A - I n f o s

anarchistyczny serwis wiadomości w wielu językach

Wiadomości we wszystkich językach
Ostatnie 40 wiadomości (Strona główna) Wiadomości z ostatnich 2 tygodni Archiwa starych wiadomości

Ostatnie100 wiadomości, wedlug języka
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement


WIZJA A-INFOS
Projekt A-Infos jest koordynowany przez międzynarodowy kolektyw rewolucyjnych, anty-autorytarnych, anty-kapitalistycznych aktywistów zaangażowanych w walkę klas. Członkowie A-Infos pojmują rewolucję jako całościową walkę społeczną.

Jesteśmy socjal-rewolucyjnymi anarchistami, wolnościowymi komunistami i wolnościowcami, mającymi zbliżone poglądy ale korzystającymi z różnych nazw.

A-infos jest organizowane przez ludzi, którzy uważają że anarchizm jest teorią socjalną i że rewolucja jest potrzebna żeby tworzyć nową społeczność, nie opartą na podziale klasowym. Ta rewolucja musi zostać dokonana przez większość ludzi pracujących.

Propagujemy szczególny rodzaj anarchizmu wyznawany przez męczenników z Haymarket (represjonowanych za walkę o 8 godzinny dzień pracy w Chicago). To idea anarchistów usuniętych przez Karola Marksa z szeregu Pierwszej Międzynarodówki za krytykę autorytaryzmu lewicowego i tworzonej przez zwolenników Marksa awangardy która przyczyniła się do dalszego pogorszenia sytuacji klasy pracowniczej.

Nie popieramy wersji anarchizmu proponowanej przez pseudo-modernistów i pseudo-"rewolucjonistów" dla których działalność symboliczna jest równoznaczna z masową walką. Nie popieramy "humanistycznego" anarchizmu, czyli przedkładania innych działań nad walkę rewolucyjną mającą na celu zniesienie systemu kapitalistycznego.

Działalność A-Infos nie czerpie inspiracji z egocentrycznego indiwidualizmu, primitywizmu, czy "wolnego" kapitalizmu, którego zwolennicy sprzeciwiają się obecnemu porządkowi kapitalistycznemu, ale nie proponują w zamian możliwego porządku społecznego opartego na wolności, równości i solidarności.

Nie wystarczy używać etykietki "anarchizm" by A-Infos zgodziło się rozprowadzać materiały osób i grup.

W ramach naszej walki o wolne społeczeństwo rozpowszechniamy wiadomości i artykuły dotyczące wielu różnych aspektów walki w wielu różnych językach. Rozpowszechniamy informacje dotyczące działań ekologicznych, a także skierowanych przeciwko rasizmowi, seksizmowi i homofobii. A-Infos rozpowszechnia również informacje o walce ludów tubylczych przeciwko kolonializmowi, osadnictwu, okupacji i marginalizacji, a także ruchach separatystycznych o ile są one przeciwne nacjonalizmowi i regionalizmowi. Pracownicy nie mają innej ojczyzny jak cały świat...

A-Infos jest wyspecjalizowaną agencją prasową, działającą - w naszym rozumieniu - dla dobra ruchu rewolucyjnych anty-kapitalistów zaangażowanych w walkę z klasą kapitalistów i z kapitalistycznym systemem społecznym
A-Infos nie jest otwartym, "liberalnym" medium dystrybuującym wszystko co jest zbliżone do "naszych" poglądów. A-Infos nie jest tym samym co Indymedia. To przede wszystkim narzędzie mające na celu wymianę informacji pomiędzy kolektywami anarchistycznymi (i innymi anty-autorytarnymi rewolucjonistami) zaangażowanymi w walkę.

Pracownicy A-Infos nie uważają, że są odpowiednimi ludźmi do oceniania kto wśród uczestników ruchu anarchistycznego jest "prawdziwym anarchistą" a kto nie. Jednakże ponieważ nasze możliwości techniczne są ograniczone, mamy prawo i obowiązek podejmować w sposób autonomiczny decyzję o tym jakie materiały nadesłane do nas będą dystrybuowane. Wolność stowarzyszania się, na której opiera się kolektyw A-Infos, byłaby niczym bez wolności do nie stowarzyszania się, gdy pragną tego uczestnicy projektu.

A-Infos ma pewną rolę do odegrania w światowym ruchu anarchistycznym. Informacja to potęga. A-Infos pomaga budować poczucie wspólnoty międzynarodowego ruchu. A-Infos jest jednym z niewielu narzędzi mogących służyć międzynarodowej organizacji ruchu. Aby móc wypełniać tę rolę, A-Infos musi pozostać służebne wobec ruchu a nie stanowić platformy informacyjnej wykorzystywanej przez dla wszystkich.

A-Infos nie jest tylko wewnętrznym narzędziem służącym wspieraniu ruchu. Za pomocą dokumentów takich jak Anarchistyczne FAQ, idee anarchistyczne są prezentowane szerszemu gronu odbiorców i nowemu pokoleniu, które może zapoznać się z działalnością międzynarodowego ruchu.
A-Infos jest autonomiczna anarchistyczną agencją prasową niezależną od jakiegokolwiek ruchu "społecznego". Nawet ci, którzy określają się jako anarchiści (choćby i słusznie) nie mogą liczyć na gwarancję, że ich teksty będą publikowane przez A-Infos. Nasza sympatia wobec danej organizacji również nie gwarantuje publikacji.

A-Infos publikuje wiadomości i artykuły które według członków kolektywu warte są prezentacji światowej społeczności anty-autorytarnych działaczy. Są to głównie materiały od anty-autorytarnych kolektywów rewolucyjnych oraz informacje o akcjach bezpośrednich i walce społecznej podejmowanej przez aktywistów i zwykłych ludzi.

Jeśli ktoś nie jest zadowolony ze świadczonych przez nas usług, może korzystać z innych lub stworzyć własne.

A-Infos jest zarówno narzędziem organizacyjnym, propagandowym i informacyjnym dla potrzeb ruchu. Nie jest tylko i wyłącznie serwisem "wiadomości o anarchistach, pisanych przez anarchistów i z myślą o anarchistach".

Szukaj w ainfos z Google.com

we will pull through!