A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, CNT-f: Voor vrede tussen volkeren, gerechtigheid en respect voor de rechten van het Palestijnse volk (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 10 Apr 2024 17:42:37 +0300


Persbericht van het Internationaal Secretariaat van de CNT, gepubliceerd op 13 oktober 2023. ---- Niemand kan zich verheugen over oorlog en de doden die het voortbrengt. We kunnen alleen de pijn begrijpen van de geliefden van de Israelische burgerslachtoffers die deze verschrikking ervaren. ---- We begrijpen het omdat we treuren, naast onze Palestijnse kameraden, over de 230 slachtoffers van kolonisten of het bezettende leger in 2023, de duizend doden en meer dan 5.000 gewonde Palestijnen sinds dit weekend. ---- We begrijpen het omdat we de 4.900 Palestijnse politieke gevangenen niet vergeten, waarvan velen lijden onder slechte behandeling of marteling. Onder hen zijn meer dan 1.000, waaronder 5 kinderen, administratieve gevangenen, gevangen gezet zonder rechtszaak en zonder hoop op vrijlating.
De levens van Palestijnen worden onderbroken door de drama's van kolonisering, bezetting en een beleid van apartheid.
De vernietiging van dorpen in 1948 ging door met de onophoudelijke vernietiging van Palestijnse huizen, zoals in Silwan in de buurt van Jeruzalem en de rest van de bezette gebieden, evenals de verwijdering van steeds meer Palestijnen van hun land. De rechten van vluchtelingen, en in het bijzonder het recht op terugkeer, erkend door de VN, worden nog steeds geschonden.
Meer en meer land wordt gekoloniseerd, waardoor het territorium onder Palestijnse autoriteit wordt beperkt tot niets, door afscheidende muren opgedeeld in verschillende enclaves. Landbouw grond wordt gevorderd; meewerken aan de oogst betekent het nemen van het risico van gelyncht worden door kolonisten. Kinderen op hun weg naar school worden nagezeten en vernederd. In recente weken gaat in de bezette gebieden geen week voorbij zonder dat een of meer Palestijnen wordt vermoord door het Israelische leger.
Het dagelijkse leven van het Palestijnse volk is de hel die wordt voortgebracht door een racistische, afscheidende, criminele staat die het internationale recht negeert. Deze werkelijkheid is nog erger voor de bevolking van Gaza (een van de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld, voornamelijk bestaande uit vluchtelingen uit 1948) dat gedurende 15 jaar onder een blokkade is geweest. Een symbool van het leven in Gaza: 87% van het water daar is niet drinkbaar. De bevolking, opgesloten in deze open lucht gevangenis, probeert te overleven, in recente jaren onder reguliere bombardementen door het Israelische leger.
Welke hoop resteert voor Palestijnen?
Het militaire offensief van Hamas moet in deze context en dit perspectief worden begrepen. We delen diens sociale project duidelijk niet. Maar dit zou niet moeten voorkomen dat we het legitieme recht van Palestijnen om zich te verdedigen en zich te verzetten tegen kolonisering en bezetting, voor hun zelfbeschikking en vrijheid erkennen.
Alle Israelische regeringen zijn voor deze situatie verantwoordelijk, met de medeplichtigheid van wereldmachten zoals Frankrijk. En aan de Palestijnse kant gaat de corrupte Palestijnse Autoriteit door met collaboreren met de bezetter.
Dit weekend werden Israelische burgers getroffen door de strijd. In een maatschappij waarin iedereen in militaire dienst gaat, met missies die gericht zijn op het onderdrukken van de Palestijnse bevolking, is het moeilijk te hopen dat de Israelische burger maatschappij de verantwoordelijkheid van diens leiders zal herkennen. Laten we hopen dat de Refuzniks en de enkele Israelische tegenstanders van kolonisering uiteindelijk worden gehoord. Dit is een van de vormen van hoop op vrede.
De meedogenloze militaire reactie, die ongetwijfeld nog maar net begint, treft de hele Palestijnse bevolking, zoals de Israelische staat gewend is te doen. Onophoudelijke bombardementen van de Gaza Strook, honderden doden en duizenden gewonden, ziekenhuizen en medische teams worden geraakt. De bevolking, die niet in staat is om te vluchten, zal in de komende dagen onder volledige blokkade zijn, zonder water, zonder elektriciteit, zonder gas. In de rest van de bezette gebieden wordt de meerderheid van de bewegingen geblokkeerd, en voorraden in bepaalde dorpen zullen er niet langer dan een week zijn.
Veel staten herbevestigen hun steun aan Israel, zonder de koloniale situatie ter discussie te stellen, waarbij velen medeplichtig zijn.
Zo lang deze bewuste blindheid tegenover zo veel onrechtvaardigheid, zo lang deze afwijzing van enig recht van het Palestijnse volk en in het bijzonder dat van zelfbeschikking voortgaat, zo lang de werkelijkheid van de bevolkingen wordt ontkend en verdraaid zal geen rechtvaardige oplossing ontstaan omdat we niet vertrouwen op leugens.
De CNT-f zal, met diens blijvende steun voor de vormen van strijd voor dekolonisering en emancipatie, altijd staan aan de kant van de zwakken tegen de machtigen en herbevestigt het recht op zelfbeschikking van volkeren.
Internationale solidariteit met het Palestijnse volk tegen kolonisering en bezetting zal nu zelfs meer moeten worden versterkt.
"Er is geen alternatief voor zelfbeschikking"
https://international.cnt-f.org/Pour-la-paix-entre-les-peuples-justice-et-respect-des-droits-du-peuple-palestinien.html
Orig: (en) France, CNT-f: For peace between peoples, justice and respect for the rights of the Palestinian people (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl