A - I n f o s

πολυγλωσσική υπηρεσία ειδήσεων από, για, και σχετικά με αναρχικούς **

*-*
Ειδήσεις σε όλες τις γλώσσες
Οι τελευταίες 40 δημοσιεύσεις(Κεντρική Σελίδα) Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων δύο βδομάδων Αρχείο παλαιών δημοσιεύσεων


Οι τελευταίες 100 δημοσιεύσεις, ανάλογα με τη γλώσσα
中文 Chinese_ Castellano_ Deutsch_ Greek_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Η πρώτη παράγραφος των τελευταίων 10 δημοσιεύσεων:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009
Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ A-INFOS
Τροποποιημένες τον Σεπτέμβρη του 2004

Οδηγίες για τη δημοσίευση κειμένων στο A-Infos

Αυτές είναι οι οδηγίες για τη δημοσίευση νέων κ.λπ. στο A-Infos. Παρέχονται από τα μέλη της εκδοτικής ομάδας του A-Infos που επεξεργάζονται πρώτοι όλα όσα υποβάλλονται.

Ενθαρρύνουμε την υποβολή ειδήσεων, αναφορών και άρθρων, συμπεριλαμβανομένων κειμένων από ήδη τυπωμένα ή σε καλή εμφάνιση έντυπα αναρχικών οργανώσεων (και επίσης αντιεξουσιαστικών ομάδων), αλλά σας παρακαλούμε κάθε υποβολή να συμβαδίζει με το σκοπό του A-Infos, που είναι να παρέχει πληροφόρηση και νέα “από και για τους αναρχικούς” ** . Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο αναρχικοί μπορούν να υποβάλουν νέα, κείμενα κ.λπ., αλλά επιδιώκουμε κάθε υποβολή να γίνεται με βάση αυτή την πολιτική.

1) Απόψεις οι οποίες δεν αντιβαίνουν κάποια βασική αναρχική θέση είναι ευπρόσδεκτες. Δεν δημοσιεύουμε υλικό που προωθεί διακρίσεις και καταστολή σε βάρος ανθρώπων (δηλαδή ρατσισμό – ναζισμό, σιωνισμό κ.λπ. – ή σεξισμό – απόψεις περί ανδρικής υπεροχής, υλικό που προάγει πατριαρχία ή ομοφοβία). Δεν δημοσιεύουμε υλικό που περιέχει ή προωθεί εκλογική πολιτική ή ενθαρρύνει την ψήφο σε οποιοδήποτε κρατικό ή άλλο παρόμοιο θεσμό ή κομματική πολιτική.
Δεν δημοσιεύουμε υλικό που προωθεί εξουσιαστικές “επαναστατικές” ιδέες ή κάθε κείμενο που εξυπηρετεί την προπαγάνδα υπέρ των εμπροσθοφυλακών, των λενινιστών ή κάθε τάσης κρατικού καπιταλισμού. Ούτε δημοσιεύουμε υλικό που υποστηρίζει φυλακισμένους οι οποίοι αγωνίζονται με βάση εξουσιαστικές “επαναστατικές” αρχές, λογική πρωτοπορίας, λενινισμό ή κάθε άλλη μορφή κρατικού καπιταλισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα επιλέξουμε να δημοσιεύσουμε τέτοια υλικά αν πιστεύουμε ότι η δημοσίευσή τους ενδέχεται να πλήξει την υπόθεση για την οποία αγωνίζονται αυτοί που τα προωθούν. Δεν δημοσιεύουμε υλικό που προωθεί κάθε είδος λευκής ανωτερότητας ή κάθε άλλης ανωτερότητας ή υλικό που δεν σέβεται κάποιο τμήμα των καταπιεζόμενων μαζών.
Υλικό από και για αναρχικές ή άλλες αντιεξουσιαστικές οργανώσεις που συνεργάζονται με άλλα είδη οργανώσεων ή πρωτοβουλιών που συμμετέχουν στον αγώνα ενάντια στην καταπίεση, ή άλλες υποθέσεις για κάποιο μεμονωμένο ζήτημα (single issue) μπορούν να δημοσιευτούν αν όλα αυτά (ή τουλάχιστον οι κοινές πλατφόρμες) δεν έχουν εξουσιαστικό χαρακτήρα, δεν έχουν βλέψεις προώθησης εθνικής ή άλλης ανωτερότητας, ή σωβινισμού κάθε είδους και αν το περιεχόμενο των υλικών αυτών είναι κοινωνικής ταξικής φύσης.
Αν κάτι που υποβάλλεται από έναν μεμονωμένο αναρχικό ή μια αναρχική οργάνωση περιλαμβάνει κάποια κριτική ή επίθεση ενάντια σε άλλον αναρχικό η άλλη οργάνωση, θα δημοσιευτεί μόνο αν δεν περιλαμβάνει ονόματα, αν παραθέτει όλα τα γεγονότα και επιχειρήματα της υπόθεσης και αν όλα αυτά έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από ένα μέλος της εκδοτικής μας ομάδας (editor).
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ξεκάθαρο προηγούμενο αμφιβολίας ή κάποιο υλικό που δεν δημοσιεύθηκε και σβήστηκε ενδέχεται να είχε υποβληθεί στο όνομα μια αναρχικής ομάδας, το μέλος της ομάδας μας θα στείλει ένα αντίγραφο του υποβαλλόμενου υλικού στα υπόλοιπα μέλη της λίστας a-infos-org της ομάδας.

