuszczeniu zostały złożone
materiały dowodowe w sprawie w postaci listy naocznych świadków
potwierdzających, iż to nie zatrzymani, a policja była wyjątkowo
brutalna w stosunku do tych osób. Prokuratura natomiast łamiąc
wszelkie procedury nie rozpatrzyła wniosków dowodowych obrony w tej
sprawie i skierowała sprawę do sądu. Stanowi to rażące złamanie prawa
do obrony tych osób. Został wyznaczony termin pierwszej rozprawy,
jednak nie zachowano terminu powiadomienia strony oskarżonej. Wskazana
wyżej adwokat reprezentująca oskarżonych, wystąpiła z wnioskiem o
zwrot sprawy do prokuratury i ponowne rozpatrzenie dowodów.
Prokuratura ponownie odrzuciła wniosek.

Do tej pory odbyły się dwie rozprawy w sprawach karnych. Każda z 3
osób rozpatrywana jest w osobnym postępowaniu i prowadzona przez
innych sędziów.

W sprawie jednego z oskarżonych o naruszenie nietykalności
funkcjonariusza, mimo zupełnie sprzecznych wersji wydarzeń w
zeznaniach poszkodowanego policjanta, jak i rzekomego świadka, który
jej nie potwierdził, a co więcej przedstawił zupełnie inną wersję,
zapadł wyrok skazujący na 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze
30 godz. miesięcznie. Wyrok nie jest prawomocny. Tak samo jak w
przypadku skarg na działania policji, o czym niżej, tak w tym sąd po
raz kolejny daje wiarę policjantom nawet gdy ich zeznania nie są
wiarygodne, a wręcz się wykluczają. Obrońca zapowiedział apelację jak
tylko otrzyma pisemne uzasadnienie wyroku. Druga rozprawa karna
kolejnej z oskarżonych osób odbędzie się 8 października w Sądzie
Rejonowym na ul. Kamiennogórskiej godz. 8:30 sala nr 5. Podczas
rozprawy przesłuchani zostaną świadkowie obrony. Nie został jeszcze
wyznaczony termin rozprawy trzeciej z oskarżonych osób.

Skargi demonstrantów na działania policji
W ciągu kilku dni po wydarzeniach 8 marca demonstranci, wobec których
policjanci zastosowali przemoc, złożyli do prokuratury 15 skarg w
związku z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy policji,
złożono również wnioski dowodowe i listy świadków do przesłuchania.
Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald nie zapoznając się z żadnym
wnioskiem dowodowym i bez przesłuchania świadków hurtowo odrzuciła
wszystkie skargi uznając, że funkcjonariusze mieli prawo użyć środków
przymusu bezpośredniego, gdyż demonstrujący przebywali na terenie
targów bezprawnie (?). Prokuratura zignorowała również opisy nadużyć,
do których dochodziło w radiowozach i komisariatach, gdzie
demonstranci byli bici, obrażani i zastraszani. W związku z powyższym
wszyscy złożyli zażalenia. Od 31 maja br. odbyło się 10 posiedzeń
sądu, z czego jedynie 2 zażalenia rozpatrzono pozytywnie. Według
adwokata reprezentującego uczestników protestu, Agnieszki
Rybak-Starczak, część sędziów, którzy utrzymują w mocy postanowienia o
odmowie wszczęcia śledztwa, złamała podstawowe procedury. Sąd działa w
sposób arbitralny, skoro te same sprawy są uwzględniane przez innych
sędziów, którzy trafnie wskazują, iż skarga obywatela na bezzasadne
stosowanie przemocy przez policję winna być zweryfikowana w drodze
przeprowadzenia śledztwa.

Jednak w wyniku dwóch pozytywnie rozpatrzonych zażaleń prokuratura
zmuszona została do rozpoczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień przez policjantów, które po raz kolejny bez podjęcia
jakichkolwiek działań czy przesłuchania świadków bardzo szybko
umorzyła. W odpowiedzi na co do sądu wpłynęły kolejne zażalenia ze
strony poszkodowanych.

Obecny proces jest jednym z największych procesów anarchistów w
Poznaniu. Ostatnio większa grupa działaczy anarchistycznych stanęła
przed sądem za protest jaki miał miejsce w 2001 roku, kiedy to
demonstrowali przeciwko wojnie w Afganistanie przed Konsulatem USA w
Poznaniu. Stanęło wówczas przed sądem, pod takim samym zarzutem co
obecnie, 11 osób. W 2002 roku wszystkie zostały uniewinnione.

Przypominamy, że w Poznaniu wielokrotnie doszło do złamania prawa do
demontowania i wyrażania swoich poglądów. Władze lokalne np.
kilkunastokrotnie zakazywały demonstracji w sprawie wojny w Czeczenii.
Dopiero wyrok sądu zmienił praktykę samorządu w tej sprawie. Tym
niemniej podczas tych protestów wielokrotnie dochodziło do brutalnej
interwencji policji i zatrzymań. Podobnie było w przypadku interwencji
policji podczas Marszu Równości w 2005 roku. Pomimo, że zakaz wydany
przez prezydenta Poznania okazał się bezprawny, to policja w brutalny
sposób zatrzymała kilkadziesiąt osób. Dzięki naciskowi opinii
publicznej żadna z nich nie stanęła jednak przed sądem.

Federacja Anarchistyczna s. Poznań stoi na stanowisku, że w przypadku
protestu na ternie MPT policja nie wezwała do rozejścia się, na co
naszym zdaniem jednoznacznie wskazuje materiał dowodowy. W myśl
obowiązującej w Polsce swobody do demonstracji postawienie działaczy
przed sądem jest ewidentnym nadużyciem i ma charakter polityczny.
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl