A - I n f o s

multilingual newsfeed by, for and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Agli archivi di A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


A-INFOS VISION

A-Infos Projektet koordineras av ett internationellt kollektiv av revolutionära antiauktoritära, antikapitalistiska aktivister, involverade i klasskamp och ser det som en samhällskamp.

Detta är människor som uppfattar sig själva som revolutionära klasskämpande socialanarkister, frihetliga kommunister, anarkokommunister, syndikalister och andra som har liknande åsikter men använder andra etiketter.

A-Infos är organiserad av människor som är medveten om att anarkism är en samhällsteori, och att en revolution är nödvändig för att få till stånd den nya klasslösa sociala ordningen, och att denna revolution bara kan göras av en stor majoritet av det arbetande folket.

Den specifika sorts anarkism vi pratar om och stödjer är anarkismen som hölls av Haymarket martyrerna och de uteslutna av Karl Mark ur Första Internationalen för att de kritiserade hans auktoritärism och den elitistiska, avantgards degradering av massorna i arbetarklassen...

Vi stödjer inte den sorts anarkism som föreslås av vissa pseudo-modernister och pseudo-"revolutionärer" som anser att symbolisk aktivitet kan vara ett substitut för masskamp, eller den sorts "humanistiska" anarkism som tycker att andra frågor är lika eller mer viktig än den revolutionära kampen för utplånandet av det kapitalistiska systemet.

A-Infos’ arbete är inte inspirerad av egoistisk och egocentral individualism, primitivism, "fri kapitalism utan stat" eller ens en stat utan fri kapitalism - som motarbetar den rådande kapitalistiska ordningen men som inte istället erbjuder en genomförbar modell av moderna sociala ordning av frihet, jämlikhet och solidaritet.

Det är inte tillräckligt för individer och grupper att använda en anarkistisk etikett före att deras texter ska bli distribuerade av A-infos.

I kampen för ett fritt samhälle, distribuerar vi nyheter och artiklar i flera språk, täcker ett brett spektrum av områden av kamper. Dessa inkluderar arbetsplatser och miljö kamper såväl som kamper mot rasism, sexism och homofobi. A-infos distribuerar nyheter om infödda människors anti-koloniala kamp mot kolonister, ockupation och marginalisering, såväl som anti-nationalist och anti-regionala separatistiska kamper, för arbetare har inget land utan jorden som en helhet...

A-Infos är specialiserat pressorgan, i revolutionära antikapitalistiska aktivisters tjänst (som vi ser det bäst) som är involverade i olika slags samhälleliga kamper mot kapitalistklassen och dess samhällssystem.

A-Infos är inte en öppen "liberal" tjänst som distribuerar allt "vi" sympatiserar med -- det är inte Indymedia. Det är första och främst ett fritt distributionsverktyg för information från och om kollektiv av anarkister (och andra antiauktoritära revolutionärer) involverad i kampen.

A-Infos arbetare anser inte att vi är de som ska bestämma vem, i det socialanarkistiska lägret, som är en "riktig" anarkist eller inte. Emellertid, då tillgångarna är begränsade, har vi rätten och skyldigheten att (autonomt) välja vad vi distribuerar vad vi tycker är bäst bland insändelser och insändare. Friheten till att ansluta sig som A-infos kollektiv är baserat på betyder ingenting utan friheten att inte ansluta sig, om arbetare så väljer.

A-Infos har en roll att spela i världens anarkist rörelse. Information är styrka. A-Infos hjälper till att bygga en betydelsefull internationell rörelse. A-Infos är, till en viss omfattning, en av de få internationella organisatoriska verktyg för rörelsen. Men för att bevara denna roll måste det stanna som ett verktyg i rörelsens tjänst och inte som en fri-för-alla informationstjänst.

A-Infos är inte bara ett internt rörelseverktyg. Som Anarkistiska FAQ, är det också ett sätt att presentera rörelsen för en bredare audiens och för en ny generation, och underrätta dom med internationella aspekter av rörelsen.

A-Infos är en autonom anarkistpress’ förmedling som inte är guldtackan för någon "social" rörelse. Även när självutnämnda anarkister (eller även om riktiga sådana) är involverade är det inte en garanti att A-infos kommer distribuera bidrag. Även om vi själva sympatiserar med en aktuell rörelse är det inte någon garanti för att artiklarna kommer offentliggöras.

Sålunda, A-Infos distribuerar de nyheter och analyser dess arbetare vill dela med världens ickeauktoritära aktivistgrupp -- främst post från antiauktoritära revolutionära kollektiv och rapporter om direkta aktioner i samhällelig kamp både av aktivister och vanligt folk i deras dagliga liv.

Alla som inte är nöjda med tjänsten vi tillhandahåller, välkomnas att använda andra tjänster eller bygga hennes/hans egna.

A-infos är både ett organisatoriskt verktyg, ett propagandaverktyg, och ett informationsverktyg för rörelsen -- och är inte bara "nyheter av, om och av intresse för anarkister".