A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 40 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

A-INFOSIN VISIO

A-infosia koordinoi kansainvälinen kollektiivi vallankumouksellisia, auktoriteettien ja kapitalismin vastaisia aktivisteja, jotka osallistuvat luokkataisteluun ja näkevät luokkataistelun yhteiskunnan läpitunkevana kamppailuna.

Kollektiivin jäsenet määrittelevät itsensä yhteiskunnallisiksi anarkisteiksi, vapaudenhenkisiksi kommunisteiksi, syndikalisteiksi tai vastaaviksi, jotka jakavat samankaltaiset aatteet mutta käyttävät toisenlaisia nimikkeitä.

A-infosia ylläpitävät ihmiset, jotka näkevät anarkismin yhteiskunnallisena teoriana ja vallankumouksen välttämättömänä uuden luokattoman yhteiskuntamuodon saavuttamiseksi, ja että vallankumouksen voi tehdä vain työtätekevien ihmisten enemmistö.

Anarkismi, josta me puhumme ja jota me edistämme on Haymarketin marttyyrien anarkismi, ja niiden anarkismi jotka Karl Marx ajoi ulos ensimmäisestä internationaalista heidän kritisoituaan hänen autoritäärisyyttään ja elitististä etujoukkoajattelua, joka johtaa työväenluokan rappioon...

Emme kannata eräiden pseudo-modernistien ja pseudo-"vallankumouksellisten" ajamaa anarkismia, jossa symbolinen toiminta nähdään joukkotoiminnan korvikkeena, tai "humanistien" anarkismia jossa muut tavoitteet nähdään yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin vallankumouksellinen taistelu kapitalistisen järjestelmän hylkäämiseksi.

A-infosin työtä eivät innoita egoistinen tai ego-keskinen individualismi, primitivismi, "vapaa kapitalismi ilman valtiota" tai edes valtio ilman vapaata kapitalismia, vaihtoehdot jotka vastustavat nykymallista kapitalismia mutta eivät tarjoa vastineeksi vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden takaavaa yhteiskunnallista teoriaa.

Yksilön tai ryhmän anarkistinen itsemäärittely ei vielä tarkoita, että A-infos levittäisi näiden yksilöiden tai ryhmien kirjoittamia kirjoituksia.

Osana taistelua vapaan yhteiskunnan puolesta levitämme uutisia ja artikkeleita useilla kielillä, ja käsittelemme laajalti erilaisia kamppailuja, kuten työpaikka- ja ympäristökonflikteja sekä taistelua rasismia, seksismiä ja homofobiaa vastaan.

A-infos levittää myös uutisia alkuperäiskansojen taisteluista kolonialismia, miehitysvaltaa ja marginalisaatiota vastaan, sekä niistä separatistisista taisteluista jotka ovat anti-nationalistisia ja anti-regionalistisia, koska työväenluokalla ei ole muuta isänmaata kuin maailma...

A-infos on erikoistunut uutistoimista, joka palvelee itsensä parhaaksi näkemällä tavalla vallankumouksellisia anti-kapitalistisia aktivisteja jotka osallistuvat erilaisiin yhteiskunnallisiin kamppailuita kapitalistien luokkaa ja yhteiskunnallista järjestelmää vastaan.

A-infos ei ole avoin liberaali uutispalvelu joka levittää mitä tahansa uutisia asioista joita kohtaan tunnemme myötätuntoa. Emme ole Indymedia. Ennen kaikkea olemme ilmainen uutiskanava anarkistien (ja muiden auktoriteettien vastaisten vallankumouksellisten) kollektiiveille jotka ovat mukana kapitalismin vastaisessa taistelussa.

A-infos ei katso asiakseen määritellä kuka yhteiskunnallisten anarkistien leirissä on "oikea" anarkisti ja kuka ei ole. Kuitenkin koska resurssimme ovat rajalliset, meillä on oikeus ja velvollisuus itsehallinnollisesti valita mitä informaatiota levitämme, ja mikä meille lähetetystä materiaalista on arvokkainta.

A-infosilla on rooli maailmanlaajuisessa anarkistiliikkeessä. Informaatio on voimaa. A-infos auttaa rakentamaan tunnetta kansainvälisestä liikkeestä.

A-infos on yksi harvoista kansainvälisistä anarkistiliikkeen työkaluista. Mutta säilyttääkseen tämän roolin A-infosin on pysyttävä liikkeen välineenä, eikä kaikkien vapaasti hyödynnettävissä olevana tietopalveluna.

A-infos ei ole pelkästään liikkeen sisäinen väline. Kuten anarkismin FAQ, sen tarkoitus on esitellä liikettä laajemmalle yleisölle ja uudelle sukupolvelle, ja tehdä liikkeen kansainvälisyys tunnetuksi. A-infos on itsehallinnollinen anarkistinen uutistoimisto joka ei ole minkään yhteiskunnallisen liikkeen oma äänitorvi.

A-infos ei takaa liikkeiden materiaalien jakelua edes silloin kun anarkistit, jopa meidän tarkoittamassamme mielessä, ovat olleet mukana materiaalin tuottamisessa. Vaikka me tuntisimme myötätuntoa kyseessä olevia liikkeitä kohtaan, tämä ei vielä ole materiaalin jakelun tae.

A-infos levittää sellaisia uutisia ja analyysiä jotka kollektiivin jäsenet haluavat jakaa maailmanlaajuisen anti-autoritääristen aktivistien yhteisön kanssa, enimmäkseen uutisia anti-autoritäärisiltä vallankumouksellisilta kollektiiveilta, ja sekä aktivistien että tavallisten ihmisten päivittäisen elämän suorasta toiminnasta.

Kuka tahansa, jota palvelumme ei miellytä, on vapaa käyttämään muita palveluita tai luomaan itse omansa.

A-infos on sekä järjestäytymisen työkalu että liikkeen media, ei pelkästään "monikielinen anarkistinen uutispalvelu".