2) Προσπαθούμε να δώσουμε μια ισορροπημένη αναρχική υπηρεσία πληροφόρησης. Έτσι, είναι απίθανο να δεχθούμε πάνω από 14 αποστολές κειμένων κ.λπ. από μια συγκεκριμένη πηγή ή 20 αποστολές για ένα και μόνο ζήτημα σε διάστημα μόνο μιας βδομάδας. Εξαιρέσεις σ’ αυτό μπορεί να γίνει για δημοσιεύματα εξαιρετικά σπουδαίας σημασίας. Άλλη εξαίρεση μπορεί να γίνει για άρθρα που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε αναρχικά έντυπα. Τα άρθρα του εκάστοτε πρόσφατου τεύχους μιας αναρχικής έκδοσης μπορούν να υποβληθούν όλα μαζί. Τα μέλη της ομάδας μας τότε θα τα στείλουν στις λίστες με αναλογία 2-3 την ημέρα.

3) Προτιμάμε ειδήσεις κ.λπ. γραμμένες από αναρχικούς ή από άλλους άμεσα συμμετέχοντες στους αγώνες ενάντια στις ποικίλες και συνδεόμενες μεταξύ τους μορφές κυριαρχίας, εκμετάλλευσης και καταστολής (όπως το σύστημα της ταξικής κοινωνίας, ο καπιταλισμός, η καταστολή και οι διακρίσεις σύμφωνα με το φύλο, τη ράτσα, την εθνικότητα, την υπηκοότητα, τη σεξουλικότητα, την ηλικία κ.λπ. Πάνω απ’ όλα, προτιμάμε ειδήσεις κ.λπ. που αναφέρονται στη διασύνδεση των διαφόρων αγώνων μεταξύ τους παρά άρθρα που ασκούν μόνο κριτική σε βασικές μορφές καταπίεσης αλλά αγνοούν ή υποστηρίζουν άλλες.
Άρθρα που γράφονται από άτομα και τα οποία δεν αποτελούν κυρίως αναφορές σε δραστηριότητες αναρχικών ή άλλων άμεσων αγώνων που μας ενδιαφέρουν και τα οποία δεν αντιβαίνουν την πολιτική δημοσίευσης θα δημοσιεύονται στο ένθετο a-infos-sup.
Εξαιρέσεις σ’ αυτό είναι κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε έντυπα αναρχικών ομάδων ή άλλων παρόμοιων οργανώσεων ή όταν ο συγγραφέας είναι φυλακισμένος κ.λπ.
Άλλη εξαίρεση γίνεται αν η εκδοτική ομάδα του A-Infos θεωρεί το συγκεκριμένο κείμενο υψηλής σπουδαιότητας.
Αυτό γίνεται για κείμενα κ.λπ. που υποτίθεται ότι θα δημοσιευτούν στο a-infos-sup (ή έχουν ήδη δημοσιευτεί εκεί), αλλά τα οποία ένα μέλος της ομάδας του A-Infos θεωρεί σημαντικά για δημοσίευση στην κυρίως λίστα των ειδήσεων.
Στην περίπτωση αυτή το άρθρο αυτό θα στέλνεται στη λίστα a-infos-org. Εάν δύο μέλη της ομάδας του A-Infos δεχθούν το άρθρο και κανένα άλλο μέλος δεν υποβάλλει ένσταση μέσα σε 48 εργάσιμες ώρες τότε θα δημοσιευτεί με την ένδειξη SUP στην αρχή.
Εάν οποιοδήποτε μέλος διαφωνήσει μέσα στις 48 αυτές ώρες τότε θα ακολουθήσει μια γρήγορη ψηφοφορία τις επόμενες 48 ώρες και θα επικρατήσει η άποψη της πλειοψηφίας.

4) Αντιμετωπίζουμε υλικό που υποβάλλεται στο A-Infos με κατάλληλο ή μη κατάλληλο πριεχοενο ως ακολούθως:
- Αν ένα ντοκουμέντο περιέχει διάφορα υλικά που κάθε ένα μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό κείμενο από μόνο του το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι από μόνο του.
- Αν ένα άρθρο είναι ακατάλληλο για τον οποιοδήποτε λόγο (επειδή αντιβαίνει την πολιτική δημοσίευσης ή είναι παρόμοιο με άλλο άρθρο που έχει ήδη δημοσιευτεί κ.λ.π) θα περικοπεί και θα δημοσιευθεί ένα απόσπασμά του με μια σημείωση (EXCERPT) στο μέρος όπου κόπηκε.
- Αν ένα άρθρο περιέχει απόψεις, συνδέσμους κ.λπ. στην εξουσιαστική “αριστερά” θα απαλειφθούν οι σχετικές προτάσεις.
- Αν ένα άρθρο δεν μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί την πολιτική δημοσίευσης ένα μέλος της εκδοτικής μας ομάδας θα έρθει σε επαφή με τον συγγραφέα του ή αυτόν που το υπέβαλε, για να αλλάξει κ.λπ. το άρθρο σύμφωνα με την πολιτική μας.
Σε ασυνήθιστες περιπτώσεις χρειάζεται πάντα η συμβουλή του μέλους μας.

5) Ζητάμε από όσους υποβάλλουν άρθρα κ.λπ. να συγκροτήσουν (format) τα κείμενά τους ως ακολούθως:
α) Γράψτε μια πρόταση με το ακριβές περιεχόμενο του άρθρου, αρχίζοντας με τη γλώσσα, δηλαδή gr για τα ελληνικά, en για τα αγγλικά, ca για τα ισπανικά, it για τα ιταλικά κ.ο.κ. Συμβουλευτείτε το FAQ (Συχνές Ερωτήσεις) για έναν πλήρη κατάλογο ετικετών (tags).
Β) Αρχίστε το άρθρο σας με μια περιληπτική παράγραφο, περί τίνος πρόκειται. Αυτό μπορεί να είναι και/ή η πρώτη παράγραφος, αλλά στην περίπτωση αυτή αφαιρέστε κάθε ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσηκ.λπ.
γ) Ελέγξτε αν το άρθρο έχει ήδη υποβληθεί και δημοσιευθεί από άλλον.
δ) Για να κατατοπίζονται καλύτερα οι αναγνώστες για το τι θα διαβάσουν, προτείνουμε να μας σταλθούν μερικές ή όλες από τις ακόλουθες πληροφορίες: - από πού έρχονται οι πληροφορίες σας, με παράθεση ηλεκτρονικής διεύθυνσης και/ή διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL)
- αν στο κείμενο γίνεται νύξη σε ομάδες ή οργανώσεις ή αποτελεί κείμενο μιας συγκεκριμένης οργάνωσης, τότε προσθέστε κάποιες πληροφορίες για τις απόψεις και τους στόχους των οργανώσεων αυτών - αν στέλνετε πληροφορίες από πηγή την οποία αρκετοί αναρχικοί χαρακτηρίζουν ως εξουσιαστική, τότε επιχειρηματολογήστε γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρει τους αναρχικούς.
Σας παρακαλούμε σημειώστε ότι τυχόν παράθεση λάθος διευθύνσεων θα απαιτήσει πιο πολύ χρόνο για να δεχτούμε το άρθρο σας και ίσως δεν το δεχθούμε καν σε περίπτωση που είμαστε αρκετά απασχολημένοι.

6) Κάθε άρθρο που υποβάλλεται και που δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις λίστες του A-Infos και που δεν είναι spam από ξεκάθαρους εχθρούς μας ή έχει προβλήματα εμφάνισης, στέλνεται στο ένθετο (supplement) στο a-infos-sup@ainfos.ca Αυτό το ένθετο περιλαμβάνει, επίσης, πλεονάζοντα άρθρα, από την άποψη των περιεχομένων και των πληροφοριών που δίνουν, καθώς και αυτά που τα μέλη της ομάδας μας δεν πιστεύουν ότι είναι για δημοσίευση ή ενδιαφέρουν τους αναρχικούς, άρθρα που μια μειοψηφία μελών μας πιστεύει ότι δεν πρέπει να σβηστούν κ.λπ.
Τα άρθρα κ.λπ.που βρίσκονται στο a-infos-sup έχουν τη δική τους ιστοσελίδα αρχειοθέτησης και περιλαμβάνονται στα γενικά αρχεία των παλαιών υποβολών.

7) Τα μέλη της ομάδας εξουσιοδοτούνται από την εκδοτική ομάδα του A-Infos να εφαρμόζουν την πολιτική δημοσίευσης και να είναι υπόλογοι στην ομάδα και στο καθένα μέλος αυτής για κάθε απόφαση που λαμβάνεται. (Η υπευθυνότητα αυτή είναι η ίδια με την υπευθυνότητα όλων των μελών των ελευθεριακών κομμουνιστικών και αναρχικών ομάδων που εξουσιοδοτούνται για ένα καθήκον από την ομάδα τους.
Είναι υπόλογοι στην εσωτερική αμεσοδημοκρατική αρχή της ανακλητότητας). Τα μέλη της ομάδας του A-Infos συντονίζουν τις αποφάσεις τους για προβληματικά άρθρα κ.λπ. μέσω της λίστας a-infos-org στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας του A-Infos.

http://www.ainfos.ca/gr - Greeek/a>