A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Rosja: Zasada domniemania niewinności zawieszona wobec Aleksieja Gaskarowa

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Thu, 30 Sep 2010 12:55:58 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=XMj5Cuz08wnczU4wZy3R6nCioXC7jCW7T5vqWlGWvcI=; b=iMpdi0w/a1Rq+AiuW2ueTfDJoCdpcVN0KEfWCFGvhL4o7lxBudvfwrdAVv0/kchQKy 9Q4N9BSSi2M4zHMX+rcLdW04XuXk0sOfh4sjZQd9SSKhe4PhhwX60H9hS7LLdRW+W1CW 4nmL4f2OZeE6guurXcGyCU+795qmO8/Bg4Y8g=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=PBBtEbTqJlawhTKhrZKWenPJutE90jNKnoWQj0+IcRAeqYBcopTz0luppGxVtw/2vN xrNrQsWYqZtWVPPAZI8fMqTiMup+nMRzR/29UGY6VhWuzsl95jDRygLRjb6J5vAaFs2d amQ58bIUNxcAEAHavKnoVqRBeAdVVBrlbR7Zo=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


W dniu 27 września rano, sędzia Swietłana B. Galanowa, czasowo
obejmująca stanowisko przewodniczącej Sądu Rejonowego w Chimkach
(dzielnica Moskwy), orzekła, że działacz społeczny Aleksiej Gaskarow
będzie przebywać w areszcie przez dwa kolejne miesiące. Aleksiej
został oskarżony o nieprawidłowe zachowanie (maksymalny okres
pozbawienia wolności to siedem lat) za rzekomy udział w manifestacji
28 lipca 2010 r. pod ratuszem w Chimkach. Rozprawa sądowa była jawna,
jednak salą sądową okazał się mały pokój, do którego wpuszczono
jedynie matkę Aleksieja Gaskarowa oraz jednego dziennikarza. ----
Drugi oskarżony w tej sprawie, Maksim Solopow, także wciąż znajduje
się w policyjnym areszcie, a rozprawa sądowa, która zadecyduje o
ewentualnym przedłużeniu aresztu jest zaplanowana w najbliższych
dniach.----Adwokat Gaskarowa powiedział sędzi Swietłanie Galanowej, że
jego klient był wzywany na przesłuchanie zaledwie trzy razy w ciągu
całego okresu przebywania w policyjnym areszcie. [Gaskarow jest w
areszcie od 29 lipca. - przyp. red. "Autonom"]. Zauważył również, że w
ciągu ostatnich [dwóch] miesięcy nie prowadzono żadnego postępowania
śledczego [w stosunku do jego klienta], choć przesłuchano już ponad
100 osób. [Nasze źródła mówią, że liczba ta jest bliższa 200 - przyp.
red. "Autonom"]. Nie ma zatem potrzeby dalszego ograniczania wolności
Gaskarowa. Zauważył również, że trzech posłów Dumy Państwowej i trzy
osoby publiczne poręczyły o dobrym charakterze Aleksieja Gaskarowa -
zdarzyło się to po raz pierwszy w jego karierze prawniczej.

Gaskarow powiedział, że nie czuje się winnym tego, za co został
oskarżony i że był w Chimkach w czasie wydarzeń jako korespondent
Instytutu Działań Zbiorowych. Poprosił, sędzię, by zwolniła go z
aresztu przedprocesowego ze względu na początek niskich temperatur.
Prokuratura uzasadniła wniosek o dalszym przetrzymaniu Gaskarowa w
areszcie twierdząc, że Gaskarow działał w ramach grupy osób, których
tożsamość nie została ustalona. Zatem nie może zostać zwolniony z
aresztu tymczasowego, ponieważ miałoby to utrudnić dalsze dochodzenie
w sprawie wydarzeń.

Według Ani, dziewczyny Aleksieja Gaskarowa, dzisiejsze przesłuchanie
było częściowo zamknięte dla publiczności: tylko adwokat Georgi
Semionowski, matka Aleksieja Irina i dziennikarz "Kommersanta"
Aleksander Czernych zostali wpuszczeni na salę rozpraw. Około
piętnastu ludzi, którzy przyszli na rozprawę - w tym przyjaciele
Aleksieja, Ania i inni dziennikarze - byli zmuszeni czekać na
korytarzu. Według jednej z nich, Aleksandra Malinowskiego, Aleksiej,
choć wydawał się ponury, głowę miał uniesioną do góry. Jego zwolennicy
mogli go ujrzeć przez kilka sekund, gdy strażnicy prowadzili Aleksieja
korytarzem.

Jak napisali autorzy w piśmie "Autonom" - sędzia Galanowa unieważniła
zasadę domniemania niewinności. Nie chodzi tylko o decyzję
przedłużenia aresztu Aleksieja Gaskarowa, w związku z czym nie było
żadnego postępowania śledczego, o cały miesiąc (czyli nie został on
jeszcze przesłuchany, wezwany na spotkanie ze śledczymi, itp.). Chodzi
też o zdumiewający dokument znajdujący się w posiadaniu hiszpańskich
związkowców z CNT-AIT (Confederación Nacional del Trabajo), który
otrzymali od sędzi Galanowej w odpowiedzi na ich pytania o los
Aleksieja Gaskarowa.

W piśmie z dnia 15 września 2010 r. i oznaczony nrem k-9, tymczasowo
obejmująca stanowisko Galanowa pisze w następujący sposób:

"W wyniku materiałów dotyczących przestępstwa przedstawionych przez
organy śledcze, sąd orzekł, że pozostanie on w policyjnym areszcie.
Podejrzany Gaskarow może zostać zwolniony z odpowiedzialności karnej,
jeśli przedstawione zostaną dowody o braku jego współudziału w
wydarzeniach, które posłużyły jako podstawa dla otwarcia postępowania
karnego. "

List jest dostępny na stronie internetowej rosyjskiej sekcji MSP.

Zgodnie z zasadą domniemania niewinności - podstawową zasada prawa, na
której opiera się system karny ze strony śledczych i sądu na całym
świecie, w tym system Federacji Rosyjskiej - podejrzani nie są
zobowiązani do udowodnienia swojej niewinności. Wręcz przeciwnie,
śledczy i prokuratorzy muszą przedstawić dowód winy podejrzanego.
Wygląda więc na to, że Swietłana B. Galanowa, czasowo wykonująca
obowiązki przewodniczącej Sądu Miejskiego w Chimkach, po prostu nie
zna prawa. Jak to możliwe, że taka osoba obejmuje stanowisko w sądzie
grodzkim i pracuje w charakterze sędziego, aby wydawać orzeczenia
sądowe, które wpływają na los innych ludzi?

Kampania na Rzecz Uwolnienia Chimskich Zakładników zamierza prowadzić
dalej swoje działania. Odbyło się już około 40 dni działań
protestacyjnych w 33 miastach i 12 krajach. Wysłane zostały tysiące
listów sądów, prokuratury i prezydenta Rosji.

http://aitrus.info/
http://avtonom.org/
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl