A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach**

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(pl) Apel dotyczący międzynarodowych dni solidarności z Aleksejem Gaskarowym i Maksimem Sołopowym 17-20 września 2010 r.

From a-infos-pl@ainfos.ca
Date Mon, 6 Sep 2010 20:23:00 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-pl@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=ePNGrBm2Qvblo1GgfcbjObEtjKzgAkp6LRE4rNpO7wQ=; b=xVFu4zmF+cZ9aD1XcUfIHRHt9Y/ojyRuW3FYsMH7u/atm71ff8Egu8sumW4+2eQ3sr rzVf0uRFFHDiuZ1KyQ596CdfHu/ZogBScvyP3hnJXXkknZ+yICusBKKhheG7zutZwGj4 rjSP/YPBBDllHSi7oGrrs0T0cjMeTjg07wvZA=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=dDyAOgiX+Mk4OUNY8yVHiMoKz1tpgMFxrcvPyYJzKlCpBt5dBB1+Zu2l8RBYd2HerN ydebISa4ZINdijrvF4Bv8FJNfFDyMVj1E+jhm+0xBFip21KuFcc+dBcyrDHdxhj3io/y 51B/4IBRqOF+arKhVnNHE6eNJLm1oDCNiQNbg=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-pl>
List-help <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-pl.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-pl@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-pl>, <mailto:a-infos-pl-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Uwolnimy zakładników lasu Chimkińskiego w Rosji! Apel dotyczący
międzynarodowych dni solidarności z Aleksejem Gaskarowym i Maksimem
Sołopowym 17-20 września 2010 r. ------28 lipca 2010 przed budynkiem
administracji miasta Chimki około 200 młodych antyfaszystów i
anarchistów zorganizowało spontaniczną demonstrację w obronie lasu w
Chimkach, który był wycinany dla potrzeb dużego biznesu. Akcja,
podczas której zostało potłuczonych kilka szyb, spotkała się z
szerokim oddźwiękiem społecznym. Władza odpowiedziała represjami.
Następnego dnia po akcji zostali zatrzymani dwaj znani społeczni
aktywiści - Aleksej Gaskarow i Maksim Sołopow. Grozi im do siedmiu lat
więzienia za chuligaństwo, chociaż nie ma dowodów potwierdzających ich
udział w działaniach pozaprawnych. W odniesieniu do innych aktywistów,
zwłaszcza uczestników ruchu antyfaszystowskiego, milicja wiąż prowadzi
polowanie.

Już trzy lata trwa walka o ocalenie lasu w Chimkach. Według pomysłów
władzy właśnie przez miejscowy las będzie przebiegać pierwsza płatna
autostrada w Rosji z Moskwy do Sankt-Petersburga, która doprowadzi do
pogorszenia sytuacji ekologicznej w regionie oraz pozbawi miejscowych
mieszkańców kolejnej strefy rekreacyjnej. Władza przez długi czas nie
chciała słuchać opinii społeczeństwa. Nie brała pod uwagę
alternatywnych możliwości budowy autostrady, nie wymagających
wycinania lasu. Pozostawała również obojętna wobec głośnego protestu
ekologów i zwykłych obywateli przeciwko wybranemu rozwiązaniu. Co
więcej często podejmowała kroki w celu stłumienia swoich krytyków.

Władza Chimek wspólnie z firmą budowlaną nieraz stosowała przemoc
wobec obrońców lasu w Chimkach: ignorowała opinię społeczną,
przyciągała nacjonalistów do ataku na pokojowe akcje ekologów i
miejscowych mieszkańców, bezprawnie zatrzymywała i biła dziennikarzy.

Przez nieznanych sprawców został skaleczony krytyk miejscowej władzy,
naczelny redaktor "Cimkinskoj Prawdy" Michaił Biekietow. Zabity został
Siergiej Protazanow - edytor innej gazety opozycyjnej. Po akcji z dnia
28 lipca 2010 r. rosyjska milicja i służby specjalne rozwinęły
bezprecedensowe polowanie na antyfaszystów. Policyjne Centrum Walki z
Ekstremizmem i FSB przesłuchują wszystkie osoby, które w jakikolwiek
sposób są kojarzone z działalnością antyfaszystowską. Wiele z nich
zostało poddanych brutalnym naciskom w celu wydobycia zeznań
potrzebnych dla śledztwa. Przeszukano również wiele mieszkań bez
nakazu.

Bojąc się licznych i nabierających rozpędu protestów przeciwko
wycinaniu lasu w Chimkach, władza nareszcie zgodziła się ustąpić,
wykazując się gotowością do sprawdzenia wybranego kierunku trasy. Nie
oznacza to jednak, że kampania zwyciężyła. Aleksiej i Maksim nadal
przebywają w więzieniu bez żadnych zarzutów będąc zakładnikami władzy.

W drugiej połowie września powinno się odbyć przesłuchanie w sprawie
Aleksieja i Maksima. Sąd postanowi, czy będą oni dalej odpowiadać z
wolnej stopy. Wszyscy, którym nie jest obojętny los bezprawnie
zatrzymanych aktywistów, powinni przyczynić się do ich uwolnienia.
Kampania na rzecz uwolnienia zakładników Chimek apeluje do
zorganizowania międzynarodowych dni solidarności w dniach 17-20
września 2010 r. w celu uwolnienia Aleksieja i Maksima.

Apelujemy, abyście organizowali akcje przed ambasadami, konsulatami,
gospodarczymi i kulturowymi placówkami Federacji Rosyjskiej, na
imprezach i koncertach związanych z Rosją oraz wysyłali faksy i listy
protestu do rosyjskiego sądu, prokuratury i kierownictwa państwa
(dzień akcji listowej - poniedziałek 20 września).

Szczegóły o represjach w Rosji oraz adresy, pod które będzie można
wysłać list protestacyjny, będą rozesłane przez nas dodatkowo.
Szukajcie tych informacji w najbliższym czasie na naszej stronie:
khimkibattle.org po angielsku, niemiecku, rosyjsku, francusku, włosku,
hiszpańsku oraz turecku.
Przyłączajcie się!!!!!!!

Kampania na rzecz uwolnienia zakładników lasu w Chimkach.
info@khimkibattle.org
http://khimkibattle.org

za: www.cia.bzzz.net
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl