A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Italie, FDCA, Il Cantiere @21: De noodzakelijke dehumanisering - Alessandro Ferretti (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Tue, 9 Apr 2024 16:14:23 +0300


Ondanks het afschuwelijke bloedbad in het ziekenhuis in Gaza dat de hele wereld schokte is van de kant van de Israelische regering niks veranderd. De blokkade van voedsel, water, elektriciteit en medicijnen gaat door, net als de zeer zware bombardementen door het leger. ---- Men vraagt zich af: maar zijn de Israeliers die dit moordlustige beleid mogelijk maken, door onverschrokken onmenselijke bevelen te gehoorzamen, mensen zoals wij? Hoe is het mogelijk dat zelfs in het geval van een enorme tragedie zoals die van gisteren, waarvoor zelfs Genghis Khan medelijden zou hebben, er mensen zijn die nog steeds doorgaan met het blokkeren van vitale goederen en zelfs verdere dood en vernietiging brengen naar een bevolking die al grotendeels uitgeput is? Hebben ze menselijke gevoelens, of zijn ze alleen maar moordende machines? Ik geloof dat ze zeker menselijke mensen zijn, met emoties en gevoelens zoals wij allen. Echter, ik ben bang dat ze zo onmenselijk meedogenloos zijn vanwege een specifieke reden, namelijk dat ze geloven dat hun doelen niet menselijk zijn.
De dehumanisering van de Palestijnen en in het bijzonder van Hamas (afgeschilderd als een organisatie van fundamentalisten die bereid zijn onschuldige burgers willekeurig te vermoorden, om geen andere reden dan een krankzinnig godsdienstig geloof en het verlangen om macht opeen te stapelen) is in feite een van de hoofddoelen van de propaganda van de Israelische regering; niet alleen voor doelstellingen van buitenlands beleid, maar ook voor interne doelen.
Aangezien Israeliers mensen zoals ons zijn zullen velen onbehagen voelen over het toestaan dat Palestijnen worden beroofd van hun land, gedurende 16 jaar worden opgesloten als beesten in de grootste open lucht gevangenis in de wereld, dat hun levens worden gemaakt tot een dagelijkse hel die bestaat uit blokkades, muren, de onmogelijkheid van beweging en werk; om nog maar te zwijgen over het feit dat ze nu actief worden afgeslacht door uitputting, uithongering en bombardementen. Echter, als ze worden gedehumaniseerd wordt alles eenvoudiger omdat het gevoel van empathie dat mensen bindt wordt ontkend door het feit dat de andere partij "niet zoals ons is".
Om ze te dehumaniseren is het sleutel punt van de Israelische propaganda om op iedere mogelijke manier het oorzaak en gevolg verband tussen het lastig vallen van Palestijnen en hun acties in reactie op dat lastig vallen te ontkennen. Dit dient minstens twee redenen. Het eerste is dat door het verband te ontkennen men veilig door kan gaan met het beroven van Palestijnen van hun land, ze te controleren en hun levens onmogelijk te maken: aangezien hun acties niet de reden voor de Palestijnse aanvallen zijn is er geen reden om er mee te stoppen. Het tweede is dat als ik de causale verhouding tussen het lastig vallen en reacties ontken is de enige oorzaak die verschrikkelijke bloedbaden zoals die van 7 oktober kan verklaren de pure en eenvoudige slechtheid van degenen die ze plegen: een onmenselijke slechtheid, precies, dat het Israelische leger vrijspreekt van schuld en het gehoorzaam laat blijven, zelfs in het geval van bevelen dat iedere regel van respect voor menselijk leven schenden.
Daarom is het voor de regering van Israel absoluut essentieel Hamas op iedere manier te dehumaniseren en het af te schilderen als een eenvoudige criminele organisatie die uit het niets is ontstaan, die Gaza door militaire kracht heeft overgenomen en die Gaza en diens bewoners voor diens eigen doelen (het krijgen van de macht en het vermoorden van Joden) gebruikt, ongeacht wat Israel heeft gedaan. Volgens dit vertoog zal vrede onmogelijk zijn zonder het elimineren van deze slechte individuen: daarom moeten ze worden geelimineerd, zelfs als de prijs het afslachten van grote aantallen onschuldige mensen is, omdat deze onschuldige mensen nog steeds slachtoffers van Hamas zijn en daarom profiteren ze (of eigenlijk de overlevenden) ook van diens eliminatie.
Dit verklaart daarom waarom de Israelische regering met veel geweld uithaalt naar degenen die proberen de redenen te begrijpen achter het bloedbad van 7 oktober (zelfs zonder dit te rechtvaardigen). We begrijpen mensen, niet beesten: degenen die proberen te begrijpen stellen het voor dat degenen die deze dingen deden mensen zoals ons zouden kunnen zijn, en van daar uit de context te herkennen waarin die persoon werd geboren en leefde (vanwege de Israelische verantwoordelijkheid) is niet dat het volledig irrelevant is, de stap is kort. Degenen die ver van het conflict af staan en weten hoeveel het individuele bestaan wordt geschapen door de context waarin het zich ontwikkelt vinden dehumanisering duidelijk onacceptabel. Natuurlijk, misschien is het mogelijk dat sommige mensen worden geboren met het gen van zelfmoord fundamentalisme, maar Hamas rekent op spontane bijdragen van duizenden militanten en is zich er helemaal van bewust dat ze in ruil voor hun inzet geen andere beloning dan een pijnlijke dood zullen krijgen. De geschiedenis leert ons dat zo'n massale zelfvernietigende impuls niet uit het niets kan ontstaan, het kan niet te wijten zijn aan vrije individuele keuzes van mensen die in een gezonde en veilige context wonen, maar moet structurele oorzaken hebben.
Het hoge aantal vrijwillige militanten (bereid om zelfmoord te plegen) is in dit geval direct verbonden met het feit dat het leven van de inwoners van Gaza wanhopig en onwaardig om te worden geleefd is: daarom is het om Hamas uit te roeien noodzakelijk de immense poel van wanhopige mensen waaruit de rekruteerders kunnen kiezen te dempen, door de waardigheid en vrijheid voor de bevolking van Gaza te herstellen.
Aan de basis van het meningsverschil tussen degenen die vragen om het doorgaan met de bloedbaden en degenen die in plaats daarvan vragen om het onmiddellijk stopzetten er van ligt daarom een verschillende conceptie over de menselijke aard: er zijn degenen die, in de traditie van rechts, geloven dat "homo homini lupus", dat we slecht en als pestkoppen zijn geboren (of we worden zo door vrije keuze), en daarom is de enige mogelijke actie tegen de slechteriken het gebruik van geweld tegen hen, en er zijn degenen, van links, die geloven dat de menselijke aard fundamenteel vreedzaam is en dat iedere wreedheid voornamelijk ontstaat in de context waarin men wordt geboren en opgroeit.
Israeliers zijn, net als wij allemaal, een beetje rechts en een beetje links: toch, ondanks het feit dat de rechtse "verklaring" fundamenteel onverenigbaar is met wat we weten over de menselijke aard, onthullen opiniepeilingen dat ze overweldigend neigen naar die benadering (zelfs voor de bloedbaden van 7 oktober). Waarom?
Ik geloof dat aan de (grotendeels onbewuste) basis van deze orientatie ook een sterk belangen conflict ligt. Zoals we hebben gezegd is dehumanisering ook gericht op het legitimeren van de illegale bezetting van de gebieden, de voortgaande diefstal van Palestijns land en de controle maatregelen. Als de Israeliers toegaven dat de Palestijnen menselijke mensen zoals ons zijn, en hun reacties daarom verschrikkelijke reacties op een verschrikkelijk structureel geweld van jaren zijn, dan zouden ze niet alleen moeten ophouden met ze bombarderen, maar ze zouden ook als mensen moeten worden behandeld als het gaat over de diefstal van land, het teruggeven van hun gestolen goederen en inderdaad het compenseren van de schade die hen is toegebracht ... wat veel Israeliers veel zou kosten, in termen van rijkdom als macht.
Zoals we weten leven we in een wereld waarin mensen niet geinteresseerd zijn in het weten van de objectieve werkelijkheid, maar eerder proberen de overtuigingen te ondersteunen die voor hen het meest geschikt zijn door rond te kijken voor feiten (waar of vals) die ze kunnen aantonen. Als we deze waarneming naar de Israelische maatschappij vertalen zien we dat de rechtse visie zo absurd en vergezocht kan zijn als men wil, maar het heeft het ongetwijfelde voordeel van het rechtvaardigen van Israel's daden in het verleden en inderdaad van het vrijmaken van de weg voor verdere toeeigeningen die, logischerwijs, degenen die al rijker zijn nog rijker maken ... dus de grote media, die de doelen van de rijken dienen, hebben geen belang bij het gooien van water op het vuur of het zoeken naar rationele verklaringen van gebeurtenissen. De "linkse" verklaring blijft slechts geldig voor een intellectueel eerlijke minderheid, die door de andere kant ook wordt afgeschilderd als gek en zichzelf schadend (de beroemde zichzelf hatende Joden).
Als dit het geval is is het zinloos te hopen op een plotselinge verlichting van de Israelische regering. De situatie stimuleert het om diens positie te handhaven: niet toegeven van verantwoordelijkheid in enige vorm, noch direct noch indirect, en alle schuld gaat naar Hamas die wordt gezien als een slechte identiteit, een puur product van fundamentalistische religieuze krankzinnigheid en de honger naar macht wiens bestaan niet het minste verband heeft met de voortgaande Israelische schendingen van fundamentele mensenrechten.
In zo'n context kan redding voor degenen die nu onder de bommen liggen alleen komen van buitenaf, en dit is waarom het voor iedereen met een geweten belangrijk is om hun stem te laten horen, aangezien ze dat kunnen en wanneer ze dat kunnen. Laten we ons herinneren dat in het geval van een conflict tussen een sterk en een zwak persoon degene die geen belangstelling heeft of op een andere manier zwijgt niet neutraal is, maar in feite de sterkste persoon het groene licht geeft om zijn slachtoffer te verpletteren.
Construction site nr. 21 november 2023 ilcantiereAautistici.org

http://alternativalibertaria.fdca.it

Orig: (en) Italy, FDCA, Il Cantiere #21: The necessary dehumanization - Alessandro Ferretti (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl