A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 30 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Nederlands_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

POLİTİKA: ANA KAYNAĞIN DÜZENLENMESİ
A-Infos'a haber sunmanın prensipleri

Bunlar A-Infos'a haber gönderen insanlar için hazırlanmış prensiplerdir. Postaların gözden geçirilmesini üstlenen orgkolektif üyeleri tarafından esnek bir şekilde uygulanacaktır.

Gelen bütün metinler a-infos-raw'da dağıtılacaktır [Geçici olarak şu anda çalışmıyor]. Prensiplere uygun olduğu düşünülen postalar (daha çok abonesi olan) diğer listelere de dağıtılacaktır.

Haber, rapor ve makaleler sunmanız için sizi teşvik ediyoruz, ama lütfen kaynağın amacı olan "anarşistler hakkında ve anarşistlerin ilgisi dahilinde"** haberler dağıtılması ile tutarlı olmasına özen gösteriniz. Bu haberler sunmak için anarşist olmanız gerekir anlamına gelmez, ama aşağıda belirtilen prensiplerle tutarlı olmasını bekliyoruz.

1) Temel anarşist duruş ile çelişmeyen görüşleri memnuniyetle kabul ederiz; yani ayrımcılığı, (örn. ırkçı, Nazist, Siyonist vb.) insanların bastırılmasını, (erkek şovenist, babaerkil, homofobik vb.) cinsiyetçiliği teşvik eden malzemeleri nakletmeyiz. Ne seçim siyasetini tavsiye eden, ne de devlet mevkileri ve aygıtları için oy kullanmayı veya partiler kurmayı öneren postaların dağıtmayız. Otoriter "devrimci" siyaseti destekleyen postaları; ve keza öncücülerin, leninistlerin veya diğer devlet kapitalizmi taraftarlarının propagandasını yapmaya hizmet eden metinlerini dağıtmaktan sakınırız.

Yine "otoriter devrimci" politikaları, öncülüğü, leninizmi veya diğer devlet kapitalizmlerini savunmaları nedeni ile hapse düşen kişileri destekleyen postaları dağıtmaktan da sakınırız.

Yukarıda bahsedilen içeriğe sahip postaları, bu tip malzemeleri dağıtmanın onları üreten kişilerin amacına zarar verdiğini düşünürsek dağıtabiliriz.

Herhangi bir şekilde ulusal üstünlük savunusu yapan postaları dağıtmayacağız. Eğer ulusal üstünlük veya etnik şovenizm yapmıyorlarsa ve postaları "anarşistlerin ilgisi dahili"ndeyse, tahakküme karşı mücadele veren ulusalcı organizasyonların postalarını dağıtabiliriz.

Eğer bir anarşistin ya da anarşist bir kolektifin postası, diğer bir anarşist ya da kolektife yönelik aleyhte yazı/eleştiri içeriyorsa, bu yalnızca, "ad zikredilmediğinde", konuyla ilgili bütün bilgileri içerdiğinde ve bu bilgilerin editör tarafından doğruluğu kanıtlandığı takdirde dağıtılabilir.

Açık bir teamülün olmaması, kuşkuya düşülmesi, ya da postanın anarşist bir kolektifin adıyla herhangi bir yere gönderilmesi gibi durumlarda, editör, bir kopyasını da kolektifin a-infos-org listesine gönderecektir.

2) Anarşist haberlerin dengeli bir şekilde dağıtımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir hafta içinde, herhangi bir kaynaktan 14'den fazla , ve herhangi bir konuda ise 20'den fazla postayı kabul etmemiz imkansızdır. Özel öneme sahip haberler için istisnalar yapılacaktır. Bunun bir istisnası basılı anarşist yayınlardan gelen makalelerdir. Güncel bir sayının tüm makaleleri toptan gönderilebilir, ve onaylayıcılarımız hergün bunlardan iki-üç tanesini kaynağa göndereceklerdir.

3) Çeşitli ve birbirleriyle ilgili tüm (cinsiyet, ırk, milliyet, vatandaşlık, cinsel tercih, yaş vb. nedenlerle yaşanan baskı ve ayrımcılık, sınıflı toplum düzeni, kapitalizm gibi) tahakküm, sömürü ve baskı biçimlerine karşı mücadelelerin doğrudan içinde olan anarşistler veya diğer insanlar tarafından yazılan haberleri tercih ediyoruz.

Her şeyden önce, diğerlerini ihmal ederek ve hatta destekleyerek belirli baskıları eleştiren makalelerdense, değişik mücadelelerin birbirleriyle ilgili olmasına değinen haberleri tercih ediyoruz.

Bireyler tarafından yazılan, ancak asıl içerik olarak anarşistlerin ya da bizim ilgili olduğumuz diğer doğrudan mücadelelerin doğrudan eylemlerine dair bildirimler olmayan ama diğer prensiplerle çelişmeyen yazılar "ek (supleman) liste"de - a-infos-sup dağıtılacaktır.

Halihazırda anarşist kolektifler ve eşdeğerlerinin basılı olarak yayımlamış olduğu ya da yazarın haberin içinde geçtiği (tutsaklar gibi) metinler ya da A-Infos kolektifinin yüksek önemlikli özgül metin saptaması durumu bunun dışındadır.

[ALINTI]lama

A-Infos'da dağıtılmaya uygun içeriğinin yanısıra uygun olmayan içeriğe de sahip olan postaları aşağıdaki şekilde ele alacağız:

Her biri tek başına ayrı duran kısımlardan oluşan bir postanın her kısmı ayrı ayrı ele alınacaktır.

Herhangi bir sebeple (prensiplerle çelişen veya daha önce dağıtılmış bir metine benzer olan, vb.) uygun görülmeyen kısımlar çıkarılacak, ve bu kısmın çıkarıldığı yere [EXCERPT] başlığı ve -kesme- işareti konulacaktır.

Eğer bir kısım "sol" otoriterlere referans veya link içeriyorsa, yakışıksız cümle(ler) çıkarılacaktır.

Eğer metin yukarıda bahsedilen şekillerde prensiplerimize uygun bir hale sokulamıyorsa, editör gönderenle ilişkiye geçerek, postasını gözden geçirmesini ve prensiplerimize uygun bir hale getirmesini isteyecektir.

Pek az durumda ise, çok gerekli görülen metinler söz konusu olduğunda editör çekincemelerini (ihtiraz kaydı) belirtebilir.

4) Katkıda bulunanların, A-Infos'a gönderdikleri mesajlarını aşağıdaki şekilde düzenlemelerini rica ediyoruz.

a) Mesajınıza doğru dil kodlaması (İngilizce için (en), Kastilce için (ca), İtalyanca için (it) gibi --bütün liste için FAQ'a bakınız) ile beraber açık bir konu satırı yazınız.

b) Mesajınıza, ne hakkında olduğuna dair özet bir paragrafla başlayınız; bu makalenin ilk cümlesi de olabilir, ama eğer postanın başında iletişim bilgisi varsa, bunu ilk paragraftan sonra bir yere yerleştirmeniz gerekmektedir.

c) Göndermek üzere olduğunuz parçanın daha önce başka birisi tarafından gönderilip gönderilmediğini kontrol ediniz.

d) İnsanların okudukları hakkında daha iyi bilgilendirilmiş olması için A-Infos'a mesaj yollayan kişilerin iletilerinde, aşağıdaki bilgilendirmelerin bazılarını ya da tamamını olabildiğince içermesini rica ediyoruz.

  • I. Bilginin nereden geldiği, email ile ve/ya da URL ile olup olmadığı
  • II. Eğer mesaj bir kolektif ya da örgüt(lenme)den söz ediyor ya da belirli bir örgütlenmenin kolektif demeci ise, o örgütlenmenin amaçları hakkında özet bir bilgi ekleyin.
  • III. Eğer birçok anarşistin otoriter saydığı bir kaynaktan bilgi gönderiyor iseniz, lütfen bunun neden anarşistleri ilgilendiriyor olabileceğini de söyleyiniz.
(doğru şekilde düzenlenmeyen mesajların onaylanması daha uzun zaman alacaktır, ve yoğun olduğumuzda ise hiç onaylanmayabilir de).

***********

Yukarıda bahsedilen dört noktayı düzenli olarak yerine getiren mesajları gönderen yoldaşlarımızı, prensiplerimize uydukları sürece güvenilir sunucular listesine ekleyeceğiz. Bunun anlamı ise, bu yoldaşlar tarafından gönderilen mesajlar otomatik olarak onaylanması ve anında dağıtılmasıdır. Düzenli olarak katkı sağlayanların, A-Infos'a haber yazan veya haber gönderen insanların katıldığı a-infos-write listesine üye olmalarını tavsiye ederiz.

Düzenlenen olağan A-Infos listelerine dahil edilmeyen ve SPAM içermeyen, düşmanlardan ve düzenleme sorunlarından arınmış diğer postaları ek listemize yerleştireceğiz: a-infos-sup@ainfos.ca. Bu liste içerik ve kaynak olarak fazla gelen postaları; editörlerimizin anarşistlerle o kadar ilgili olmadığını düşündükleri postaları; editörlerimizden pek azının silinmemesi gerektiğini düşündüğü postaları; vb.'ni içerecektir. Başlangıçta, tüm halihazırdaki ve gelecekteki üyelerimiz yeni a-infos-sup hakkında --iki liste tarzına dair bir açıklamayı ve -sup listesine de üye olma tercihini içeren-- bir duyuru alacaklardır. Gelecekte, duyuru metinleri ve FAQ yeni üyelerin -sup listesine de kolayca üye olmalarını sağlayacak bir açıklama içerecektir. a-infos-sup postaları kendi web arşivinde bulunacak, ve eski postaları içeren genel arşivlere dahil edileceklerdir. A-Infos kolektifi üyelerinin -sup listesine de üye olmaları istenir, böylece düzenleme sürecine katılabilirler ve editörlere fikirlerini beyan edebilirler.

Editörler prensipleri uygulamaları için -org tarafından bir işle yetkilendirilecek; ve org'a karşı ve alınan her karar için onun her üyesine karşı sorumlu olacaklardır. (Sorumluluk tarzı, kolektif tarafından bir görev için yetkilendirilen komünist/liberter/anarşist kolektiflerin tüm üyeleri için geçerli olan tarza benzer olacaktır. Geri çağırılabilirlerin içsel doğrudan demokrasine karşı sorumludurlar.)

Editörler tartışılan postalar hakkındaki kararlarını, tüm org üyelerine açık olan -work listesi aracılığıyla koordine edeceklerdir.

[-org üyelerinin, düzenleme sürecine katılmaları ve editörlere görüşlerini bildirmeleri amacıyla -sup listesine üye olmaları istenecektir.]